Povezivanje programa Windows PowerShell sa uslugom

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2013-01-24

Pošto instalirate i konfigurišete WindowsWindows PowerShell i daljinsko upravljanje operativnim sistemom Windows (WinRM) na svom računaru, morate da povežete Windows PowerShell na svom lokalnom računaru sa uslugom zasnovanom na tehnologiji informatičkog oblaka da biste izvršili zadatke u organizaciji zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka.

Kada pokrenete Windows PowerShell, vi ste u Windows PowerShell sesiji svog lokalnog računara. Sesija je instanca programa Windows PowerShell koja sadrži sve komande koje su vam dostupne.

Windows PowerShell sesija lokalnog računara, zvana sesija na strani klijenta, ima dostupne samo osnovne Windows PowerShell komande. Kada se povežete sa uslugom zasnovanom na tehnologiji informatičkog oblaka, povezujete se i sa okruženjem servera Microsoft centra sa podacima, zvanim sesija na strani servera. Ovo sadrži komande koje se koriste u usluzi zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka.

Pre nego što počnete

Pre povezivanja proverite da li na računaru imate instaliranu i konfigurisanu ispravnu verziju programa Windows PowerShell i WinRM. Više informacija potražite u odeljku Instalacija i konfigurisanje programa Windows PowerShell.

Proverite da li je nalog koji ćete koristiti ovlašćen za povezivanje pomoću programa Windows PowerShell. Više informacija potražite u odeljku Kontrola korisničkog pristupa daljinskom upravljanju operativnim sistemom Windows.

Povezivanje programa Windows PowerShell na lokalnom računaru sa uslugom zasnovanom na sistemu oblaka

 1. Izaberite stavku Pokreni, postavite pokazivač na stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, izaberite stavku Windows PowerShell, a zatim izaberite stavku Windows PowerShell.

 2. Pokrenite sledeću komandu:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. U prozor Zahtev za akreditive za Windows PowerShell unesite akreditive naloga u organizaciji zasnovanoj na sistemu informatičkog oblaka. Zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Pokrenite sledeću komandu:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteNapomena:
  Parametar AllowRedirection omogućava organizacijama zasnovanim na sistemu oblaka u centrima podataka širom sveta da povežu program Windows PowerShell sa uslugom zasnovanom na tehnologiji informatičkog oblaka koristeći istu URL adresu.
 5. Pokrenite sledeću komandu:

  Import-PSSession $Session
  

  Komande koje se koriste u usluzi zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka će se sada uvesti u sesiju na strani klijenta lokalnog računara, kao što prati traka napretka. Kada se ovaj proces dovrši, možete da pokrenete ove komande.

Prekidanje veze između programa Windows PowerShell i usluge zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka

Kada završite sa korišćenjem sesije na strani servera, uvek prekinite vezu između programa Windows PowerShell tako što ćete pokrenuti sledeću komandu:

Remove-PSSession < promenljiva sesije>

Na primer, da biste prekinuli vezu sa sesijom na strani servera koja je definisana promenljivom $Session pokrenite sledeću komandu:

Remove-PSSession $Session

Važno Ako zatvorite prozor programa Windows PowerShell bez prekidanja veze sa sesijom na strani servera, veza će ostati otvorena 15 minuta. Vaš nalog može istovremeno da ima samo tri veze sa sesijom na strani servera.

Potrebna vam je pomoć za određene zadatke?

Nakon što uspostavite vezu sa sesijom na strani servera, možete da izvršavate zadatke u usluzi zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka. Detaljna uputstva potražite u odeljku Korišćenje tehnologije Windows PowerShell u usluzi Exchange Online.

Informacije o rešavanju problema potražite u video zapisu: Office 365: Rešavanje problema sa programom PowerShell za Exchange Online.

Više informacija o rešavanju problema potražite u odeljku Windows PowerShell: najčešća pitanja za administratore.

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.