Референца за доступне PowerShell Cmdlet команде у систему Exchange Online

 

Примењује се на: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последња измена теме: 2012-10-31

Администратори организација заснованих на технологији информатичког облака могу да користе програм Windows PowerShell са Windows Remote Management (WinRM) у услузи Windows Management Framework како би управљали поставкама за примаоце и домен, генерисали извештаје или помогли при решавању проблема. Ево брзог описа cmdlet команди које су доступне овим администраторима. Можете пронаћи додатну помоћ о томе како се користе појединачне cmdlet команде у командној линији, као што је описано у даљем тексту.

Note   Нису све cmdlets команде или функције доступне у свим организацијама.

Пре него што почнете

Да бисте сазнали како се инсталира и конфигурише Windows PowerShell и обавља повезивање са услугом, погледајте одељак Коришћење технологије Windows PowerShell у услузи Exchange Online.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Exchange Online администратори тренутно могу да користе следеће cmdlet команде. Cmdlet команде су груписане најпре према области управљања, а потом према типу објекта.

 

Управљање примаоцима

Додела привилегија

Миграција

Дозволе

Функција усклађености

Извештавање

Домени

Поставке поштанских сандучића

Поставке организације

Имитирање апликације

Спољно делегирање и хибридна примена

Опције поштанских сандучића

Exchange ActiveSync

Обједињена размена порука

Помоћ у командној линији

Управљање примаоцима

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, конфигурисали и избрисали објекте примаоца.

Ако је реч о Microsoft Office 365 организацији е-поште, морате доделити лиценце новим поштанским сандучићима иначе ће бити онемогућени када истекне период мировања. За више информација погледајте одељак Додела лиценци за Microsoft услуге на мрежи за нове поштанске сандучиће.

Поштански сандучићи

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, брисали и конфигурисали поштанске сандучиће.

 

Cmdlet Опис

Get-Mailbox

Прикажите информације о поштанским сандучићима заснованим на технологији информатичког облака.

New-Mailbox

Креирајте новог корисника у својој организацији који ће имати поштанско сандуче засновано на технологији информатичког облака.

Remove-Mailbox

Избришите поштанско сандуче.

Get-RemovedMailbox

Погледајте избрисане поштанске сандучиће који се могу спасити.

Set-Mailbox

Промените поставке постојећег поштанског сандучета.

Undo-SoftDeletedMailbox

Ова cmdlet команда је доступна само за организације услуга Microsoft Live@edu и Microsoft Office 365 за образовање. Користите Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet да бисте опоравили избрисано поштанско сандуче. Поштанске сандучиће је могуће опоравити у року од 30 дана након брисања.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Групе за дистрибуцију

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, брисали и конфигурисали групе за дистрибуцију, које се некад називају „јавне групе“ и групе за дистрибуцију код којих је омогућена безбедност. Групу за дистрибуцију, чији је други назив „јавна група“, сачињавају два или више корисника из дељеног адресара. Више информација потражите у одељку Distribution Groups.

 

Cmdlet Опис

Get-DistributionGroup

Прикажите информације о одређеним групама за дистрибуцију или преузмите листу група за дистрибуцију ускладиштених у дељеном адресару. Групе за дистрибуцију се понекад зову „јавне групе“.

New-DistributionGroup

Креирање групе за дистрибуцију.

Remove-DistributionGroup

Брисање групе за дистрибуцију.

Set-DistributionGroup

Промена својства постојеће групе за дистрибуцију.

Add-DistributionGroupMember

Додајте примаоца у постојећу групу за дистрибуцију.

Get-DistributionGroupMember

Прикажите чланове постојеће групе за дистрибуцију.

Remove-DistributionGroupMember

Избришите примаоца са листе чланова групе за дистрибуцију.

Update-DistributionGroupMember

Замените тренутне чланове групе за дистрибуцију.

Get-Group

Приказ свих група за дистрибуцију, безбедносних група и група улога у организацији.

Set-Group

Промените својства групе која не можете да промените на други начин помоћу cmdlet команде Set-DistributionGroup.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Динамичке групе за дистрибуцију

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, брисали и конфигурисали динамичке групе за дистрибуцију у својој организацији. За разлику од статичне листе чланова у уобичајеној групи за дистрибуцију, листа чланова динамичке групе за дистрибуцију се формира сваки пут када се порука шаље тој групи. Она се формира на основу филтера и услова које дефинишете приликом креирања групе. Више информација потражите у одељку Динамичке групе за дистрибуцију.

 

Cmdlet Опис

Get-DynamicDistributionGroup

Прикажите поставке постојеће динамичке групе за дистрибуцију.

New-DynamicDistributionGroup

Креирајте динамичку групу за дистрибуцију.

Remove-DynamicDistributionGroup

Избришите динамичку групу за дистрибуцију.

Set-DynamicDistributionGroup

Промените својства постојеће динамичке групе за дистрибуцију.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Спољни контакти

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, брисали и конфигурисали спољне контакте. Спољни контакти представљају кориснике изван ваше организације који се могу приказати у адресару организације. Више информација потражите у одељку Спољни контакти у адресару.

 

Cmdlet Опис

Get-MailContact

Прикажите информације о одређеном спољном контакту или контактима.

New-MailContact

Креирајте листу дељеног адресара за спољни контакт.

Remove-MailContact

Избришите контакт из дељеног адресара.

Set-MailContact

Промените поставке постојећег спољног контакта.

Get-Contact

Прикажите информације о одређеним контактима или преузмите листу контаката ускладиштених у дељеном адресару.

Set-Contact

Промените својства постојећег контакта. Напомена: Ако желите да вам буде омогућена функција слања e-поруке контакту, користите *-MailContact cmdlet команде.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Корисници поште

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, избрисали и конфигурисали кориснике поште. Корисник поште има налог у вашој организацији, али нема поштанско сандуче. Уместо тога, корисник поште прима е-пошту на спољној е-адреси. Више информација потражите у одељку Креирање корисника поште.

 

Cmdlet Опис

Get-MailUser

Прикажите информације о корисницима поште у својој организацији.

New-MailUser

Креирајте новог корисника поште у својој организацији.

Remove-MailUser

Избришите постојећег корисника поште.

Set-MailUser

Промените поставке постојећег корисника поште.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Други примаоци cmdlets команди

 

Cmdlet Опис

Get-LinkedUser

Прикажите информације о повезаном корисничком налогу. Повезани кориснички налози се користе за потврду идентитета у сценаријима хибридне примене, као и за Exchange Веб услуге за управљање примаоцима. Корисник у вашој организацији може бити повезан са спољним корисником или цертификатом.

Set-LinkedUser

Промените својства повезаног корисничког налога.

Get-SecurityPrincipal

Наведите безбедносне принципе у својој организацији. Безбедносни принципи су ставке, као што су корисници или безбедносне групе, којима се могу доделити дозволе и корисничка права.

