Pregled razpoložljivih ukazov »cmdlet« lupine PowerShell v storitvi Exchange Online

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2012-10-31

Skrbniki organizacij v oblaku lahko za upravljanje prejemnikov in nastavitev domene ter ustvarjanje poročil ali za pomoč pri odpravljanju težav uporabljajo lupine Windows PowerShell skupaj z oddaljenim upravljanjem sistema Windows (WinRM) v okolju Windows Management Framework. Spodaj so kratki opisi ukazov »cmdlet«, ki so na voljo za takšne skrbnike. Dodatna pomoč za uporabo posameznih ukazov »cmdlet« je na voljo prek ukazne vrstice, kot je opisano v nadaljevanju te teme.

Opomba   Nekateri ukazi »cmdlet« ali funkcije niso na voljo v vseh organizacijah.

Preden začnete

Če želite izvedeti, kako namestite in konfigurirate lupino Windows PowerShell ter se povežete s storitvijo, glejte Uporaba tehnologije Windows PowerShell v storitvi Exchange Online.

Upravljanje prejemnikov

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati predmete prejemnikov, uporabite te ukaze »cmdlet«.

Če imate e-poštno organizacijo Microsoft Office 365, morate dodeliti licence novim nabiralnikom ali pa bodo po preteku dovoljenega obdobja onemogočeni. Če želite več informacij, glejte Dodeljevanje licence za Microsoft Online Services novim nabiralnikom.

Nabiralniki

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati nabiralnike, uporabite te ukaze »cmdlet«.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-Mailbox

Prikaz informacij o nabiralnikih v oblaku.

New-Mailbox

Ustvarjanje novega uporabnika v organizaciji s poštnim nabiralnikom v e-poštni storitvi v oblaku.

Remove-Mailbox

Izbris poštnega nabiralnika.

Get-RemovedMailbox

Prikaz izbrisanih nabiralnikov, ki jih lahko obnovite.

Set-Mailbox

Sprememba nastavitev obstoječega poštnega nabiralnika.

Undo-SoftDeletedMailbox

Ukaz »cmdlet« je na voljo le za izobraževalne ustanove za Microsoft Live@edu in Microsoft Office 365. Če želite obnoviti izbrisan nabiralnik, uporabite ukaz »cmdlet« Undo-SoftDeletedMailbox. Nabiralnike lahko obnovite v 30 dneh od dneva izbrisa.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Skupine prejemnikov

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati skupine prejemnikov (včasih imenovane tudi »javne skupine«) in varnostne skupine prejemnikov, uporabite te ukaze »cmdlet«. Skupina prejemnikov, imenovana tudi javna skupina, je zbirka dveh ali več oseb, ki je prikazana v adresarju v skupni rabi. Če želite več informacij, glejte Distribution Groups.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-DistributionGroup

Prikaz informacij o določenih skupinah prejemnikov ali pridobitev seznama skupin prejemnikov, shranjenih v adresarju v skupni rabi. Skupine prejemnikov se imenujejo tudi »javne skupine«.

New-DistributionGroup

Ustvarjanje skupine prejemnikov.

Remove-DistributionGroup

Izbris skupine prejemnikov.

Set-DistributionGroup

Sprememba lastnosti obstoječe skupine prejemnikov.

Add-DistributionGroupMember

Dodajanje prejemnika obstoječi skupini prejemnikov.

Get-DistributionGroupMember

Prikaz članov obstoječe skupine prejemnikov.

Remove-DistributionGroupMember

Izbris prejemnika s seznama članov skupine prejemnikov.

Update-DistributionGroupMember

Prepis trenutnega seznama članov skupine prejemnikov.

Get-Group

Prikaz vseh skupin prejemnikov, varnostnih skupin in skupin vlog v organizaciji.

Set-Group

Sprememba lastnosti skupine, ki jih sicer ni mogoče spremeniti z ukazom »cmdlet« Set-DistributionGroup.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Dinamične skupine prejemnikov

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati dinamične skupine prejemnikov v organizaciji, uporabite te ukaze »cmdlet«. V nasprotju s statičnim seznamom članov običajne skupine prejemnikov se seznam članov za dinamično skupino prejemnikov izračuna vsakokrat, ko je skupini poslano sporočilo. Ta izračun temelji na filtrih in pogojih, ki jih določite, ko ustvarjate skupino. Če želite več informacij, glejte Dinamične distribucijske skupine.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-DynamicDistributionGroup

Prikaz nastavitev obstoječe dinamične skupine prejemnikov.

New-DynamicDistributionGroup

Ustvarjanje dinamične skupine prejemnikov.

Remove-DynamicDistributionGroup

Izbris dinamične skupine prejemnikov.

Set-DynamicDistributionGroup

Sprememba lastnosti obstoječe dinamične skupine prejemnikov.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Zunanji stiki

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati zunanje stike, uporabite te ukaze »cmdlet«. Zunanji stiki so osebe zunaj vaše organizacije, ki so lahko navedene v adresarju organizacije. Če želite več informacij, glejte Zunanji stiki v adresarju.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-MailContact

Prikaz informacij o določenem(-ih) zunanjem(-ih) stiku(-ih).

New-MailContact

Ustvarjanje seznama v adresarju v skupni rabi za zunanji stik.

Remove-MailContact

Izbris stika iz adresarja v skupni rabi.

Set-MailContact

Sprememba nastavitev obstoječega zunanjega stika.

Get-Contact

Prikaz informacij o določenih stikih ali pridobitev seznama stikov, shranjenih v adresarju v skupni rabi.

Set-Contact

Sprememba lastnosti obstoječega stika. Opomba: če želite omogočiti pošiljanje e-pošte stiku, uporabite ukaze »cmdlet« *-MailContact.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Uporabniki pošte

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati uporabnike pošte, uporabite te ukaze »cmdlet«. Uporabnik pošte ima račun v organizaciji, nima pa poštnega nabiralnika. Uporabnik pošte tako prejema e-pošto na zunanji e-poštni naslov. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje uporabnikov pošte.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-MailUser

Prikaz informacij o vseh uporabnikih pošte v organizaciji.

New-MailUser

Ustvarjanje novega uporabnika pošte v organizaciji.

Remove-MailUser

Izbris obstoječega uporabnika pošte.

Set-MailUser

Sprememba nastavitev obstoječega uporabnika pošte.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Drugi ukazi »cmdlet« za prejemnike

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-LinkedUser

Prikaz informacij o povezanem uporabniškem računu. S povezanimi uporabniškimi računi preverite pristnost pri hibridnem uvajanju in spletnih storitvah upravljanja prejemnikov strežnika Exchange. Uporabnika v organizaciji je mogoče povezati z zunanjim uporabnikom ali potrdilom.

Set-LinkedUser

Sprememba lastnosti povezanega uporabniškega računa.

Get-SecurityPrincipal

Prikaže seznam upravnikov varnosti v organizaciji. Upravniki varnosti so entitete kot na primer uporabniki ali varnostne skupine, ki jim lahko dodelite dovoljenja in uporabniške pravice.

Get-Recipient

Prikaz informacij o vseh vrstah predmetov z e-pošto v organizaciji. Vrnjeni rezultati vključujejo poštne nabiralnike, uporabnike pošte, stike, skupine prejemnikov in dinamične skupine prejemnikov.

Get-User

Prikaz informacij o vseh nabiralnikih in uporabnikih pošte v organizaciji.

Set-User

Sprememba lastnosti obstoječega nabiralnika ali uporabnika pošte.

New-MailMessage

Ustvarjanje e-poštnega sporočila in prenos e-poštnega sporočila v mapo »Osnutki« v nabiralniku uporabnika.

