Iskanje in brisanje sporočil iz nabiralnikov uporabnikov

[Tema se izvaja.]  

Velja za: Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2011-11-23

Občasno morajo skrbniki poiskati ali izbrisati neprimerna ali morebitno škodljiva e-poštna sporočila, poslana v več nabiralnikov v organizaciji. E-poštna sporočila lahko namreč vsebujejo viruse ali povezave, prek katerih se lahko prenese virus, neprimerna vsebina, na primer vsebina za odrasle, ali zaupne informacije, ki so bile nenamerno poslane napačnim naslovnikom.

Za ta namen ne morete uporabiti možnosti iskanja v več nabiralnikih, ki je na voljo v nadzorni plošči Exchange, lahko pa uporabite Windows PowerShell in ukaz cmdlet Search-Mailbox ter stikalni parameter DeleteContent.

Pomembno   Ko uporabite ukaz cmdlet Search-Mailbox s parametrom DeleteContent, so sporočila trajno izbrisana iz nabiralnikov uporabnikov in jih ni mogoče obnoviti.

Preden začnete

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Dodelite zahtevane vloge RBAC

Če želite iskati in brisati sporočila v nabiralnikih uporabnikov, morate imeti dodeljene te vloge:

  • Iskanje po nabiralniku   Ta vloga omogoča iskanje sporočil v več nabiralnikih v organizaciji. Ta vloga skrbnikom ni dodeljena privzeto. Za iskanje v več nabiralnikih morate biti član skupine vlog »Upravljanje raziskovanja«. Glejte Dodajanje in odstranjevanje članov skupine vlog.

  • Uvoz izvoz nabiralnika   Ta vloga omogoča brisanje sporočil iz nabiralnika uporabnika. Ta vloga skrbnikom ni dodeljena privzeto. Če želite brisati sporočila iz nabiralnikov uporabnikov, dodajte vlogo za uvoz izvoz nabiralnika članom skupine vlog »Upravljanje raziskovanja«. Glejte Urejanje lastnosti skupine vlog.

Zbiranje informacij za iskalno poizvedbo

Če ga želite najti, morate pridobiti in si ogledati nekaj kopij okuženega ali neprimernega sporočila, da lahko ustvarite iskalno poizvedbo.

Na vrh strani

Možnosti iskanja in brisanja

Z ukazom cmdlet Search-Mailbox in parametrom DeleteContent lahko v enem koraku poiščete sporočila in jih izbrišete. Pri tem si ne morete ogledati rezultatov iskanja ali ustvariti dnevnika, v katerem so zabeležena sporočila, pridobljena z iskanjem. To pomeni, da ne morete vedeti, katera sporočila so bila izbrisana.

Boljša izbira je, da najprej zaženete ukaz cmdlet Search-Mailbox s parametrom LogOnly. Ta ukaz ustvari dnevnik z informacijami o vseh rezultatih, ki ustrezajo merilom iskanja, pri čemer sporočila niso izbrisana. Informacije so zabeležene v datoteki z vrednostmi, ločenimi z vejicami (CSV), ki je pripeta k e-poštnemu sporočilu. E-poštno sporočilo je poslano v nabiralnik in mapo, ki ju določite s parametroma TargetMailbox in TargetFolder v ukazu cmdlet Search-Mailbox. Ko pogledate dnevnik, lahko izboljšate merila iskanja in po potrebi znova zaženete samo iskanje z dnevnikom, ali zaženete iskanje s parametrom DeleteContent.

Tretja možnost je, da pred brisanjem spornega sporočila iz nabiralnika tega najprej kopirate, tako da vam je po potrebi pozneje na voljo. To naredite tako, da v ukaz za brisanje sporočila dodate parametra TargetMailbox in TargetFolder.

