Ograničenja poruke i primaoca

[Ova tema napreduje.]  

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2014-01-31

Nakon prijave organizacije, korisnici vam mogu postaviti sledeća pitanja koja direktno utiču na njihov doživljaj e-pošte:

  • Da li postoje neka ograničenja veličine pošte za slanje koja se odnose na e-poruke?

  • Koja se ograničenja primalaca odnose na e-poruke?

Ograničenja poruka, poštanskih sandučića, primalaca i klijenata e-pošte spadaju u jednu od sledećih kategorija:

Važno   Imajte na umu sledeće:

  • Ograničenja primenjena na domen mogu se razlikovati u zavisnosti od toga koliko dugo je domen prijavljen u usluzi. Kada se ograničenje promeni u Microsoft centrima podataka, primena promena na sve postojeće korisnike može potrajati.

  • Većinu ovih ograničenja ne možete menjati, ali bi trebalo da vi i vaši korisnici znate za njih.

  • Ova ograničenja se odnose i na unutrašnje i na spoljne primaoce.

Ograničenja poruke

Ova ograničenja se primenjuju na svaku e-poruku.

 

Ograničenje Vrednost

Ograničenje veličine poruke Maksimalna ukupna veličina e-poruke. Ukupna veličina obuhvata zaglavlje poruke, telo poruke i sve priložene datoteke.

Napomena   Klijent e-pošte može ograničiti veličinu pojedinačnog priloga datoteke na vrednost koja je znatno manja od ograničenja veličine poruke. Na primer, u programu Outlook Web App maksimalna veličina pojedinačnog priloga datoteke je 10 MB.

25 MB

Ograničenje priloženih datoteka   Maksimalan dozvoljeni broj priloženih datoteka u e-poruci. Čak i ako ukupna veličina svih priloženih datoteka ne prekoračuje ograničenje veličine poruke, i dalje postoji ograničenje broja dozvoljenih priloga u poruci.

125 priloga

Ograničenje dužine teme   Maksimalan dozvoljen broj tekstualnih znakova u temi e-poruke.

255 znakova

Ograničenje poruke koja se sastoji iz više delova   Maksimalan broj dozvoljenih delova tela poruke u MIME poruci koja se sastoji iz više delova.

250 delova

Ograničenje dubine ugrađene poruke   Maksimalan broj prosleđenih e-poruka koje su dozvoljene u e-poruci.

30 ugrađenih poruka

Vrh stranice

Ograničenja primaoca i pošiljaoca

Ova ograničenja se primenjuju na poruke, pošiljaoce i primaoce u cilju borbe protiv bezvredne pošte i crva, odnosno virusa masovne pošte.

Napomena   Za grupe za distribuciju koje se skladište u deljenom adresaru ova grupa se računa kao jedan primalac. Za grupe za distribuciju koje se skladište u fascikli „Kontakti“ u poštanskom sandučetu, članovi grupe se računaju pojedinačno.

 

Ograničenje Vrednost

Ograničenje primaoca   Maksimalan broj primalaca poruke koji je dozvoljen u poljima „Za“, „Cc“ i „Bcc“.

500 primalaca

Ograničenje učestalosti poruke   Maksimalan broj e-poruka koje mogu biti poslate sa jednog klijenta e-pošte po minutu. Korisnički nalog identifikuje klijenta.

30 poruka po minutu

Ograničenje učestalosti primalaca   Maksimalan broj primalaca koji mogu da prime e-poruke poslate sa jednog poštanskog sandučeta zasnovanog na tehnologiji informatičkog oblaka u jednom danu. Kada se ograničenje dostigne, nije moguće slati poruke iz poštanskog sandučeta dok broj primalaca kojima su poslate poruke u poslednja 24 časa ne spadne ispod ograničenja. Ograničenje učestalosti primalaca se primenjuje na poruke poslate primaocima unutar i izvan vaše organizacije. Više informacija potražite u odeljku Objedinjena e-pošta i dnevno ograničenje učestalosti primalaca.