Test-MAPIConnectivity

Preverjanje, ali določen poštni nabiralnik lahko vzpostavi povezavo prek protokola MAPI, ki ga uporablja Microsoft Office Outlook.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Omogočanje uporabe

Te ukaze »cmdlet« in datoteko CSV z vrednostmi, ločenimi z vejicami, uporabite, če želite omogočiti uporabo večjega števila nabiralnikov. Če želite več informacij, glejte Uvažanje novih uporabnikov programa Exchange Online z datoteko CSV.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-ProvisioningRequest

Prikaz informacij o stanju trenutne zahteve za omogočanje uporabe. Zahteva za omogočanje uporabe ustvari nove nabiralnike v oblaku za uporabnike, navedene v datoteki CSV.

New-ProvisioningRequest

Posredovanje nove zahteve za množično omogočanje uporabe za paket uporabnikov, navedenih v datoteki CSV. Sistem preveri datoteko CSV in ob uspešnem preverjanju veljavnosti ustvari zahtevo za omogočanje uporabe v stanju začasne zaustavitve. Postopek omogočanja uporabe zaženete z ukazom »cmdlet« Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Zaustavitev obdelave zahteve za množično omogočanje uporabe, ki je v postopku čakanja ali izvajanja.

Start-ProvisioningRequest

Zagon obdelave čakajoče zahteve za omogočanje uporabe, ki je bila ustvarjena z ukazom »cmdlet« New-ProvisioningRequest.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Selitev

Te ukaze »cmdlet« uporabite, če želite seliti e-pošto iz krajevnega sistema za izmenjavo sporočil v organizacijo v oblaku. Če želite več informacij, glejte Pregled selitve e-pošte.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-MigrationBatch

Prikaz informacij o stanju trenutnega postopka paketne selitve e-pošte.

New-MigrationBatch

Ustvarjanje novega selitvenega paketa za selitev podatkov iz nabiralnikov v krajevnem strežniku IMAP ali sistemu za izmenjavo sporočil Microsoft Exchange v nabiralnike v oblaku. Pri selitvi IMAP je treba pred selitvijo podatkov iz nabiralnikov ustvariti nabiralnike v oblaku.

Remove-MigrationBatch

Izbriše selitveni paketa, ki ne izvaja ali je dokončan.

Set-MigrationBatch

Spremeni lastnosti obstoječega selitvenega paketa.

Start-MigrationBatch

Zagon čakajočega postopka paketne selitve e-pošte.

Stop-MigrationBatch

Zaustavitev postopka obdelave selitvenega paketa.

Test-MigrationServerAvailability

Potrditev možnosti komunikacije s krajevnim poštnim strežnikom, kjer so shranjeni podatki iz nabiralnikov, ki jih želite preseliti v nabiralnike v oblaku.

Get-MigrationStatus

Prikaz informacij o stanju celotnega postopka selitve e-pošte.

Get-MigrationUser

Ogled informacij stanja o nabiralniku uporabnika ali vseh nabiralnikov uporabnikov v selitvenem paketu, ki je v obdelavi.

Get-MigrationUserStatistics

Ogled informacij stanja o selitvi lokalnega nabiralnika podjetja v oblak.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Dovoljenja

Za prikaz, dodeljevanje in odstranitev dovoljenj, dodeljenih uporabnikom v vaši domeni, uporabite spodnje ukaze »cmdlet«.

Skupine vlog skrbnika

Če želite prikazati, ustvariti, zbrisati ali spremeniti skupine vlog skrbnika, uporabite te ukaze »cmdlet«. Skupina vlog je univerzalna varnostna skupina, ki so ji dodeljene skrbniške pravice. Če želite več informacij, glejte Skupine vlog skrbnika.

 

Ukaz »cmdlet« Parameter

Get-RoleGroup

Prikaz informacij o določenih skupinah vlog ali pridobitev seznama skupin vlog v organizaciji.

New-RoleGroup

Ustvarjanje skupin vlog.

Remove-RoleGroup

Izbris skupine vlog.

Set-RoleGroup

Sprememba lastnosti obstoječe skupine vlog.

Add-RoleGroupMember

Dodajanje prejemnika obstoječi skupini vlog.

Get-RoleGroupMember

Prikaz članov obstoječe skupine vlog.

Remove-RoleGroupMember

Izbris prejemnika s seznama članov skupine vlog.

Update-RoleGroupMember

Prepis trenutnega seznama članov skupine vlog.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pravilniki o dodelitvi vloge

Če želite prikazati, ustvariti, zbrisati ali spremeniti pravilnike o dodelitvi vlog, uporabite te ukaze »cmdlet«. Pravilnik o dodelitvi vloge je zbirka ene ali več upravljalnih vlog končnega uporabnika, ki uporabnikom omogočajo upravljanje nastavitev računov in skupin prejemnikov. Če želite več informacij, glejte Pravilniki o dodelitvi vloge.

Opomba   V organizacijah Live@edu ni mogoče ustvariti, zbrisati ali spremeniti lastnosti pravilnika o dodelitvi vlog. Lahko pa dodajate ali odstranite vloge končnih uporabnikov, ki so dodeljene pravilniku o dodelitvi vlog.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-RoleAssignmentPolicy

Prikaz informacij o določenih pravilnikih dodelitve vlog ali pridobitev seznama pravilnikov dodelitve vlog v organizaciji.

New-RoleAssignmentPolicy

Ustvarjanje pravilnika o dodelitvi vlog.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Izbris pravilnika o dodelitvi vlog.

Set-RoleAssignmentPolicy

Sprememba lastnosti obstoječega pravilnika o dodelitvi vlog.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Nadzor dostopa na podlagi vlog

Te ukaze »cmdlet« uporabite za upravljanje vlog pod nadzorom dostopa na podlagi vlog (RBAC) v organizaciji. Nadzor RBAC lahko uporabite za dodelitev zmožnosti uporabnikom. Vsa dovoljenja in zmožnosti določajo upravljalne vloge. Upravljalna vloga, imenovana tudi vloga RBAC ali preprosto vloga, opredeljuje, do česa lahko kdo dostopa in katera opravila lahko izvaja. Če želite več informacij, glejte Nadzor dostopa na podlagi vlog.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-ManagementRole

Prikaz upravljalnih vlog, ki so na voljo v vaši organizaciji.

New-ManagementRole

Ustvarjanje nove upravljalne vloge, ki temelji na obstoječi.

Remove-ManagementRole

Odstranitev upravljalne vloge. Odstranite lahko le vloge, ki ste jih ustvarili sami. Vgrajenih vlog ni mogoče odstraniti.

Get-ManagementRoleAssignment

Prikaz upravljalnih vlog, trenutno dodeljenih določenemu uporabniku.

New-ManagementRoleAssignment

Dodelitev nove upravljalne vloge uporabniku.

Remove-ManagementRoleAssignment

Odstranitev upravljalne vloge uporabnika.

Set-ManagementRoleAssignment

Sprememba nastavitev dodelitve upravljalne vloge, kakršna je npr. povezan obseg upravljanja.

Add-ManagementRoleEntry

Dodajanje dostopa do določenega ukaza »cmdlet« in parametrov določeni upravljalni vlogi.

Get-ManagementRoleEntry

Prikaz ukazov »cmdlet« in parametrov, ki so na voljo določeni upravljalni vlogi.

Remove-ManagementRoleEntry

Odstranitev dostopa do ukaza »cmdlet« določene upravljalne vloge.

Set-ManagementRoleEntry

Dodajanje ali odstranjevanje dostopa do parametra.

Get-ManagementScope

Prikaz obsegov upravljanja, določenih za vašo organizacijo. Obseg upravljanja določa predmete, ki so na voljo uporabniku. Obseg upravljanja običajnega uporabnika je na primer omejen na njegov račun, obseg upravljanja skrbnika organizacije pa na vse predmete v domeni.