Get-Recipient

Прикажите информације о свим типовима објеката са омогућеном е-поштом у својој организацији. Повратни резултати укључују поштанске сандучиће, кориснике поште, контакте, групе за дистрибуцију и динамичке групе за дистрибуцију.

Get-User

Прикажите информације о поштанским сандучићима и корисницима поште у својој организацији.

Set-User

Промените својства постојећег поштанског сандучета или корисника поште.

New-MailMessage

Креирајте е-поруку и поставите је у фасциклу „Радне верзије“ у корисничком поштанском сандучету.

Test-MAPIConnectivity

Извршите тестирање да бисте проверили могућност повезивања са одређеним поштанским сандучетом помоћу MAPI протокола, који користи програм Microsoft Office Outlook.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Додела привилегија

Користите ове cmdlet команде како бисте доделили привилегије великом броју нових поштанских сандучића тако што ћете користити датотеку са вредностима раздвојеним зарезом (CSV). Више информација потражите у одељку Увоз нових корисника услуге Exchange Online помоћу CSV датотеке.

 

Cmdlet Опис

Get-ProvisioningRequest

Погледајте статусне информације о тренутном захтеву за .доделу привилегија. Захтев за доделу привилегија креира нове поштанске сандучиће засноване на технологији информатичког облака за кориснике наведене у CSV датотеци.

New-ProvisioningRequest

Подноси нови групни захтев за доделу привилегија за групу корисника који су идентификовани у CSV датотеци. CSV датотека је проверена и ако је успешно проверена ваљаност, креира се захтев за доделу привилегија у паузираном стању. Процес доделе привилегија започињете коришћењем Start-ProvisioningRequest cmdlet команде.

Remove-ProvisioningRequest

Зауставите процес масовних захтева за доделу привилегија који је на чекању или је покренут.

Start-ProvisioningRequest

Покреће захтев за доделу привилегија на чекању који је креиран помоћу New-ProvisioningRequest cmdlet команде.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Миграција

Користите ове cmdlet команде да бисте преместили е-пошту са локалног система размене порука у организацију засновану на технологији информатичког облака. Више информација потражите у одељку Преглед миграције е-поште.

 

Cmdlet Опис

Get-MigrationBatch

Погледајте информације о тренутној групи за миграцију е-поште.

New-MigrationBatch

Креирајте нову групу за миграцију да бисте преместили подате поштанског сандучета са локалног IMAP сервера или Microsoft Exchange система за размену порука на поштанске сандучиће засноване на технологији информатичког облака. За IMAP миграцију, потребно је да креирате поштанске сандучиће засноване на технологији информатичког облака пре него што преместите податке о поштанском сандучету.

Remove-MigrationBatch

Брише пакет за миграцију који није покренут или је довршен.

Set-MigrationBatch

Промените својства постојећег пакета за миграцију.

Start-MigrationBatch

Покрените процес миграције за групу за миграцију е-поште на чекању.

Stop-MigrationBatch

Зауставите обраду групе за миграцију која је у току.

Test-MigrationServerAvailability

Проверава да ли можете да комуницирате са локалним сервером за пошту који чува податке о поштанском сандучету који желите да преместите на поштанске сандучиће засноване на технологији информатичког облака.

Get-MigrationStatus

Погледајте информације о укупној миграцији е-поште која је у току.

Get-MigrationUser

Прикажите информације о статусу поштанског сандучета једног корисника или поштанских сандучића свих корисника у групи за миграцију која се обрађује.

Get-MigrationUserStatistics

Прикажите информације о статусу миграције појединачног локалног поштанског сандучета у информатички облак.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Дозволе

Користите ове cmdlet команде да бисте прегледали, доделили и уклонили дозволе делегиране корисницима у вашем домену.

Групе са администраторском улогом

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, избрисали и изменили групе администраторских улога. Група улога је универзална безбедносна група са додељеним административним правима. Више информација потражите у одељку Групе са администраторском улогом.

 

Cmdlet Параметар

Get-RoleGroup

Прикажите информације о одређеним групама улога или преузмите листу група улога у вашој организацији.

New-RoleGroup

Креирање групе улога.

Remove-RoleGroup

Избришите групу улога.

Set-RoleGroup

Промените својства постојеће групе улога.

Add-RoleGroupMember

Додајте примаоца у постојећу групу улога.

Get-RoleGroupMember

Прикажите чланове постојеће групе улога.

Remove-RoleGroupMember

Избришите примаоца са листе чланова групе улога.

Update-RoleGroupMember

Замените тренутне чланове групе улога.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Смернице за додељивање улога

Користите ове cmdlet команде за приказ, креирање, измену и брисање смерница за додељивање улога. Смернице за додељивање улога представљају скуп управљачких улога крајњег корисника који омогућава корисницима да управљају подешавањима налога и група за дистрибуцију. Више информација потражите у одељку Смернице за додељивање улога.

Напомена   У Live@edu организацијама не можете да креирате, делите или мењате својства смерница за додељивање улога. Међутим, можете да додате или уклоните улоге крајњег корисника које су додељене смерницама за додељивање улога.

 

Cmdlet Опис

Get-RoleAssignmentPolicy

Прикажите информације о специфичним смерницама за доделу улога или преузмите листу смерница за доделу улога у вашој организацији.

New-RoleAssignmentPolicy

Креирајте смернице за доделу улога.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Избришите смернице за додељивање улога.

Set-RoleAssignmentPolicy

Промените својства постојећих смерница за доделу улога.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Контрола приступа заснована на улози

Користите ове cmdlet команде да бисте управљали улогама са контролом приступа заснованој на улози (RBAC) у вашој организацији. Користите RBAC да бисте доделили могућности корисницима. Све дозволе и могућности су одређене управљачким улогама. Управљачка улога, позната и под називом RBAC улога или само улога, дефинише којим ставкама је одређеном кориснику дозвољен приступ и које задатке он може да обавља. Више информација потражите у одељку Контрола приступа заснована на улози.

 

Cmdlet Опис

Get-ManagementRole

Прикажите управљачке улоге доступне у вашој организацији.

New-ManagementRole

Креирајте нову управљачку улогу засновану на постојећој улози.

Remove-ManagementRole

Уклоните управљачку улогу. Можете да уклоните само улоге које сте ви креирали. Не можете да уклоните уграђене улоге.

Get-ManagementRoleAssignment

Прикажите управљачке улоге које су тренутно додељене одређеном кориснику.

New-ManagementRoleAssignment

Доделите кориснику нову управљачку улогу.

Remove-ManagementRoleAssignment

Уклоните управљачку улогу додељену кориснику.

Set-ManagementRoleAssignment

Промените поставке додељивања управљачких улога, као што је повезани управљачки опсег.

Add-ManagementRoleEntry

Постојећој управљачкој улози додајте приступ одређеној cmdlet команди и одређеним параметрима.

