Omejitve sporočil in prejemnikov

[Tema se izvaja.]  

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2014-01-31

Ko včlanite organizacijo, utegnejo imeti uporabniki vprašanja, ki so neposredno povezana z njihovimi e-poštnimi izkušnjami:

  • Ali obstajajo omejitve velikosti pri pošiljanju e-poštnih sporočil?

  • Kakšne so omejitve za prejemnike e-poštnih sporočil?

Omejitve sporočil, nabiralnikov, prejemnikov in e-poštnih odjemalcev sodijo v eno od teh kategorij:

Pomembno   Bodi pozorni na naslednje:

  • Omejitve, ki veljajo za vašo domeno, se lahko razlikujejo, saj je to odvisno od tega, kako dolgo je bila vaša domena včlanjena v storitev. Ko je omejitev spremenjena v Microsoftovih podatkovnih centrih, lahko traja nekaj časa, preden se spremembe uveljavijo za vse obstoječe stranke.

  • Večine omejitev ne morete spreminjati, vendar tako vi kot drugi uporabniki ne smete pozabiti, da obstajajo.

  • Te omejitve veljajo za notranje in zunanje prejemnike.

Omejitve sporočil

Te omejitve veljajo za vsa e-poštna sporočila.

 

Omejitev Vrednost

Omejitev velikosti sporočila   Največja skupna velikost e-poštnega sporočila. Skupna velikost vključuje glavo sporočila, telo sporočila in vse morebitne priloge.

Opomba   E-poštni odjemalec lahko omeji velikost posamezne datotečne priloge na vrednost, ki je veliko manjša od omejitve velikosti sporočila. V storitvi Outlook Web App je na primer največja velikost posamezne datotečne priloge 10 MB.

25 MB

Omejitev števila datotečnih prilog   Največje dovoljeno število datotečnih prilog v e-poštnem sporočilu. Čeprav skupna velikost vseh datotečnih prilog ne presega omejitve velikosti sporočila, morate upoštevati tudi omejitev glede števila prilog v sporočilu.

125 prilog

Omejitev dolžine vrstice z zadevo   Največje dovoljeno število znakov v vrstici z zadevo e-poštnega sporočila.

255 znakov

Omejitev večdelnega sporočila   Največje dovoljeno število delov telesa sporočila v večdelnem sporočilu MIME.

250 delov

Omejitev globine vdelanih sporočil   Največje število posredovanih e-poštnih sporočil, ki je dovoljeno v e-poštnem sporočilu.

30 vdelanih sporočil

Na vrh strani

Omejitve prejemnika in pošiljatelja

Te omejitve veljajo za sporočila, pošiljatelje ali prejemnike, če se želite ubraniti neželene pošte in masovnega pošiljanja črvov ali virusov.

Opomba   Skupine prejemnikov, shranjene v adresarju v skupni rabi, se štejejo kot en prejemnik. Pri skupinah prejemnikov, shranjenih v mapi »Stiki« v nabiralniku, se člani skupine štejejo posamezno.

 

Omejitev Vrednost

Omejitev prejemnikov   Največje dovoljeno število prejemnikov sporočila v poljih Za, Kp in Skp.

500 prejemnikov

Omejitev hitrosti sporočil   Največje število e-poštnih sporočil, ki jih je mogoče na minuto poslati iz enega e-poštnega odjemalca. Odjemalec je določen z uporabniškim računom.

30 sporočil na minuto

Omejitev števila prejemnikov   Največje število prejemnikov, ki lahko prejmejo e-poštna sporočila iz enega nabiralnika v oblaku v 24 urah. Ko je dosežena omejitev, sporočil ni mogoče pošiljati iz nabiralnika, dokler število prejemnikov, ki so jim bila poslana sporočila v zadnjih 24 urah, ne pade pod mejo. Omejitev števila prejemnikov velja za sporočila, poslana prejemnikom znotraj in zunaj organizacije. Če želite več informacij, glejte Množična e-pošta in dnevna omejitev števila prejemnikov.

  • Microsoft Live@edu   1.500 prejemnikov na dan

  • Office 365 Beta za strokovnjake in mala podjetja: 10.000 prejemnikov na dan

  • Office 365 za poslovna okolja: 10.000 prejemnikov na dan

Omejitev števila posredovancev Največje število prejemnikov, ki jih je mogoče konfigurirati za posamezno pravilo nabiralnika ali prenosa z dejanjem preusmerjanja. Če se konfigurira pravilo za preusmerjanje sporočila številu prejemnikov, ki je večje od navedenega, pravilo ne bo veljalo in vsa sporočila, ki ustrezajo pogojem pravila, ne bodo poslana prejemnikom, navedenim v pravilu.

10 prejemnikov

noteOpomba:
* Ko je organizacija Microsoft Live@edu nadgrajena na Office 365 za izobraževanje, je omejitev števila prejemnikov povečana na 10.000 na dan.

Na vrh strani

Omejitve hranjenja

Te omejitve nadzirajo, koliko časa so dostopni elementi v določenih mapah v mapi »Prejeto«.

Te vrednosti lahko spremenite, tako da spremenite ustrezne oznake pravilnika o hranjenju. Če želite več informacij, glejte Nastavitev in upravljanje pravilnikov o hranjenju v programu Exchange Online.

 

Omejitev Vrednost

Obdobje hranjenja v mapi »Izbrisano«   Največje število dni, ko lahko elementi ostanejo v mapi »Izbrisano«, dokler niso samodejno odstranjeni.

30 dni

Obdobje hranjenja elementov, odstranjenih iz mape »Izbrisano«   Največje število dni, kolikor se lahko elementi, odstranjeni iz mape »Izbrisano«, ohranijo, dokler niso dokončno izbrisani.