New-ManagementScope

Določanje novega obsega upravljanja.

Remove-ManagementScope

Odstranjevanje obsega upravljanja. Odstranite lahko le obsege upravljanja, ki ste jih določili sami.

Set-ManagementScope

Sprememba definicije za obstoječi obseg upravljanja.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Dovoljenja za nabiralnike

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz, odobritev ali odvzem dovoljenj za nabiralnik in mape nabiralnika.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Add-MailboxPermission

Odobritev dovoljenja uporabniku za dostop do nabiralnika drugega uporabnika.

Get-MailboxPermission

Prikaz dovoljenj, dodeljenih določenemu nabiralniku uporabnika.

Remove-MailboxPermission

Odvzem dovoljenj uporabniku za odstranjevanje dostopa do nabiralnika drugega uporabnika.

Add-MailboxFolderPermission

Dovoljenje uporabniku za dostop do mape v poštnem nabiralniku drugega uporabnika. Uporabniku lahko na primer dovolite upravljati koledar drugega uporabnika. Ciljno mapo določite v tej obliki: vzdevek:\imemape.

Get-MailboxFolderPermission

Prikaz dovoljenj, dodeljenih določeni mapi v poštnem nabiralniku uporabnika.

Set-MailboxFolderPermission

Sprememba dovoljenj, dodeljenih določeni mapi v poštnem nabiralniku uporabnika.

Remove-MailboxFolderPermission

Odvzem dovoljenj uporabniku za odstranjevanje dostopa do določene mape v poštnem nabiralniku drugega uporabnika.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Dovoljenje »Pošlji kot«

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz, odobritev ali odvzem dovoljenj »Pošlji kot«. Z dovoljenjem »Pošlji kot« (SendAs) lahko uporabnik v naslovu »Od« uporabi e-poštni naslov drugega prejemnika. Če želite več informacij, glejte Dodeljevanje dovoljenja »Pošlji kot« uporabnikom.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Add-RecipientPermission

Dodeljevanje dovoljenja »Pošlji kot« uporabnikom.

Get-RecipientPermission

Prikaz dodeljenega dovoljenja »Pošlji kot« uporabnikom.

Remove-RecipientPermission

Odvzem dovoljenja »Pošlji kot« uporabnikom.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Skladnost

Te ukaze »cmdlet« uporabite za zagotavljanje skladnosti dejavnosti organizacije z zakonskimi ali poslovnimi zahtevami.

Iskanje v več nabiralnikih

Te ukaze »cmdlet« uporabite za iskanje e-poštnih in drugih sporočil v poštnih nabiralnikih v organizaciji, ki vsebujejo določene ključne besede. Te ukaze »cmdlet«, ki jih določa izključno vloga »Iskanje po nabiralniku«, dodelite upraviteljem raziskovanj. Če želite uporabiti ukaze »cmdlet« za iskanje po nabiralnikih, morate biti član skupine vlog »Upravljanje raziskovanja«. Če želite več informacij, glejte Omogočanje dostopa do iskanja po več nabiralnikih.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-MailboxSearch

Prikaz trenutnih, zaključenih ali zaustavljenih postopkov iskanj v več nabiralnikih.

New-MailboxSearch

Ustvarjanje novega iskanja v več nabiralnikih. S tem ukazom »cmdlet« določite iskalne parametre, vendar dejanski postopek iskanja zaženete z ukazom »cmdlet« Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Odstranjevanje iskanja v več poštnih nabiralnikih.

Search-Mailbox

Iskanje po nabiralniku in kopiranje rezultatov v izbrani ciljni nabiralnik, izbris sporočil iz izvornega nabiralnika ali oboje.

Opomba   Ta ukaz »cmdlet« je na voljo tudi za vlogo »Uvoz in izvoz nabiralnika«. Vloga »Uvoz in izvoz nabiralnika« privzeto ni dodeljena nobeni skupini vlog.

Set-MailboxSearch

Sprememba lastnosti obstoječega iskanja v več nabiralnikih.

Start-MailboxSearch

Zagon ali nadaljevanje obstoječega iskanja v več nabiralnikih, ki ste ga ustvarili z ukazom »cmdlet« New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Zaustavitev trenutnega iskanja v več nabiralnikih.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pravila za prenos

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali odstraniti pravila za prenos, uporabite spodnje ukaze »cmdlet«. Pravila za prenos lahko uporabite za nadzor pretoka e-poštnih sporočil v svoji organizaciji. Določite lahko posebne atribute sporočil ali pogoje in ukrepe, ki jih želite uporabiti za sporočilo, ki vsebuje te atribute. Če želite več informacij, glejte Pravila za celotno organizacijo.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Disable-TransportRule

Onemogočanje uporabe pravila za prenos.

Enable-TransportRule

Omogočanje uporabe pravila za prenos.

Get-TransportRule

Prikaz informacij o določenih pravilih za prenos ali pridobitev seznama pravil za prenos v organizaciji.

New-TransportRule

Ustvarjanje pravila za prenos.

Remove-TransportRule

Izbris pravila za prenos.

Set-TransportRule

Sprememba lastnosti pravila za prenos.

Get-TransportRuleAction

Prikaz informacij o določenih dejanjih pravila za prenos ali pridobitev seznama razpoložljivih dejanj pravila za prenos v organizaciji.

Get-TransportRulePredicate

Prikaz informacij o določenih predikatih pravila za prenos ali pridobitev seznama razpoložljivih predikatov pravila za prenos v organizaciji. Predikate pravila za prenos lahko uporabite kot pogoje ali izjeme v pravilih za prenos.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pravilniki o nadzoru

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz in konfiguracijo pravilnikov o nadzoru v organizacijah Live@edu. Pravilniki o nadzoru nadzirajo, kdo lahko pošilja e-poštna sporočila uporabnikom v vaši organizaciji in od njih prejema sporočila, ter filtrirajo in zavračajo e-pošto, ki vsebuje sporne besede. Če želite več informacij, glejte Pravilniki o nadzoru.

Opomba   Pravilniki o nadzoru za Microsoft Office 365 niso na voljo.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Add-SupervisionListEntry

Dodajanje vnosa na seznam dovoljenih ali zavrnjenih določenega uporabnika.

Get-SupervisionListEntry

Prikaz vnosa na seznam dovoljenih in zavrnjenih za določenega uporabnika.

Remove-SupervisionListEntry

Odstranjevanja vnosa s seznama dovoljenih ali zavrnjenih določenega uporabnika.

Get-SupervisionPolicy

Prikaz nastavitev pravilnikov o nadzoru za vašo organizacijo.

Set-SupervisionPolicy

Konfiguracija nastavitev pravilnika o nadzoru.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Upravljanje pravic do informacij

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz in konfiguracijo funkcij za upravljanje pravic do informacij v organizaciji. IRM zagotavlja neprekinjeno zaščito pri nadzoru dostopa, posredovanja, tiskanja ali kopiranja občutljivih podatkov v e-poštnih sporočilih. Če želite več informacij, glejte Nastavitev in upravljanje pravic do informacij v programu Exchange Online.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-IRMConfiguration

Prikaz konfiguracije IRM v organizaciji.

Set-IRMConfiguration

Sprememba lastnosti konfiguracije IRM v organizaciji.

Test-IRMConfiguration

Preskus delovanja konfiguracije IRM v organizaciji.

Get-RMSTemplate

Prikaz informacij o določenih predlogah pravilnikov o pravicah za storitev za upravljanje pravic imenika Microsoft Active Directory (AD RMS) ali pridobitev seznama predlog pravilnikov o pravicah AD RMS v organizaciji.

