Saznajte više o javnim grupama

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-03-19

Javna grupa u deljenom adresaru organizacije funkcioniše kao lista za slanje e-pošte. Korisnici mogu da pošalju e-poruku na adresu javne grupe kako bi poruka bila distribuirana svim članovima te grupe. Možete da se pridružite postojećim grupama ili da kreirate sopstvenu pomoću stavki Opcije > Prikaži sve opcije > Grupe. Kreirajte sopstvene grupe i upravljajte njima pomoću okna Javne grupe čiji sam vlasnik. Pridružite se postojećoj grupi koja se nalazi u deljenom adresaru ili je napustite pomoću stavki Javne grupe čiji sam član Za.

noteNapomena:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Javne grupe se mogu koristiti u različite svrhe. Evo nekoliko primera:

  • Grupa pod nazivom coffeeklatsch namenjena korisnicima koji žele da šalju poruke grupi na temu kafe i u vezi iskustvima sa kafom.

  • Grupa pod nazivom InsuranceTalk namenjena isključivo za agente osiguranja određenog osiguravajućeg zavoda preko koje će deliti informacije u vezi sa svojim ponudama osiguranja.

Osnovni podaci o javnim grupama
Upoznavanje sa različitim korisnicima u grupama

Javna grupa sadrži sledeće tipove korisnika, u zavisnosti od njihovih veza u okviru grupe.

Vlasnik   Ako ste kreirali javnu grupu, njen ste vlasnik. Kao vlasnik, možete da izbrišete grupu, dodate ili uklonite članove, dodate ili uklonite vlasnike, navedete kome je dozvoljeno da šalje poruke grupi i postavite opcije odobrenja za poruke pre nego što budu poslate grupi.

Drugi vlasnici   Ako ste dodati kao vlasnik grupe, imate isti nivo kontrole nad grupom kao i kreator grupe.

Članovi   Ako ste se pridružili određenoj grupi iz adresara ili ste joj dodati kao član, možete da šaljete poruke grupi i da primate sve poruke poslate grupi. Možete da vidite njene vlasnike, članove, moderatore i druge informacije o grupi iz adresara tako što ćete da izaberete opciju Detalji za tu grupu.

Moderator   Ako ste vlasnik grupe i kreirali ste grupu, onda ste prema podrazumevanim vrednostima moderator date grupe kada za nju uključite opciju „Odobravanje poruka“. Ako ste dodati kao vlasnik, ali niste kreirali datu grupu, možete sami da se dodate kao moderator grupe. Kao moderator, možete da dodate druge moderatore, odobrite ili odbijete poruke pre nego što budu poslate grupi i da odlučite o načinu obaveštavanja pošiljaoca poruka kada njihove poruke nisu odobrene.

Pošiljaoci   Nije neophodno da budete član da biste mogli da pošaljete poruku određenoj grupi. Prema podrazumevanim vrednostima, svako (uključujući osobe koje se ne nalaze u deljenom adresaru) može da šalje poruke javnoj grupi.

Kreiranje ili brisanje grupe

Sopstvene grupe možete da kreirate pomoću okna Javne grupe čiji sam vlasnik. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje javne grupe. Da biste izbrisali grupu koju posedujete, pogledajte odeljak Brisanje javne grupe čiji ste vlasnik.

Upravljanje sopstvenom grupom

Prilikom kreiranja grupe možete brzo izabrati nekoliko osnovnih opcija i dodeliti toj grupi ime, pseudonim i opis. Da biste upravljali svim postavkama grupe, izaberite stavku Detalji. Da biste saznali koje su sve postavke dostupne, pogledajte odeljak Promena postavki za javnu grupu koju ste kreirali.

U nastavku je navedeno nekoliko dodatnih postavki kojima možete upravljati za svoju grupu:

  • Vlasništvo   Prema podrazumevanim vrednostima, vi ste vlasnik grupe koju kreirate. Pošto ste kreirali grupu, vi ste njen glavni vlasnik i ne možete za sebe da uklonite tu ulogu. Ukoliko pokušate, dobićete poruku o grešci. Međutim, možete da dodate i druge korisnike iz adresara kao vlasnike. Kao vlasnik grupe, možete da dodate i uklonite članove, kontrolišete kome je dozvoljeno slanje poruka grupi, kontrolišete odobrenje za poruke poslate grupi i još više. Ove postavke konfigurišete u odeljku Vlasništvo.

  • Članstvo   U ovom odeljku možete da dodajete članove grupi ili da ih uklanjate iz nje.

  • Odobrenje članstva   Pomoću ovog odeljka odaberite da li će korisnicima biti potrebno odobrenje za pristupanje grupi, odnosno napuštanje grupe.

  • Upravljanje isporukom   Možete da kontrolišete kome je dozvoljeno slanje poruka vašoj grupi. Slanje poruka grupi možete da ograničite pomoću odeljka Upravljanje isporukom.

  • Odobravanje poruka   Možete da uključite opciju odobravanja poruka za svoju grupu. Kada to učinite, poruka poslata vašoj grupi prvo stiže u vaše prijemno poštansko sanduče da biste je odobrili. Možete da odobrite ili odbijete poruku pošiljaoca. Poruka pošiljaoca neće stići do članova grupe sve dok je vi ili neki drugi moderator grupe ne odobri. Možete i da dodate više korisnika kao moderatore grupe. Ovim opcijama možete da upravljate pomoću odeljka Odobravanje poruka.

Pridruživanje grupi ili napuštanje grupe

Možete da se pridružite postojećoj grupi u adresaru ili da je napustite pomoću stavki Javne grupe čiji sam član Za. Da biste saznali više o određenoj grupi, izaberite stavku Detalji za izabranu grupu. Možete da saznate više o grupi, na primer ko je njen vlasnik i ko su njeni članovi. Pomoću tog dijaloga sa detaljima možete i da se pridružite grupi ili da je napustite. Više informacija potražite u odeljku Pridruživanje javnoj grupi ili napuštanje javne grupe.

Uključivanje i korišćenje pravila prijemnog poštanskog sandučeta

Ukoliko ste konfigurisali pravila prijemnog poštanskog sandučeta da se primenjuju na poruke poslate grupi čiji ste član, po izboru možete da uključite opciju da se na ove poruke ne primenjuju dodatna pravila. To je korisno ukoliko želite da se samo jedno od tih pravila primenjuje na poruku. Pravila se primenjuju redom, od vrha liste pravila ka dnu te liste. Ukoliko poruka ispuni kriterijume za više pravila, na nju će biti primenjeno svako od tih pravila. Možete da kreirate pravila kako biste lakše organizovali poruke koje primate u svoje prijemno poštansko sanduče. Više informacija potražite u odeljku Naučite više o pravilima za prijemno poštansko sanduče.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.