Kontakty

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-03-19

Priečinok Kontakty je osobný e-mailový adresár a miesto, kde sa ukladajú informácie o osobách a spoločnostiach, s ktorými pravidelne komunikujete. Do priečinka Kontakty môžete uložiť e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne čísla a ďalšie informácie týkajúce sa kontaktov. Môžu to byť webové stránky, čísla faxov alebo mobilných telefónov.

Kontakty môžete triediť alebo zoskupovať podľa ľubovoľnej časti ich mena, prípadne podľa inej kontaktnej informácie. Kontakt tiež môžete premiestniť alebo skopírovať do iného priečinka alebo k nemu priložiť súbor, napríklad dokument programu Word, a uchovávať tak súvisiace informácie spolu.

Ak chcete otvoriť priečinok Kontakty, kliknite na položku kontaktKontakty na navigačnej table Navigačná tabla.

notePoznámka:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_OWAStandard>) Outlook Web App Light > Kontakty.
Práca s kontaktmi

Kontakty sú záznamy, ktoré vytvárate na uloženie kontaktných informácií o osobách alebo skupinách. V rámci kontaktu môžete uložiť napríklad len základné informácie, ako je meno a telefónne číslo, alebo naopak všetky informácie o osobe alebo spoločnosti. V priečinku Kontakty môžete vytvárať aj skupiny. Pomocou skupín možno odoslať jeden e-mail viacerým príjemcom prostredníctvom jednej položky.

Práca so skupinami

Skupina je špeciálny druh kontaktu, pomocou ktorého možno odoslať e-mail viacerým príjemcov prostredníctvom jednej položky v priečinku Kontakty. Skupina môže obsahovať položky z priečinka Kontakty alebo zo zdieľaného adresára, pokiaľ je k dispozícii. Pomocou skupín možno odosielať správy a žiadosti o schôdzu rovnako ako pri individuálnych kontaktoch. Skupiny, ktoré vytvoríte v priečinku Kontakty, sa nezobrazia v zdieľanom adresári.

Výber kontaktov na zobrazenie

Na navigačnej table zoznamu Kontakty sa nachádzajú prepínače umožňujúce výber typov kontaktov, ktoré chcete zobraziť.

  • Všetky  Zobrazia sa všetky položky zoznamu Kontakty.
  • Osoby   Zobrazia sa iba osoby zo zoznamu Kontakty.
  • Skupiny   Zobrazia sa iba skupiny zo zoznamu Kontakty.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.