Podržani programi za e-poštu i podržane funkcije

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-11-01

Postoji više načina za pristup nalogu e-pošte. Najčešći načini su pomoću aplikacije Outlook Web App ili instalirane verzije programa Microsoft Office Outlook, ili programa Microsoft Entourage. Ovi programi omogućavaju pristup e-pošti, kao i mnoge druge funkcije za saradnju. Osim što je moguće koristiti ove programe, nalogu e-pošte može da se pristupi i pomoću glasovnog pristupa programu Outlook, različitih drugih programa za e-poštu i preko mobilnog telefona.

Uputstva za podešavanje potražite u odeljcima Čarobnjak za pomoć pri konfigurisanju e-pošte i Čarobnjak za podešavanje mobilnog telefona.

Povezivanje na nalog e-pošte

Na sledećoj slici su prikazani neki načini povezivanja na nalog e-pošte.

Načini na koji se povezujete sa poštanskim sandučetom.

U sledećoj listi možete da pronađete više informacija o svakom načinu povezivanja.

 • Veb pregledač   Koristite aplikaciju Outlook Web App ili light verziju aplikacije Outlook Web App sa pregledačima kao što su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari.

 • Internet programi za e-poštu   Koristite bilo koji program koji podržava IMAP4 ili POP3, kao što je Mozilla Thunderbird, Outlook Express Windows ili Windows Live Pošta.

 • Pristup Exchange nalogu pomoću programa Outlook ili Entourage   Programi koji podržavaju pristup Exchange nalogu uključuju Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 za Mac i Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Pristup Exchange nalogu pomoću programa Windows 8 pošta i Apple Mail   Windows 8 pošta podržava pristup Exchange nalogu koristeći Exchange ActiveSync. Apple Mail 10.6 Snow Leopard i Apple Mail 10.7 Lion podržavaju i pristup Exchange nalozima. Verzije programa Apple Mail 10.5 Leopard i starije verzije programa Apple Mail koriste protokole IMAP4 ili POP3. Outlook 2003 je podržan samo ako koristite protokole IMAP4 ili POP3.

 • Mobilni telefoni sa Internet vezom   Možete da se povežete pomoću uređaja Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile ili drugih telefona i tablet računara sa pristupom Internetu.

 • Bilo koji telefon   Koristite glasovni pristup programu Outlook sa bilo kog telefona za pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima.

Poređenje funkcija u podržanim programima

U sledećoj tabeli naveden je rezime nekih razlika koje je preporučljivo razmotriti pre izbora programa za e-poštu koji će se koristiti za povezivanje sa nalogom e-pošte.

 

Program za e-poštu Uređivanje i pregled kontakata, stavki kalendara, zadataka i e-poruka Uređivanje i pregled ostalih fascikli za e-poštu, osim prijemnog poštanskog sandučeta Slušanje govorne pošte Pristup informacijama van mreže Automatska konfiguracija Pristupačnost za slepe i slabovide korisnike

Outlook Web App

Da

Da

Da

Ne

Nije primenljivo

Ne

Light verzija aplikacije Outlook Web App

Da

Da

Da

Ne

Nije primenljivo

Da

Outlook 2007, Outlook 2010 ili Outlook 2013

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Windows 8 pošta

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Outlook 2011 za Mac

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Entourage 2008, Web Services Edition

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Programi koji koriste Exchange ActiveSync

Da

Da

Da

Da

Da

Neki programi možda podržavaju funkciju pristupačnosti.

Glasovni pristup programu Outlook

Da

Da

Da

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije dostupno

Programi koji koriste POP3

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Neki programi možda podržavaju funkciju pristupačnosti.

Programi koji koriste IMAP4

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Neki programi možda podržavaju funkciju pristupačnosti.

Outlook Web App

E-pošti možete da pristupite preko više različitih Veb pregledača. Možete da koristite računar koji je povezan na Internet ili lokalnu internu mrežu, bez obzira na to da li ste kod kuće, na poslu ili putujete. Možete da pregledate i uređujete e-poruke, zakazane obaveze i sastanke, kao i kontakte i zadatke. Možete i da slušate govorne poruke i da čitate tekstualne poruke. Ostale radnje koje je moguće obaviti pomoću programa Outlook Web App su:

 • provera pravopisa

 • korišćenje različitih fontova, boja i veličina fonta u e-porukama

 • grupisanje e-poruka na različite načine

 • podsećanje na nastupajuće događaje

Light verzija programa Outlook Web App sadrži neke funkcije kao i program Outlook Web App. Light verzija obezbeđuje iskustvo za osobe sa slabim vidom ili koje ne vide i radi sa svim Veb pregledačima. U Light verziji nije dostupno nekoliko funkcija, a to su:

 • podsetnici

 • prikaz kalendara za koji je omogućen istovremeni prikaz više sedmica

 • promena opcija govorne pošte

 • promena šeme boja

Verzije pregledača za korišćenje sa programom Outlook Web App

Više informacija o podržanim pregledačima potražite u odeljku Podržani Veb pregledači.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2011 za Mac

Ako koristite Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 ili Outlook 2011 za Mac, možete da podesite vezu za vaš nalog e-pošte preko Exchange servera ili koristeći IMAP4 odnosno POP3. Povezivanje programa Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 ili Outlook 2011 za Mac putem Exchange naloga obezbeđuje više funkcija od IMAP4 ili POP3 protokola, uključujući sledeće:

 • pristup e-pošti, kontaktima i kalendaru kada nije uspostavljena veza sa Internetom.

