Opravila

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2009-08-14

Mapa »Opravila« vsebuje elemente zadolžitev.

Kako uporabljam opravila?

Opravila vam omogočajo nadzor nad zadolžitvami. Na primer, ustvarite lahko opravilo za pisanje poročila in nato opravilu dodate opomnik, začetni datum in opombe. Če želite isto opravilo opraviti večkrat, ga lahko označite kot ponavljajoče se opravilo.

Opravila odprete tako, da kliknite OpraviloOpravila v oknu Podokno za krmarjenje.

Kako izberem opravila za ogled?

V podoknu za krmarjenje v mapi »Opravila« lahko izberete vrste opravil, ki si jih želite ogledati. Izberete lahko tudi možnost Elementi in opravila, označeni z zastavicami ali le Opravila.

Če ustvarite dodatne mape za opravila, se tudi tam prikažeta možnosti Elementi in opravila, označeni z zastavicami in Opravila.

Če izberete Elementi in opravila, označeni z zastavicami se vsi elementi (e-poštna sporočila, stiki in opravila), ki jih označite z zastavicami, prikažejo na seznamu elementov. Dejanja, ki so na voljo za element, so odvisna od vrste elementa. Če na primer izberete e-poštno sporočilo, označeno z zastavico, lahko v orodni vrstici nanj odgovorite ali ga posredujete. Če izberete povabilo na srečanje, označeno z zastavico, ga lahko v orodni vrstici sprejmete, pogojno sprejmete ali zavrnete.

Če izberete Opravila, se na seznamu prikažejo le opravila.

Poleg določanja vrste opravil, ki si jih želite ogledati, lahko določite tudi, katera opravila si boste ogledali glede na njihovo stanje z možnostjo v razdelku Prikaži pod Opravila. Izberete lahko te možnosti:

  • Vse: Prikaže vse elemente.

  • Aktivno: Prikaže le nedokončane elemente.

  • Zapadlo: Prikaže le zapadle elemente.

  • Dokončano: Prikaže le elemente z oznako Dokončano.

Kaj moram še vedeti?

  • Elementi zadolžitve so v mapi »Opravila«. Ti elementi so lahko opravila, e-poštna sporočila ali stiki, ki ste jih označili z zastavicami za nadaljnje delo. Ko ustvarite opravila, so ta privzeto označena z zastavicami za nadaljnje delo, tudi če so brez začetnega datuma ali roka. Vsakič, ko ustvarite opravilo ali označite e-poštno sporočilo ali stik z zastavico, se samodejno ustvari element zadolžitve. Opravila so lahko enkratna ali ponavljajoča se. Če želite prikazati potek, lahko posodobite opravila v polju Dokončano %.

In če želim izvedeti več?

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.