Прегледање величина и квота поштанског сандучета помоћу програма Windows PowerShell

 

Примењује се на: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последња измена теме: 2011-12-12

 

Квоте поштанских сандучића доприносе контроли величине поштанских сандучића. Квоте поштанског сандучета аутоматски поставља план поштанског сандучета који му је додељен. У употреби су следеће квоте поштанских сандучића:

 • Објављивање квоте упозорења   Ако величина поштанског сандучета достигне или премаши наведено ограничење, корисник ће примити описну поруку упозорења.

 • Квота забране слања   Ако величина поштанског сандучета достигне или премаши наведено ограничење, није могуће слати нове поруке из поштанског сандучета и корисник ће примити описну поруку о грешци.

 • Квота забране слања/пријема   Ако величина поштанског сандучета достигне или премаши ограничење, није могуће слати нити примати поруке у оквиру поштанског сандучета. Све поруке послате у поштанско сандуче се враћају пошиљаоцу уз описну поруку о грешци.

  Напомена   Квота забране слања/пријема ефикасно одређује максималну величину поштанског сандучета.

У Live@edu организацијама не можете да мењате квоте поштанских сандучића унутар планова поштанских сандучића или појединачних сандучића, али можете у оквиру пакета Microsoft Office 365. За више информација погледајте чланак Подешавање квоте поштанског сандучета у систему Office 365 помоћу услуге Windows PowerShell.

Чак и у организацијама где не можете да мењате квоте поштанских сандучића, и даље можете да надгледате величину поштанских сандучића и статус квоте за кориснике у својој организацији заснованој на технологији информатичког облака. На пример, да ли бисте желели да знате који су поштански сандучићи достигли квоту која им забрањује слање и пријем? Или да видите величину и статус квоте одређеног поштанског сандучета? То не представља проблем!

Ево шта можете да урадите помоћу cmdlet команде Get-MailboxStatistics у програму Windows PowerShell:

Пре него што почнете

 • Да бисте сазнали како се инсталира и конфигурише Windows PowerShell и обавља повезивање са услугом, погледајте одељак Коришћење технологије Windows PowerShell у услузи Exchange Online.

 • Када користите cmdlet команду Get-MailboxStatistics упознајте се са следећим понашањем:

  • Поједини типови поштанских сандучића као што су поштански сандучићи за откривање, поштански сандучићи опреме, дељени поштански сандучићи и архивски поштански сандучићи могу да прикажу упозорења и непостојање било каквих вредности уколико се нико никада није пријавио у поштанско сандуче. Таква упозорења служе само за приказ. Ако запишете резултате у датотеку, вредности ће бити записане, а упозорења изостављена.

  • Уколико величину вредности заокружите на најприближнији мегабајт и ограничите резултат на две децимале, постоји вероватноћа да ће се веома мале вредности изражене у бајтовима или килобајтима појавити као нула. На пример, 4 килобајта износи 0,0039 мегабајта, што приликом заокруживања на два децимална места даје нулу (4/1024).

 • Величина и квоте поштанског сандучета се могу видети у оквиру Exchange контролне табле, у одељку својстава поштанског сандучета „Искоришћеност поштанског сандучета“.

 • Корисници могу да виде тренутну величину и статус квоте својих поштанских сандучића помоћу неке од ових метода:

  • Outlook 2010 У одељку „Чишћење поштанског сандучета“ у менију Датотека > Информације. За детаљне информације о величини поштанског сандучета, изаберите ставке Алатке за чишћење > Чишћење поштанског сандучета >Прикажи величину поштанског сандучета.

  • Outlook Web App   У приказу „Пошта“ поставите показивач миша на своје име при врху листе са фасциклама.. Имајте на уму да ово не функционише у light верзији програма Outlook Web App.

Приказ величине и статус квоте одређеног поштанског сандучета

Покрените следећу команду:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

На пример, да бисте приказали тренутну величину и статус квоте поштанског сандучета које припада кориснику са именом Tamara Johnston, покрените следећу команду:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Врх странице

Приказ величине и статус квоте свих поштанских сандучића

Ова команда преузима следеће информације о свим поштанским сандучићима:

 • Име за приказ поштанског сандучета

 • Статус квоте поштанског сандучета

 • Величина поштанског сандучета у мегабајтима (MB) заокружена на две децимале

 • Величина фасцикле „Спасене ставке“ у мегабајтима (MB) заокружена на две децимале

 • Број ставки у поштанском сандучету

 • Број ставки у фасцикли „Спасене ставке“

Резултати су сортирани по величини поштанског сандучета, од највећег до најмањег, а затим се извозе у CSV датотеку под називом „C:\My Documents\All Mailboxes.csv“.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Врх странице

