Več o pogovorih

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2009-09-14

Storitev Outlook Web App privzeto uporablja pogled pogovora v vseh e-poštnih mapah, če je podokno za branje vklopljeno. Pogled pogovora prikaže vsako sporočilo v pogovoru v enem pogledu.

Kako uporabim pogled pogovora?

Pogled pogovora prikaže vsa sporočila v pogovoru, ne glede v kateri mapi so shranjena. Če ste na primer odgovorili na sporočilo v mapi »Prejeto«, boste izvirno sporočilo in vaš odgovor videli v pogledu pogovora.

V pogledu seznama s puščico poleg pogovora razširite ali strnite pogovor. V pogledu seznama se prikaže:

 • Zadeva na vrhu pogovora.

 • Oseba, ki je poslala posamezno sporočilo.

 • Čas prejema sporočila, če se shrani v trenutno mapo.

 • Mapa, v kateri je shranjeno sporočilo, če ne gre za trenutno mapo.

 • Povezanost sporočila z drugimi sporočili v pogovoru, ki je nakazana z navpično črto in pikami.

Kliknete lahko vsako sporočilo v pogledu pogovora, da se prikaže v podoknu za branje.

V podoknu za branje lahko s puščico poleg sporočila razširite ali strnete sporočilo. V podoknu za branje se prikaže:

 • Zadeva na vrhu podokna za branje.

 • Pošiljatelj vsakega sporočila.

 • Čas prejema vsakega sporočila.

Če razširite sporočilo v podoknu za branje, se prikaže tudi:

 • Odgovor na sporočilo (če obstaja).

 • Mapa, v kateri je sporočilo neposredno pod imenom pošiljatelja, če sporočilo ni shranjeno v trenutni mapi.

 • Razpoložljivost pošiljateljev in prejemnikov za pošiljanje neposrednih sporočil, ki je označena z barvno piko poleg imena. Če si želite ogledati seznam svojih dejanj, kliknite piko.

 • Meni Dejanja. Kliknite Dejanja, če si želite ogledati seznam opravil za sporočila.

 • Povezanost sporočila z drugimi sporočili v pogovoru, ki je nakazana z navpično črto in pikami.

Kako odgovorim na sporočilo v pogledu pogovora?

Če kliknete sporočilo v pogledu pogovora, se označi najnovejše sporočilo. Če kliknete Odgovori Odgovarjanje, Odgovori vsem ali Posreduj Posredovanje sporočila, boste na to sporočilo odgovorili ali ga posredovali.

Če želite odgovoriti na drugo sporočilo ali ga posredovati v pogovoru, ga izberite in označite ter nato kliknite Odgovori Odgovarjanje, Odgovori vsem ali Posreduj Posredovanje sporočila. Sporočilo lahko izberete v pogledu seznama ali v podoknu za branje.

Prav tako lahko v sporočilu kliknite Dejanja, če si želite ogledati seznam opravil za sporočila, vključno z odgovorom.

Kako vklopim ali izklopim pogled pogovora?

V pogledu seznama kliknite Razporedi po in nato potrdite ali počistite polje Pogovor, da vklopite ali izklopite pogled pogovora.

Kaj moram še vedeti?

 • Izbrišete lahko celoten pogovor ali samo dele pogovora. Pogovor lahko tudi prezrete. Če želite več informacij, glejte Brisanje sporočil.

In če želim izvedeti več?

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.