Prikaz velikosti nabiralnikov in količinskih omejitev z lupino Windows PowerShell

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2011-12-12

 

S količinskimi omejitvami za nabiralnik nadzorujete velikost nabiralnikov. Količinske omejitve samodejno nastavi paket storitev za nabiralnik, ki je dodeljen nabiralniku. Uporabljajo se te količinske omejitve:

 • Izdaja opozorila o količinski omejitvi   Če velikost nabiralnika doseže ali preseže določeno omejitev, uporabnik prejme opisno opozorilo.

 • Prepoved količinske omejitve pošiljanja   Če velikost nabiralnika doseže ali preseže določeno omejitev, novih sporočil iz tega nabiralnika ni mogoče pošiljati, uporabnik pa prejme opisno opozorilo.

 • Prepoved količinske omejitve pošiljanja/prejemanja   Če velikost nabiralnika doseže ali preseže določeno omejitev, novih sporočil iz tega nabiralnika ni mogoče pošiljati ali jih vanj prejemati. Vsa sporočila, poslana v tak nabiralnik, se pošiljatelju vrnejo skupaj z opisnim sporočilom o napaki.

  Opomba   Prepoved količinske omejitve pošiljanja/prejemanja torej določa največjo velikost nabiralnika.

V organizacijah Live@edu ne morete spreminjati količinskih omejitev za nabiralnik v paketih storitev za nabiralnik ali v posameznih nabiralnikih, lahko pa to naredite v programu Microsoft Office 365. Če želite več informacij, glejte Nastavitev količinskih omejitev nabiralnikov v programu Office 365 prek lupine Windows PowerShell.

V organizacijah, kjer ne morete spreminjati količinskih omejitev za nabiralnik, lahko vseeno nadzorujete velikosti nabiralnikov in stanje količinskih omejitev za uporabnike v svoji organizaciji v oblaku. Ali želite na primer vedeti, kateri nabiralniki so dosegli količinsko omejitev za prepoved pošiljanja/prejemanja? Ali si ogledati velikost nabiralnika in stanje količinske omejitve za določen nabiralnik? Povsem preprosto!

Ukaz »cmdlet« Get-MailboxStatistics v lupini Windows PowerShell omogoča:

Preden začnete

 • Če želite izvedeti, kako namestite in konfigurirate lupino Windows PowerShell ter se povežete s storitvijo, glejte Uporaba tehnologije Windows PowerShell v storitvi Exchange Online.

 • Ko uporabljate ukaz »cmdlet« Get-MailboxStatistics, bodite pozorni na to:

  • Nekateri nabiralniki, na primer nabiralniki za raziskovanje, nabiralniki opreme, nabiralniki v skupni rabi in arhivski nabiralniki, lahko prikažejo opozorila in nimajo vrednosti, če se nihče nikoli ni vpisal v nabiralnik. Ta opozorila so le za prikaz. Ko zapišete rezultate v datoteko, se vrednosti zapišejo, opozorila pa so odstranjena.

  • Če zaokrožite velikost na najbližji megabajt, rezultate pa omejite na dve decimalni mesti, bodo majhne vrednosti v bajtih in kilobajtih verjetno prikazane z vrednostjo nič. 4 kilobajte je 0,0039 megabajta; če to vrednost zaokrožimo na dve decimalni mesti, dobimo nič (4/1024).

 • Velikost nabiralnika in količinske omejitve za nabiralnik so prikazane v razdelku »Uporaba nabiralnika« na strani z lastnostmi nabiralnika na nadzorni plošči programa Exchange.

 • Uporabniki si lahko ogledajo trenutno velikost in stanje količinske omejitve za svoj nabiralnik na enega od teh načinov:

  • Outlook 2010   V razdelku »Čiščenje nabiralnika« v možnosti Datoteka > Informacije. Za podrobne informacije o velikosti nabiralnika kliknite Orodja za čiščenje > Čiščenje nabiralnika > Ogled velikosti nabiralnika.

  • Outlook Web App   V prikazu pošte se postavite na svoje ime na vrhu seznama map. To ne deluje v omejeni različici storitve Outlook Web App.

Ogled velikosti in stanja količinske omejitve za določen nabiralnik

Zaženite ta ukaz:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Če si želite na primer ogledati trenutno velikost in stanje količinskih omejitev za nabiralnik, ki pripada uporabnici z imenom Tina Makovec, zaženite ta ukaz:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Na vrh strani

Ogled velikosti in stanja količinske omejitve za vse nabiralnike

Ta ukaz pridobi te informacije za vse nabiralnike:

 • Prikazno ime nabiralnika

 • Stanje količinske omejitve za nabiralnik

 • Velikost nabiralnika v megabajtih (MB), zaokroženo na dve decimalni mesti

 • Velikost mape »Obnovljivo« v megabajtih (MB), zaokroženo na dve decimalni mesti

 • Število elementov v nabiralniku

 • Število elementov v mapi »Obnovljivo«

Rezultati so razvrščeni po velikosti nabiralnika od največje do najmanjše in izvoženi v datoteko CSV z imenom »C:\My Documents\All Mailboxes.csv«.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Na vrh strani

