Uključivanje ili isključivanje prosleđivanja poziva pomoću šifri funkcije poziva

 

Primenjuje se na: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Poslednja izmena teme: 2009-09-21

Možete da koristite šifre funkcije pozivanja, koje se takođe nazivaju šifre usluge, da biste uključili ili isključili funkciju pozivanja kao što je prosleđivanje poziva. Prosleđivanje poziva je usluga koju nude dobavljači usluge mobilne telefonije i koja prosleđuje vaše dolazne pozive na drugi broj telefona. Ako vaš dobavljač usluga mobilne telefonije ne nudi opciju podešavanja prosleđivanja poziva pomoću menija mobilnog telefona ili pozivanjem šifre funkcije, možda će biti potrebno da se obratite korisničkoj podršci dobavljača usluge mobilne telefonije kako biste podesili prosleđivanje poziva.

Koje su šifre za funkciju poziva za podršku dobavljačima usluge mobilne telefonije?

Ovaj odeljak uključuje listu dobavljača usluge mobilne telefonije i šifre funkcije pozivanja koje će vam biti potrebne za uključivanje ili isključivanje prosleđivanja poziva za Outlook govornu poštu. 

CautionOprez:
Da biste proverili da li koristite tačan broj za Outlook, Voice Access, pogledajte broj telefona koji je naveden u polju Informacije o nalogu govorne pošte na kartici Govorna pošta u programu Outlook Web App.

Odaberite jednog od dobavljača usluge mobilne telefonije.

AT&T

Sprint

T-Mobile

Verizon Wireless

AT&T

 • Da biste uključili prosleđivanje poziva, unesite *004*<Broj telefona za Outlook Voice Access># na svom mobilnom telefonu i pritisnite SEND.

 • Da biste isključili prosleđivanje poziva, unesite ##004# na svom mobilnom telefonu i pritisnite SEND.

Sprint

Da biste uključili ili isključili prosleđivanje poziva, obratite se korisničkoj podršci za Sprint PCS.

T-Mobile

 • Da biste uključili prosleđivanje poziva, unesite *004*<Broj telefona za Outlook Voice Access># na svom mobilnom telefonu i pritisnite SEND.

 • Da biste isključili prosleđivanje poziva, unesite ##004# na svom mobilnom telefonu i pritisnite SEND.

Verizon Wireless

Koraci za podešavanje prosleđivanja poziva mogu da zavise od Verizon mreže sa kojom ste povezani. Jedan od sledećih načina može da bude pravi za vas. Međutim, ako vam ne odgovaraju, obratite se lokalnoj korisničkoj podršci za Verizon da biste dobili uputstava za prosleđivanje poziva kada vas neko pozove, a vaš telefon je zauzet ili ne odgovarate na poziv.

 • Način 1:

 • Da biste uključili prosleđivanje poziva, unesite *71<Broj telefona za Outlook Voice Access> na svom mobilnom telefonu i pritisnite SEND.

 • Da biste isključili prosleđivanje poziva, unesite *73 na svom mobilnom telefonu i pritisnite SEND.

 • Način 2:

 • Da biste uključili prosleđivanje poziva, unesite svaki od sledećih brojeva na svom mobilnom telefonu:

  • Unesite *90<Broj telefona za Outlook Voice Access>* i pritisnite SEND.

  • Unesite *92<Broj telefona za Outlook Voice Access>* i pritisnite SEND.

 • Da biste isključili prosleđivanje poziva, unesite svaki od sledećih brojeva na svom mobilnom telefonu:

  • Unesite *900* i pritisnite SEND.

  • Unesite *920* i pritisnite SEND.

 • Šta je još potrebno da znam?

 • Kada ručno uključujete prosleđivanje poziva koristeći šifru funkcije, možda će biti potrebno da vaš dobavljač usluge mobilne telefonije koristi broj od 11 cifara umesto broja od 10 cifara. Na primer, uneli biste *711<Broj telefona za Outlook Voice Access> umesto *71<Broj telefona za Outlook Voice Access>.

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.