Set-RMSTemplate

Sprememba lastnosti obstoječe predloge pravilnikov o pravicah AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Prikaz nastavitev obstoječe zaupanja vredne domene TPD v organizaciji. Zaupanja vredna domena TPD vključuje nastavitve, ki jih potrebujete, če želite v organizaciji uporabljati funkcije RMS. Uporabniki lahko predloge pravilnikov o pravicah AD RMS na primer uporabijo za e-poštna sporočila.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Uvoz zaupanja vredne domene TPD iz krajevnega strežnika, kjer se izvaja storitev AD RMS, v organizacijo.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Odstranitev obstoječe zaupanja vredne domene TPD, ki ste jo uvozili v organizacijo.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Sprememba lastnosti obstoječe zaupanja vredne domene TPD v organizaciji.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pravila za zaščito programa Outlook

Te ukaze »cmdlet« uporabite, če želite prikazati in nastaviti pravila za zaščito programa Outlook. Pravila za zaščito programa Outlook so pravila, ki jih je ustvaril skrbnik in ki se uveljavijo pred pošiljanjem sporočila v programu Outlook. Pravila za zaščito programa Outlook samodejno uporabijo predlogo pravilnika storitve za upravljanje pravic imenika Microsoft Active Directory (AD RMS) v sporočilu, preden se to pošlje.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Disable-OutlookProtectionRule

Onemogočanje uporabe pravila za zaščito programa Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Omogočanje uporabe pravila za zaščito programa Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Prikaz informacij o določenih pravilih za zaščito programa Outlook ali pridobitev seznama pravil za zaščito programa Outlook v organizaciji.

New-OutlookProtectionRule

Ustvarjanje pravila za zaščito programa Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Izbris pravila za zaščito programa Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Sprememba lastnosti obstoječega pravila za zaščito programa Outlook.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pravilniki o hranjenju

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz, ustvarjanje, odstranitev ali nastavitev pravilnikov o hranjenju v organizaciji. Pravilnik o hranjenju je povezan s skupino oznak pravilnikov za hranjenje, ki določajo nastavitve hranjenja za elemente nabiralnika. Pravilnik lahko vključuje eno privzeto oznako pravilnika o hranjenju in več drugih oznak pravilnika o hranjenju, ki niso privzete. Za nabiralnik lahko velja le en pravilnik o hranjenju. Če želite več informacij, glejte Nastavitev in upravljanje pravilnikov o hranjenju v programu Exchange Online.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-RetentionPolicy

Prikaz informacij o določenih pravilnikih o hranjenju ali pridobitev seznama pravilnikov o hranjenju v organizaciji.

New-RetentionPolicy

Ustvarjanje pravilnika o hranjenju.

Remove-RetentionPolicy

Izbris pravilnika o hranjenju.

Set-RetentionPolicy

Sprememba lastnosti obstoječega pravilnika o hranjenju.

Get-RetentionPolicyTag

Prikaz informacij o določenih oznakah pravilnikov o hranjenju ali pridobitev seznama oznak pravilnikov o hranjenju v organizaciji. Oznake pravilnikov o hranjenju se uporabljajo za uveljavljanje nastavitev hranjenja sporočil za sporočila ali mape.

New-RetentionPolicyTag

Ustvarjanje oznake pravilnika o hranjenju.

Remove-RetentionPolicyTag

Izbris oznake pravilnika o hranjenju.

Set-RetentionPolicyTag

Sprememba lastnosti obstoječe oznake pravilnika o hranjenju.

Start-ManagedFolderAssistant

Takojšnja uveljavitev pravilnikov o hranjenju, nastavljenih za izbrani nabiralnik.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Razvrstitev sporočil

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz, ustvarjanje, odstranitev ali nastavitev razvrstitve sporočil v organizaciji. Če ustvarite razvrstitve sporočil, jih lahko uporabniki uporabijo za sporočila v storitvi Outlook Web App ali pa jih sami uporabite za sporočila s pravili za prenos. Razvrstitve lahko uporabite tudi kot pogoje ali izjeme v pravilih za prenos.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-MessageClassification

Prikaz informacij o določenih razvrstitvah sporočil ali pridobitev seznama razvrstitev sporočil v organizaciji.

New-MessageClassification

Ustvarjanje razvrstitve sporočil.

Remove-MessageClassification

Izbris razvrstitve sporočil.

Set-MessageClassification

Sprememba lastnosti razvrstitve sporočil.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Arhiviranje in vodenje dnevnika

Te ukaze »cmdlet« lahko uporabite za prikaz ali nastavitev arhiviranja in vodenja dnevnika za svojo organizacijo. Če želite več informacij, preberite naslednje teme:

Opomba   Arhiviranje ni na voljo v organizacijah Live@edu.

 

Ukazi »cmdlet« Opis

Disable-Mailbox

Onemogočanje uporabe arhiva za obstoječi nabiralnik s parametrom Archive.

Enable-Mailbox

Omogočanje uporabe arhiva za obstoječi nabiralnik s parametrom Archive.

Disable-JournalRule

Onemogočanje uporabe pravila dnevnika. Pravila dnevnika se uporabljajo za zapisovanje e-poštnih sporočil, ki so bila poslana določenim prejemnikom ali od njih prejeta, v dnevnik dogodkov. Ko sporočilo ustreza merilom v pravilu za dnevnik, se sporočilo zapiše v dnevnik dogodkov.

Enable-JournalRule

Omogočanje uporabe pravila dnevnika.

Get-JournalRule

Prikaz informacij o določenih pravilih dnevnika ali pridobitev seznama pravil dnevnika v organizaciji.

New-JournalRule

Ustvarjanje pravila dnevnika.

Remove-JournalRule

Izbris pravila dnevnika.

Set-JournalRule

Sprememba lastnosti pravila dnevnika.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Poročanje

Če si želite ogledati poročila in statistične podatke za svojo organizacijo, uporabite naslednje ukaze »cmdlet«.

Zapisovanje v dnevnike nadzora

Če si želite ogledati dnevnike nadzora ali nastaviti zapisovanje v dnevnike nadzora, uporabite naslednje ukaze »cmdlet«. Funkcija zapisovanja v dnevnike nadzora se uporablja za zapis določenih dejanj določenih uporabnikov. Če želite več informacij, glejte Zapisovanje uporabniških dejanj v dnevnike nadzora.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Search-AdminAuditLog

Iskanje po vsebini dnevnika nadzora skrbnika.

Write-AdminAuditLog

Dodajanje opomb v dnevnik nadzora skrbnika.

Get-AdminAuditLogConfig

Prikaz nastavitev konfiguracije zapisovanja v dnevnik nadzora trenutnega skrbnika.

New-AdminAuditLogSearch

Iskanje po vsebini dnevnika nadzora skrbnika in pošiljanje rezultatov izbranim prejemnikom.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Prikaz računov, pri katerih se ne uporablja zapisovanje v dnevnike nadzora.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Določitev računov, pri katerih se ne uporablja zapisovanje v dnevnike nadzora. Če želite zmanjšati šum v dnevnikih nadzora nabiralnikov, lahko na primer določite račune storitev s pogostim dostopom do nabiralnikov.

Search-MailboxAuditLog

Iskanje po vsebini dnevnika nadzora nabiralnika.

New-MailboxAuditLogSearch

Iskanje po vsebini dnevnika nadzora nabiralnika in pošiljanje rezultatov izbranim prejemnikom.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Sledenje sporočil

Te ukaze »cmdlet« lahko uporabite za sledenje podatkov o dostavi za sporočila, ki so prejeta ali poslana iz katerega koli nabiralnika v organizaciji. Če želite več informacij, glejte Poročila o dostavi za skrbnike.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-MessageTrackingReport

Vrnitev podatkov za poročilo o sledenju določenega sporočila. Pri tem ukazu »cmdlet« je treba določiti ID za poročilo o sledenju sporočila, ki si ga želite ogledati. ID poročila o sledenju sporočila je treba zato najprej poiskati z ukazom »cmdlet« Search-MessageTrackingReport. ID poročila o sledenju sporočila, ki ga vrne ukaz »cmdlet« Search-MessageTrackingReport, nato uporabite pri ukazu »cmdlet« Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Iskanje enoličnega poročila o sledenju sporočil na podlagi določenih meril iskanja. Ta ID poročila o sledenju sporočila lahko nato za pridobitev vseh informacij postopka sledenja sporočila uporabite pri ukazu »cmdlet« Get-MessageTrackingReport.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Drugi ukazi »cmdlet« za poročanje

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-FailedContentIndexDocuments

Prikaz seznama dokumentov v nabiralniku, ki jih pri Exchangeevem iskanju ni bilo mogoče indeksirati.

