Filtriranje neželene pošte in ohranjanje čistosti sporočil

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2012-12-04

Vse različice Microsoftovih e-poštnih storitev v oblaku uporabljajo storitve FOPE (Forefront Online Protection for Exchange) za boj proti neželeni pošti in lažnemu predstavljanju. Sporočila, ki jih prejme strežnik prehoda za e-poštno storitev v oblaku, so preverjena in ocenjena z vrednostjo SCL, ki označuje raven zanesljivosti zaščite pred neželeno pošto. Ocena SCL, dodeljena sporočilu, na podlagi značilnosti, kot je vsebina, naslov sporočila in tako dalje, označuje verjetnost, da je sporočilo neželena pošta. Ko sporočilo potuje po infrastrukturi e-poštne storitve v oblaku, je ocena SCL dodana metapodatkom sporočila.

Vrednost ocene SCL je številka med 0 in 9. Višja ocena pomeni večjo verjetnost, da je sporočilo neželena pošta. Prag ravni zanesljivosti zaščite pred neželeno pošto (SCL) v infrastrukturi e-poštne storitve v oblaku za vsako raven zanesljivosti pred neželeno pošto določa ustrezno dejanje.

 

Prag ravni zanesljivosti zaščite pred neželeno pošto (SCL)

Dejanje

Ocena SCL je 5 ali več.

Sporočilo je dostavljeno v e-poštno storitev v oblaku in premaknjeno v mapo »Neželena e-pošta«.

Ocena SCL je 4 ali manj.

Sporočilo je dostavljeno v e-poštno storitev v oblaku in premaknjeno v mapo »Prejeta pošta«.

Končni uporabniki lahko konfigurirajo sezname varnih pošiljateljev, katerih e-pošta se ne obravnava kot neželena pošta, in sezname blokiranih pošiljateljev, katerih e-pošta se obravnava kot neželena pošta.

Filtriranje neželene pošte, ki ga upravlja uporabnik

Filtriranje neželene pošte je privzeto omogočeno za vse nabiralnike v e-poštni storitvi v oblaku. Uporabniki lahko sami upravljajo nekatere nastavitve neželene pošte za svoj nabiralnik. Če želite več informacij o tem, kako lahko uporabniki upravljajo neželeno pošto, glejte Nastavitve neželene e-pošte.

Skrbniško upravljano ohranjanje čistosti sporočil s storitvijo FOPE

Čeprav so vsi Microsoftovi e-poštni sistemi v oblaku zaščiteni z infrastrukturo FOPE, je možnost upravljanja funkcij za ohranjanje čistosti sporočil v skrbniškem centru za storitev FOPE omejena na programsko opremo Microsoft Office 365 za poslovna okolja in opravila skrbnikov portala Live@edu.

V spodnji tabeli so navedene funkcije za ohranjanje čistosti sporočil, ki jih lahko upravljate v skrbniškem centru za storitev FOPE.

Če želite več informacij o upravljanju teh funkcij za Microsoft Office 365 za poslovna okolja, glejte FOPE v razlikah med funkcijami storitve Office 365.

 

Področje

Opis

Zaščita pred neželeno pošto

Filtriranje povezave z Microsoftovim seznamom blokiranih vsebin na osnovi zapisov DNS.

Zaščita pred neželeno pošto

Filtriranje vsebin Microsoftove ekipe za analizo neželene pošte za sprotne posodobitve SPAM

Zaščita pred neželeno pošto

Podpora za varne pošiljatelje

Protivirusna zaščita

Celovito pregledovanje protivirusne programske opreme na prehodu FOPE

Nadzor dohodne pošte

Uporaba seznamov varnih naslovov in preskakovanja

Nadzor dohodne pošte

Nastavitve in uporaba šifriranja TLS

Nadzor dohodne pošte

Filtriranje povezav, vsebin in pravilnikov

Nadzor odhodne pošte

Usmerjanje odhodne pošte SMTP po meri

Nadzor odhodne pošte

Nastavitve in uporaba šifriranja TLS

Postopek filtriranja neželene pošte

Pred dostavo e-pošte v nabiralnike v oblaku se uporabita dve vrsti filtriranja neželene pošte:

  • Filtriranje povezave   Nadzira se količina sporočil, poslanih z enega naslova IP. Sistem lahko posumi, da se prek povezave z istim naslovom IP, s katerega se pošilja velika količina e-pošte enemu ali več prejemnikom v vaši domeni, pošilja neželena pošta.

  • Filtriranje vsebine   Sistem pregleda zadevo in telo sporočila in ugotovi, ali to vsebuje ključne besede ali besedne zveze, ki lahko označujejo sporočilo kot neželeno pošto.

Sporočila, ki ustrezajo merilom filtriranja, so lahko blokirana ali dostavljena v uporabnikovo mapo »Neželena pošta«. Za nadzor nad pretokom e-poštnih sporočil v svoji organizaciji lahko uporabite tudi pravila o nadzoru celotne organizacije. Pravilo lahko na primer zavrne vso e-pošto, ki vsebuje določene ključne besede ali ki je bila poslana iz določenega vira.

Sporočila v sili in sporočila za oddajanje

V nujnih razmerah je morda treba v organizaciji poslati sporočilo za oddajanje vsem uporabnikom e-poštne storitve v oblaku. Nekatere organizacije za to uporabljajo storitve za obveščanje v sili, ki jih zagotavljajo drugi ponudniki.

Da bi zagotovili, da storitev FOPE teh sporočil ne bi obravnavala kot neželene pošte in da bodo vsi uporabniki ta sporočila prejeli čim hitreje, priporočamo spodnje ukrepe:

Če sporočila za oddajanje pošljete več uporabnikom hkrati, upoštevajte, da se prek enkratne povezave lahko dostavi le do 100 sporočil. Če je na čakalnem seznamu za dostavo v e-poštno storitev v oblaku več kot 100 sporočil, se povezava po dostavi 100 sporočil prekine, krajevni e-poštni strežniki pa morajo za pošiljanje novega paketa 100 sporočil znova vzpostaviti povezavo. Zato morate pripraviti načrt pošiljanja sporočil za oddajanje, s katerim boste lahko v sili hitro poslali e-pošto vsem uporabnikom, ne da bi pri tem presegli omejitev 100 sporočil na enkratno povezavo. Najboljši način za to je nastavitev (dinamične) skupine prejemnikov, v okviru katere je mogoče pošiljanje sporočil velikemu številu uporabnikov hkrati. Storitev namreč skupino obravnava kot enega prejemnika. Če želite več informacij, glejte Pošiljanje sporočil za oddajanje vsem uporabnikom.

Če za pošiljanje sporočil za oddajanje uporabljate storitev za obveščanje v sili, ki jo zagotavlja drug ponudnik, pri svojem predstavniku e-poštne storitve v oblaku preverite, ali storitev ustreza zahtevam storitve Windows Live.

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.