Brisanje mobilne naprave za uporabnika

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2010-09-14

Če uporabnik izgubi mobilno napravo ali mu jo ukradejo, boste želeli iz nje takoj izbrisati vse podatke, tako da občutljive informacije, kot so podatki osebne identifikacije ali zaupna komunikacija, ne bodo dostopni nikomur drugemu kot lastniku nabiralnika. Morda boste želeli izbrisati vse podatke tudi iz mobilne naprave podjetja, ker jo boste želeli dodeliti drugemu uporabniku. Mobilno napravo lahko počistite za uporabnika samo v primeru, če vsebino nabiralnika sinhronizirate s protokolom Exchange ActiveSync.

Čiščenje mobilne naprave, do katere nimate fizičnega dostopa, se imenuje oddaljeno brisanje podatkov v napravi.

Mobilno napravo lahko počistite na več načinov:

Mobilno napravo lahko samodejno počistijo tudi pravilniki naprave protokola Exchange ActiveSync, če sta nastavili možnost, ki izbriše vse podatke v napravi, ko uporabnik preseže največje dovoljeno število neuspelih vpisov, preden se naprava počisti.

Preden začnete

Biti morate član vgrajene skupine vlog »Upravljanje organizacije« ali »Center za pomoč«, če želite imeti dostop do uporabnikove strani »Možnosti«. Če želite izvedeti, kako dodate uporabnika v skupino vlog, glejte Dodajanje in odstranjevanje članov skupine vlog. Vloga RBAC (na vlogah temelječ nadzor dostopa) »Uporabnikove možnosti« dodeljuje posebna dovoljenja, potrebna za dostop do uporabnikove strani »Možnosti«.

Opomba   Oddaljenega brisanja podatkov ne podpirajo vse naprave. Če želite zaščititi intelektualno lastnino vaše organizacije, priporočamo, da omejite uporabo naprav, ki tega ne podpirajo.

Pozor   Ker je oddaljeno brisanje podatkov iz naprave odvisno od vzpostavljene povezave med napravo in strežnikom, priporočamo tudi, da s pravilniki naprav protokola Exchange ActiveSync uvedete zaklepanje naprav in največje dovoljeno število neuspelih poskusov vpisa. To storite tako: Ustvarjanje novega pravilnika o napravah ActiveSync.

Pozor   Ko napravo ponastavite prek oddaljenega brisanja podatkov, je obnovitev podatkov morda še vedno mogoča z naprednimi orodji.

Prosite uporabnika, da sam počisti svojo mobilno napravo

Če uporabnik lahko pride do nabiralnika z uporabo storitve Outlook Web App, ga prosite, naj počisti mobilno napravo po navodilih v razdelku Upravljanje mobilnega telefona.

Mobilno napravo počistite iz seznama nabiralnikov

 1. Na nadzorni plošči Exchange v polju »Izberite elemente, ki jih želite upravljati« izberite Upravljanje moje organizacije > Uporabniki in skupine > Nabiralniki.

 2. Na seznamu »Nabiralniki« izberite uporabnika in kliknite »Podrobnosti«.

 3. Pod možnostjo »Funkcije telefona in govora«, izberite »Exchange ActiveSync« in kliknite »Uredi«.

 4. V možnosti »Mobilne naprave« izberite izgubljeno mobilno napravo in kliknite »Izbriši iz naprave«.

 5. Kliknite »Shrani«.

Status brisanja podatkov v napravi si lahko ogledate tako, da napravo izberete in kliknete »Podrobnosti«.

Opomba   Mobilni napravi ukaz za oddaljeno brisanje podatkov ni izdan, dokler se naslednjič ne poskuša sinhronizirati s programom Microsoft Exchange. Če najdete izgubljeni telefon in podatki v njem še niso bili izbrisani, lahko oddaljeno brisanje podatkov razveljavite, kot je razloženo v Razveljavitev brisanja mobilne naprave. Obvestite uporabnika, da se naj, če najde telefon, obrne na vas, da boste razveljavili oddaljeno brisanje podatkov, preden bo on napravo poskusil sinhronizirati. Ko je postopek brisanja končan, uporabnik prejme potrditveno e-poštno sporočilo.

Nazaj na vrh

Mobilno napravo počistite iz uporabnikove strani »Možnosti«

 1. Na nadzorni plošči programa Exchange v polju »Izberite elemente, ki jih želite upravljati« izberite možnost »Drug uporabnik«.

 2. V pogovornem oknu »Izberite nabiralnik« izberite uporabnikov račun in kliknite »V redu«. Prikaže se stran »Možnosti« za uporabnika, ki ste ga izbrali. Na vrhu strani je opomba, ki označuje nabiralnik, v katerem delate.

 3. Izberite možnost Telefoni > Mobilni telefoni.

 4. Izberite napravo, v kateri želite izbrisati podatke, in kliknite »Izbriši iz naprave«.

 5. Prikaže se pogovorno okno z vprašanjem »Ali ste prepričani, da želite izbrisati napravo?«. Kliknite »Da«. Stanje mobilne naprave bo »Čakajoče brisanje«, dokler naprava naslednjič ne vzpostavi povezave z računom.

 6. Ko je oddaljeno brisanje podatkov v napravi končano, jo lahko odstranite s seznama mobilnih telefonov.

 7. Ko končate, zaprite okno, da se vrnete na nadzorno ploščo programa Exchange za vašo organizacijo.

Opomba   Mobilni napravi ukaz za oddaljeno brisanje podatkov ni izdan, dokler se naslednjič ne poskuša sinhronizirati s programom Microsoft Exchange. Če najdete izgubljeni telefon in podatki v njem še niso bili izbrisani, lahko oddaljeno brisanje podatkov razveljavite, kot je razloženo v Razveljavitev brisanja mobilne naprave. Obvestite uporabnika, da se naj, če najde telefon, obrne na vas, da boste razveljavili oddaljeno brisanje podatkov, preden bo on napravo poskusil sinhronizirati. Ko je postopek brisanja končan, uporabnik prejme potrditveno e-poštno sporočilo.

Nazaj na vrh

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.