Posiela sa ďalej

 

Téma naposledy upravená: 2010-08-12

Pomocou položky Posiela sa ďalej môžete automaticky posielať ďalej všetky e-mailové správy odoslané do vášho konta aplikácie Aplikácia Outlook Web App do iného konta.

Ako nastaviť posielanie ďalej?

  1. Prejdite na položky Možnosti > Konto > Pripojené kontá.
  2. V časti Posiela sa ďalej zadajte e-mailovú adresu konta, do ktorého chcete všetky e-mailové správy presmerovať.
  3. Ak si chcete ponechať kópie správ odoslaných do vášho konta, vyberte položku Ponechať kópiu správ poslaných ďalej v programe Outlook Web App.
  4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte zmeny a spustíte posielanie všetkých prichádzajúcich správ ďalej do iného konta.

Čo ešte treba vedieť?

  • Ak chcete ukončiť posielanie správ ďalej, kliknite na položku Zastaviť posielanie ďalej.
  • Ak si ponechávate kópie správ poslaných ďalej, mali by ste pravidelne kontrolovať svoje konto v aplikácii Aplikácia Outlook Web App, aby ste sa uistili, že ste neprekročili limit poštovej schránky. Ak prekročíte limit poštovej schránky, nové správy nemusia byť posielané ďalej.
  • Položky Pripojené kontá a Posiela sa ďalej by sa nemali používať naraz. Položku Pripojené kontá použite v prípade, keď chcete, aby boli e-mailové správy odoslané do iných kont, ktoré vlastníte, doručené do aplikácie Aplikácia Outlook Web App. Položku Posiela sa ďalej použite, keď chcete e-mailové správy odoslané do konta aplikácie Aplikácia Outlook Web App poslať ďalej do iných kont.
 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.