Instalacija i konfigurisanje programa Windows PowerShell

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2010-05-18

Da biste mogli da koristite Windows PowerShell, uverite se da imate ispravne verzije programa Windows PowerShell i daljinskog upravljanja operativnim sistemom Windows (WinRM) instalirane i konfigurisane na svom računaru. Morate koristiti Windows Management Framework, koji sadrži ispravne verzije programa Windows PowerShell v2 i WinRM 2.0.

Ako vaš računar ima Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, ne morate da instalirate bilo šta. Windows Management Framework je već instaliran.

Možete da preuzmete i instalirate Windows Management Framework ako vaš računar ima jedan od sledećih operativnih sistema:

 • Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1) ili SP2

 • Windows Server 2008 SP1 ili SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Hajde da počnemo:

 1. Deinstalirajte prethodnu verziju programa Windows PowerShell sa vašeg računara.

 2. Deinstaliranje prethodne verzije programa WinRM sa vašeg računara.

 3. Instaliranje programa Windows Management Framework

 4. Uverite se da Windows PowerShell može da pokreće skripte.

 5. Uverite se da WinRM dozvoljava da se poveže Windows PowerShell.

1. Deinstalirajte prethodnu verziju programa Windows PowerShell sa vašeg računara

Da biste instalirali Windows Management Framework moraćete da deinstalirate sve postojeće verzije programa Windows PowerShell.

Napomena   Ovaj korak nije potreban za Windows 7 ili za Windows Server 2008 R2.

Deinstaliranje programa Windows PowerShell iz operativnog sistema Windows Vista

 1. Na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Programi“, otvorite opciju „Programi i funkcije“ i deinstalirajte sve instance programa Windows PowerShell koje se pojavljuju na listi instaliranih programa. Na primer, Community Technology Preview (CTP) verzija programa Windows PowerShell v2 može da se pojavi kao Windows PowerShell (TM) V2.

 2. U okviru „Zadaci“ izaberite opciju „Prikaz instaliranih ažuriranja“ i deinstalirajte sve instance programa Windows PowerShell koje se pojavljuju na listi ažuriranja. Na primer, Windows PowerShell V1 može da se pojavi kao Windows ažuriranje sa jednim od sledećih brojeva artikala Microsoft baze znanja:

  • KB928439

  • KB923569

Deinstaliranje programa Windows PowerShell iz sistema Windows Server 2008

 1. Izaberite stavku „Server Manager“ i idite do „Features“

  1. Izaberite stavku „Uninstall Features“.

  2. Izaberite program Windows PowerShell i pratite uputstva za deinstaliranje.

 2. Na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Programi“, otvorite opciju „Programi i funkcije“ i deinstalirajte sve instance programa Windows PowerShell koje se pojavljuju na listi instaliranih programa.

 3. U okviru „Zadaci“, izaberite opciju „Prikaži instalirana ažuriranja“. Deinstalirajte sve instance programa Windows PowerShell koje se pojavljuju na listi ažuriranja.

Vrh stranice

Deinstaliranje programa Windows PowerShell iz sistema Windows Server 2003 i Windows XP

 1. Na kontrolnoj tabli, otvorite opciju „Dodaj ili ukloni programe“ i deinstalirajte sve instance programa Windows PowerShell koje se pojavljuju na listi instaliranih programa.

 2. U okviru „Dodaj ili ukloni programe“ izaberite opciju „Prikaži ažuriranja“. Deinstalirajte sve instance programa Windows PowerShell koje se pojavljuju na listi ažuriranja. Na primer, Windows PowerShell V1 može da se pojavi kao Windows ažuriranje sa jednim brojem artikl Microsoft baze znanja KB926139.

Vrh stranice

2. Deinstaliranje prethodne verzije programa WinRM sa vašeg računara

Da biste instalirali Windows Management Framework moraćete da deinstalirate sve postojeće verzije programa WinRM.

Napomena   Ovaj korak nije potreban za Windows 7 ili za Windows Server 2008 R2.

Deinstaliranje programa WinRM iz sistema Windows Vista ili Windows Server 2008

 1. Na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Programi“, otvorite opciju „Programi i funkcije“ i deinstalirajte sve instance daljinskog upravljanja sistemom Windows koje se pojavljuju na listi instaliranih programa.