Na vrh strani

Poiščite sporočila in zabeležite rezultate iskanja

Poglejmo nekaj primerov, kaj lahko naredite z ukazom cmdlet Search-Mailbox. Če želite seznam lastnosti sporočila, ki jih lahko vključite v vrednost za parameter SearchQuery, glejte Lastnosti e-poštnih sporočil, ki jih lahko iščete.

Iskanje v enem nabiralniku

Spodnji ukaz preišče določen nabiralnik v vaši organizaciji in v njem sporočila z določeno vrednostjo v vrstici »Zadeva« ter nato pošlje sporočilo z rezultati v ciljni nabiralnik. Sporočila v preiskanem nabiralniku niso izbrisana.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Primer   Naslednji ukaz v nabiralniku Pilar Pinilla išče sporočila, ki imajo v polju »Zadeva« zapis Download this file in zabeleži rezultate iskanja v mapo SearchLogs v skrbnikovem nabiralniku.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Iskanje v vseh nabiralnikih

Spodnji ukaz preišče vse nabiralnike v vaši organizaciji in v njem sporočila, ki imajo pripeto določeno datoteko, ter nato pošlje sporočilo z rezultati v ciljni nabiralnik. Sporočila v preiskanih nabiralnikih niso izbrisana.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Primer   Spodnji ukaz preišče vse nabiralnike in v njih sporočila, ki imajo pripeto katero koli vrsto datoteke z imenom Trojan, ter nato pošlje sporočilo z dnevnikom v skrbnikov nabiralnik.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Na vrh strani

Poiščite in izbrišite sporočila

Spodnji ukaz preišče vse nabiralnike in izbriše sporočila, ki imajo v vrstici »Zadeva« določeno besedilo:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Primer   Spodnji ukaz v vseh nabiralnikih poišče sporočila, ki imajo v vrstici »Zadeva« zapis Download this file, in jih trajno izbriše.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Pomembno   Preden trajno izbrišete sporočila, priporočamo, da uporabite parameter LogOnly, ki ustvari dnevnik najdenih sporočil, preden so izbrisana, ali da sporočila pred brisanjem iz izvornega nabiralnika prekopirate v drug nabiralnik.

Pred brisanjem kopirajte sporočilo

Spodnji ukaz preišče vse nabiralnike in v njem sporočila, ki imajo v vrstici »Zadeva« določeno besedilo, kopira rezultate iskanja v mapo ter izbriše vsa sporočila, ki ustrezajo merilom iskanja.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Primer   Spodnji ukaz preišče vse nabiralnike in v njih sporočila, ki imajo v vrstici »Zadeva« zapis Download this file, kopira rezultate iskanja v mapo DeletedMessages v skrbnikovem nabiralniku in nato trajno izbriše ta sporočila iz nabiralnikov uporabnikov.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Na vrh strani

Lastnosti e-poštnih sporočil, ki jih lahko iščete

Na spodnjem seznamu so najbolj splošne lastnosti e-poštnih sporočil, ki jih lahko vključite v vrednost za parameter SearchQuery.

 

Lastnost Primer Rezultati iskanja

Priloge

priloga:annualreport.ppt

Sporočila s prilogo, ki se imenuje annualreport.ppt. Iskanje po priloga:annualreport ali priloga:annual* vrne iste rezultate kot iskanje po celotnem imenu priloge.

Kp

kp:"jaka stele"

kp:jakas

kp: jakas@fineartschool.edu

Sporočila, v katerih je v polju Kp ime Jaka Stele

Od

od:"Marko Zajc"

od:markoz

od:markoz@contoso.com

Sporočila, ki jih je poslal Marko Zajc

Poslano

poslano:10/19/2010

Sporočila, ki so bila poslana 19. oktobra 2010

Zadeva

zadeva:"Quarterly Financials"

Sporočila, v katerih je v vrstici zadeve točna besedna zveza »Quarterly Financials«

Za

za:"Tina Makovec"

za:tinam

za:tinam@contoso.com

Sporočila, ki so bila poslana Tini Makovec

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.