Začíname s aplikáciou Outlook Web App

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-04-23

Aplikácia Aplikácia Outlook Web App umožňuje získať prístup k poštovej schránke pomocou ľubovoľného počítača s webovým prehľadávačom a s pripojením na Internet. Môžete ju použiť na čítanie a odosielanie e-mailových správ, usporiadanie kontaktov, vytváranie úloh a spravovanie svojho kalendára.

Obsah

Podporované prehľadávače

Práca so správami

Používanie kalendára

Kontakty a skupiny

Prispôsobenie

Zjednodušenie ovládania

Zobrazenie Pomocníka

Odhlásenie

Pripojenie sa k poštovej schránke inými spôsobmi

Podporované prehľadávače

Do svojej poštovej schránky môžete získať prístup pomocou každého prehľadávača, ktorý podporuje jazyky HTML 3.2 a ECMA. Týka sa to prehľadávačov Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome a ďalších webových prehľadávačov na počítačoch so systémami UNIX, Apple Macintosh alebo Microsoft Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Podporované webové prehľadávače pre aplikáciu Outlook Web App. Aplikácia Outlook Web App Light je zjednodušená verzia aplikácie Aplikácia Outlook Web App, ktorú podporuje väčšina prehľadávačov.

Práca so správami

Okrem čítania a posielania e-mailových správ môžete svoje správy prispôsobiť pridaním príloh, žiadosťou o potvrdenie po prečítaní alebo prijatí správy a pridaním kategórie k správe.

Na usporiadanie správ môžete použiť priečinky tak, ako keby ste používali systém súborov na usporiadanie dokumentov. Prijaté správy môžete spravovať pomocou pravidiel na ich triedenie do rôznych priečinkov.

V predvolenom nastavení sa používa v aplikácii Aplikácia Outlook Web App zobrazenie typu Konverzácia vo všetkých e-mailových priečinkoch, keď je zapnutá Tabla na čítanie. V zobrazení typu Konverzácia sa zobrazí každá správa v konverzácii v samostatnom zobrazení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Informácie o konverzáciách.

Ďalšie informácie o práci so správami sa nachádzajú v téme Pošta.

Používanie kalendára

Kalendár v poštovej schránke sa podobá na kalendár na stene, má však omnoho viac ďalších funkcií. Po zadaní plánovanej činnosti do kalendára ju môžete prispôsobiť mnohými spôsobmi, napríklad pridaním príloh, vyplnením mnohých podrobností podľa potrieb, nastavením pripomienok. Môžete ju tiež nastaviť ako opakovanú činnosť, takže sa automaticky a pravidelne pridáva do kalendára.

Okrem vytvárania plánovaných činností môžete nastaviť aj schôdze. Schôdza sa podobá na plánovanú činnosť. Rozdiel je v tom, že na schôdzu posielate pozvánku iným ľuďom. Každá pozvaná osoba dostane e-mailovú správu s podrobnosťami o schôdzi. V závislosti od e-mailovej služby môžu prijatú správu použiť na pridanie schôdze do svojho vlastného kalendára.

Ďalšie informácie o spravovaní kalendára sa nachádzajú v téme Kalendár.

Kontakty a skupiny

Priečinok Kontakty poštového priečinka sa podobá na službu Rolodex alebo na adresár so zložkou pre každú osobu alebo skupinu, o ktorej si chcete uložiť informácie. Priečinok Kontakt môžete vytvoriť na ukladanie informácií o osobe alebo firme, s ktorými chcete komunikovať.

Priečinok Skupiny umožňuje vytvoriť samostatnú položku, v ktorej sa nachádzajú viaceré kontakty. Pri odoslaní správy skupine sa správa odošle každému kontaktu v skupine.

Ďalšie informácie o kontaktoch a skupinách sa nachádzajú v téme Kontakty.

Ak máte poštovú schránku typu cloud, môžete importovať kontakty z iných e-mailových kont. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Importovať kontakty.

Prispôsobenie

Poštový priečinok je ihneď po prihlásení pripravený na používanie. Nemusíte meniť žiadne nastavenia ani zapnúť alebo vypnúť žiadnu funkciu, aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy. Môžete však podľa svojich potrieb zmeniť niektoré nastavenia.

Môžete napríklad nastaviť automatickú kontrolu pravopisu e-mailovej správy pred jej odoslaním, pridať podpis do odosielaných správ a vybrať predvolené písmo.

Ďalšie informácie o prispôsobení aplikácie Aplikácia Outlook Web App sa nachádzajú v téme Odkazy na možnosti.

Zjednodušenie ovládania

K dispozícii je aj odľahčená verzia, ktorá je optimalizovaná pre nevidiacich používateľov alebo používateľov so slabým zrakom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Outlook Web App Light.

Zobrazenie Pomocníka

Ak chcete zobraziť Pomocníka v okne, s ktorým pracujete, kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu Pomocník.

Ak poznáte správcov svojho e-mailového konta, kontaktujte ich prostredníctvom intranetu organizácie alebo prostredníctvom Internetu a požiadajte ich o informácie týkajúce sa používania aplikácie Aplikácia Outlook Web App.

Odhlásenie

Po skončení práce s poštovou schránkou nezabudnite kliknúť na paneli s nástrojmi na tlačidlo Odhlásiť sa a zavrieť všetky okná prehľadávača. Odhlásením znemožníte ďalšej osobe získať pomocou počítača prístup k svojej poštovej schránke. Kliknite na tlačidlo Odhlásiť sa a zavrite všetky okná prehľadávača po každej relácii, a to aj vtedy, ak mienite ďalej pracovať s počítačom a navštevovať iné webové lokality.

Pripojenie sa k poštovej schránke inými spôsobmi

 • Pripojenie sa k poštovej schránke pomocou obľúbeného e-mailového programu   Okrem aplikácie Aplikácia Outlook Web App môžete použiť na prístup k svojim poštovým schránkam niektorý z nasledujúcich spôsobov:
  • Office Outlook 2007.
  • Mobilné telefóny, ktoré používajú mobilný softvér Windows a podporujú službu Exchange ActiveSync vrátane systémov Windows Mobile 5.0 a Windows Mobile 6.0. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie e-mailového konta v mobilnom telefóne.
  • Mobilné telefóny, ktoré používajú e-mailové programy s podporou protokolu POP3 alebo IMAP4, ako je napríklad telefón Apple iPhone.
  • E-mailové programy s podporou protokolu POP3 alebo IMAP4, ako sú napríklad programy Outlook Express, Entourage for MAC OS X, Mozilla Thunderbird a Windows Mail.
  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie e-mailov.
 • Konfigurovanie hlasovej pošty   Hlasovú poštu môžete zapnúť pomocou pridania telefónneho čísla mobilného telefónu do konta. Zapnutím hlasovej pošty môžete prijímať hlasovú poštu odoslanú do mobilného telefónu v priečinku Doručená pošta. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Hlasová pošta.

Čo ešte treba vedieť?

 • V závislosti od konfigurácie servera, ktorý hosťuje vašu poštovú schránku, sa môže v aplikácii Aplikácia Outlook Web App po uplynutí času nečinnosti automaticky zatvoriť pripojenie k vašej poštovej schránke, čo slúži na ochranu poštovej schránky pred nepovoleným prístupom.
 • Niektoré funkcie popísané v Pomocníkovi nemusia byť dostupné v závislosti od konfigurácie servera hosťujúceho poštovú schránku.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.