 2. U okviru „Zadaci“, izaberite opciju „Prikaži instalirana ažuriranja“. Deinstalirajte sve instance daljinskog upravljanja operativnim sistemom Windows koje se pojavljuju na listi ažuriranja. Na primer, Community Technology Preview (CTP) verzija programa WinRM 2.0 može da se pojavi kao WindowsRemoteManagement sa jednim od sledećih brojeva artikala baze znanja:

  • KB936059

  • KB950099

Deinstaliranje programa Windows PowerShell iz sistema Windows Server 2003 i Windows XP

 1. Na kontrolnoj tabli, otvorite opciju „Dodaj ili ukloni programe“ i deinstalirajte sve instance daljinskog upravljanja operativnim sistemom Windows koje se pojavljuju na listi instaliranih programa.

 2. U okviru „Dodaj ili ukloni programe“ izaberite opciju „Prikaži ažuriranja“. Deinstalirajte sve instance daljinskog upravljanja operativnim sistemom Windows koje se pojavljuju na listi ažuriranja. Na primer, WinRM može da se pojavi kao Windows ažuriranje sa jednim brojem artikl Microsoft baze znanja KB936059.

Vrh stranice

3. Instaliranje programa Windows Management Framework

 • Preuzmite i instalirajte Windows Management Framework. Izaberite paket koji uključuje Windows PowerShell v2 i WinRM 2.0 i koji može da se primeni za vaš operativni sistem, arhitekturu i jezik sistema.

  Kada instalirate WinRM i Windows PowerShell, konfigurišite softver tako da radi tačno kako je opisano u sledećim koracima.

  Napomena   Ako je vaš lokalni računar zaštićen serverom Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA), možda ćete morati da instalirate Windows Firewall klijent ili da konfigurišete proxy server na lokalnom računaru za povezivanje programa Windows PowerShell sa uslugom zasnovanom sistemu oblaka. Više informacija potražite u odeljku Windows PowerShell: najčešća pitanja za administratore.

Vrh stranice

4. Uverite se da Windows PowerShell može da pokreće skripte

 1. Izaberite: Start > Svi programi > Pribor > Windows PowerShell.

 2. Izaberite neku od sledećih opcija da biste otvorili Windows PowerShell:

  • Ako imate operativni sistem Windows Vista, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, desnim tasterom miša kliknite na Windows PowerShell i izaberite stavku „Pokreni kao administrator“. Ako vidite odzivnik kontrole korisničkog naloga koji vas pita da li želite da nastavite, kliknite na dugme „Nastavi“.

  • Ako imate Windows XP ili Windows Server 2003, kliknite na program Windows PowerShell.

 3. Pokrenite sledeću komandu:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Ako vraćena vrednost nije RemoteSigned, morate vrednost da promenite u RemoteSigned.

  Napomena   Kada smernicu za izvršavanje skripte postavite na RemoteSigned, možete da pokrećete samo skripte koje kreirate na svom računaru ili skripte koje je potpisao bezbedni izvor.

Omogućavanje pokretanja skripti u programu Windows PowerShell

U sesiji programa Windows PowerShell koju ste upravo otvorili kao administrator, pokrenite sledeću komandu:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Vrh stranice

5. Uverite se da WinRM dozvoljava da se poveže Windows PowerShell.

 1. Izaberite: Start > Svi programi > Pribor.

 2. Izaberite neku od sledećih opcija da biste otvorili komandnu liniju:

  • Ako imate operativni sistem Windows Vista, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, desnim tasterom miša kliknite na komandnu liniju i izaberite stavku „Pokreni kao administrator“. Ako vidite odzivnik kontrole korisničkog naloga koji vas pita da li želite da nastavite, kliknite na dugme „Nastavi“.

  • Ako imate Windows XP ili Windows Server 2003, kliknite na komandnu liniju.

 3. U komandnoj liniji pokrenite sledeće komande:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Napomena   Ako je usluga WinRM već pokrenuta, ne morate da je pokrećete. Možete da proverite status usluge WinRM tako što ćete pokrenuti komandu sc query winrm.

 4. U rezultatima potražite vrednost Basic = . Ako je vrednost Basic = false, morate je promeniti u Basic = true.

  Napomena   Ako ste pokrenuli uslugu WinRM i nije potrebno da menjate vrednost Basic, pokrenite komandu net stop winrm da biste zaustavili uslugu WinRM.

Konfigurisanje programa WinRM tako da podrži osnovnu proveru identiteta

 1. U komandnoj liniji koju ste upravo otvorili kao administrator, pokrenite sledeće komande. Vrednost između vitičastih zagrada { } razlikuje mala i velika slova:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. U izlazu komande potvrdite vrednost Basic = true.

  Napomena   Ako ste pokrenuli uslugu WinRM, pokrenite komandu net stop winrm da biste zaustavili uslugu WinRM.

Vrh stranice

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.