Zagon poročila o nelastniškem dostopu do nabiralnika

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2011-11-23

Poročilo o nelastniškem dostopu do nabiralnika na nadzorni plošči programa Exchange navaja nabiralnike, do katerih je dostopal nekdo, ki ni lastnik nabiralnika. Ko do nabiralnika dostopa nekdo, ki ni njegov lastnik, Exchange Online zapisuje informacije o tem dejanju v dnevnik nadzora nabiralnika, ki je shranjen kot e-poštno sporočilo v skriti mapi v nadzorovanem nabiralniku. Vnosi iz tega dnevnika so prikazani kot rezultati iskanja in vključujejo seznam nabiralnikov, do katerih je dostopal nekdo, ki ni lastnik, kdo in kdaj je dostopal do nabiralnika, katera dejanja je izvajal ter ali so bila ta uspešna. Vnosi v dnevnik nadzora poštnega nabiralnika se privzeto hranijo 90 dni.

V tej temi je pojasnjeno:

Zakaj bi morali vedeti, če do nabiralnika dostopa nekdo, ki ni lastnik?

 • Organizacije v oblakih želijo zagotoviti, da do njihovih podatkov v nabiralniku ne dostopa osebje Microsoftovih podatkovnih središč.

 • Uveljaviti želite predpise o skladnosti in varnosti z nadzorovanjem dejanj, ki jih na podatkih v nabiralniku izvajajo nelastniki.

 • Pripravljeni morate biti zagotoviti informacije, pomembne za pravne zadeve, kot je prikaz stanja podatkov v nabiralniku ob določenem času, kdo je poslal e-pošto iz nabiralnika in ali si je določena oseba ogledala podatke v nabiralniku.

 • Prepoznati morate nepooblaščen dostop do podatkov v nabiralniku s strani uporabnikov znotraj in zunaj vaše organizacije.

Pred zagonom poročila o nelastniškem dostopu do nabiralnika

Omogočiti morate zapisovanje v dnevnik nadzora nabiralnika za vsak nabiralnik, za katerega želite zagnati poročilo o nelastniškem dostopu do nabiralnika. Če zapisovanje v dnevnik nadzora nabiralnika ni omogočeno, po zagonu poročila ne boste dobili rezultatov.

Če želite omogočiti zapisovanje v dnevnik nadzora nabiralnika za posamezni nabiralnik, zaženite naslednji ukaz lupine Windows PowerShell:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Če želite na primer omogočiti nadzor nabiralnika za uporabnika z imenom Tina Makovec, zaženite naslednji ukaz:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Če želite omogočiti nadzor nabiralnika za nabiralnike vseh uporabnikov v vaši organizaciji, zaženite naslednje ukaze:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Katere vrste nelastniških dostopov obstajajo?

Ko omogočite zapisovanje v dnevnik nadzora nabiralnika za nek nabiralnik, Microsoft Exchange zapisuje določena dejanja nelastnikov, tudi skrbnikov in uporabnikov, imenovanih delegirani uporabniki, ki so jim bila dodeljena dovoljenja za nabiralnik. Iskanje lahko tudi zožite na uporabnike znotraj ali zunaj vaše organizacije.

Kaj se zapiše v dnevnik nadzora nabiralnika?

Ko zaženete poročilo o nelastniškem dostopu do nabiralnika, se vnosi iz dnevnika nadzora nabiralnika prikažejo med rezultati iskanja na nadzorni plošči programa Exchange. Vsak vnos poročila vsebuje naslednje informacije:

 • Kdo in kdaj je dostopal do nabiralnika

 • Dejanja, ki jih je izvedel nelastnik

 • Zadevno sporočilo in mesto njegove mape

 • Ali je bilo dejanje uspešno

Naslednja tabela opisuje vrste zapisanih dejanj ter ali so ta dejanja privzeto zapisana zaradi dostopa skrbnikov in zaradi dostopa delegiranih uporabnikov. Če želite slediti dejanjem, ki niso privzeto zapisana, morate uporabiti lupino Windows PowerShell, da omogočite zapisovanje teh dejanj.

 

Dejanje Opis Skrbniki Delegirani uporabniki

Posodobitev

Sporočilo je bilo spremenjeno.

Da

Da

Kopiraj

Sporočilo je bilo prekopirano v drugo mapo.

Ne

Ne

Premakni

Sporočilo je bilo premaknjeno v drugo mapo.

Da

Ne

Premakni med izbrisane elemente

Sporočilo je bilo premaknjeno v mapo »Izbrisani elementi«.

Da

Ne

Začasno brisanje

Sporočilo je bilo izbrisano iz mape »Izbrisani elementi«.

Da

Da

Trajno brisanje

Sporočilo je bilo trajno izbrisano iz mape »Obnovljivo«. Če želite več informacij, glejte Obnavljanje izbrisanih elementov.

Da

Da

VezavaMape

Izveden je bil dostop do mape nabiralnika.

Da

Ne

Pošlji kot

Poslano je bilo sporočilo z uporabo dovoljenja »Pošlji kot«. To pomeni, da je drug uporabnik poslal sporočilo, kot da bi bilo poslano od lastnika nabiralnika.

Da

Da

Pošlji v imenu

Poslano je bilo sporočilo z uporabo dovoljenja »Pošlji v imenu«. To pomeni, da je drug uporabnik poslal sporočilo v imenu lastnika nabiralnika. Sporočilo bo prejemniku prikazalo, v imenu koga je bilo poslano in kdo ga je dejansko poslal.

Da

Ne

VezavaSporočila

Sporočilo je na ogled v podoknu za predogled ali je odprto.

Ne

Ne

Zagon poročila o nelastniškem dostopu do nabiralnika

 1. Izberite Upravljanje moje organizacije > Vloge in nadzor > Nadzor.

 2. Kliknite možnost »Zagon poročila o nelastniškem dostopu do nabiralnika«.

  Microsoft Exchange zažene poročilo za nelastniški dostop do vseh nabiralnikov v organizaciji v zadnjih dveh tednih. Pri nabiralnikih, ki so navedeni med rezultati iskanja, je bilo omogočeno zapisovanje v dnevnik nadzora nabiralnika.

 3. Če si želite ogledati nelastniški dostop za določeni nabiralnik, izberite nabiralnik pod »Rezultati iskanja«. Rezultati iskanja se prikažejo v podoknu s podrobnostmi.

Želite omejiti rezultate iskanja?

Izberite začetni datum, končni datum ali oboje in določene nabiralnike za iskanje. Če želite iskanje zagnati znova, kliknite »Išči«.

Opomba Če želi uporabnik dostopati do poročil na zavihku »Poročila nadzora« na nadzorni plošči programa Exchange, mu je potrebno dodeliti ustrezna dovoljenja. Če želite več informacij, glejte razdelek »Omogočanje dostopa do poročil nadzora« v Uporaba poročil nadzora v programu Exchange Online.

Iskanje določenih vrst nelastniškega dostopa

Določite lahko vrsto nelastniškega dostopa, ki se imenuje tudi vrsta prijave, ki jo želite poiskati. Storite lahko tole:

 • Vsi nelastniki   Iščite dostop prek skrbnikov in delegiranih uporabnikov znotraj svoje organizacije ter prek skrbnikov podatkovnega središča Microsoft

 • Zunanji uporabniki   Iščite dostop prek skrbnikov podatkovnega središča Microsoft.

 • Skrbniki in delegirani uporabniki   Iščite dostop skrbnikov in delegiranih uporabnikov znotraj vaše organizacije.

 • Skrbniki   Iščite dostop skrbnikov v vaši organizaciji.

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.