Primena rešenja za jedinstveno prijavljivanje za Live@edu

 

Primenjuje se na: Live@edu

Poslednja izmena teme: 2014-01-03

Rešenje sa jedinstvenim prijavljivanjem omogućava korisnicima da se premeštaju između lokalnih resursa i informatičkog oblaka, a da pri tom ne moraju da se prijavljuju više puta. Na postojeći veb portal možete dodati rešenje za jedinstveno prijavljivanje pomoću kompleta za razvoj softvera za jedinstveno prijavljivanje (SSO SDK) koji obezbeđuje program Microsoft Live@edu. Ovo će vam omogućiti da mapirate lokalne akreditive u Windows Live ID-ove kako biste prilagodili veb portal i omogućili potvrdu identiteta korisnika unapred i dodali ulaznu tačku za e-poštu. Korisnici zatim mogu da pristupe poštanskom sandučetu zasnovanom na tehnologiji informatičkog oblaka sa vašeg veb portala, a da pri tom ne moraju da navedu druge akreditive.

noteNapomena:
SSO SDK sadrži kompletno uputstvo za primenu.
Zahtevi

SSO SDK zahteva sledeće:

  1. Svi korisnici koji pristupaju SSO rešenju moraju imati akreditive u usluzi unutrašnjeg direktorijuma i Windows Live ID koji se koristi za pristup usluzi.

  2. Veb portal na kojem se potvrđuje identitet korisnika.

  3. Domen mora da ima omogućenu funkciju privremenog tokena (SLT).

    noteNapomena:
    Ovu funkciju podešavamo za vas kada uputite SSO zahtev na portalu za upravljanje uslugom Live@edu.

Server na koji primenjujete SSO rešenje mora da ispunjava sledeće zahteve.

 

Preduslov Opis

Operativni sistem

Windows Server 2003 ili Windows Server 2008

Softver

Microsoft .NET Framework ili novije verzije

Bezbednosni certifikat

Bezbednosni certifikat se koristi za potvrdu identiteta na Windows Live serverima.

Napomena Od nas dobijate certifikat nakon što u portalu za upravljanje uslugom Live@edu uputite zahtev za SSO.

Sledeći koraci

U portalu za upravljanje uslugom Live@eduizaberite stavku Jedinstveno prijavljivanje. Zatim izaberite stavku Zahtev za SSO podršku kako biste uputili zahtev za komplet SSO SDK i certifikat.

Nakon što obradimo zahtev, poslaćemo vam e-poruku sa uputstvima kako da preuzmete komplet SSO SDK i certifikat. Ova e-poruka će biti poslata na nalog administratora za domen i svakom dodatnom kontaktu na zapisu naloga. Zapis naloga možete da ažurirate tako što ćete se prijaviti na portal za upravljanje uslugom Live@edu i izabrati stavku „Profil institucije“. Windows Live ID usluge će omogućiti funkciju SLT za domen.

Više informacija o potvrdi identiteta korisnika potražite u odeljku Live@edu scenariji potvrde identiteta.

Upravljanje certifikatom o bezbednosti

Kada podesite SSO, certifikat morate redovno ažurirati. Ako certifikat istekne, korisnici neće moći da se prijave. Mesec dana pre datuma isteka dobićete obaveštenje e-poštom i uputstva za ažuriranje certifikata. Ova obaveštenja će se poslati na adrese navedene za domen na stranici „Profil institucije“ na portalu za upravljanje uslugom Live@edu.

Da biste proverili kada će certifikat isteći, otkucajte veb adresu stranice za prijavljivanje u pregledač, kliknite na žutu ikonu u obliku katanca, izaberite stavku Prikaži certifikate, a zatim proverite polje Važi od .

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.