Get-ManagementRoleEntry

Прикажите cmdlet команде и параметре доступне постојећој управљачкој улози.

Remove-ManagementRoleEntry

Уклоните приступ cmdlet команди из постојеће управљачке улоге.

Set-ManagementRoleEntry

Додајте или уклоните приступ параметру.

Get-ManagementScope

Прикажите управљачке опсеге дефинисане за вашу организацију. Управљачки опсег одређује објекте који су доступни кориснику. На пример, управљачки опсег типичног корисника је ограничен на његов, односно њен налог. Управљачки опсег администратора организације обухвата све објекте у датом домену.

New-ManagementScope

Дефинишите нови управљачки опсег.

Remove-ManagementScope

Уклоните управљачки опсег. Можете да уклоните само управљачке опсеге које сте ви дефинисали.

Set-ManagementScope

Промените дефиницију постојећег управљачког опсега.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Дозволе за поштанско сандуче

Користите ове cmdlets команде за приказ, одобравање и опозив дозвола за поштанско сандуче и дозвола за фасциклу поштанског сандучета.

 

Cmdlet Опис

Add-MailboxPermission

Доделите кориснику дозволу за приступ поштанском сандучету другог корисника.

Get-MailboxPermission

Прикажите дозволе које су додељене поштанском сандучету корисника.

Remove-MailboxPermission

Уклоните дозволе дате кориснику да бисте на тај начин уклонили приступ у поштанском сандучету другог корисника.

Add-MailboxFolderPermission

Доделите кориснику дозволу за приступ фасцикли у поштанском сандучету другог корисника. На пример, кориснику можете дати дозволу да управља календаром другог корисника. Циљна фасцикла је наведена у овом формату: псеудоним:\имефасцикле.

Get-MailboxFolderPermission

Прикажите дозволе које су додељене одређеној фасцикли у поштанском сандучету корисника.

Set-MailboxFolderPermission

Промените дозволе које су додељене одређеној фасцикли у поштанском сандучету корисника.

Remove-MailboxFolderPermission

Уклоните дозволе дате кориснику да бисте на тај начин уклонили приступ одређеној фасцикли у поштанском сандучету другог корисника.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Дозвола „Пошаљи као“

Користите ове cmdlets команде за приказ, одобравање и опозив дозвола „Пошаљи као“. Дозвола „Пошаљи као“, позната и као SendAs дозвола, допушта корисницима да употребљавају е-адресу другог примаоца која ће бити приказана у пољу „Од“. Више информација потражите у одељку Одобравање дозволе „Пошаљи као“ корисницима.

 

Cmdlet Опис

Add-RecipientPermission

Одобравање дозволе „Пошаљи као“ корисницима.

Get-RecipientPermission

Прикажите „Пошаљи као“ дозволу дату корисницима.

Remove-RecipientPermission

Опозивање дозволе „Пошаљи као“ од корисника.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Функција усклађености

Користите ове cmdlet команде које ће помоћи организацији да се усклади са правним или пословним захтевима.

Претраживање више поштанских сандучића

Користите ове cmdlet команде да бисте тражили е-пошту у поштанским сандучићима у својој организацији и друге типове порука који садрже посебне кључне речи. Ове cmdlet команде су дефинисане само у улози претраге поштанских сандучића и требало би их доделити менаџерима откривања. Да бисте користили cmdlet команде за претрагу поштанских сандучића, морате бити члан групе улога задужене за управљање откривањем. Сазнајте више у одељку Одобравање приступа корисницима претрази већег броја поштанских сандучића.

 

Cmdlet Опис

Get-MailboxSearch

Прикажите претрагу више поштанских сандучића која је у току, довршена или заустављена.

New-MailboxSearch

Креирајте нову претрагу више поштанских сандучића. Помоћу ове cmdlet команде можете да дефинишете параметре за претрагу, али стварну претрагу покрећете помоћу Start-MailboxSearch cmdlet команде.

Remove-MailboxSearch

Уклоните претрагу више поштанских сандучића.

Search-Mailbox

Претражите поштанско сандуче и копирајте резултате у наведено циљано поштанско сандуче, избришите поруке из изворног поштанског сандучета или обоје.

Напомена   Ова cmdlet команда је такође доступна у улози „Увоз и извоз поштанског сандучета“. Према подразумеваним поставкама, улога „Увоз и извоз поштанског сандучета“ није додељена ниједној групи улога.

Set-MailboxSearch

Промените својства постојеће претраге више поштанских сандучића.

Start-MailboxSearch

Покрените или наставите постојећу претрагу више поштанских сандучића коју сте креирали помоћу New-MailboxSearch cmdlet команде.

Stop-MailboxSearch

Зауставите претрагу више поштанских сандучића која је у току.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Правила за пренос

Користите ове cmdlets команде за приказ, конфигурисање, креирање и уклањање правила преноса. Можете да користите правила преноса да бисте контролисали проток е-порука у својој организацији. Дефинишете одређене атрибуте порука, односно услове, као и радње које желите да се примењују на све поруке које садрже те атрибуте. Сазнајте више у одељку Правила за целу организацију.

 

Cmdlet Опис

Disable-TransportRule

Онемогућите правило преноса.

Enable-TransportRule

Омогућите правило преноса.

Get-TransportRule

Прикажите информације о одређеним правилима преноса или преузмите листу правила преноса у вашој организацији.

New-TransportRule

Креирајте правило преноса.

Remove-TransportRule

Избришите правило преноса.

Set-TransportRule

Промените својства правила преноса.

Get-TransportRuleAction

Прикажите информације о одређеним акцијама правилима преноса или преузмите листу свих доступних акција правила преноса у вашој организацији.

Get-TransportRulePredicate

Прикажите информације о одређеним основама правилима преноса или преузмите листу свих доступних основа правила преноса у вашој организацији. Можете да користите основе правила преноса као услове или изузетке у правилу преноса.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Смернице за надгледање

Користите ове cmdlet команде за приказ и конфигурисање смерница за надгледање у Live@edu организацијама. Смернице за надгледање одређују које особе могу да шаљу е-поруке корисницима у оквиру организације, као и да их примају. Осим тога, оне контролишу филтрирање и одбијање е-порука које садрже непримерене речи. Више информација потражите у одељку Смернице за надгледање.

Напомена   Смернице за надгледање нису доступне у Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Опис

Add-SupervisionListEntry

Додајте ставку у листу дозвољених пошиљалаца или у листу одбијених пошиљалаца одређеног корисника.

Get-SupervisionListEntry

Прикажите дефинисану дозвољену и одбијену ставку за одређеног корисника.

Remove-SupervisionListEntry

Уклоните ставку из листе дозвољених пошиљалаца или из листе одбијених пошиљалаца одређеног корисника.

Get-SupervisionPolicy

Прикажите поставке смерница за надгледање ваше организације.

