Saznajte više o povezanim nalozima

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-11-23

Preko naloga zasnovanog na tehnologiji informatičkog oblaka možete da uspostavite vezu sa najviše pet drugih naloga e-pošte. To vam omogućava slanje, prijem i čitanje e-poruka iz tih povezanih naloga u: Outlook Web App. Počnite tako što ćete da izaberete stavke Opcije > Vidi sve opcije > Nalog > Povezani nalozi.

noteNapomena:
Ova funkcija možda nije dostupna za vaš nalog.
Povezivanje sa drugim nalozima e-pošte

Nalog sa kojim uspostavljate vezu najverovatnije dozvoljava POP ili IMAP pristup. Za neke usluge e-pošte je neophodno da omogućite POP ili IMAP pristup tako što ćete se prijaviti na nalog. Ostale usluge omogućavaju automatski POP ili IMAP pristup. Pre povezivanja iz usluge Outlook Web App proverite da ste omogućili POP ili IMAP pristup na nalogu sa kojim se povezujete. Više informacija o tome da li je potrebno da se omogući POP ili IMAP pristup za usluge e-pošte koje se najčešće koriste potražite u odeljku Uključivanje POP ili IMAP pristupa radi povezivanja sa drugim nalogom.

Post Office Protocol (POP) verzija 3 omogućava programu e-pošte da preko Interneta izdvoji informacije sa servera e-pošte i preuzme te informacije u program e-pošte na računaru ili mobilnom telefonu. Internet Message Access Protocol (IMAP) verzija 4rev1 osim što povlači e-poštu sa drugih povezanih naloga, on još i kopira svaku strukturu fascikle ili oznake iz drugog povezanog naloga na računar ili mobilni telefon. Više informacija o POP i IMAP protokolu potražite u odeljku Korišćenje POP3 i IMAP4 programa za e-poštu.

Preuzimanje e-pošte sa drugih naloga
Slanje e-pošte koristeći adresu povezanog naloga

Možete da odgovorite na e-poruku ili da je pošaljete preko naloga zasnovanog na tehnologiji informatičkog oblaka koristeći adresu povezanog naloga. U okviru e-poruke u padajućoj listi Od izaberite e-adresu povezanog naloga. Kada šaljete poruku preko adrese povezanog naloga, poruka se šalje preko naloga zasnovanog na tehnologiji informatičkog oblaka u ime e-adrese povezanog naloga. Ukoliko ne možete da šaljete poruke pomoću adrese povezanog naloga, proverite da li ste potvrdili vlasništvo nad tim nalogom kako biste mogli da šaljete poštu koristeći adresu tog naloga. U okviru Opcije > Nalog > Povezani nalozi, kliknite na vezu za povezani nalog prikazanu ispod kolone Radnja da biste ponovo poslali verifikacionu e-poruku povezanom nalogu. Zatim se prijavite na taj nalog i kliknite na vezu u verifikacionoj e-poruci kako biste omogućili pristup slanju i odgovaranju preko te adrese sa naloga zasnovanog na tehnologiji informatičkog oblaka.

Korišćenje pravila prijemnog poštanskog sandučeta za sortiranje preuzetih poruka

Nakon što ste dodali povezani nalog, možete da koristite pravilo prijemnog poštanskog sandučeta Primljeno preko ovog naloga da biste poruke sa tog naloga premestili u fasciklu koju ste naveli.

 1. Da biste kreirali pravilo, kliknite na Opcije > Kreiranje pravila prijemnog poštanskog sandučeta.

 2. Kliknite na dugme Novo.

 3. U prozoru Novo pravilo za prijemno poštansko sanduče kliknite na Više opcija.

 4. U okviru stavke Kada poruka stigne i kliknite na stavku Poslato ili primljeno, a zatim kliknite na stavku Primljeno preko ovog naloga.

 5. Izaberite povezani nalog za koji ste kreirali ovo pravilo.

 6. U okviru stavke Uradi sledeće izaberite stavku Premestite poruku u fasciklu, a zatim pratite odzive da biste izabrali i kreirali fasciklu u koju ćete preneti poruku.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste dovršili pravilo.

Provera statusa povezanog naloga i učestalost preuzimanja e-pošte

Da biste brzo proverili status povezanog naloga, u koloni Status potražite izabrani nalog u okviru Opcije > Vidi sve opcije > Nalog > Povezani nalozi. Možete i da izaberete stavku Detalji za određeni nalog kako biste videli detalje o statusu veze u odeljku Trenutni status. U odeljku Trenutni status prikazane su korisne informacije o povezanom nalogu. Ako vaš povezani nalog ne preuzima e-poštu, odeljak može da ponudi informacije o tome kako da rešite problem. Nakon što unesete izmene preporučene u odeljku Trenutni status, kliknite na dugme Sačuvaj i Outlook Web App će ponovo pokušati da preuzme e-poštu sa naloga. Preporučujemo vam da rešite problem sa povezanim nalogom pomoću informacija u odeljku Trenutni status, a ne da brišete vezu sa nalogom. Ako izbrišete i ponovo napravite vezu, ponovo će biti preuzete poruke koje ste već preuzeli.

Kada prvi put dodate povezani nalog, e-pošta se odmah preuzima. Posle početnog preuzimanja e-pošta se preuzima sa povezanog naloga svakog časa kada niste prijavljeni u Outlook Web App. Kada ste prijavljeni u Outlook Web App, e-pošta se preuzima češće. Da biste preuzeli e-poštu sa povezanih naloga u bilo kom trenutku, kliknite na dugme „Proveri poruke“ na vrhu prikaza liste poruka.

Šta je još potrebno da znam?

 • Ako ste povezani sa nalogom koji dozvoljava POP pristup, prema podrazumevanim vrednostima e-poruke će se čuvati i u tom poštanskom sandučetu povezanog naloga i u okviru e-pošte u usluzi zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka. Međutim, neke usluge neće čuvati kopiju u svojim prijemnim poštanskim sandučićima, osim ako ne odete u postavke naloga i izaberete opciju za čuvanje kopija poruke.

 • Ako ste povezani sa Hotmail nalogom da biste slali e-poštu na taj nalog i primali poštu sa njega, vodite računa da se prijavite na Hotmail nalog svakih 120 dana kako on ne bi bio izbrisan. (U cilju smanjenja količine neželjene pošte, Hotmail briše neaktivne naloge.)

 • Možete dodati Hotmail nalog e-pošte, nalog na kome je omogućen IMAP ili POP pristup. Ako želite da primate e-poštu sa nekog drugog, a ne Hotmail naloga koji ne podržava POP ili IMAP pristup, biće neophodno da konfigurišete prosleđivanje e-pošte. Obratite se svom dobavljaču naloga e-pošte kako biste saznali da li podržava prosleđivanje e-pošte. Ukoliko podržava, možete da prosleđujete e-poruke sa drugih naloga u nalog zasnovan na tehnologiji informatičkog oblaka.

 • Kada se povežete sa nalogom koristeći POP pristup, možda nećete primiti sve poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta drugog naloga. Ako ih ne primite, proverite postavke za POP pristup na drugom nalogu.

 • Ukoliko ne vidite očekivani sadržaj sa povezanog naloga, moguće je da ste podesili dva naloga koristeći isto korisničko ime i lozinku. Pogledajte članak „Veza je podešena za nalog koji nije Hotmail nalog, ali Outlook Web App se ipak povezao sa Hotmail nalogom“ u odeljku Najčešća pitanja: preuzimanje e-pošte sa povezanih naloga.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.