Množična e-pošta in dnevna omejitev števila prejemnikov

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2013-03-07

Za e-poštne račune v oblaku velja omejitev števila prejemnikov, ki jo pogosto imenujemo tudi omejitev pošiljatelja oz. omejitev pošiljanja. Omejitev določa največje število prejemnikov, ki lahko prejmejo e-poštna sporočila iz enega e-poštnega računa v oblaku v 24 urah. Omejitve števila prejemnikov za Exchange Online:

 

Microsoft Office 365 za strokovnjake in mala podjetja

10,000

Microsoft Office 365 za poslovna okolja

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteOpomba:
* Ko je organizacija Microsoft Live@edu nadgrajena na Office 365 za izobraževanje, je omejitev števila prejemnikov povečana na 10.000 na dan.

Omejitev števila prejemnikov velja za sporočila, poslana prejemnikom znotraj in zunaj organizacije. Ko je dosežena omejitev, sporočil ni mogoče pošiljati iz nabiralnika, dokler število prejemnikov, ki so jim bila poslana sporočila v zadnjih 24 urah, ne pade pod mejo. Več sporočil, poslanih istemu prejemniku, se šteje ločeno. Če na primer uporabnik v 24 urah pošlje 10 sporočil istemu prejemniku, se ta sporočila v omejitvi števila prejemnikov štejejo kot 10 prejemnikov.

importantPomembno:
Prekoračitvi omejitve števila prejemnikov se najbolje izognete tako, da pri pošiljanju sporočil več prejemnikom uporabite skupine prejemnikov ali dinamične skupine prejemnikov. Skupine se v omejitvi števila prejemnikov štejejo kot en prejemnik. Če na primer sporočilo pošljete 100 prejemnikom, tako da vsakega izmed njih dodate v polje Za, Kp ali Skp, se to v omejitvi števila prejemnikov šteje kot 100 prejemnikov. Če pa teh istih 100 prejemnikov dodate v skupino prejemnikov ali dinamično skupino prejemnikov in nato sporočilo pošljete skupini, se to v omejitvi števila prejemnikov šteje le kot en prejemnik. Glejte Strategije za podporo množične e-pošte.
Primeri omejitve števila prejemnikov

Omejitev števila prejemnikov temelji na 24-urnem pomičnem okvirju. To pomeni, da je omejitev števila prejemnikov izračunana na podlagi števila prejemnikov, ki jim je bilo poslano sporočilo v poljubnem 24-urnem obdobju. Tukaj je nekaj primerov omejitve števila prejemnikov.

 • V ponedeljek zjutraj, po tem ko čez vikend niste poslali nobenega e-poštnega sporočila, uporabite program, ki samodejno pošlje sporočilo 10.000 prejemnikom ob 11. uri. Do naslednjega dne do 11. ure ne morete poslati nobenega sporočila več.

 • Naslednji ponedeljek zjutraj pošljete sporočilo 500 prejemnikom ob 9. uri. Nato vsakih 30 minut pošljete drugo sporočilo 500 prejemnikom. Zadnje sporočilo je poslano ob 19. uri. Do 9. ure naslednjega dne ne morete več pošiljati sporočil.

 • V zadnjih 24 urah niste poslali nobenega sporočila, nato pa ob 7.30 pošljete sporočilo 500 prejemnikom. Čez dan pošiljate e-poštna sporočila številnim prejemnikom. Če ob 17. uri pošljete sporočilo 10.000-emu prejemniku, boste naslednje sporočilo lahko poslali šele ob 7.30 naslednjega dne.

Exchange Online ne sprejme delnega pošiljanja sporočila le nekaterim prejemnikom. Če uporabnik pošlje sporočilo več prejemnikom, vendar število prejemnikov preseže omejitev, je sporočilo blokirano in ni dostavljeno nobenemu prejemniku.

Zakaj takšna omejitev?

Z omejitvijo števila prejemnikov se borimo proti neželeni pošti in preprečujemo zlorabo s strani uporabnikov znotraj organizacije, hekerjev ali kogar koli, ki uporablja ugrabljen račun. Zloraba računa lahko vpliva na razpoložljivost storitve vaše organizacije.

Microsoft ponuja dodatno zaščito, kot je filtriranje povezave in vsebine, za sporočila prejemnikom v oblaku. Če želite več informacij, glejte Filtriranje neželene pošte in ohranjanje čistosti sporočil.