Set-SupervisionPolicy

Конфигуришите поставке смернице за надгледање.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Information Rights Management

Користите ове cmdlet команде да бисте прегледали и конфигурисали IRM (Information rights management) функције у својој организацији. IRM пружа трајну заштиту да би се контролисало ко може да приступи, штампа или копира поверљиве податке садржане у е-порукама. Више информација потражите у одељку Постављање Information Rights Management заштите и управљање њом у услузи Exchange Online.

 

Cmdlet Опис

Get-IRMConfiguration

Прикажите IRM конфигурацију у својој организацији.

Set-IRMConfiguration

Промените својства IRM конфигурације у својој организацији.

Test-IRMConfiguration

Проверите функционалност IRM конфигурације у својој организацији.

Get-RMSTemplate

Прикажите информације о наведеним предлошцима смерница права за услугу Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) или преузмите листу предложака смерница права за AD RMS у вашој организацији.

Set-RMSTemplate

Промените својства постојећег предлошка смерница AD RMS права.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Прикажите поставке постојећег домена поузданог објављивања (TPD) у организацији. Домен поузданог објављивања садржи поставке неопходне за коришћење RMS функција у организацији. На пример, корисници могу да примене предлошке смерница AD RMS права на е-поруке.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Увезите домен поузданог објављивања са локалног сервера на којем је покренут AD RMS у вашу организацију.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Уклоните постојећи домен поузданог објављивања који сте увезли у организацију.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Промените својства постојећег поузданог објављивања у вашој организацији.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Outlook правила за заштиту

Користите ове cmdlet команде и конфигуришите Outlook правила заштите. Outlook правила заштите су правила која је креирао администратор и која су примењена пре него што корисник пошаље поруку помоћу програма Outlook. Outlook правила заштите аутоматски примењују предложак смерница за услугу Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) на поруку пре њеног слања.

 

Cmdlet Опис

Disable-OutlookProtectionRule

Онемогућите Outlook правило за заштиту.

Enable-OutlookProtectionRule

Омогућите Outlook правило за заштиту.

Get-OutlookProtectionRule

Приказ информација о наведеним Outlook правилима за заштиту или преузимање листе Outlook правила заштите у вашој организацији.

New-OutlookProtectionRule

Креирајте Outlook правило за заштиту.

Remove-OutlookProtectionRule

Избришите Outlook правило за заштиту.

Set-OutlookProtectionRule

Промените својства Outlook правила за заштиту.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Смернице задржавања

Користите ове cmdlets команде за приказ, креирање, уклањање и конфигурисање смерница за задржавање у својој организацији. Смернице за задржавање повезане су са групом ознака смерница за задржавање које наводе поставке задржавања за ставке у поштанском сандучету. Смерница може да садржи једну подразумевану ознаку смерница за задржавање и више не подразумеваних ознака смерница за задржавање. На једно поштанско сандуче може да буде примењена само једна смерница за задржавање. Више информација потражите у одељку Постављање смерница за задржавање у услузи Exchange Online и управљање њима.

 

Cmdlet Опис

Get-RetentionPolicy

Прикажите информације о наведеним смерницама за задржавање или преузмите листу смерница за задржавање у вашој организацији.

New-RetentionPolicy

Креирање нове смернице за задржавање.

Remove-RetentionPolicy

Брисање смернице за задржавање.

Set-RetentionPolicy

Промените својства смерница за задржавање.

Get-RetentionPolicyTag

Прикажите информације о наведеним ознакама смерница за задржавање или преузмите листу ознака смерница за задржавање у вашој организацији. Ознаке смерница за задржавање користе се за примену поставки задржавања поруке на поруке или фасцикле.

New-RetentionPolicyTag

Креирање ознаке смернице за задржавање.

Remove-RetentionPolicyTag

Брисање ознаке смернице за задржавање.

Set-RetentionPolicyTag

Промените својства ознаке смерница за задржавање.

Start-ManagedFolderAssistant

Брза примена смерница за задржавање конфигурисаних на наведеном поштанском сандучету.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Класификација порука

Користите ове cmdlets команде за приказ, креирање, уклањање и конфигурисање класификација порука својој организацији. Након креирања класификација порука, корисници могу да их примене на поруке користећи апликацију Outlook Web App или да их примене на поруке помоћу правила преноса. Такође можете да користите класификације као услове или изузетке у правилу преноса.

 

Cmdlet Опис

Get-MessageClassification

Приказ информација о наведеним класификацијама порука или преузимање листе класификација порука у вашој организацији.

New-MessageClassification

Креирање класификације порука.

Remove-MessageClassification

Брисање класификације порука.

Set-MessageClassification

Мења својства класификације порука.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Архивирање и евидентирање

Користите ове cmdlets команде за приказ и конфигурисање архивирања и евидентирања поставки за вашу организацију. За више информација погледајте неку од следећих тема:

Напомена   Архивирање није доступно у Live@edu организацијама.

 

Cmdlet команде Опис

Disable-Mailbox

Онемогућите архивирање постојећег поштанског сандучета помоћу параметра Archive.

Enable-Mailbox

Омогућите архивирање за постојеће поштанско сандуче помоћу параметра Archive.

Disable-JournalRule

Онемогућавање правила дневника. Правила дневника се користе за снимање, односно „евидентирање“, е-порука које се шаљу одређеним примаоцима или се примају од њих. Када се нека порука подудари са критеријумима дефинисаним правилом дневника, та порука се евидентира.

Enable-JournalRule

Омогућавање правила дневника.

Get-JournalRule

Прикажите информације о одређеним правилима дневника или преузмите листу правила дневника у вашој организацији.

New-JournalRule

Креирање правила дневника.

Remove-JournalRule

Брисање правила дневника.

Set-JournalRule

Промените својства правила дневника.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Извештавање

Користите ове cmdlet команде да бисте прегледали извештаје и статистику за вашу организацију.

Евидентирање надгледања

Користите ове cmdlet команде да бисте конфигурисали евидентирање надгледања и да бисте видели евиденцију надгледања. Евидентирање надгледања бележи специфичне акције које обављају одређени корисници. Више информација потражите у одељку Коришћење евидентирања надзора за евиденцију радњи корисника.

 

Cmdlet Опис

Search-AdminAuditLog

Претражите садржај администраторске евиденције надзора.

Write-AdminAuditLog

Додајте коментаре у евиденцију администраторског надзора.

Get-AdminAuditLogConfig

Прикажите поставке конфигурације за тренутно евидентирање администраторског надзора.

New-AdminAuditLogSearch

Претражите садржај евиденције администраторског надзора и пошаљите резултате примаоцима које наведете.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Прикажите налоге који заобилазе евиденцију надзора поштанског сандучића.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Наведите налоге који заобилазе евиденцију надзора поштанског сандучића. На пример, можете да наведете налоге услуге који често приступају поштанским сандучићима да бисте смањили шум приликом евиденције надзора поштанских сандучића.