  • Microsoft Live@edu: 1.500 primalaca u jednom danu*

  • Office 365 za profesionalce i mala preduzeća: 10.000 primalaca u jednom danu

  • Office 365 za velika preduzeća: 10.000 primalaca u jednom danu

Ograničenje broja osoba kojima se e-poruka može proslediti Maksimalan broj primalaca koji se može konfigurisati za prijemno poštansko sanduče ili pravilo transporta sa radnjom preusmeravanja. Ako je pravilo konfigurisano da preusmerava poruku na više od ovog broja primalaca, pravilo se neće primeniti i poruka koja ispunjava uslove pravila neće se preusmeriti na primaoce navedene u pravilu.

10 primalaca

noteNapomena:
* Kad se Microsoft Live@edu organizacija nadogradi u uslugu Office 365 za obrazovanje, ograničenje učestalosti primalaca se povećava na 10.000 primalaca dnevno.

Vrh stranice

Ograničenja zadržavanja

Ova ograničenja kontrolišu vreme kada su stavke u određenim fasciklama prijemnog poštanskog sandučeta dostupne.

Ove vrednosti možete da promenite menjanjem odgovarajućih oznaka smernica za zadržavanje. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje smernica za zadržavanje u usluzi Exchange Online i upravljanje njima.

 

Ograničenje Vrednost

Period zadržavanja fascikle „Izbrisane stavke“ Maksimalan broj dana za vreme kojih stavke mogu da ostanu u fascikli „Izbrisane stavke“ pre nego što budu automatski uklonjene.

30 dana

Period zadržavanja stavki uklonjenih iz fascikle „Izbrisane stavke“Maksimalan broj dana za vreme kog se stavke uklonjene iz fascikle „Izbrisane stavke“ zadržavaju pre nego što budu trajno izbrisane.

14 dana

Period zadržavanja fascikle „Neželjena e-pošta“ Maksimalan broj dana za vreme kojih stavke mogu da ostanu u fascikli „Neželjena e-pošta“ pre nego što budu automatski uklonjene.

30 dana

Vrh stranice

Ograničenja grupe za distribuciju

Ova ograničenja se odnose na grupe za distribuciju.

 

Ograničenje Vrednost

Maksimalan broj članova grupe za distribucijuUkupan broj primalaca se određuje nakon proširenja grupe za distribuciju.

100.000 članova

Ograničenje slanja poruka velikim grupama za distribuciju Grupe za distribuciju čiji je broj članova određen ovim ograničenjem moraju da imaju konfigurisano upravljanje isporukom ili opcije za odobravanja poruka. Upravljanje isporukom određuje listu pošiljalaca kojima je dozvoljeno slanje poruka grupi za distribuciju. Odobravanje poruka određuje jednog moderatora ili više njih koji moraju da odobre sve poruke koje se šalju grupi za distribuciju. Više informacija potražite u odeljku Promena svojstava grupe za distribuciju.

5.000 ili više članova

Maksimalna veličina poruka za velike grupe za distribuciju   Ako se poruka pošalje na adrese 5.000 ili više primalaca, veličina poruke ne može da prekorači ovo ograničenje. Ako veličina poruke prekorači ograničenje, ona neće biti isporučena, a pošiljalac će primiti izveštaj o neuspeloj isporuci (NDR). Ukupan broj primalaca se određuje nakon proširenja grupe za distribuciju.

2 MB

Vrh stranice

Ograničenja pravila prenosa

Ova ograničenja kontrolišu pravila za celu organizaciju, takođe poznatim kao pravila za prenos.

 

Ograničenje Vrednost

Maksimalan broj pravila za prenos   Maksimalan broj pravila koja postoje u organizaciji.

100 pravila

Maksimalna veličina pojedinačnog pravila za prenosMaksimalan broj znakova koji mogu da se koriste u jednom pravilu za prenos. Znakovi se koriste u uslovima, izuzecima i radnjama.