Kaj se zgodi, ko nabiralnik preseže omejitev števila prejemnikov?

Outlook Web App uporabniku prepreči pošiljanje sporočila in v vrstici z informacijami prikaže sporočilo o napaki, da je uporabnik dosegel omejitev števila prejemnikov. Uporabnik lahko klikne Shrani in neposlano sporočilo shrani v mapo Osnutki. Ko je za nabiralnik spet omogočeno pošiljanje, lahko uporabnik odpre sporočilo v mapi Osnutki in ga znova pošlje.

V programu Microsoft Outlook lahko uporabnik pošlje sporočilo. Toda sporočilo je vrnjeno s sporočilom o napaki, da sporočila ni mogoče dostaviti in poslati. Vendar je v sporočilu možnost za vnovično pošiljanje. Ko je v nabiralniku spet omogočeno pošiljanje, lahko uporabnik klikne Pošlji znova in znova pošlje sporočilo.

Strategije za podporo množične e-pošte

Za pošiljanje velikih količin e-pošte v kratkem časovnem obdobju so lahko številni upravičeni razlogi. Morda morate na primer veliko prejemnikom hkrati poslati pozdravno sporočilo, račune, ocene ali druga sporočila z enoličnimi prejemniki. Poleg tega vaše podjetje morda uporablja programe za samodejno pošiljanje e-pošte, ki pošilja množično pošto, na primer obvestila knjižnice o zamudi, obvestila strankam ali prodajne oglase.

Sledijo strategije za podporo najpogostejših scenarijev množične e-pošte.

 

Scenarij Primeri Rešitev

Sporočila za oddajanje   Isto sporočilo pošljete velikemu številu uporabnikov v svoji organizaciji v oblaku.

 • Obvestila celotni univerzi

 • Sporočila vsem zaposlenim, ki jih pošlje izvršni direktor ali drug nadrejeni v podjetju

Uporabite dinamično distribucijsko skupino   Ker je dinamična distribucijska skupina obravnavana kot en prejemnik, boste tako lažje ostali pod omejitvijo prejemnikov. Če želite več informacij, glejte Pošiljanje sporočil za oddajanje vsem uporabnikom.

Uporabite statične distribucijske skupine   Običajne distribucijske skupine, ali javne skupine, so obravnavane kot en prejemnik. Če se članstvo v skupini ne bo zelo spreminjalo, uporabite distribucijsko skupino.

Pomembno   Za večje skupine prejemnikov in dinamične skupine prejemnikov omejite, kdo lahko pošilja sporočila skupini, ali pa vklopite odobritev sporočil s strani voditelja. S tem boste preprečili poplavo sporočil, ki nastane z uporabo možnosti »Odgovori vsem« in pošiljanje neželene pošte skupini.

Množična e-poštna sporočila v nabiralnike v oblaku   Uporabite spajanje dokumentov ali aplikacije za samodejno pošiljanje e-pošte na različne naslove prejemnikov v vaši organizaciji v oblaku.

 • Obvestila knjižnice

 • Računi za študente

 • Sporočilo izvršnega direktorja ali drugega nadrejenega v podjetju

Uporabite krajevni strežnik e-pošte   Aplikacije za samodejno pošiljanje e-pošte ali spajanje dokumentov konfigurirajte tako, da uporabijo krajevni strežnik. Naslove IP za krajevne strežnike morate dodati svojemu seznamu varnih naslovov v oblaku. Če želite več informacij, glejte Inbound Safe Listing Scenario.

Množična e-poštna sporočila v zunanje nabiralnike   Uporabite spajanje dokumentov ali aplikacije za samodejno pošiljanje e-pošte na različne naslove zunanjih prejemnikov.

 • Pozdravna sporočila s poverilnicami za vpis, poslana novim uporabnikom

 • Sporočila diplomantom ali staršem

 • Sporočila obstoječim ali bodočim kupcem

 • Prodajni oglasi ali posebne ponudbe

Uporabite krajevni strežnik e-pošte   Aplikacije za samodejno pošiljanje e-pošte ali aplikacije tako, da uporabljajo krajevni sistem.

Uporabite statične ali dinamične skupine prejemnikov   Ustvarite zunanje stike za prejemnike, kot so starši, stranke ali prodajalci, in jih nato dodajte kot člane statične ali dinamične skupine prejemnikov.

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.