 • mogućnost predlaganja novog vremena za sastanak pri prijemu zahteva za sastanak.

 • Mogućnost uvoza, izvoza i arhiviranja kontakata i drugih informacija sačuvanih u programu Outlook.

Ako se poštansko sanduče nalazi u okruženju zasnovanom na tehnologiji informatičkog oblaka (na primer, u okviru Microsoft Office 365 za velika preduzeća ili Office 365 za profesionalce i mala preduzeća) i želite da se povežete sa nalogom pomoću programa Outlook 2003, pri podešavanju naloga morate da odaberete opciju POP3 ili IMAP4. Više informacija o podršci za Outlook 2003, pogledajte u najčešćim pitanjima u odeljku „Moli li da koristim Outlook 2003 za povezivanje sa nalogom e-pošte?“ u Najčešća pitanja: programi za e-poštu.

Entourage 2008, Web Services Edition

Program Microsoft Entourage 2008 za operativni sistem Mac OS X možete da povežete sa nalogom koristeći program Entourage 2008, Web Services Edition. Da biste to učinili, neophodno je da najpre instalirate program Entourage 2008, Web Services Edition. Ova verzija programa Entourage je dostupna kao ažuriranje za Microsoft Office 2008 za operativni sistem Mac.

Da biste preuzeli ovu ispravku i saznali više o programu Web Services Edition, posetite Veb lokaciju Microsoft Entourage 2008 za Mac, Web Services Edition.

Iako program Entourage za operativni sistem Mac OS X možete da povežete sa nalogom i preko (Entourage 2004 ili Entourage 2008) POP3 ili IMAP4 protokola, time neće biti omogućene sve funkcije koje su dostupne kada se za povezivanje koristi Exchange nalog. Na primer, ako povezivanje vršite pomoću programa Entourage 2008, Web Services Edition, moći ćete da sinhronizujete beleške, zadatke, stavke kalendara i kategorije između programa Outlook Web App i programa Entourage 2008.

Korišćenje glasovnog pristupa programu Outlook za pristup nalogu e-pošte

Glasovni pristup programu Outlook je moguće koristiti na bilo kom telefonu i može da se koristi za slušanje govorne pošte, pristup informacijama o ličnom kontaktu i interakciju sa kalendarom. Kretanje u menijima glasovnog pristupa programu Outlook se vrši glasom ili pomoću tastera telefona.

Brzi referentni vodič za glasovni pristup programu Outlook sadrži informacije o svim opcijama menija i načinu kretanja u menijima. Da biste preuzeli kopiju brzog referentnog vodiča, posetite Veb lokaciju Microsoft Download Center.

Korišćenje mobilnog telefona za pristup nalogu e-pošte

Mnogo mobilnih telefona može da se konfiguriše za pristup nalogu e-pošte. Ako imate mobilni telefon sa operativnim sistemom Windows Mobile ili Apple iPhone telefon, možete da koristite program Exchange ActiveSync za pristup e-pošti, kalendaru, kontaktima i zadacima preko telefona. Drugi mobilni telefoni podržavaju i IMAP4 i POP3 protokol koji vam omogućavaju slanje i prijem e-poruka preko telefona.

Korišćenje drugih programa za e-poštu za pristup nalogu e-pošte

Ukoliko imate program za e-poštu koji podržava IMAP4 ili POP3 protokol, možete da ga konfigurišete za prijem i slanje e-pošte. IMAP4 ili POP3 protokoli se ne mogu koristiti za pristup kontaktima, zadacima niti kalendaru. Neki od programa sa podržanim IMAP4 ili POP3 protokolima koji se mogu koristiti za pristup nalogu e-pošte su:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Pošta

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail za operativni sistem Mac OS X

noteNapomena:
Korišćenje operativnog sistema Mac OS 10.6 Snow Leopard ne podrazumeva povezivanje na nalog e-pošte pomoću IMAP4 ili POP3 protokola. Povezivanje na nalog pomoću programa Mail za operativni sistem Mac OS 10.6 Snow Leopard zahteva manje ručnog konfigurisanja. Više informacija potražite u odeljku Konfigurisanje programa Mail operativnog sistema Mac OS 10.6 Snow Leopard za pristupanje nalogu e-pošte.

Šta je još potrebno da znam?

 • Korišćenje programa Outlook Web App na mobilnom telefonu nije podržano.

 • Ukoliko pokušate da pokrenete program Outlook Web App na računaru ili Veb pregledaču na kojima nije podržan, otvoriće se light verzija programa Outlook Web App.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.