Ogled nabiralnikov, ki so presegli količinske omejitve za nabiralnik

Če si želite ogledati velikost in stanje količinske omejitve le za tiste nabiralnike, ki so večji od konfiguriranih vrednosti za količinsko omejitev, in izvoziti rezultate v datoteko CSV z imenom »C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv«, zaženite ta ukaz:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Na vrh strani

Ogled vseh količinskih omejitev za nabiralnik

Zaženite ta ukaz:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Če si želite na primer ogledati količinske omejitve za nabiralnik uporabnice z imenom Tina Makovec, zaženite ta ukaz:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Opomba   Kot je bilo že razloženo, vse te vrednosti za količinske omejitve za nabiralnik samodejno nastavi paket storitev za nabiralnik, ki je dodeljen nabiralniku. Če si želite ogledati vrednosti količinskih omejitev za nabiralnik, ki jih je nastavil paket storitev za nabiralnik, zaženite ta ukaz: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Na vrh strani

Arhivski nabiralniki

Opomba   Arhivski nabiralniki niso na voljo v organizacijah Live@edu.

V organizacijah Microsoft Office 365 si lahko ogledate tudi velikost in stanje količinske omejitve za arhivske nabiralnike. Velikost arhivskega nabiralnika ni všteta v velikost uporabnikovega nabiralnika. Arhivski nabiralnik ima ločeni količinski omejitvi, ki ju ni mogoče konfigurirati in ju nastavi paket storitev za nabiralnik, ki je dodeljen nabiralniku uporabnika. Ti količinski omejitvi sta ArchiveQuota in ArchiveWarningQuota.

Na vrh strani

Ogled velikosti in stanja količinske omejitve za arhivski nabiralnik

Zaženite ta ukaz:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Če si želite na primer ogledati trenutno velikost nabiralnika in stanje količinske omejitve za arhivski nabiralnik uporabnice z imenom Tina Makovec, zaženite ta ukaz:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Opomba   Vrednost <Identity> je identiteta uporabnikovega nabiralnika in ne identiteta arhivskega nabiralnika.

Na vrh strani

Ogled velikosti in stanja količinske omejitve za vse arhivske nabiralnike

Ta ukaz pridobi te informacije za vse arhivske nabiralnike:

 • Prikazno ime arhivskega nabiralnika

 • Stanje količinske omejitve za arhivski nabiralnik

 • Velikost arhivskega nabiralnika v megabajtih (MB), zaokroženo na dve decimalni mesti

Velikost mape »Obnovljivo« v megabajtih (MB), zaokroženo na dve decimalni mesti. Rezultati so razvrščeni po velikosti nabiralnika od največje do najmanjše in izvoženi v datoteko CSV z imenom »C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv«.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Na vrh strani

Razlaga vrednosti, ki jih vrne ukaz Get-MailboxStatistics

Oglejmo si vrednosti, ki jih morate poznati:

 • StorageLimitStatus   Ta vrednost označuje stanje količinske omejitve za nabiralnik. Uporabljene so te vrednosti:

  • BelowLimit   Velikost nabiralnika je manjša od količinske omejitve za izdajo opozorila.

  • IssueWarning   Velikost nabiralnika je večja ali enaka količinski omejitvi za izdajo opozorila, vendar manjša od količinske omejitve za prepoved pošiljanja.

  • ProhibitSend   Velikost nabiralnika je večja ali enaka količinski omejitvi za prepoved pošiljanja, vendar manjša od količinske omejitve za prepoved pošiljanja/prejemanja.

  • MailboxDisabled   Velikost nabiralnika je večja ali enaka količinski omejitvi za prepoved pošiljanja/prejemanja.

 • TotalItemSize in ItemCount   Ti dve vrednosti označujeta velikost in število elementov v nabiralniku. Vrednost TotalItemSize je velikost nabiralnika. Ta vrednost se primerja s količinskimi omejitvami za nabiralnik, konfiguriranimi v nabiralniku.

 • TotalDeletedItemSize in DeletedItemCount   Ti dve vrednosti ne označujeta velikosti in števila elementov v mapi »Izbrisano«. Označujeta velikost in število elementov v skriti mapi »Obnovljivo« v nabiralniku. Mapo »Obnovljivo« imenujemo tudi koš. Elementi pridejo v mapo »Obnovljivo« na enega od teh načinov:

  • Brisanje elementov iz mape »Izbrisano«.

  • Uporaba ukaza Shift + Delete za trajni izbris elementov v nabiralniku.

  Velikost mape »Obnovljivo« ni všteta v velikost uporabnikovega nabiralnika. Mapa »Obnovljivo« ima ločeni količinski omejitvi, ki ju ni mogoče konfigurirati in ju nastavi paket storitev za nabiralnik, ki je dodeljen nabiralniku. Ti količinski omejitvi sta RecoverableItemsQuota in RecoverableItemsWarningQuota.

  Opomba   Elementi v mapi »Obnovljivo« se privzeto ohranijo 14 dni, nato pa jih Microsoft Exchange izbriše. Ko je nabiralnik v programu Microsoft Office 365 za poslovna okolja nastavljen na čakanje zaradi spora, elementi v mapi »Obnovljivo« niso izbrisani in se ohranijo za nedoločen čas.

Na vrh strani

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.