Kreiranje poruke

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-11-23

Možete kreirati poruke u obrascu za novu poruku. Ovo je isti obrazac koji se koristi za odgovaranje na poruke i prosleđivanje poruka.

Kako da kreiram novu poruku?

 1. U bilo kojoj fascikli pošte, kliknite na dugme Novo nova poruka ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+N na tastaturi.

  Možete kreirati i novu poruku dok pregledate adresar. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Adresar adresar, a zatim koristite okvir za tekst u okviru pretrage da biste pronašli grupu kojoj želite da pošaljete poruku. Kliknite desnim tasterom miša na ime primaoca na listi, a zatim kliknite na dugme kreiranje poruke za kontaktNova poruka.

 2. Unesite željene primaoce u redove Za i Cc. Više informacijama o primaocima potražite u odeljku Dodavanje ili uklanjanje primalaca.

 3. Upišite temu.

 4. Upišite poruku u telu poruke.

 5. Kada završite sa kucanjem poruke, kliknite na dugme slanjePošalji ili pritisnite tastere ALT+S da biste je poslali.

Šta je još potrebno da znam?

 • Administrator vam može dati dozvolu da šaljete kao neka druga osoba u okviru organizacije. Kada se dozvola konfiguriše tako da vam omogućava da šaljete kao ta osoba, možete koristiti red Od da biste kreirali poruku za koju će ta osoba biti navedena kao pošiljalac. Da biste podesili da red Od bude dostupan, na traci sa alatkama poruke kliknite na dugme Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži red „Od“, a zatim kliknite na dugme U redu da biste se vratili u prozor poruke. Da biste koristili red Od, otkucajte ime osobe u čije ste ime dobili dozvolu da šaljete ili kliknite na strelicu nadole pored stavke Od, izaberite stavku Druga e-adresa, a zatim iz adresara odaberite e-adresu sa koje želite da šaljete.

  Možete koristiti odeljak Opcije poruke na kartici Kartica „Pošta“ da biste uključili red Od za sve poruke.

 • Kada odgovarate na poruku, informacije u naslovu („Za“, „Od“ i „Tema“) su popunjene za vas. Kada prosleđujete poruku, polje Za morate vi da popunite. Da biste saznali više o tome, pogledajte odeljak Odgovaranje na poruku ili prosleđivanje poruke.

 • Prilikom kreiranja poruke možete postaviti da format poruke bude HTML ili Čisti tekst pomoću liste na vrhu obrasca poruke. Ako izaberete HTML, traka sa alatkama za oblikovanje teksta pojaviće se iznad tela poruke. Možete koristiti traku sa alatkama da biste promenili font cele poruke ili delova koje izaberete. Pored podrazumevanih opcija oblikovanja, možete dodati opcije traci sa alatkama tako što ćete kliknuti na opciju Prilagodi ikona proširenja na kraju trake za oblikovanje i potvrditi izbor u polju za potvrdu pored svake opcije koju želite da dodate. Više informacija o oblikovanju poruka potražite u članku Oblikovanje poruka.

 • Ako šaljete veliki broj e-poruka ili nekoliko poruka velikoj grupi primalaca, možda ste dostigli ograničenje slanja svog poštanskog sandučeta. Ograničenje slanja je zasnovano na broju primalaca kojima šaljete poruke u periodu od 24 časa i razlikuje se u zavisnosti od postavki vaše organizacije. Ako ste premašili to ograničenje, videćete upozorenje sledeći put kad pokušate da pošaljete poruku.

  E-poruka koju sastavite kad premašite ograničenje slanja automatski će biti uskladištena u fascikli „Radne verzije“. Nakon malo čekanja možete da otvorite e-poštu iz fascikle „Radne verzije“ i ponovo pokušate da je pošaljete. Ako je ograničenje slanja još uvek prekoračeno, ponovo ćete videti poruku upozorenja. E-pošta će ostati u fascikli „Radne verzije“ dok je ne pošaljete ili izbrišete. Ako ste čekali puna 24 časa i još uvek dobijate isto upozorenje kad pokušate da pošaljete poruku, pokušajte da smanjite broj primalaca.

 • Sledeće opcije su dostupne na traci sa alatkama kada kreirate poruku.

   

  Dugme Opis

  slanjePošalji

  Šalje poruku primaocima.

  čuvanje

  Čuva poruku u fascikli „Radne verzije“, ali ne šalje poruku.

  ikona priloga

  Prilaže datoteku poruci. Više informacija o tome kako se prilažu datoteke potražite u odeljku Rad sa prilozima.

  adresar

  Otvara adresar radi traženja imena primalaca.

  provera imena

  Proverava imena primalaca poruke u adresaru ili u fascikli „Kontakti“. Više informacija o načinu razrešavanja imena potražite u odeljku Dodavanje ili uklanjanje primalaca.

  velika važnost

  Postavlja važnost poruke na „Visoka“.

  mala važnost

  Postavlja važnost poruke na „Niska“.

  potpis

  Dodaje potpis na kraju poruke. Više informacijama o potpisima potražite u odeljku Dodavanje potpisa.

  Morate da kreirate potpis da bi to dugme imalo funkciju.

  provera pravopisa

  Proverava pravopis u tekstu poruke. Više informacija o proveri pravopisa potražite u odeljku Saznajte više o pravopisu.

  Opcije

  Prikazuje dijalog „Opcije poruke“. Više informacija o opcijama poruke potražite u odeljku Postavljanje opcija poruke.

  Lista „Format poruke“

  Postavlja format poruke u HTML ili Čisti tekst. Više informacija o tome kako da postavite format potražite u odeljku Oblikovanje poruka.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.