Orodne vrstice

 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2010-08-13

Vsaka vrsta mape v poštnem nabiralniku (pošta, koledar, stiki in opravila) ima v orodni vrstici svoj nabor možnosti, ki so prilagojene njenim funkcijam in namenu. V spodnji tabeli so prikazani primeri gumbov, ki so na voljo v orodnih vrsticah v različnih mapah. V drugih mapah je na voljo podoben nabor možnosti v orodnih vrsticah, prirejen vrsti informacij, ki so shranjene v mapah.

 

Gumb Opis

Novo

Ustvari novo e-poštno sporočilo.

Izbriši

Izbriše izbrano e-poštno sporočilo ali sporočila.

Premakni

Kliknite ta gumb, če želite izbrano sporočilo premakniti v drugo mapo.

Filter

Kliknite ta gumb, če želite izbrati predhodno nastavljen filter in poiskati elemente, ki ustrezajo temu filtru.

Pogled

Prikaže ali skrije podokno za branje.

Preverjanje sporočil

Preveri, ali so v strežniku nova sporočila.

Odgovori

Odgovori pošiljatelju e-poštnega sporočila.

Odgovori vsem

Odgovori vsem prejemnikom e-poštnega sporočila.

Posreduj

Posreduje e-poštno sporočilo prejemniku ali prejemnikom.

Poleg uporabe orodnih vrstic lahko veliko dejanj izvedete tako, da z desno tipko miške kliknete element in v meniju izberete želeno dejanje.

Kaj moram še vedeti?

Če uporabljate podokno za branje, v orodni vrstici ne boste videli možnosti Odgovori, Odgovori vsem ali Posreduj. Namesto tega boste videli ikone za Odgovarjanje odgovori, odgovori vsem in Posredovanje sporočila posreduj na vrhu vsakega sporočila v podoknu za branje.

In če želim izvedeti več?

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.