14 dni

Obdobje hranjenja v mapi »Neželena e-pošta«   Največje število dni, kolikor lahko elementi ostanejo v mapi »Neželena e-pošta«, dokler niso samodejno odstranjeni.

30 dni

Na vrh strani

Omejitve skupin prejemnikov

Te omejitve veljajo za skupine prejemnikov.

 

Omejitev Vrednost

Največje število članov skupine prejemnikov   Skupno število prejemnikov se določi po razširitvi skupine prejemnikov.

100.000 članov

Omejitev pošiljanja sporočil velikim skupinam prejemnikov   Skupine prejemnikov s številom članov, kot ga določa ta omejitev, morajo imeti konfigurirane možnosti upravljanja dostave in odobritev sporočil. Upravljanje dostave določa seznam pošiljateljev, ki lahko pošiljajo sporočila skupini prejemnikov. Odobritev sporočila določa vsaj enega voditelja, ki mora odobriti vsa sporočila, poslana skupini prejemnikov. Če želite več informacij, glejte Spreminjanje lastnosti skupin prejemnikov.

5000 ali več članov

Največja velikost sporočila za velike skupine prejemnikov   Če je sporočilo poslano 5000 ali več prejemnikom, sporočilo ne sme biti večje od te omejitve. Če je sporočilo večje, ni dostavljeno in pošiljatelj prejme poročilo o neuspešni dostavi (NDR). Skupno število prejemnikov se določi po razširitvi skupine prejemnikov.

2 MB

Na vrh strani

Omejitve pravil za prenos

Te omejitve nadzirajo pravila za celotno organizacijo in jih imenujemo tudi pravila za prenos.

 

Omejitev Vrednost

Največje število pravil za prenos   Največje število pravil, dovoljenih v organizaciji.

100 pravil

Največja velikost posameznega pravila za prenos   Največje število znakov, dovoljenih v posameznem pravilu za prenos. Znaki se uporabljajo v pogojih, izjemah in dejanjih.

4000 znakov

Omejitev znakov za običajne izraze v vseh pravilih za prenos   Skupno število znakov v vseh običajnih izrazih v vseh pogojih in omejitvah pravil za prenos v organizaciji. Imate lahko nekaj pravil z dolgimi in zapletenimi običajnimi izrazi ali pa veliko pravil s preprostimi običajnimi izrazi.

20.000 znakov

Največje skupno število prejemnikov, ki jih v sporočilo lahko dodajo pravila za prenos   Ko na sporočilo delujejo različna pravila za prenos, je število dodanih prejemnikov omejeno. Ko je omejitev presežena, preostali prejemniki niso dodani v sporočilo. Prav tako pravilo prenosa ne more dodati skupin prejemnikov v sporočilo.

100 prejemnikov

Število preusmeritev posameznega sporočila   Število preusmeritev, posredovanj ali odgovorov na določeno sporočilo je samodejno določeno na podlagi pravil za mapo »Prejeto«. Uporabnik A ima na primer pravilo za mapo »Prejeto«, ki sporočila preusmerja k uporabniku B glede na pošiljatelja. Uporabnik B ima pravilo za mapo »Prejeto«, ki sporočila posreduje uporabniku C glede na ključne besede v zadevi sporočila. Če sporočilo izpolnjuje oba navedena pogoja, je poslano le uporabniku B. Uporabniku C ni posredovano, ker je dovoljena le ena preusmeritev. V tem primeru je sporočilo opuščeno, ne da bi bilo uporabniku B poslano poročilo o neuspešni dostavi (NDR) sporočila uporabniku C. Če je uporabnik B konfiguriral samodejni odgovor (imenovan tudi sporočilo o odsotnosti), sporočilo, preusmerjeno ali posredovano uporabniku B, ne bo ustvarilo samodejnega odgovora.

Ta omejitev preprečuje kroženje e-pošte, ki lahko povzroči, da v uporabnikovem nabiralniku zmanjka prostora.

1 preusmeritev

Na vrh strani

Omejitve vodenja

Te omejitve nadzirajo nastavitve vodenja za odobritev sporočila, ki velja za skupine prejemnikov in pravila za prenos.

 

Omejitev Vrednost

Največja velikost arbitražnega nabiralnika   Če arbitražni nabiralnik preseže to omejitev, so sporočila, ki zahtevajo vodenje, vrnjena pošiljatelju v poročilu o neuspešni dostavi (NDR).

10 GB

Največje število voditeljev   Največje število voditeljev, ki jih lahko dodelite posamezni vodeni skupini prejemnikov oz. dodate sporočilu z enim pravilom za prenos. Upoštevajte, da skupine prejemnikov ne morete nastaviti za voditelja.

10 voditeljev

Potek sporočil, ki čakajo na vodenje   Sporočilo, ki čaka na vodenje, privzeto poteče po dveh dneh. Toda potekla vodena sporočila so obdelana vsakih sedem dni. To pomeni, da lahko vodeno sporočilo poteče v dveh do devetih dneh.

2 dni

Največja hitrost pošiljanja za obvestila o poteklih vodenih sporočilih   Ta omejitev določi največje število sporočil z obvestilom o poteklih vodenih sporočilih na uro. Omejitev velja za vsako zbirko podatkov nabiralnika v podatkovnem središču.

V času povečane uporabe nekateri pošiljatelji morda ne prejmejo sporočil z obvestilom o poteklih vodenih sporočilih. Vendar pa lahko ta obvestila vseeno odkrijete s poročili o dostavi.

300 obvestil o poteku na uro

Na vrh strani

 
Sorodne teme pomoči
Nalaganje …
Najden ni bil noben vir.