Odpravljanje težav z zapisi DNS

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2011-12-16

Če imate težave s tokom pošte v organizacijo Exchange v oblaku ali z odpiranjem nabiralnika v oblaku s programom Outlook, lahko svojo domeno preskusite z orodjem Analizator oddaljene povezljivosti za Microsoft Exchange (ExRCA). Lahko pa si z pripomočkom v ukazni vrstici Nslookup ogledate zapise DNS za svojo domeno.

Preskus domene z orodjem Analizator oddaljene povezljivosti za Exchange

Te težave z domeno lahko odpravite s preskusi na spletnem mestu https://www.testexchangeconnectivity.com:

Opomba   ExRCA ponuja več drugih preskusov, ki jih lahko izvedete za domeno. Vendar so nekateri preskusi primerni le za organizacije Microsoft Exchange na mestu uporabe.

Preskus toka dohodne pošte

Če želite preskusiti tok dohodne pošte z orodjem ExRCA, pod možnostjo Internet E-mail Tests izberite Inbound SMTP E-mail. Preskus pridobi vse razpoložljive zapise MX za domeno in pri vsakem od njih izvede te preskuse:

 1. Poskuša pretvoriti ime gostitelja, navedenega v zapisu MX, v naslov IP.

 2. Preskusi povezljivost vrat TCP 25 do imena gostitelja, navedenega v zapisu MX. Vrata TCP 25 uporablja protokol SMTP.

 3. Pošlje preskusno e-poštno sporočilo v račun v domeni, ki ste jo navedli.

 4. Preskusi, ali je gostitelj, naveden v zapisu MX, odprt posrednik. Odprti posrednik omogoča, da so e-poštna sporočila ponovno poslana ali »posredovana« prek drugega strežnika, da se zakrije pravi vir sporočila. Ta zadnji preskus za program Exchange v oblaku ni pomemben, ker ga ni mogoče konfigurirati kot odprtega posrednika, tako namenoma kot nenamenoma.

Preskus toka pošte in preverjanje zapisa MX pri usmerjanju pošte za domeno s preskusom dohodne e-pošte SMTP

 1. Pojdite na stran https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Pod možnostjo Internet E-mail Tests izberite Inbound SMTP E-mail in kliknite Next.

 3. V razdelku Inbound SMTP Email vnesite e-poštni naslov računa v domeni, npr. admin@contoso.edu.

  Opomba   V okviru preskusa bo na navedeni e-poštni račun poslano sporočilo. Če v domeni v oblaku nimate delujočega računa, ta del preskusa ne bo uspešen.

 4. V razdelku Verification vnesite črke, ki so prikazane na sliki, in kliknite Perform Test.

 5. Po zaključenem preskusu naredite to:

  • Če želite shraniti podatke iz poročila, kliknite Copy. Podatke lahko nato prilepite v besedilno datoteko.

  • Če si želite ogledati rezultate preskusa, kliknite Expand All.

Če ste ustvarili tudi zapis MX, ki dokazuje lastništvo domene, bo splošni preskus Incoming SMTP E-Mail vedno neuspešen. Obrazložitev rezultatov najdete v razdelku Test Steps. Za vsak zapis MX boste videli dva preskusa Testing Mail Exchanger:

 • Testing Mail Exchanger <žeton>.mail.outlook.com.   Preskus zapisa MX, ki se uporablja za usmerjanje pošte. Ta korak in vsi podkoraki morajo uspeti.

 • Testing Mail Exchanger <žeton>.msv1.invalid.   Preskus zapisa MX, ki se uporablja za dokazovanje lastništva domene. Ta preskus bo vedno neuspešen, ker ta zapis MX ni namenjen usmerjanju e-pošte.

Na vrh strani

Preskus povezave programa Outlook z nabiralnikom

Če želite preskusiti povezljivost z nabiralnikom v orodju ExRCA, pod možnostjo Microsoft Office Outlook Connectivity Tests izberite Outlook Autodiscover. Pri tem preskusu se uporabljajo trije različni načini vzpostavljanja povezave s storitvijo samodejnega odkrivanja za domeno. Pričakuje se, da bo uspešen le način »HTTP redirect method«. Ta preskus stori tole:

 1. Poskuša pretvoriti gostitelja »autodiscover.<ime domene>« v naslov IP.

 2. Preskusi povezljivost vrat TCP 80 do gostitelja »autodiscover.<ime domene>«. Vrata TCP 80 uporablja protokol HTTP.

 3. Preskusi »autodiscover.<ime domene>« za odziv s preusmeritvijo HTTP.

 4. Preskusi veljavnost URL preusmeritve HTTP iz prejšnjega rezultata.

Preskus povezljivosti programa Outlook z nabiralnikom s preskusom »Outlook Autodiscover« in preverjanje zapisa CNAME za samodejno odkrivanje za vašo domeno

 1. Pojdite na stran https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. V razdelku Microsoft Office Outlook Connectivity Tests izberite Outlook Autodiscover in kliknite Next.