Search-MailboxAuditLog

Претражите садржај евиденције надзора поштанских сандучића.

New-MailboxAuditLogSearch

Претражите садржај евиденције надзора поштанских сандучића и пошаљите резултате примаоцима које наведете.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Праћење порука

Користите ове cmdlet команде да бисте пратили информације о испоруци за поруке послате или примљене из било ког посебног поштанског сандучета у вашој организацији. Више информација потражите у одељку Извештаји о испоруци за администраторе.

 

Cmdlet Опис

Get-MessageTrackingReport

Вратите податке за извештај о праћењу одређене поруке. Ова cmdlet команда захтева да наведете ID за извештај праћења поруке који желите да прикажете. Због тога је потребно прво да користите Search-MessageTrackingReport cmdlet команду да бисте пронашли ID извештаја о праћењу поруке за одређену поруку. Затим проследите ID извештаја о праћењу порука cmdlet команде Search-MessageTrackingReport на cmdlet команду Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Пронађите извештај о праћењу јединствене поруке на основу датих критеријума за претрагу. Затим можете да проследите овај ID извештаја о праћењу порука на cmdlet команду Get-MessageTrackingReport да бисте добили потпуне информације о праћењу порука.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Друге cmldet команде извештаја

 

Cmdlet Опис

Get-FailedContentIndexDocuments

Прикажите листу докумената у поштанском сандучету које није могуће индексирати путем Exchange претраге.

Get-LogonStatistics

Прикажите информације о отвореним сесијама пријављивања у одређено поштанско сандуче, као што су име корисника, време пријављивања и време последњег приступа. Корисник прво мора да се одјави како би затворио сесију пријављивања; стога се може појавити већи број сесија за кориснике који управо затварају свој прегледач.

Get-MailboxFolderStatistics

Прикажите информације о фасциклама у наведеном поштанском сандучету, укључујући број и величину ставки у фасцикли, назив фасцикле и ID, као и друге информације.

Get-MailboxStatistics

Прикажите информације о одређеном поштанском сандучету, као што су величина поштанског сандучета, број порука које сандуче садржи и време последњег приступа сандучету.

Get-RecipientStatisticsReport

Прикажите информације о укупном броју прималаца у вашој организацији, укључујући број поштанских сандучића, активних поштанских сандучића, контаката и група за дистрибуцију.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Домени

Користите ове cmdlet команде за приказ и конфигурисање поставки интерних и екстерних домена који су дефинисани у вашој организацији.

Прихваћени домени

Користите ове cmdlet команде за приказ и конфигурисање прихваћених домена. Прихваћени домен је сваки SMTP простор имена за који организација е-поште заснована на технологији информатичког облака шаље или прима е-пошту. Више информација потражите у одељку Прихваћени домени.

 

Cmdlet Опис

Get-AcceptedDomain

Прикажите информације о конфигурацији за све прихваћене домене или само за одређени прихваћени домен.

Set-AcceptedDomain

Конфигуришите поставке за прихваћени домен који сте уписали у услугу е-поште засновану на технологији информатичког облака.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Удаљени домени

Користите ове cmdlet команде да бисте видели, креирали, избрисали и конфигурисали удаљене домене. Удаљени домени дефинишу поставке протока поште на основу одредишног домена сваке е-поруке. Више информација потражите у одељку Удаљени домени.

 

Cmdlet Опис

Get-RemoteDomain

Прикажите информације о конфигурацији за све удаљене домене или само за одређени удаљени домен.

New-RemoteDomain

Креирајте нову ставку удаљеног домена како бисте могли да конфигуришете обликовање порука и смернице за поруке које су послате том домену.

Remove-RemoteDomain

Уклоните ставку удаљеног домена.

Set-RemoteDomain

Конфигуришите обликовање порука и поставке смерница за постојећу ставку удаљеног домена.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Поставке поштанских сандучића

Користите ове cmdlet команде да бисте конфигурисали и контролисали начин на који корисници приступају услузи е-поште заснованој на технологији информатичког облака.

 

Cmdlet Опис

Get-CASMailbox

Прикажите протоколе који су омогућени за везе клијента за једно или више поштанских сандучића у својој организацији.

Set-CASMailbox

Конфигуришите протоколе за везу клијентског приступа који су омогућени за одређено поштанско сандуче.

Get-CASMailboxPlan

Прикажите подразумеване поставке клијентског приступа које се примењују на нове поштанске сандучиће у вашој организацији.

Get-OWAMailboxPolicy

Прикажите смернице које се могу применити на поштанске сандучиће који су повезани помоћу Outlook Web App, као и поставке конфигурисане за ове смернице.

Get-MailboxPlan

Прикажите информације о плановима поштанског сандучета који су доступни вашој организацији, као и њихове поставке. План поштанског сандучета представља предложак за додељивање привилегија кориснику.

Set-MailboxPlan

Промените име за приказ плана поштанског сандучета или поставите алтернативни план поштанског сандучета као подразумевани.

New-OWAMailboxPolicy

Креирајте нову смерницу која се може применити на поштанске сандучиће у вашој организацији како би се примениле поставке Outlook Web App веза.

Remove-OWAMailboxPolicy

Уклоните постојећу смерницу која се користи за примену поставки Outlook Web App веза.

Set-OwaMailboxPolicy

Конфигуришите поставке постојеће смернице која се примењује на поштанске сандучиће у вашој организацији како би се примениле поставке Outlook Web App веза.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Поставке организације

Користите ове cmdlet команде да бисте видели и конфигурисали поставке широм организације.

 

Cmdlet Опис

Get-OrganizationConfig

Прикажите информације о различитим поставкама у организацији.

Set-OrganizationConfig

Конфигурисање различитих поставки у вашој организацији.

Get-TransportConfig

Прикажите поставке конфигурације преноса као што је језик на ком се шаљу обавештења о статусу испоруке (Delivery Status Notifications, DSN).

Set-TransportConfig

Промените поставке конфигурације преноса, као што је DSN језик.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Имитирање апликације

Овај cmdlet је додељен RBAC улози ApplicationImpersonation и користи Microsoft Exchange Web Services (EWS) да би омогућио програмски приступ Exchange Online поштанским сандучићима. Више информација потражите у оквиру ове MSDN теме.

 

Cmdlet Опис

Impersonate-ExchangeUser

Даје назначеном налогу услуге програмски приступ поштанским сандучићима корисника.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Спољно делегирање и хибридна примена

Користите ове cmdlets команде за приказ и конфигурисање функција спољног делегирања и хибридне примене за вашу организацију.

Спољно делегирање

Користите ове cmdlet команде за приказ и конфигурисање поставки спољних делегирања у вашем домену. Спољно делегирање, познато и као спољна додела улога, користи мрежни пролаз Microsoft Federation Gateway, Microsoft услугу засновану на технологији информатичког облака, који се налази у улози поузданог посредника између ваше локалне Microsoft Exchange Server 2010 организације и организације засноване на технологији информатичког облака. Више информација потражите у одељку Конфигурисање спољњег делегирања у виртуелном облаку.