Get-LogonStatistics

Prikaz informacij o odprtih prijavnih sejah v določenem poštnem nabiralniku, kot so uporabniško ime, čas prijave in čas zadnjega dostopa. Za prekinitev seje se mora uporabnik odjaviti iz računa, zato se lahko za uporabnike, ki so pravkar zaprli svoj brskalnik, prikaže več sej.

Get-MailboxFolderStatistics

Prikaz informacij o mapah v določenem poštnem nabiralniku, kot so število in velikost elementov mape, ime in ID mape ter druge informacije.

Get-MailboxStatistics

Prikaz informacij o določenem poštnem nabiralniku, kot so velikost, število sporočil in čas zadnjega dostopa.

Get-RecipientStatisticsReport

Prikaz informacij o skupnem številu prejemnikov v organizaciji, vključno s številom nabiralnikov, aktivnih nabiralnikov, stikov in skupin prejemnikov.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Domene

Za prikaz in konfiguracijo nastavitev notranjih in zunanjih domen, določenih v organizaciji, uporabite naslednje ukaze »cmdlet«.

Sprejete domene

Če želite prikazati ali nastaviti sprejete domene, uporabite te ukaze »cmdlet«. Sprejeta domena je kateri koli imenski prostor SMTP, za katerega organizacija e-pošte v oblaku pošilja ali prejema e-pošto. Če želite več informacij, glejte Sprejete domene.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-AcceptedDomain

Prikaz informacij o konfiguraciji za vse sprejete domene ali določeno sprejeto domeno.

Set-AcceptedDomain

Konfiguracija nastavitev za sprejeto domeno, ki ste jo prijavili za e-poštno storitev v oblaku.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Oddaljene domene

Če želite prikazati, ustvariti, nastaviti ali zbrisati oddaljene domene, uporabite te ukaze »cmdlet«. Oddaljene domene določajo nastavitve za tok pošte na osnovi ciljne domene vsakega e-poštnega sporočila. Če želite več informacij, glejte Oddaljene domene.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-RemoteDomain

Prikaz informacij o konfiguraciji za vse oddaljene domene ali določeno oddaljeno domeno.

New-RemoteDomain

Ustvarjanje nove oddaljene domene, da boste lahko konfigurirali obliko sporočil in pravilnik za sporočila, poslana na to domeno.

Remove-RemoteDomain

Izbris vnosa oddaljene domene.

Set-RemoteDomain

Konfiguracija oblike sporočil in nastavitev pravilnika za obstoječo oddaljeno domeno.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Nastavitve nabiralnika

Če želite konfigurirati in nadzirati dostop uporabnikov do e-poštne storitve v oblaku, uporabite naslednje ukaze »cmdlet«.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-CASMailbox

Prikaz protokolov, ki so omogočeni za povezave odjemalcev za enega ali več poštnih nabiralnikov v vaši organizaciji.

Set-CASMailbox

Konfiguriranje protokolov povezave za dostop odjemalcev, ki so omogočeni za določeni poštni nabiralnik.

Get-CASMailboxPlan

Prikaz privzetih nastavitev dostopa odjemalcev, ki veljajo za nove poštne nabiralnike v vaši organizaciji.

Get-OWAMailboxPolicy

Prikaz pravilnikov, ki jih je mogoče uveljaviti pri poštnih nabiralnikih, ki se povežejo prek e-poštnega odjemalca Outlook Web App, in nastavitev, konfiguriranih za te pravilnike.

Get-MailboxPlan

Prikaz informacij o paketih storitev za nabiralnik, ki so na voljo za vašo organizacijo, in njihovih nastavitev. Paket storitev za nabiralnik je predloga za upravljanje uporabnikov.

Set-MailboxPlan

Sprememba prikaznega imena paketa storitev za nabiralnik ali določitev drugega privzetega paketa.

New-OWAMailboxPolicy

Ustvarjanje novega pravilnika, ki ga je mogoče uveljaviti pri poštnih nabiralnikih v organizaciji, za namene uveljavitve nastavitev povezav Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Odstranitev obstoječega pravilnika, ki omogoča uveljavitev nastavitev povezav Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfiguracija nastavitev obstoječega pravilnika, ki velja za e-poštne nabiralnike v organizaciji, za namene uveljavitve nastavitev povezav Outlook Web App.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Nastavitve organizacije

Če želite prikazati ali konfigurirati nastavitve za celotno organizacijo, uporabite te ukaze »cmdlet«.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-OrganizationConfig

Prikaz informacij o različnih nastavitvah v organizaciji.

Set-OrganizationConfig

Konfiguracija različnih nastavitev v organizaciji.

Get-TransportConfig

Prikaz konfiguracijskih nastavitev prenosa, kot je jezik, v katerem so poslana obvestila o stanju dostave sporočila (DSN).

Set-TransportConfig

Sprememba konfiguracijskih nastavitev prenosa, kot je jezik DSN.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Uporaba poosebljanja

Ta ukaz »cmdlet« je dodeljen vlogi RBAC ApplicationImpersonation in uporablja spletne storitve Microsoft Exchange (EWS), da omogoči programski dostop do nabiralnikov storitve Exchange Online. Če želite več informacij, glejte Poglavje MSDN.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Impersonate-ExchangeUser

Nabiralnikom uporabnikov podeli programski dostop do določenega računa storitve.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Dodeljevanje združevanja in hibridno uvajanje

Te ukaze »cmdlet« lahko uporabite za prikaz ali nastavitev združenega dodeljevanja in funkcij hibridnega uvajanja za svojo organizacijo.

Združeno dodeljevanje

Za prikaz in konfiguracijo nastavitev združenega dodeljevanja za svojo domeno uporabite naslednje ukaze »cmdlet«. Združeno dodeljevanje ali združena skupna raba uporablja storitev identitete v oblaku Microsoft Federation Gateway, ki jo ponuja družba Microsoft, kot posrednika zaupanja med krajevno organizacijo s strežnikom Microsoft Exchange Server 2010 in vašo e-poštno organizacijo v oblaku. Če želite več informacij, glejte Konfiguracija združenega dodeljevanja v oblaku.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Prikaz identifikatorja združenega upravljanja organizacije in povezanih podatkov, kot so združene domene ter stiki in stanje organizacije.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Nastavitev identifikatorja združenega upravljanja organizacije.

Get-FederationInformation

Prikaz združenih informacij zunanje organizacije Exchange, vključno z imeni združenih domen in ciljnimi naslovi URL.

Get-FederationTrust

Prikaz združenih skladov, nastavljenih za organizacijo.

Get-OrganizationRelationship

Prikaz nastavitev razmerja pri združenem dodeljevanju za razpoložljivost/zasedenost skupne rabe ali varne dostave sporočil med organizacijami.

New-OrganizationRelationship

Ustvarjanje razmerja pri združenem dodeljevanju med organizacijami.

Remove-OrganizationRelationship

Odstranjevanje razmerja pri združenem dodeljevanju med organizacijami.

Set-OrganizationRelationship

Nastavitev razmerja pri združenem dodeljevanju med organizacijami.