 3. V razdelku Outlook Autodiscover vnesite te informacije:

  • E-mail Address   Vnesite e-poštni naslov računa v domeni v oblaku, npr. testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN)   Vnesite isti e-poštni naslov, ki ste ga vnesli v prejšnjem polju, npr. admin@contoso.edu.

  • Password   Vnesite in potrdite geslo za račun, ki ste ga navedli v prejšnji točki.

  • Ignore Trust for SSL   Tega polja ne potrdite.

 4. Izberite potrditveno polje, če želite potrditi, da ste prebrali varnostno opozorilo.

  Opomba   Kot je opisano v varnostnem opozorilu in razdelku Obvestilo, priporočamo, da za preskus uporabite začasen preskusni račun in ga zbrišete, ko preskus končate, če je to mogoče.

 5. V razdelku Verification vnesite črke, ki so prikazane na sliki, in kliknite Perform Test.

 6. Po zaključenem preskusu naredite to:

  • Če želite shraniti podatke iz poročila, kliknite Copy. Podatke lahko nato prilepite v besedilno datoteko.

  • Če si želite ogledati rezultate preskusa, kliknite Expand/Collapse.

Bodite še posebej pozorni na rezultate preskusa, navedene v razdelku »Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method«. Če je zapis CNAME za samodejno odkrivanje za vašo domeno v oblaku pravilno konfiguriran, bi morali biti vsi preskusi uspešni.

Upoštevajte, da bodo naslednji preskusi v razdelku »Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service« neuspešni, tudi če je zapis CNAME za samodejno odkrivanje pravilno konfiguriran:

 • Preskus morebitnega URL-ja AutoDiscover https://< ime domene >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Preskus morebitnega URL-ja AutoDiscover https://autodiscover.< ime domene >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Na vrh strani

Ogled zapisov DNS s pripomočkom Nslookup

Zapise DNS za svojo domeno si lahko ogledate s pripomočkom Nslookup, ki ga dobite s katero koli različico sistema Microsoft Windows.

Opomba   Omejitve požarnega zidu in strežnika proxy, ki veljajo za omrežje v vaši organizaciji, lahko onemogočijo pravilno delovanje pripomočka Nslookup.

V spodnjih korakih vedno navedite ime svoje domene s končno piko. Končna pika (.) nakazuje popolnoma določeno ime domene (FQDN). Njena uporaba preprečuje nenamerno dodajanje privzetih pripon DNS, ki so konfigurirane za vaše omrežje, imenu domene.

Ogled zapisov MX

Odprite ukazni poziv in zaženite enega od teh ukazov:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Če je na primer ime vaše domene contoso.edu, zaženite ta ukaz:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Za imenom domene je uporabljena končna pika. Če imate dva zapisa MX, enega za dokazovanje lastništva domene in drugega za usmerjanje pošte, bo rezultat ukaza videti približno tako:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Na vrh strani

Ogled zapisa CNAME za samodejno odkrivanje

Odprite ukazni poziv in zaženite enega od teh ukazov:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Če je na primer ime vaše domene contoso.edu, zaženite ta ukaz:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Za imenom domene je uporabljena končna pika. Rezultat ukaza bo videti približno tako:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Na vrh strani

Ogled zapisov TXT

Odprite ukazni poziv in zaženite enega od teh ukazov:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Če je na primer ime vaše domene contoso.edu, zaženite ta ukaz:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Za imenom domene je uporabljena končna pika. Če imate dva zapisa TTX, enega za zagotavljanje, da ciljni e-poštni sistemi zaupajo sporočilom, poslanim iz vaše domene, in enega za dokazovanje lastništva domene, bo rezultat ukaza videti približno tako:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Na vrh strani

Ogled zapisov SRV

Opomba   Zapis SRV, opisan v tem primeru, se uporablja le v storitvi Live@edu.

Odprite ukazni poziv in zaženite enega od teh ukazov:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Če je na primer ime vaše domene contoso.edu, zaženite ta ukaz:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Za imenom domene je uporabljena končna pika. Rezultat ukaza bo videti približno tako:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Na vrh strani

Odpravljanje težav z rezultati pripomočka Nslookup

Če je kateri koli od zapisov DNS videti nepravilen ali storitve, povezane z zapisi DNS, ne delujejo, preverite te razloge:

 • Ko ustvarjate zapis, se lahko hitro zmotite. Preverite, ali ste pri ustvarjanju zapisov DNS uporabili pravilne vrednosti.

 • Nekatere storitve gostovanja DNS podpirajo upravljanje več domen prek enega spletnega vmesnika in zato zahtevajo, da vnesete znak @, da določite ime nadrejene domene za določene vrste zapisov DNS. Z vnosom dejanskega imena domene namesto znaka @ lahko pride do nepričakovanih rezultatov v zapisu DNS.

 • Nekatere storitve gostovanja DNS morda ne podpirajo prednostne vrednosti MX 0. Namesto vrednosti 0 v zapisu MX za usmerjanje pošte raje uporabite vrednost 10.

Na vrh strani

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.