Úlohy

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2009-08-14

Priečinok Úlohy obsahuje položky plánovaných úloh.

Ako sa pracuje s úlohami?

Úlohy vám umožňujú sledovať čokoľvek podľa vášho výberu. Môžete napríklad vytvoriť úlohu na napísanie správy a potom pridať pripomenutie, počiatočný dátum, dátum splnenia a poznámky k úlohe. Ak potrebujete vykonať tú istú úlohu viackrát, môžete ju vložiť ako opakovanú úlohu.

Ak chcete otvoriť úlohy, na navigačnej table Navigačná tabla kliknite na položku úlohaÚlohy.

Ako vybrať úlohy na zobrazenie?

Na navigačnej table v dialógovom okne Úlohy je možné vybrať typy úloh, ktoré chcete zobraziť. Môžete vybrať aj zobrazenie všetkých položiek Položky a úlohy s príznakmi alebo iba položky Úlohy.

Ak vytvoríte ďalšie priečinky úloh, zobrazia sa spolu s položkami Položky a úlohy s príznakmiÚlohy.

Ak vyberiete položku Položky a úlohy s príznakmi, všetky položky označené príznakom (e-mailové správy, kontakty a úlohy) sa zobrazia v zozname položiek. Akcie, ktoré sú k dispozícii v rámci položky, závisia od typu položky. Ak napríklad vyberiete e-mailovú správu s príznakom, pomocou ovládacích prvkov na paneli s nástrojmi môžete na ňu odpovedať alebo ju poslať ďalej. Ak vyberiete prijatú žiadosť o schôdzu s príznakom, môžete ju prijať, nezáväzne prijať alebo odmietnuť pomocou panela s nástrojmi.

Ak vyberiete položku Úlohy, zoznam sa obmedzí iba na úlohy.

Okrem určenia typu úloh, ktoré sa majú zobraziť, môžete definovať, ktoré úlohy sa majú zobraziť podľa ich stavu pomocou možností v časti Zobraziť v skupine Úlohy. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

  • Všetko: Zobrazí všetky položky.

  • Aktívne: Zobrazí iba nedokončené položky.

  • Po termíne: Zobrazí iba položky po termíne.

  • Dokončené: Zobrazí iba položky označené ako Dokončené.

Čo ešte treba vedieť?

  • Položky plánovaných úloh sa ukladajú do priečinka Úlohy. Tieto položky úloh môžu byť úlohy, e-mailové správy alebo kontakty, ktoré boli označené príznakom na spracovanie. V predvolenom nastavení sú všetky položky pri vytvorení označené príznakom na spracovanie, a to aj vtedy, keď nemajú uvedený počiatočný dátum či dátum splnenia. Pri každom vytvorení úlohy alebo označení e-mailovej správy alebo kontaktu príznakom sa automaticky vytvorí položka úlohy. Úlohy sa môžu uskutočniť len raz, alebo sa môžu opakovať. Úlohy môžu byť aktualizované s cieľom zobraziť ich priebeh pomocou poľa Hotovo (%).

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.