 

Cmdlet Опис

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Прикажите идентификатор спољне организације за вашу организацију и сродне детаље, ко што су спољни домени, контакти организације и статус.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Конфигуришите идентификатор спољне организације за вашу организацију.

Get-FederationInformation

Прикажите информације о удруживању, укључујући имена удружених домена и циљних URL адреса, од спољашње Exchange организације.

Get-FederationTrust

Прикажите спољне фондове конфигурисане за организацију.

Get-OrganizationRelationship

Прикажите поставке за однос спољног делегирања за слободно/заузето дељење или безбедну доставу порука између организација.

New-OrganizationRelationship

Креирајте однос спољног делегирања између организација.

Remove-OrganizationRelationship

Уклоните однос спољног делегирања између организација.

Set-OrganizationRelationship

Конфигуришите однос спољног делегирања између организација.

Test-OrganizationRelationship

Проверите да ли је однос спољног делегирања између организација правилно конфигурисан и да ли ради као што је очекивано.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Смернице за дељење

Користите ове cmdlet команде за приказ и конфигурисање смерница за дељење. Смернице за дељење регулишу начин на који корисници унутар организације могу да деле информације о календару и контактима са корисницима изван организације.

 

Cmdlet Опис

Get-SharingPolicy

Прикажите информације о наведеним смерницама за дељење или преузмите листу смерница за дељење у вашој организацији.

New-SharingPolicy

Креирајте нове смернице за дељење.

Remove-SharingPolicy

Креирајте смернице за дељење. Пре него што будете могли да избришете смернице за дељење, потребно је да проверите да ли је ова смерница већ додељена неком поштанском сандучету.

Set-SharingPolicy

Измените поставке постојеће смернице за дељење.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Информације о доступности

Користите ове cmdletе за приказ и конфигурисање информација о заузетости које ваша организација дели с другим организацијама.

 

Cmdlet Опис

Add-AvailabilityAddressSpace

Дефинишите метод приступа и повезане акредитиве који се користе за размену информација о заузетости између организација.

Get-AvailabilityAddressSpace

Прикажите детаље о начину на који је Exchange организација конфигурисана кад је реч о размени информација о заузетости између организација.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Уклоните претходно дефинисани адресни простор за доступност и повезане акредитиве коришћене у захтевима за информације о заузетости између организација.

Get-AvailabilityConfig

Прикажите налоге који су поуздани у размени информација о заузетости између организација.

New-AvailabilityConfig

Креирајте размену информација о заузетости између организација.

Remove-AvailabilityConfig

Уклоните претходно конфигурисану размену информација о заузетости између организација.

Set-AvailabilityConfig

Конфигуришите ниво приступа за информације о заузетости.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Премештање поштанских сандучића

Користите ове cmdlets команде да бисте преместили поштанске сандучиће између организације засноване на технологији информатичког облака и локалне Exchange организације. Премештање поштанских сандучића између облака и локалне организације захтева хибридну примену. Више информација потражите у одељку Хибридна примена размене и миграција са системом Office 365.

 

Cmdlet команде Опис

Get-MoveRequest

Прикажите статус актуелног премештања поштанског сандучета које је покренула cmdlet команда New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Креирајте ново премештање поштанског сандучета.

Remove-MoveRequest

Откажите премештање поштанског сандучета које је покренула cmdlet команда New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Наставите са обустављеним или неуспешним захтевом за премештање.

Set-MoveRequest

Промените својства постојећег захтева за премештање.

Suspend-MoveRequest

Обуставите захтев за премештање пре него што дође до статуса CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Прикажите детаљне информације о захтевима за премештање.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Опције поштанских сандучића

Користите ове cmdlets команде за приказ и конфигурисање поставки корисничког поштанског сандучета доступног у Outlook Web App > Опције. Да бисте приступили корисничкој страници „Опције“, погледајте Приступ страници „Опције“ другог корисника.

 

Cmdlet Опис

Get-CalendarNotification

Прикажите правила обавештења о календару у корисничком поштанском сандучету. Корисници могу да примају обавештења преко текстуалне поруке која се односе на промене у догађајима календара и дневни ред.

Get-CalendarProcessing

Прикажите поставке обраде календара за наведено поштанско сандуче. Најчешће вредности су AutoUpdate за корисничке поштанске сандучиће и AutoAccept за поштанске сандучиће собе или опреме.

Set-CalendarProcessing

Промените поставке обраде календара за наведено поштанско сандуче. Такође можете да конфигуришете све поставке ресурса за поштанско сандуче собе или опреме.

Disable-InboxRule

Онемогућите правило пријемног поштанског сандучета у поштанском сандучету корисника. Правила пријемног поштанског сандучета обрађују поруке у пријемном поштанском сандучету на основу наведених услова и предузимају радње као што је премештање поруке у наведену фасциклу или брисање поруке.

Напомена   Када креирате, мењате, уклањате, омогућавате или онемогућавате правило пријемног поштанског сандучета, сва правила са клијентске стране које је креирао програм Microsoft Outlook се уклањају.

Enable-InboxRule

Омогућите правило пријемног поштанског сандучета у поштанском сандучету корисника.

Get-InboxRule

Прикажите информације о одређеним правилима пријемног поштанског сандучета или преузмите листу правила пријемног поштанског сандучета у поштанском сандучету корисника.

New-InboxRule

Креирајте правило пријемног поштанског сандучета у поштанском сандучету корисника.

Remove-InboxRule

Избришите правило пријемног поштанског сандучета у поштанском сандучету корисника.

Set-InboxRule

Промените својства правила пријемног поштанског сандучета у поштанском сандучету корисника.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Прикажите поставке аутоматских одговора за поштанско сандуче корисника.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Конфигуришите поставке аутоматских одговора за поштанско сандуче корисника.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Прикажите поставке календара за поштанско сандуче корисника.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Конфигуришите поставке календара корисника. Ове поставке утичу на то како изгледа календар корисника и како подсетници раде у апликацији Outlook Web App. Ове поставке такође дефинишу како се позиви за састанак, одговори и обавештења шаљу корисницима.

Get-MailboxCalendarFolder

Прикажите информација за фасциклу календара корисника. Ове информације укључују име фасцикле календара, без обзира да ли је фасцикла тренутно објављена или дељена, почетни и крајњи опсег објављених дана календара, ниво детаља објављених за календар, да ли је објављену URL адресу календара могуће претраживати на Вебу, као и објављену URL адресу календара.

Set-MailboxCalendarFolder

Конфигуришите објављивање или дељење поставки на фасцикли календара у поштанском сандучету корисника.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Прикажите конфигурацију правила за нежељену е-пошту за корисничко поштанско сандуче.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Конфигуришите правила за нежељену е-пошту за корисничко поштанско сандуче.