Приказ само оних поштанских сандучића који су прекорачили своју квоту

Покрените следећу команду да бисте приказали величину и статус квоте само оних поштанских сандучића који су већи од своје конфигурисане вредности за квоту поштанског сандучета и извезли резултате у CSV датотеку под називом „C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv“:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Врх странице

Приказ свих квота додељених неком поштанском сандучету

Покрените следећу команду:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

На пример, да бисте приказали квоте додељене поштанском сандучету корисника чије је име Tamara Johnston, покрените следећу команду:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Напомена   Као што је то већ објашњено, све ове вредности за квоте поштанских сандучића поставља план поштанског сандучића који је додељен одређеном поштанском сандучету. Покрените ову команду да бисте приказали вредности за квоте поштанских сандучића према плану поштанског сандучета: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Врх странице

Архивски поштански сандучићи

Напомена   Архивски поштански сандучићи нису доступни Live@edu организацијама.

У систему Microsoft Office 365 организацијама можете и да погледате величину и статус квота архивских поштанских сандучића. Величина архивског поштанског сандучета се не убраја у величину корисничког поштанског сандучета. Архивско поштанско сандуче има своје засебне квоте које нису подложне конфигурисању, а поставља план их план поштанског сандучића који је додељен поштанском сандучету корисника. Те квоте су ArchiveQuota и ArchiveWarningQuota.

Врх странице

Приказ величине и статус квоте архивског поштанског сандучета

Покрените следећу команду:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

На пример, да бисте приказали тренутну величину и статус квоте архивског поштанског сандучета које припада кориснику са именом Kim Akers, покрените следећу команду:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Напомена   Вредност атрибута <Identity> је идентитет поштанског сандучета корисника, а не архивског поштанског сандучета.

Врх странице

Приказ величине и статус квоте свих архивских поштанских сандучића

Ова команда преузима следеће информације о свим архивским поштанским сандучићима:

 • Име за приказ архивског поштанског сандучета

 • Статус квоте архивског поштанског сандучета

 • Величина архивског поштанског сандучета у мегабајтима (MB) заокружена на две децимале

Величина фасцикле „Спасене ставке“ у мегабајтима (MB) заокружена на две децимале.. Резултати су сортирани по величини поштанског сандучета, од највећег до најмањег, а затим се извозе у CSV датотеку под називом „C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv“.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Врх странице

Објашњење вредности које је вратила команда Get-MailboxStatistics

Хајде да погледамо вредности са којима би требало да се упознате:

 • StorageLimitStatus   Ова вредност показује статус квоте поштанског сандучета. У употреби су следеће вредности:

  • BelowLimit   Величина поштанског сандучета је мања од квоте за издавање упозорења.

  • IssueWarning   Величина поштанског сандучета је већа од квоте за издавање упозорења или јој је једнака, али је мања од квоте која забрањује слање и пријем.

  • ProhibitSend   Величина поштанског сандучета је већа од квоте која забрањује слање или јој је једнака, али је мања од квоте која забрањује пријем.

  • MailboxDisabled   Величина поштанског сандучета је већа од квоте која забрањује слање и пријем.

 • TotalItemSize и ItemCount   Ове вредности показују величину и број ставки које се тренутно налазе у поштанском сандучету. Вредност атрибута TotalItemSize представља величину поштанског сандучета. Ова вредност се пореди са квотама поштанског сандучета које су конфигурисане у оквиру истог.

 • TotalDeletedItemSize и DeletedItemCountОве вредности не показују величину и број ставки које се налазе у фасцикли „Избрисане ставке“. Уместо тога, оне показују величину и број ставки које се налазе у скривеној фасцикли „Спасене ставке“.. Фасцикла „Спасене ставке“ позната је и као депонија. Ставке улазе у фасциклу „Спасене ставке“ на неки од следећих начина::

  • Брисање ставки из фасцикле „Избрисане ставке“.

  • Коришћењем комбинације тастера Shift+Delete за трајно брисање ставки из поштанског сандучета.

  Величина фасцикле „Спасене ставке“ се не убраја у величину поштанског сандучета. Фасцикла „Спасене ставке“ има своје засебне квоте које нису подложне конфигурисању, а поставља план их план поштанског сандучића који је додељен поштанском сандучету. Те квоте су RecoverableItemsQuota и RecoverableItemsWarningQuota.

  Напомена Ставке се подразумевано чувају 14 дана у фасцикли „Спасене ставке“, а затим их Microsoft Exchange почисти. У систему Microsoft Office 365 за велика предузећакада се поштанско сандуче стави на задржавање у случају судског спора, фасцикла „Спасене ставке“ неће бити почишћена и ставке у њој ће бити сачуване на неодређено време..

Врх странице

 
Сродне теме помоћи
Учитавање...
Није пронађен ниједан ресурс.