Test-OrganizationRelationship

Preverjanje pravilne konfiguracije in pričakovanega delovanja razmerja pri združenem dodeljevanju med organizacijami.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pravilniki o skupni rabi

Če želite prikazati ali nastaviti pravilnike o skupni rabi, uporabite te ukaze »cmdlet«. Pravilniki o skupni rabi določajo skupno rabo koledarja in podatkov o stikih uporabnikov v organizaciji z uporabniki zunaj organizacije.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-SharingPolicy

Prikaz informacij o določenih pravilnikih o skupni rabi ali pridobitev seznama pravilnikov o skupni rabi v organizaciji.

New-SharingPolicy

Ustvarjanje novega pravilnika o skupni rabi.

Remove-SharingPolicy

Izbris pravilnika o skupni rabi. Preden izbrišete pravilnik o skupni rabi, preverite, da pravilnik ni dodeljen nabiralnikom.

Set-SharingPolicy

Sprememba nastavitev obstoječega pravilnika o skupni rabi.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Informacije, ki so na voljo

S temi ukazi »cmdlet« si lahko ogledate in konfigurirate informacije o prostem in zasedenem času, ki jih ima vaše podjetje v skupni rabi z drugimi podjetji.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Add-AvailabilityAddressSpace

Določa način dostopa in povezane poverilnice, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij o prostem in zasedenem času med podjetji.

Get-AvailabilityAddressSpace

Ogled podrobnosti o konfiguraciji strežnika Exchange v zvezi z informacijami o prostem in zasedenem času med podjetji.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Odstranite naslovni prostor za že določeno razpoložljivost in povezane poverilnice, ki se uporabljajo pri zahtevah za informacije o prostem in zasedenem času med podjetji.

Get-AvailabilityConfig

Oglejte si, kateri računi so zaupanja vredni pri izmenjavi informacij o prostem in zasedenem času med podjetji.

New-AvailabilityConfig

Izmenjajte si informacije o prostem in zasedenem času med podjetji.

Remove-AvailabilityConfig

Odstranite že konfigurirano izmenjavo informacij o prostem in zasedenem času med podjetji.

Set-AvailabilityConfig

Konfigurirajte raven dostopa za informacije o prostem in zasedenem času.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Premikanje nabiralnikov

Te ukaze »cmdlet« uporabite za premikanje nabiralnikov med organizacijo v oblaku in krajevno organizacijo Exchange. Za premikanje nabiralnikov med organizacijo v oblaku in krajevno organizacijo se zahteva hibridno uvajanje. Če želite več informacij, glejte Hibridno uvajanje in selitev strežnika Exchange s storitvijo Office 365.

 

Ukazi »cmdlet« Opis

Get-MoveRequest

Prikaz stanja trenutnega premikanja nabiralnika, ki ga je sprožil ukaz »cmdlet« New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Ustvarjanje novega premikanja nabiralnika.

Remove-MoveRequest

Preklic premikanja nabiralnika, ki ga je sprožil ukaz »cmdlet« New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Nadaljevanje zamrznjenega ali neuspelega zahtevka za premikanje.

Set-MoveRequest

Sprememba lastnosti obstoječega zahtevka za premikanje.

Suspend-MoveRequest

Zamrznitev zahtevka za premikanje, preden doseže stanje CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Prikaz podrobnih informacij o zahtevkih za premikanje.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Možnosti nabiralnikov

Te ukaze »cmdlet« uporabite za prikaz in konfiguracijo nastavitev uporabniških nabiralnikov, ki so na voljo v razdelku Outlook Web App > Možnosti. Za dostop do uporabnikove strani »Možnosti« glejte Dostop do strani »Možnosti« drugega uporabnika.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Get-CalendarNotification

Prikaz pravil za obvestila koledarja v nabiralniku uporabnika. Uporabniki lahko prejemajo obvestila v obliki besedilnih sporočil o spremembah dogodkov in dnevnih redov v koledarju.

Get-CalendarProcessing

Prikaz nastavitev obdelave koledarja za izbrani nabiralnik. Običajna vrednost za uporabniške nabiralnike je AutoUpdate, za sobne nabiralnike ali nabiralnike opreme pa AutoAccept.

Set-CalendarProcessing

Sprememba nastavitev obdelave koledarja za izbrani nabiralnik. Za sobni nabiralnik ali nabiralnik opreme lahko konfigurirate tudi nastavitve sredstev.

Disable-InboxRule

Onemogočanje pravila za mapo »Prejeto« v nabiralniku uporabnika. Pravila za mapo »Prejeto« obdelajo sporočila v mapi »Prejeto« glede na določene pogoje in sprožijo postopek premikanja sporočila v izbrano mapo ali brisanja sporočila.

Opomba   Če ustvarite, spremenite, odstranite, omogočite ali onemogočite pravilo za mapo »Prejeto«, se odstranijo vsa pravila, ki jih je za uporabnika ustvaril program Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Omogočanje pravila za mapo »Prejeto« v nabiralniku uporabnika.

Get-InboxRule

Prikaz informacij o določenih pravilih za mapo »Prejeto« ali pridobitev seznama pravil za mapo »Prejeto« v nabiralniku uporabnika.

New-InboxRule

Ustvarjanje pravila za mapo »Prejeto« v nabiralniku uporabnika.

Remove-InboxRule

Odstranjevanje pravila za mapo »Prejeto« v nabiralniku uporabnika.

Set-InboxRule

Sprememba lastnosti pravila za mapo »Prejeto« v nabiralniku uporabnika.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Prikaz nastavitev samodejnih odgovorov v nabiralniku uporabnika.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfiguracija nastavitev samodejnih odgovorov v nabiralniku uporabnika.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Prikaz nastavitev koledarja za nabiralnik uporabnika.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfiguriranje nastavitev koledarja uporabnika. Te nastavitve določajo videz uporabniškega koledarja in uporabo opomnikov v storitvi Outlook Web App. Te nastavitve prav tako določajo, na kakšen način se povabila na srečanja, odgovori in obvestila pošljejo uporabniku.

Get-MailboxCalendarFolder

Prikaz informacij za mapo koledarja uporabnika. Te informacije vključujejo ime mape koledarja, informacije o tem, ali je mapa trenutno objavljena ali v skupni rabi, objavljeni obseg koledarja (začetni in končni datum), raven podrobnosti podatkov, objavljenih za koledar, informacije o tem, ali je objavljeni naslov URL koledarja mogoče najti v spletu, in objavljeni naslov URL za koledar.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfiguriranje nastavitev objavljanja in skupne rabe za mapo koledarja v nabiralniku uporabnika.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Prikaz nastavitev pravila o neželeni e-pošti za nabiralnik uporabnika.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfiguriranje nastavitev pravila o neželeni e-pošti za nabiralnik uporabnika.

Get-MailboxMessageConfiguration

Prikaz nastavitev e-poštnega sporočila za nabiralnik uporabnika. Nastavitve vključujejo e-poštni podpis, obliko sporočila, možnosti sporočila, potrdila o branju, podokno za branje in pogovore.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfiguriranje nastavitev e-poštnega sporočila za nabiralnik uporabnika.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Prikaz območnih nastavitev za nabiralnik uporabnika. Nastavitve vključujejo časovni pas, časovni zapis, datum in jezik.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfiguriranje območnih nastavitev za nabiralnik uporabnika.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Prikaz nastavitev črkovalnika v storitvi Outlook Web App za nabiralnik uporabnika. Nastavitve vključujejo jezik slovarja in neupoštevanje besed, ki so zapisane s številkami ali z velikimi črkami.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfiguriranje nastavitev črkovalnika v storitvi Outlook Web App za nabiralnik uporabnika.

Get-MessageCategory

Prikaz informacij o določenih zvrsteh sporočil ali pridobitev seznama zvrsti sporočil v nabiralniku uporabnika.

