Trake sa alatkama

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2010-08-13

Svaki tip fascikle u poštanskom sandučetu (pošta, kalendar, kontakti i zadaci) ima sopstveni skup opcija na traci sa alatkama koje su specifične za funkciju, odnosno svrhu tih fascikli. U sledećoj tabeli je prikazana dugmad dostupna na traci sa alatkama za fascikle sa poštom. Druge fascikle imaju slične skupove opcija u okviru traka sa alatkama i te opcije se primenjuju na tip informacija sadržan u datim fasciklama.

 

Dugme Opis

Novo

Kreirajte novu e-poruku.

Brisanje

Izbrišite izabranu e-poruku ili e-poruke.

Premeštanje

Kliknite na dugme da biste izabrali stavku u drugoj fascikli.

Filter

Kliknite na dugme da biste izabrali unapred postavljen filter kako biste pronašli stavku koja se sa njim podudara.

Prikaz

Prikazuje ili sakriva okno za čitanje.

provera poruka

Proverite da li na serveru ima novih poruka.

Odgovori

Odgovara pošiljaocu e-poruke.

Odgovori svima

Odgovara svim primaocima e-poruke.

Prosledi

Prosleđuje e-poruku primaocu ili primaocima.

Osim što možete da koristite trake sa alatkama, još nekoliko radnji možete da izvršite tako što ćete desnim tasterom miša da kliknete na određenu stavku i u meniju izaberete željenu radnju.

Šta je još potrebno da znam?

Ako koristite okno za čitanje, u traci sa alatkama nećete videti dugmad Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi. Umesto toga, u vrhu svake poruke u oknu za čitanje videćete ikone za odgovor odgovor, odgovor svima i za prosleđivanje prosleđivanje.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.