Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-03-13

Migracija korisnika i njihovo povezivanje

Kada završite primenu, spremni ste da migrirate poštanske sandučiće i podatke iz poštanskih sandučića u organizaciju za e-poštu zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka. Obavezno obavestite korisnike o tome kako da se povežu sa novim nalozima.

Pregled migracije e-pošte

Saznajte koji metod migracije predstavlja pravi izbor za vašu organizaciju.

Radite pod lokalnim Exchange 2003 serverom ili novijom verzijom? Saznajte više o tome kako da proširite funkcije Exchange servera na poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka. Pogledajte odeljak: Hibridna primena razmene i migracija sa sistemom Office 365

Pregled migracije e-pošte

Migriranje svih poštanskih sandučića na informatički oblak pomoću ubrzane Exchange migracije

Koristite ubrzanu Exchange migraciju da biste migrirali postanske sanducice i podatke iz postanskih sanducica iz sistema Microsoft Exchange u organizaciju za e-postu zasnovanu na tehnologiji informatickog oblaka.

Migracija poštanskih sandučića pomoću ubrzane migracije

Migracija e-pošte sa IMAP servera u poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka

Možda već imate poštanske sandučiće u okviru IMAP sistema za razmenu poruka. Koristite IMAP migraciju da biste migrirali sadržaj tih poštanskih sandučića.

Migracija e-pošte sa IMAP servera

Premeštanje podskupa poštanskih sandučića na informatički oblak pomoću postepene Exchange migracije

Koristite postepenu Exchange migraciju da biste premestili neke poštanske sandučiće u informatički oblak, a preostale poštanske sandučiće zadržali na lokalnom serveru, ili je koristite kao prelazni korak ka potpunom prelasku na organizaciju e-pošte zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka.

Migracija poštanskih sandučića pomoću postepene migracije

Microsoft Exchange PST Capture

Koristite PST Capture da biste potrazili PST datoteke na racunarima u lokalnoj organizaciji, a zatim uvezli te datoteke u postanske sanducice u oblaku.

Alatka PST Capture

Manage Migration Batches in Exchange Online

Koristite kontrolnu tablu „Migracija e-poste“ na Exchange kontrolnoj tabli da biste upravljali migracijom postanskih sanducica u uslugu Exchange Online.

Upravljanje grupama za migraciju u usluzi Exchange Online

Demonstracije: Uvoz novih Exchange Online korisnika, migriranje njihove e-pošte i povezivanje

Saznajte kako da migrirate korisničke poštanske sandučiće iz IMAP sistema za razmenu poruka.

Demonstracija: Uvoz novih korisnika i migracija njihove e-pošte

Slanje poruke dobrodošlice novim korisnicima

Primenite postupak objedinjavanja pošte da biste svojim korisnicima poslali poruku dobrodošlice koja će im pomoći da počnu da koriste svoj novi nalog.

Slanje poruke dobrodošlice novim korisnicima