4.000 znakova

Ograničenje znakova za sve pravilne izraze koji se koriste u svim pravilima za prenos   Ukupan broj znakova koje koriste svi pravilni izrazi u svim uslovima i izuzecima pravila za prenos u organizaciji. Možete da imate nekoliko pravila koja koriste dugačke i kompleksne pravilne izraze ili možete da imate mnogo pravila koja koriste jednostavne pravilne izraze.

20.000 znakova

Maksimalan broj primalaca koje sva pravila za prenos dodaju u poruku   Kada na poruku utiču različita pravila za prenos, samo određeni broj primalaca može da se doda u poruku. Nakon dostizanja ograničenja preostali primaoci se ne dodaju u poruku. Osim toga, pravilo za prenos ne može da doda grupe za distribuciju u poruku.

100 primalaca

Broj puta koliko je poruka preusmerena Broj puta koliko će poruka biti preusmerena, prosleđena ili koliko će puta na nju bili odgovoreno na osnovu pravila prijemnog poštanskog sandučeta. Na, primer, Korisnik A ima pravilo prijemnog poštanskog sandučeta koje prosleđuje poruke Korisniku B, na osnovu pošiljaoca. Korisnik B ima pravilo prijemnog poštanskog sandučeta koje prosleđuje poruke Korisniku C na osnovu ključnih reči u polju teme. Ako poruka ispunjava oba ova uslova, šalje se samo Korisniku B; ne prosleđuje se Korisniku C jer je dozvoljeno samo jedno preusmeravanje. U tom slučaju, poruka se ispušta bez slanja izveštaja o neisporučivanju (NDR) Korisniku B što upućuje na to da poruka nije isporučena Korisniku C. Na sličan način, ako je Korisnik B konfigurisao automatski odgovor, poznat i kao poruka o statusu Odsutan iz kancelarije ), poruka koja se preusmeri ili prosledi Korisniku B neće generisati automatski odgovor.

Ovo ograničenje sprečava ponavljanja e-pošte koja mogu ispuniti maksimalan kapacitet korisničkog poštanskog sandučeta.

1 preusmeravanje

Vrh stranice

Ograničenja moderacije

Ova ograničenja kontrolišu postavke moderacije koje se koriste za odobrenje poruka koje se primenjuje na grupe za distribuciju i pravila za prenos.

 

Ograničenje Vrednost

Maksimalna veličina arbitražnog poštanskog sandučeta   Ako arbitražno poštansko sanduče prekorači ograničenje, poruke koje zahtevaju moderaciju se vraćaju pošiljaocu u izveštaju o neisporučivanju (NDR).

10 GB

Maksimalan broj moderatora   Maksimalan broj moderatora koje možete da dodelite jednoj kontrolisanoj grupi za distribuciju ili koje možete da dodate u poruku koristeći jedno pravilo za prenos. Imajte na umu da možete da navedete distribucionu grupu kao moderatora.

10 moderatora

Rok važenja za poruke koje čekaju na moderaciju   Prema podrazumevanim postavkama, poruka koja čeka na moderaciju ističe nakon dva dana. Međutim, obrada isteklih kontrolisanih poruka pokreće se na svakih sedam dana. To znači da kontrolisana poruka može da istekne u svakom trenutku u periodu nakon dva do devet dana.

2 dana

Maksimalna učestalost za poruke obaveštenja o istekloj moderaciji   Ovo ograničenje postavlja maksimalan broj poruka obaveštenja za istekle kontrolisane poruke u period od jednog sata. Ovo ograničenje se postavlja u bazu podataka svakog poštanskog sandučeta u centru podataka.

Tokom perioda intenzivnog korišćenja neki pošiljaoci možda neće dobiti poruke obaveštenja za kontrolisane poruke koje su istekle. Međutim, ova obaveštenja se i dalje mogu otkriti pomoću izveštaja o isporuci.

300 obaveštenja o isteku roka po satu

Vrh stranice

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.