Get-MailboxMessageConfiguration

Прикажите поставке е-поруке за корисничко поштанско сандуче. Поставке укључују потпис на е-поруци, формат поруке, опције поруке, потврде читања, окно за читање и разговоре.

Set-MailboxMessageConfiguration

Конфигуришите поставке е-поруке за корисничко поштанско сандуче.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Прикажите регионалне поставке за поштанско сандуче корисника. Поставке укључују временску зону, време, формат, датум и језик.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Конфигуришите регионалне поставке за поштанско сандуче корисника.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Прикажитe Outlook Web App поставке провере правописа за корисничко поштанско сандуче. Поставке укључују језик речника и речи које се занемарују са цифрама и речима написаним великим словима.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Конфигуришите Outlook Web App поставке провере правописа за корисничко поштанско сандуче.

Get-MessageCategory

Прикажите информације о одређеним категоријама поруке или преузмите листу категорија поруке у поштанском сандучету корисника.

Get-SendAddress

Прикажите е-адресу на корисничком поштанском сандучету која може да се конфигурише као подразумевано поље „Од“. Конфигурисање подразумеваног поља „Од“ логично је само ако корисник има POP, IMAP или Hotmail претплату конфигурисану на поштанском сандучету. Подразумевано поље „Од“ за корисника подешавате у параметру SendAddressDefault у cmdlet команди Set-MailboxMessageConfiguration. Корисник може да промени подразумевано поље „Од“ када креира е-поруку у апликацији Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Прикажите корисничке поставке за услугу кратке размене порука (SMS). Ове поставке приказују да ли је омогућена функција Microsoft Exchange ActiveSync, ID земље или региона корисника, ID мобилног оператера, ID пружаоца услуге и број телефона за обавештења.

Import-ContactList

Увезите контакте за пошту корисника у поштанско сандуче засновано на технологији информатичког облака из датотеке са вредностима раздвојеним зарезима (CSV).

Get-HotmailSubscription

Прикажите поставке Hotmail претплате која је конфигурисана за одређено поштанско сандуче.

Set-HotmailSubscription

Промените поставке Hotmail претплате која је конфигурисана за одређено поштанско сандуче.

Get-ImapSubscription

Прикажите IMAP претплату или повезани налог, информације за наведено поштанско сандуче. Користите ову команду како бисте помогли корисницима при решавању проблема са IMAP везом.

Set-ImapSubscription

Конфигуришите поставке IMAP претплате за поштанско сандуче.

Get-PopSubscription

Прикажите информације о POP претплати за одређено поштанско сандуче. Користите ову команду како бисте помогли корисницима при решавању проблема са POP везом.

Set-PopSubscription

Конфигуришите поставке POP претплате за поштанско сандуче.

Get-Subscription

Прикажите претплате спољног налога е-поште за одређено поштанско сандуче. Користите ову команду када нисте сигурни коју врсту претплате је корисник конфигурисао.

Remove-Subscription

Уклоните из поштанског сандучета корисника претплату за спољни налог е-поште.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Exchange ActiveSync

Користите ове cmdlets команде за приказ и конфигурисање Exchange ActiveSync поставки за вашу организацију. Више информација потражите у одељку Управљање услугом Exchange ActiveSync за организацију.

 

Cmdlet Опис

Clear-ActiveSyncDevice

Обришите садржај мобилног уређаја који користи Exchange ActiveSync за повезивање са поштанским сандучетом у вашој организацији. Ова команда се обично користи када изгубите уређај или када вам је уређај украден.

Get-ActiveSyncDevice

Прикажите листу мобилних уређаја који користе Exchange ActiveSync за повезивање са поштанским сандучићима у вашој организацији.

Remove-ActiveSyncDevice

Уклоните Exchange ActiveSync везу за мобилни уређај из поштанског сандучета. Потребно је да знате име мобилног уређаја и поштанско сандуче корисника.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Прикажите Exchange ActiveSync правила приступа уређају која сте креирали са cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule командом.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Креирајте Exchange ActiveSync правила приступа уређају да бисте корисницима омогућили синхронизацију поштанских сандучића са одређеним породицама или моделима мобилних уређаја.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Уклоните постојећа Exchange ActiveSync правила приступа уређају из ваше организације.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Конфигуришите постојећа Exchange ActiveSync правила приступа уређају.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Прикажите листу Exchange ActiveSync уређаја који су се повезали са поштанским сандучићима у вашој организацији.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Прикажите листу мобилних телефона конфигурисаних за синхронизовање са поштанским сандучетом одређеног корисника, као и статистику синхронизовања за сваки уређај. Повратне информације укључују статистичке податке, као што су време последњег покушаја синхронизовања и идентификацију уређаја.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Прикажите смернице које се могу применити на Exchange ActiveSync уређаје повезане са поштанским сандучићима у вашој организацији, као и поставке конфигурисане за ове смернице.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Креирајте смерницу за Exchange ActiveSync поштанско сандуче коју можете да примените на поштанске сандучиће у вашој организацији како би се примениле поставке повезаних Exchange ActiveSync уређаја.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Уклоните постојеће смернице за Exchange ActiveSync поштанско сандуче како би се примениле поставке повезаних Exchange ActiveSync уређаја.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Конфигуришите поставке постојеће смернице која се примењује на поштанске сандучиће у вашој организацији како би се примениле поставке повезаних Exchange ActiveSync уређаја.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Прикажите Exchange ActiveSync поставке за вашу организацију.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Конфигуришите подразумеване Exchange ActiveSync поставке за своју организацију. На пример, можете да подесите подразумевани ниво приступа тако да омогућава, блокира или ставља у карантин нове уређаје.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Обједињена размена порука

Користите ове cmdlet команде за приказ и конфигурисање поставки обједињене размене порука (UM) у Microsoft Office 365 за велика предузећа. Више информација потражите у одељку Коришћење обједињене размене порука за повезивање услуге Exchange са телефонским системом.

Напомена   Обједињена размена порука није доступна у Live@edu организацијама.

 

Cmdlet Опис

Disable-UMAutoAttendant

Онемогућите постојећи UM aутоматски телефонски систем који је омогућен. Не можете да онемогућите UM аутоматски телефонски систем ако је повезан са UM циљном групом повезаном са подразумеваним UM планом бирања.

Enable-UMAutoAttendant

Омогућите постојећи UM aутоматски телефонски систем који је онемогућен. Када креирате UM аутоматски телефонски систем, он није аутоматски омогућен. Да би аутоматски телефонски систем одговорио на долазне позиве, потребно је прво да га омогућите.

Get-UMAutoAttendant

Прикажите информације о наведеним UM аутоматским телефонским системима или преузмите листу UM аутоматских телефонских система у вашој организацији.

New-UMAutoAttendant

Креирајте нов UM aутоматски телефонски систем. Када креирате нов UM aутоматски телефонски систем, повезан је са једним UM планом бирања који садржи листу бројева локала.

