Filtriranje bezvredne pošte i zaštita poruka

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-12-04

Sve verzije Microsoft usluga e-pošte zasnovanih na tehnologiji informatičkog oblaka koriste Forefront zaštitu na mreži za Exchange (FOPE) u borbi protiv bezvredne pošte i phishing-a. Kada server mrežnog prolaza za uslugu zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka primi poruke, vrši se njihova procena i dodeljuje im se stepen pouzdanosti zaštite od bezvredne pošte (SCL vrednost). SCL ocena dodeljena poruci ukazuje na verovatnoću toga da je poruka bezvredna na osnovu karakteristika kao što su sadržaj, zaglavlje poruke i tako dalje. SCL se dodaje metapodacima poruke dok poruka putuje kroz infrastrukturu usluge e-pošte zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka.

SCL vrednost je broj između 0 i 9. Viša ocena ukazuje na veću verovatnoću da je poruka bezvredna. Infrastruktura usluge e-pošte zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka ima fiksne SCL granične vrednosti koje definišu radnje koje se izvršavaju na određenim SCL vrednostima.

 

SCL ograničenje

Radnja

SCL je 5 ili više.

Poruka se isporučuje u uslugu e-pošte zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka, u kojoj se smešta u fasciklu korisnika „Neželjena e-pošta“.

SCL je 4 ili manje.

Poruka se isporučuje u uslugu e-pošte zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka, u kojoj se smešta u prijemno poštansko sanduče korisnika.

Krajnji korisnici mogu da konfigurišu liste sigurnih pošiljalaca, čija e-pošta nikada ne treba da se tretira kao bezvredna i listu blokiranih pošiljalaca, čija e-pošta uvek treba da se tretira kao bezvredna.

Filtriranje bezvredne pošte kojim upravlja korisnik

Prema podrazumevanim vrednostima, filtriranje neželjene e-pošte je omogućeno za sve poštanske sandučiće u usluzi e-pošte zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka. Korisnici mogu da upravljaju pojedinim postavkama za bezvrednu poštu za svoje poštansko sanduče. Više informacija o tome kako korisnici mogu upravljati bezvrednom e-poštom potražite u odeljku Postavke neželjene e-pošte.

Zaštita poruka pod upravom administratora i FOPE

Iako su svi Microsoft sistemi e-pošte zasnovani na tehnologiji informatičkog oblaka zaštićeni FOPE infrastrukturom, mogućnost upravljanja funkcijama za zaštitu poruka u okviru FOPE administrativnog centra ograničena je na administratore rešenja Microsoft Office 365 za velika preduzeća i usluge Live@edu.

U sledećoj tabeli su opisane funkcije za zaštitu poruka kojima možete da upravljate u FOPE administratorskom centru.

Više informacija o tome kako da upravljate ovim funkcijama za Microsoft Office 365 za velika preduzeća potražite u odeljku Razlike u funkcijama usluge FOPE u sistemu Microsoft Office 365.

 

Oblast

Opis

Zaštita od bezvredne pošte

Filtriranje veze pomoću liste blokiranih stavki zasnovane na Microsoft DNS serveru.

Zaštita od bezvredne pošte

Filtriranje sadržaja Microsoft tima za analizu bezvredne pošte za SPAM ažuriranja u realnom vremenu

Zaštita od bezvredne pošte

Podrška za bezbedne pošiljaoce

Antivirusna zaštita

Višestruko skeniranje antivirusnim programom na FOPE mrežnom prolazu

Kontrola dolazne pošte

Lista bezbednih adresa, popisivanje sa zaobilaženjem IP adrese

Kontrola dolazne pošte

Konfigurisanje i sprovođenje TLS šifrovanja

Kontrola dolazne pošte

Filtriranje veze, sadržaja i smernica

Kontrola odlazne pošte

Prilagođeno usmeravanje SMTP servera odlazne pošte

Kontrola odlazne pošte

Konfigurisanje i sprovođenje TLS šifrovanja

Proces filtriranja bezvredne pošte

Potrebno je primeniti dve vrste filtriranja bezvredne pošte da bi se e-pošta isporučila u poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka:

  • Filtriranje veze   Prati se količina poruka poslatih sa jedne IP adrese. Veze sa jednom IP adresom sa koje se šalje velika količina e-pošte jednom primaocu ili većem broju njih u okviru vašeg domena mogu biti sumnjive i tretirane kao bezvredne.

  • Filtriranje sadržaja   U temi i telu poruke traže se ključne reči ili fraze koje mogu označavati da je poruka bezvredna pošta.

Poruke koje ispunjavaju kriterijume za filtriranje mogu biti blokirane ili isporučene u fasciklu „Neželjena e-pošta“. Možete da koristite pravila za celu organizaciju da biste kontrolisali isporuku e-poruka u svojoj organizaciji. Na primer, na osnovu pravila može se odbiti e-pošta koja sadrži određene ključne reči ili koja potiče iz određenog izvora.

Hitne situacije i distribuirane poruke

U hitnim situacijama organizacija će možda morati da šalje distribuirane poruke svim korisnicima usluge e-pošte zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka. Pojedine organizacije za to koriste usluge za obaveštavanja o hitnim slučajevima nezavisnih proizvođača.

Da biste se uverili da ove poruke neće biti tretirane kao bezvredna pošta u usluzi FOPE i da će svi korisnici primiti ove poruke što je brže moguće, preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

Ako šaljete distribuirane poruke većem broju korisnika u isto vreme, imajte na umu da se prihvata samo 100 poruka po vezi. Ako više od 100 poruka čeka na isporuku u usluzi e-pošte zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka, veza će biti prekinuta posle 100 poruka i vaši lokalni serveri za e-poštu će morati ponovo da uspostave vezu da bi poslali sledeću grupu od 100 poruka. Stoga morate osmisliti plan distribuiranja poruka za hitne situacije koji vam omogućava da brzo pošaljete e-poruku svim korisnicima, a da ne premašite ograničenje od 100 poruka po vezi. Najbolji način da ovo uradite u je da koristite grupe za distribuciju ili dinamičku grupu za distribuciju kako biste smanjili broj poruka koje se odjednom šalju. Grupa se tretira kao jedan primalac kada su u pitanju ograničenja u isporuci e-pošte. Više informacija potražite u odeljku Slanje distribuiranih poruka svim korisnicima.

Ako koristite uslugu za obaveštavanje o hitnim situacijama nezavisnog proizvođača da biste distribuirali hitne poruke korisnicima, obratite se svom predstavniku usluge e-pošte zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka da biste se uverili da je usluga u skladu sa uslugom Windows Live.

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.