Več o javnih skupinah

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2011-03-19

Javna skupina v adresarju v skupni rabi vaše organizacije deluje kot poštni seznam za e-pošto. Osebe lahko pošljejo e-poštno sporočilo na naslov javne skupine, če želijo, da se sporočilo dostavi vsem članom skupine. Obstoječim skupinam se lahko pridružite ali pa ustvarite lastno skupino v razdelku Možnosti > Prikaži vse možnosti > Skupine. Ustvarite in upravljajte lastno skupino v podoknu Moje javne skupine. Pridružite ali zapustite obstoječe skupine v adresarju v skupni rabi v podoknu Javne skupine, v katere sem včlanjen.

noteOpomba:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Javne skupine se lahko uporabljajo za različne namene. Spodaj je nekaj primerov:

  • Skupina, imenovana »kofetkarji«, za osebe, ki želijo pošiljati sporočila skupini na temo kave in o izkušnjah v zvezi s tem.

  • Skupina, imenovana zavarovalničarji, je namenjena le zavarovalnim zastopnikom določene zavarovalnice, da si izmenjujejo informacije o svojih zavarovalnih produktih.

O javnih skupinah
Razumevanje različnih uporabnikov v skupinah

Javna skupina ima naštete vrste uporabnikov, kar je odvisno od povezanosti s skupino.

Lastnik   Če ustvarite javno skupino, ste njen lastnik. Kot lastnik lahko skupino izbrišete, dodate ali odstranite člane, dodate ali odstranite lastnike, določite, kdo lahko pošilja sporočila skupini, ter nastavite možnosti odobritve za sporočila, preden se pošljejo skupini.

Drugi lastniki   Če ste dodani kot lastnik skupine, imate enako raven nadzora nad skupino, kot jo ima ustvarjalec skupine.

Član   Če ste se pridružili skupini iz adresarja ali ste bili dodani kot član, lahko pošiljate sporočila skupini in prejemate vsa sporočila, poslana skupini. Če kliknete Podrobnosti za skupino, lahko vidite, kdo so lastniki, člani, voditelji in druge podatke o skupini iz adresarja.

Voditelj   Če ste lastnik skupine in ste ustvarili skupino, ste privzeto njen voditelj, ko omogočite možnost odobritve sporočila za skupino. Če ste bili dodani kot lastnik skupine, ki je niste ustvarili, lahko dodate sami sebe kot voditelja za skupino. Kot voditelj lahko dodajate druge voditelje, odobrite ali zavrnete sporočila, preden se pošljejo skupini, ter se odločite, kako boste obveščali pošiljatelje sporočil, če njihova sporočila niso odobrena.

Pošiljatelji   Če želite skupini pošiljati sporočila, ni treba, da ste njen član. Javni skupini lahko vsak (vključno z osebami, ki niso del adresarja v skupni rabi) privzeto pošlje sporočilo.

Ustvarjanje ali brisanje skupine

Ustvarite lahko lastno skupino v podoknu Moje javne skupine. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje javne skupine. Če želite izbrisati lastno skupino, glejte Brisanje moje javne skupine.

Upravljanje lastne skupine

Ko ustvarjate skupino, izberite nekaj hitrih možnosti in navedite prikazno ime, vzdevek in opis. Če želite upravljati vse nastavitve skupine, kliknite Podrobnosti. Če želite izvedeti več o vseh nastavitvah, ki so na voljo, glejte Spreminjanje nastavitev za ustvarjeno javno skupino.

Spodaj so naštete nekatere dodatne nastavitve, ki jih lahko upravljate za svojo skupino:

  • Lastništvo   Privzeto postanete lastnik skupine, ki jo ustvarite. Ker ste ustvarili skupino, ste njen primarni lastnik in se kot lastnik ne morete odstraniti. Če to poskušate, se prikaže sporočilo o napaki. Vendar lahko kot lastnike dodate druge osebe iz adresarja. Kot lastnik skupine lahko dodate ali odstranite člane, nadzirate, kdo lahko pošilja sporočila skupini, nadzirate odobritve za sporočila, poslana skupini, itd. Te nastavitve določite v razdelku Lastništvo.

  • Članstvo   V tem razdelku lahko dodate člane v skupino ali jih iz nje odstranite.

  • Odobritev članstva   V tem razdelku izberite, ali je za pridruževanje skupini ali za zapuščanje skupine potrebna odobritev.

  • Upravljanje dostave   Nadzirate lahko, kdo lahko vaši skupini pošilja sporočila. V razdelku Upravljanje dostave lahko omejite pravice pošiljanja sporočil za skupino.

  • Odobritev sporočila   Za svojo skupino lahko vklopite odobritev sporočila. Ko to storite, je sporočilo, poslano vaši skupini, najprej dostavljeno v vašo mapo »Prejeto«, da ga odobrite. Sporočilo pošiljatelja lahko odobrite ali zavrnete. Člani skupine ne prejmejo sporočila pošiljatelja, dokler ga ne odobrite vi ali drug voditelj skupine. V skupino lahko dodate tudi več voditeljev. Te možnosti lahko upravljate v razdelku Odobritev sporočila.

Pridruževanje skupini ali zapuščanje skupine

V razdelku Javne skupine, v katere sem včlanjen se lahko pridružite obstoječim skupinam ali jih zapustite. Če želite več informacij o skupini, kliknite Podrobnosti za izbrano skupino. Tam lahko izveste več o skupini, na primer, kdo je lastnik in kdo so člani skupine. Skupini se lahko pridružite ali jo zapustite tudi v pogovornem oknu s podrobnostmi. Če želite več informacij, glejte Pridružitev javni skupini ali izstop iz nje.

Delovanje pravil za mapo »Prejeto«

Če ste nastavili pravila za mapo »Prejeto« glede sporočil, poslanih skupini, v katero ste včlanjeni, boste morda želeli vključiti možnost prenehanja obdelave dodatnih pravil za ta sporočila. To je uporabno, če želite za sporočilo uveljaviti le eno od teh pravil. Pravila se obdelujejo zaporedno, od vrha seznama pravil do dna. Če sporočilo ustreza merilom več kot enega pravila, bosta za sporočilo veljali obe pravili. Ustvarite lahko pravila za lažjo organizacijo sporočil, ki prispejo v mapo »Prejeto«. Če želite več informacij, glejte Pravila za mapo »Prejeto«.

In če želim izvedeti več?

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.