Get-SendAddress

Prikaz e-poštnih naslovov v nabiralniku uporabnika, ki jih lahko nastavite kot privzeti naslov »Od«. Nastavitev privzetega naslova »Od« pride v poštev samo, če ima uporabnik za svoj nabiralnik konfigurirano naročnino POP, IMAP ali Hotmail. Privzeti uporabniški naslov »Od« lahko nastavite v parametru SendAddressDefault v ukazu »cmdlet« Set-MailboxMessageConfiguration. Uporabnik lahko privzeti naslov »Od« preglasi z ustvarjanjem e-poštnega sporočila v storitvi Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Prikaz nastavitev uporabniške storitve kratkih sporočil (SMS). Te nastavitve vključujejo možnost omogočanja storitve Microsoft Exchange ActiveSync, ID države ali regije uporabnika, ID mobilnega operaterja, ID ponudnika storitev in telefonske številke za obvestila.

Import-ContactList

Uvoz poštnih stikov uporabnika v nabiralnik v oblaku iz datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV).

Get-HotmailSubscription

Prikaz nastavitev naročnine na Hotmail, ki je konfigurirana za določen poštni nabiralnik.

Set-HotmailSubscription

Sprememba nastavitev naročnine na Hotmail, ki je konfigurirana za določen poštni nabiralnik.

Get-ImapSubscription

Prikaz informacij o naročnini IMAP ali povezanem računu za izbrani poštni nabiralnik. Ta ukaz uporabite za odpravljanje težav uporabnikov s povezavo IMAP.

Set-ImapSubscription

Konfiguracija nastavitev naročnine IMAP za izbrani poštni nabiralnik.

Get-PopSubscription

Prikaz informacij o naročnini POP za izbrani poštni nabiralnik. Ta ukaz uporabite za odpravljanje težav uporabnikov s povezavo POP.

Set-PopSubscription

Konfiguracija nastavitev naročnine POP za poštni nabiralnik.

Get-Subscription

Prikaz naročnin zunanjih e-poštnih naslovov za izbrani poštni nabiralnik. Ta ukaz uporabite, če niste prepričani, kakšno naročnino je uporabnik konfiguriral.

Remove-Subscription

Odstranitev naročnine iz poštnega nabiralnika uporabnika in prenos na zunanji e-poštni račun.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Exchange ActiveSync

Te ukaze »cmdlet« lahko uporabite za prikaz ali nastavitev storitve Exchange ActiveSync v organizaciji. Če želite več informacij, glejte Upravljanje storitve Exchange ActiveSync za vašo organizacijo.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Clear-ActiveSyncDevice

Čiščenje vsebine mobilne naprave, ki se povezuje s poštnim nabiralnikom v organizaciji prek protokola Exchange ActiveSync. Ta ukaz se po navadi uporablja, kadar je naprava izgubljena ali ukradena.

Get-ActiveSyncDevice

Prikaz seznama mobilnih naprav, ki vzpostavljajo povezavo s poštnimi nabiralniki v organizaciji prek protokola Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncDevice

Odstranitev povezave Exchange ActiveSync med mobilno napravo in poštnim nabiralnikom. Poznati morate ime mobilne naprave in poštni nabiralnik uporabnika.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Prikaz pravil o dostopu naprave Exchange ActiveSync, ki ste jih ustvarili z ukazom »cmdlet« New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Ustvarjanje pravil za dostop naprave Exchange ActiveSync, da uporabnikom omogočite sinhronizacijo nabiralnikov z določenimi družinami ali modeli mobilnih naprav.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Odstranitev obstoječih pravil za dostop naprave Exchange ActiveSync iz organizacije.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Nastavitev obstoječih pravil za dostop naprave Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Prikaz seznama mobilnih naprav Exchange ActiveSync z vzpostavljeno povezavo s poštnimi nabiralniki v organizaciji.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Prikaz seznama mobilnih telefonov, konfiguriranih za sinhronizacijo s poštnim nabiralnikom določenega uporabnika, in statističnih podatkov o sinhronizaciji za posamezno napravo. Vrnjeni podatki na primer vključujejo statistične podatke o zadnjem poskusu sinhronizacije in prepoznavanju naprave.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Prikaz pravilnikov, ki jih je mogoče uveljaviti pri napravah Exchange ActiveSync, povezanih s poštnimi nabiralniki v vaši organizaciji, in nastavitev, konfiguriranih za te pravilnike.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Ustvarjanje pravilnika za nabiralnik Exchange ActiveSync, ki ga je mogoče uveljaviti pri poštnih nabiralnikih v organizaciji in tako uveljaviti nastavitve povezanih naprav Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Odstranjevanje obstoječih pravilnikov za nabiralnike Exchange ActiveSync, s katerimi je mogoče uveljaviti nastavitve povezanih naprav Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfiguracija nastavitev obstoječega pravilnika, ki velja za poštne nabiralnike v vaši organizaciji z namenom, da bi tako uveljavili nastavitve povezanih naprav Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Prikaz nastavitev storitve Exchange ActiveSync v organizaciji.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfiguriranje privzetih nastavitev Exchange ActiveSync za svojo organizacijo. Privzeto raven dostopa lahko na primer nastavite tako, da dovoljuje ali blokira uporabo novih naprav ali jih premakne v karanteno.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Poenoteno sporočanje

Te ukaze »cmdlet« lahko uporabite za prikaz ali konfiguriranje nastavitev poenotenega sporočanja (UM) v Microsoft Office 365 za poslovna okolja. Če želite več informacij, glejte Uporaba poenotenega sporočanja za povezavo storitve Exchange s telefonskim sistemom.

Opomba   Poenoteno sporočanje ni na voljo v organizacijah Live@edu.

 

Ukaz »cmdlet« Opis

Disable-UMAutoAttendant

Onemogočanje uporabe omogočenega samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja. Samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja ni mogoče onemogočiti, če je povezan z iskalno skupino za sistem poenotenega sporočanja v povezavi s privzetim načrtom klicanja za sistem poenotenega sporočanja.

Enable-UMAutoAttendant

Omogočanje uporabe onemogočenega samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja. Ko ustvarite samodejni odzivni sistem poenotenega sporočanja, ta privzeto ni omogočen. Če želite, da vhodne klice sprejema samodejni odzivni sistem, ga je treba najprej omogočiti.

Get-UMAutoAttendant

Prikaz informacij o določenih samodejnih odzivnih sistemih ali pridobitev seznama samodejnih odzivnih sistemov v organizaciji.

New-UMAutoAttendant

Ustvarjanje novega samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja. Ko ustvarite nov samodejni odzivni sistem poenotenega sporočanja, je ta povezan z enotnim načrtom klicanja za sistem poenotenega sporočanja, ki vključuje seznam internih številk.

Remove-UMAutoAttendant

Izbris samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja. Na ta način se zbrišejo tudi primerki samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja iz vseh povezanih načrtov klicanja za sistem poenotenega sporočanja. Po izbrisu samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja ta ne sprejema več vhodnih telefonskih klicev konfiguriranih internih številk.

Set-UMAutoAttendant

Sprememba nastavitev obstoječega samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja. Nekaterih vrednosti samodejnega odzivnega sistema poenotenega sporočanja ni mogoče spreminjati ali urejati, razen če sistema ne zbrišete in ustvarite nov samodejni odzivni sistem poenotenega sporočanja.

Export-UMCallDataRecord

Izvoz zapisov o podatkih klicev sistema poenotenega sporočanja za izbrani datum v datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV). Izbiro zapisov o podatkih klicev lahko omejite glede na izbrane načrte klicanja in prehode IP za sistem poenotenega sporočanja. Če IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja ne določite, sistem vrne vse zapise o podatkih klicev.

