Rad sa fasciklama

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-11-23

Prema podrazumevanim podešavanjima, poruke koje su vam poslate skladište se u prijemnom poštanskom sandučetu. Međutim, možete da organizujete svoje poruke u hijerarhijski sistem fascikli, koji zatim možete da podešavate kako se budu menjale vaše potrebe.

Kako da kreiram novu poštansku fasciklu?

 1. U Okno za navigaciju kliknite na dugmee-poštaPošta da biste prikazali listu svih fascikli u prijemnom poštanskom sandučetu.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu u kojoj želite da kreirate novu fasciklu. Na primer, da biste kreirali potfasciklu u prijemnom poštanskom sandučetu, desnim tasterom miša kliknite na fasciklu Prijemno poštansko sanduče. Da biste kreirali novu fasciklu na istom nivou kao i prijemno poštansko sanduče, desnim tasterom miša kliknite na svoje ime na vrhu liste fascikli.

 3. Izaberite stavku Kreiraj novu fasciklu.

 4. Upišite ime za novu fasciklu.

 5. Pritisnite taster ENTER da biste sačuvali promene.

Kako da kreiram novu fasciklu kalendara?

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme KalendarKalendar.

 2. Izaberite stavku Kreiraj novi kalendar.

 3. Upišite ime za novi kalendar.

 4. Pritisnite taster ENTER da biste sačuvali promene.

Kako da kreiram novu fasciklu sa kontaktima?

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme kontaktKontakti.

 2. Izaberite stavku Kreiraj novu fasciklu.

 3. Upišite ime za novu fasciklu sa kontaktima.

 4. Pritisnite taster ENTER da biste sačuvali promene.

Kako da kreiram novu fasciklu sa zadacima?

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme zadatakZadaci.

 2. Izaberite stavku Kreiraj novu fasciklu.

 3. Upišite ime za novu fasciklu sa zadacima.

 4. Pritisnite taster ENTER da biste sačuvali promene.

Kako da izbrišem fasciklu?

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme e-poštaPošta da biste prikazali listu svih fascikli u poštanskom sandučetu.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu koju želite da izbrišete.

 3. U meniju izaberite stavku Izbriši Brisanje.

Kako da preimenujem fasciklu?

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme e-poštaPošta da biste prikazali listu svih fascikli u poštanskom sandučetu.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da preimenujete i izaberite stavku Preimenuj.

 3. Upišite novo ime fascikle i pritisnite taster ENTER.

Kako da premestim ili kopiram fasciklu?

Fascikle možete da premeštate ili kopirate na dva različita načina.

Prevlačenjem

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme e-poštaPošta da biste prikazali listu svih fascikli u poštanskom sandučetu.

 2. Da biste premestili fasciklu, prevucite je na lokaciju na koju želite da je premestite.

 3. Da biste kopirali fasciklu, držite pritisnut taster CTRL dok prevlačite fasciklu na lokaciju na koju želite da je kopirate. Dok prevlačite fasciklu, pored pokazivača će se pojaviti znak „plus“.

Korišćenjem klika na desni taster miša

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme e-poštaPošta da biste prikazali listu svih fascikli u poštanskom sandučetu.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da premestite ili kopirate, a zatim u meniju izaberite stavku premeštanje fasciklePremesti fasciklu ili kopiranje fascikleKopiraj fasciklu. Prikazaće se novi prozor u kome se nalaze sve fascikle u koje možete da premestite ili kopirate izabranu fasciklu. Izaberite fasciklu u koju želite da premestite ili kopirate, a zatim kliknite na dugme Premesti ili Kopiraj.

 3. Takođe, možete da kreirate novu fasciklu u koju možete da premestite ili kopirate izabranu tako što ćete kliknuti na dugme Kreiraj novu fasciklu u prozoru Premesti u fasciklu ili Kopiraj u fasciklu.

Šta je još potrebno da znam?

 • Fascikle koje kreirate mogu da se nalaze na istom nivou na kojem su i podrazumevane fascikle, kao što su „Prijemno poštansko sanduče“ ili „Poslate stavke“. Možete i da kreirate potfascikle u bilo kojoj postojećoj poštanskoj fascikli. Na primer, možete kreirati potfascikle u prijemnom poštanskom sandučetu. Fascikle koje su kreirane u fasciklama „Kalendar“, „Kontakti“ ili „Zadaci“ kreirane su kao potfascikle nadređenih fascikli. Kreirane potfascikle istog su tipa kao i nadređena fascikla. Na primer, ako kreirate potfasciklu fascikle „Kalendar“, nova fascikla će takođe biti fascikla kalendara.

 • Da biste prikazali fasciklu koju ste kreirali na listi fascikli, potrebno je da osvežite pregledač.

 • Ako želite da kreirate fasciklu sa ličnim informacijama kao potfasciklu fascikle sa poštom, možete kreirati tu fasciklu i zatim je premestiti na željenu lokaciju. Neke fascikle, na primer „Prijemno poštansko sanduče“, nije moguće premestiti na drugu lokaciju.

 • Neke fascikle, na primer „Prijemno poštansko sanduče“, nije moguće preimenovati. Ako fascikla ne može da se preimenuje, stavka „Preimenuj“ u meniju biće zatamnjena.

 • Nakon što izbrišete fasciklu, ona se premešta u fasciklu „Izbrisane stavke“. Fascikla neće biti trajno izbrisana dok ne ispraznite fasciklu „Izbrisane stavke“ ili dok ručno ne izbrišete tu fasciklu iz fascikle „Izbrisane stavke“.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.