Remove-UMAutoAttendant

Брисање UM аутоматског телефонског система. Ово такође брише инстанце UM aутоматског телефонског система са било ког повезаног UM плана бирања. Када је UM аутоматски телефонски систем избрисан, на долазне телефонске позиве на конфигурисаним локалима више не одговара UM аутоматски телефонски систем.

Set-UMAutoAttendant

Промените поставке постојећег UM аутоматског телефонског система. Неке вредности за UM аутоматски телефонски систем не могу да се мењају осим у случају да је UM аутоматски телефонски систем избрисан и да је нов креиран.

Export-UMCallDataRecord

Извезите записе о подацима UM позива за наведени датум у датотеку са вредностима раздвојеним зарезом (CSV). Можете да филтрирате записе о подацима позива за посебне UM планове бирања и UM IP мрежне пролазе. Међутим, ако не наведете UM IP мрежни пролаз. сви записи о подацима позива се враћају.

Get-UMCallDataRecord

Прикажите записе о подацима UM позива за одређене корисничке поштанске сандучиће са омогућеном услугом UM.

Get-UMCallSummaryReport

Прикажите обједињену статистику о свим позивима примљеним или постављеним у организацији, укључујући говорне поруке, пропуштене позиве, претплатнички приступ, аутоматски телефонски систем или факс позиве.

Get-UMDialPlan

Прикажите информације о одређеним UM плановима бирања или преузмите листу UM планова бирања у вашој организацији.

New-UMDialPlan

Креирање новог UM плана бирања.

Remove-UMDialPlan

Брисање UM плана бирања.

Set-UMDialPlan

Промените својства постојећег UM плана бирања.

Get-UMHuntGroup

Прикажите информације о одређеним UM циљним групама улога или преузмите листу UM циљних група улога у вашој организацији. Да бисте приказали одређену UM циљну групу, потребно је да наведете име UM IP мрежног пролаза који је повезан са UM циљном групом, на пример Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Креирајте нову UM циљну групу која се користи за повезивање долазних позива са посебним UM планом бирања. Потребно је да креирате UM циљну групу да бисте омогућили комуникацију између UM IP мрежног пролаза и UM плана бирања.

Remove-UMHuntGroup

Брисање UM циљне групе. UM циљна група се такође уклања са UM IP мрежног пролаза.

Disable-UMIPGateway

Онемогућавање UM IP мрежног пролаза. UM IP мрежни пролаз више не одговара на долазне позиве и не успоставља одлазне позиве.

Enable-UMIPGateway

Омогућавање UM IP мрежног пролаза. UM IP мрежни пролаз одговара на долазне позиве и успоставља одлазне позиве преко IP мрежног пролаза.

Get-UMIPGateway

Прикажите информације о наведеним UM IP мрежним пролазима или преузмите листу UM циљних мрежних пролаза у вашој организацији.

New-UMIPGateway

Креирајте нов UM IP мрежни пролаз.

Remove-UMIPGateway

Избришите UM IP мрежни пролаз.

Set-UMIPGateway

Измените поставке конфигурације UM IP мрежног пролаза.

Disable-UMMailbox

Онемогућавање UM функција за поштанско сандуче са омогућено услугом UM.

Enable-UMMailbox

Омогућите UM функције за поштанско сандуче.

Get-UMMailbox

Прикажите UM информације о наведеним поштанским сандучићима са омогућеном услугом UM или преузмите листу поштанских сандучића са омогућеном услугом UM у вашој организацији.

Set-UMMailbox

Измените поставке UM конфигурације у поштанском сандучету са омогућеном услугом UM.

Get-UMMailboxPIN

Прикажите информације које се обрачунавају из PIN података ускладиштених у шифрованом обрасцу у корисничком поштанском сандучету са омогућеном услугом UM. Ова cmdlet команда такође приказује да ли је закључано поштанско сандуче или кориснички приступ.

Set-UMMailboxPIN

Успоставите почетну вредност PIN-а за поштанско сандуче са омогућеном услугом UM.

Get-UMMailboxPolicy

Прикажите информације о наведеним смерницама за UM поштанско сандуче или преузмите листу смерница за UM поштанско сандуче у вашој организацији.

New-UMMailboxPolicy

Креирајте нове смернице за UM поштанско сандуче.

Remove-UMMailboxPolicy

Избришите смернице за UM поштанско сандуче. Смернице за UM поштанско сандуче не могу да се избришу ако се односе на поштанске сандучиће са омогућеном услугом UM.

Set-UMMailboxPolicy

Измените поставке конфигурације постојеће смернице UM поштанског сандучета. Поставке укључују смернице за PIN, поставке за текстуалне поруке о ограничења за позивање.

Export-UMPrompt

Извезите аудио датотеку која се користи као поздравни упит за UM план бирања и аутоматске поштанске сандучиће.

Import-UMPrompt

Увезите прилагођену аудио датотека коју могу да користе UM планови бирања и аутоматски поштански сандучићи.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

Помоћ у командној линији

Помоћ за сваку cmdlet команду појединачно можете да добијете у командној линији. Користите помоћ у командној линији да бисте идентификовали параметре који се користе са сваком cmdlet командом и одговарајућу синтаксу.

Помоћ у командној линији може да пружи информације које су мање или више детаљне. Користите следеће команде да бисте добили прецизнију помоћ у командној линији. Сазнајте више о cmdlet команди Get-Help и синтакси везаној за њу у помоћи за Microsoft Exchange Server: Добијање помоћи. Иако се ова тема односи на услугу Exchange Management Shell пронађену на локалној Exchange примени, њен садржај се може применити и на услугу е-поште засновану на технологији информатичког облака и Windows PowerShell са WinRM.

 

Команда за помоћ Опис Пример

Get-Help <cmdlet>

Пружа информације о коришћењу и синтакси cmdlet команде.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Показује примере уобичајеног коришћења cmdlet команде.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Пружа опис cmdlet команде, синтаксе, потпуну листу параметара и њихове употребе, као и примере.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Организације у информатичком облаку имају приступ подскупу свих Exchange management cmdlet команди. Такође, ове организације имају приступ подскупу свих доступних параметара за ове команде. Помоћ у командној линији се тренутно не разликује за локалну и примену засновану на технологији информатичког облака. Видећете неке cmdlet команде и параметре у помоћи командне линије који се не односе на услугу е-поште засновану на технологији информатичког облака.

Углавном можете да занемарите сваки параметар који се односи на физички ресурс. Ако добијете поруку о грешци у којој се наводи да параметар није могуће пронаћи или да cmdlet команда није препозната, вероватно покушавате да користите параметар или cmdlet команду која није омогућена за доделу управљачких улога или која није важећа за вашу организацију.

Cmdlet команде које су тренутно доступне Exchange Online администраторима

 
Сродне теме помоћи
Учитавање...
Није пронађен ниједан ресурс.