Get-UMCallDataRecord

Prikaz zapisov o podatkih klicev sistema poenotenega sporočanja za izbrani nabiralnik uporabnika, v katerem je omogočen sistem poenotenega sporočanja.

Get-UMCallSummaryReport

Prikaz združenih statističnih podatkov o vseh prejetih ali opravljenih klicih v organizaciji, vključno z glasovnimi sporočili, zgrešenimi klici, dostopom naročnika, samodejnim odzivnim sistemom ali faksnimi klici.

Get-UMDialPlan

Prikaz informacij o določenih načrtih klicanja za sistem poenotenega sporočanja ali pridobitev seznama načrtov klicanja za sistem poenotenega sporočanja v organizaciji.

New-UMDialPlan

Ustvarjanje načrta klicanja za sistem poenotenega sporočanja.

Remove-UMDialPlan

Odstranitev načrta klicanja za sistem poenotenega sporočanja.

Set-UMDialPlan

Sprememba lastnosti obstoječega načrta klicanja za sistem poenotenega sporočanja.

Get-UMHuntGroup

Prikaz informacij o določenih iskalnih skupinah za sistem poenotenega sporočanja ali pridobitev seznama iskalnih skupin za sistem poenotenega sporočanja v organizaciji. Če si želite ogledati izbrano iskalno skupino za sistem poenotenega sporočanja, navedite ime IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja, ki je povezan z iskalno skupino za sistem poenotenega sporočanja, na primer Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Ustvarjanje nove iskalne skupine za sistem poenotenega sporočanja, ki se uporablja za povezovanje vhodnih klicev z izbranim IP-prehodom sistema poenotenega sporočanja. Ustvarite iskalno skupino za sistem poenotenega sporočanja, če želite omogočiti komunikacijo med IP-prehodom sistema poenotenega sporočanja in načrtom klicanja za sistem poenotenega sporočanja.

Remove-UMHuntGroup

Izbris iskalne skupine za sistem poenotenega sporočanja. Iskalna skupina za sistem poenotenega sporočanja se odstrani tudi iz IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja.

Disable-UMIPGateway

Onemogočanje uporabe IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja. IP-prehod sistema poenotenega sporočanja ne bo več sprejemal vhodnih klicev, prav tako pa ne bo več vzpostavljal odhodnih klicev.

Enable-UMIPGateway

Omogočanje uporabe IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja. IP-prehod sistema poenotenega sporočanja bo sprejemal vhodne klice in vzpostavljal odhodne klice prek IP-prehoda.

Get-UMIPGateway

Prikaz informacij o določenih IP-prehodih sistema poenotenega sporočanja ali pridobitev seznama IP-prehodov sistema poenotenega sporočanja v organizaciji.

New-UMIPGateway

Ustvarjanje novega IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja.

Remove-UMIPGateway

Izbris IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja.

Set-UMIPGateway

Konfiguriranje nastavitev IP-prehoda sistema poenotenega sporočanja.

Disable-UMMailbox

Onemogočanje funkcij poenotenega sporočanja za nabiralnik, ki omogoča uporabo sistema poenotenega sporočanja.

Enable-UMMailbox

Omogočanje funkcij poenotenega sporočanja za nabiralnik.

Get-UMMailbox

Prikaz informacij sistema poenotenega sporočanja o določenih nabiralnikih, ki omogočajo uporabo sistema poenotenega sporočanja, ali pridobitev seznama nabiralnikov, ki omogočajo uporabo sistema poenotenega sporočanja, v organizaciji.

Set-UMMailbox

Konfiguriranje nastavitev sistema poenotenega sporočanja za nabiralnik, ki omogoča uporabo sistema poenotenega sporočanja.

Get-UMMailboxPIN

Prikaz informacij, izračunanih iz podatkov kode PIN, ki so shranjeni v šifrirani obliki v nabiralniku uporabnika, ki omogoča uporabo sistema poenotenega sporočanja. Rezultati ukaza »cmdlet« prikažejo tudi, ali je dostop do nabiralnika ali uporabniški dostop onemogočen.

Set-UMMailboxPIN

Ponastavitev kode PIN za nabiralnik, ki omogoča uporabo sistema poenotenega sporočanja.

Get-UMMailboxPolicy

Prikaz informacij o določenemu pravilniku o nabiralniku v sistemu poenotenega sporočanja ali pridobitev seznama pravilnikov o nabiralnikih v sistemu poenotenega sporočanja v organizaciji.

New-UMMailboxPolicy

Ustvarite nov pravilnik o nabiralniku v sistemu poenotenega sporočanja.

Remove-UMMailboxPolicy

Izbris pravilnika o nabiralniku v sistemu poenotenega sporočanja. Pravilnika o nabiralniku v sistemu poenotenega sporočanja ni mogoče zbrisati, če se nanj sklicuje nabiralnik, ki omogoča uporabo sistema poenotenega sporočanja.

Set-UMMailboxPolicy

Konfiguriranje nastavitev obstoječega pravilnika o nabiralniku v sistemu poenotenega sporočanja. Nastavitve vključujejo pravilnike o kodi PIN, nastavitve za besedilo sporočila in klicne omejitve.

Export-UMPrompt

Izvoz zvočne datoteke, ki se uporablja za pozdravno sporočilo s pozivom za načrte klicanja in samodejne odzive za sistem poenotenega sporočanja.

Import-UMPrompt

Uvoz zvočne datoteke po meri, ki jo želite uporabiti za načrte klicanja in samodejne odzive za sistem poenotenega sporočanja.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

Pomoč v ukazni vrstici

Pomoč za posamezne ukaze »cmdlet« najdete v ukazni vrstici. S pomočjo v ukazni vrstici lahko prepoznate parametre, ki se uporabljajo z ukazi »cmdlet«, in ustrezno sintakso ukaza.

Pomoč v ukazni vrstici ponuja različne ravni podrobnosti informacij. Podrobnejšo pomoč v ukazni vrstici dobite s temi ukazi. Več o ukazu »cmdlet« Get-Help in povezani sintaksi je na voljo v pomoči za strežnik Microsoft Exchange: Getting Help. Čeprav se ta tema nanaša na ukazno lupino za upravljanje programa Exchange, uvedeno v krajevnem strežniku Exchange, je vsebina povezana tudi z e-poštno storitvijo v oblaku in lupino Windows PowerShell z oddaljenim upravljanjem WinRM.

 

Ukaz za pomoč Opis Primer

Get-Help <cmdlet>

Omogoči pridobitev informacij o uporabi ukazov »cmdlet« in sintaksi.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Prikaže primere običajne uporabe ukazov »cmdlet«.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Vrne opis ukaza »cmdlet«, sintakso, popoln seznam parametrov in njihovo uporabo ter primere.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizacije v oblaku imajo dostop do podnabora vseh ukazov »cmdlet« za upravljanje Exchange. Te organizacije imajo dostop tudi do podnabora vseh parametrov, ki so na voljo za ukaze »cmdlet«. Pomoč ukazne vrstice ne omogoča razlikovanja med uporabo v krajevni organizaciji in organizaciji v oblaku, zato boste morda s pomočjo v ukazni vrstici videli ukaze »cmdlet« in parametre, ki ne veljajo za e-poštno storitev v oblaku.

Na splošno lahko prezrete vse parametre, ki se nanašajo na fizične vire. Če se prikaže sporočilo o napaki, v katerem piše, da parametra ni mogoče najti ali da ukaza »cmdlet« ni mogoče prepoznati, verjetno poskušate uporabiti parameter ali ukaz »cmdlet«, ki ni dovoljen za vašo dodeljeno upravljalno vlogo ali organizacijo.

Ukazi »cmdlet«, ki so trenutno na voljo za skrbnike storitve Exchange Online

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.