Nastavenie prístupu pomocou protokolov IMAP alebo POP k e-mailovému kontu v programe Outlook 2010

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-05-29

Program Microsoft Outlook 2010 môžete pripojiť k svojmu e-mailovému kontu pomocou protokolu POP3 alebo IMAP4.

importantDôležité:
Ak používate program Outlook 2010, odporúčame sa pripájať k svojmu e-mailovému kontu namiesto protokolov POP3 alebo IMAP4 pomocou konta systému Exchange. Používanie konta systému Exchange vám umožní využívať funkcie kalendára, ako aj ďalšie funkcie na spoluprácu, ktoré nie sú k dispozícii pri pripojení pomocou protokolov IMAP4 alebo POP3. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia programu Outlook 2010 pomocou konta Exchange získate v téme Nastavenie e-mailu v programe Outlook 2010 alebo Outlook 2013.
Ako možno v programe Outlook 2010 nastaviť prístup k e-mailovému kontu prostredníctvom protokolu IMAP4 alebo POP3?

 1. Otvorte program Outlook 2010. Ak sa automaticky zobrazí sprievodca spustením programu Microsoft Outlook 2010, na prvej stránke sprievodcu kliknite na tlačidlo Ďalej. Na stránke E-mailové kontá sprievodcu opäť kliknite na možnosť Ďalej, čím sa nastaví e-mailové konto.

  Ak sa sprievodca spustením programu Microsoft Outlook 2010 nezobrazí, na paneli s nástrojmi programu Outlook 2010 kliknite na kartu Súbor. Nad tlačidlom Nastavenie konta potom kliknite na položku Pridať konto.

 2. Kliknite na položku Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke sprievodcu Výber služby vyberte položku Internetový e-mail a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke Nastavenie internetového e-mailu zadajte nasledujúce informácie.

  V časti Informácie o používateľovi:

  1. V poli Vaše meno zadajte meno, ktoré sa má používateľom zobrazovať pri odosielaní e-mailových správ z tohto konta.

  2. V poli E-mailová adresa zadajte svoju e-mailovú adresu.

  V časti Informácie o serveri:

  1. V časti Typ konta vyberte položku IMAP alebo POP3. Odporúča sa použiť protokol IMAP, pretože podporuje viac funkcií.

  2. Do poľa Server prichádzajúcej pošty zadajte názov servera IMAP alebo POP. Informácie o tom, ako zistiť názov servera prichádzajúcej pošty POP3 alebo IMAP4, nájdete v časti Ako nájdem nastavenie servera? neskôr v tejto téme.

  3. Do poľa Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte názov servera SMTP. Informácie o tom, ako zistiť názov servera odchádzajúcej pošty SMTP, nájdete v časti Ako nájdem nastavenie servera? neskôr v tejto téme.

  V časti Prihlasovacie informácie:

  1. Do poľa Meno používateľa zadajte svoju e-mailovú adresu.

  2. V poli Heslo zadajte svoje heslo. Ak chcete, aby si klient Outlook zapamätal heslo, začiarknite políčko vedľa položky Zapamätať heslo.

 5. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia v pravej dolnej časti stránky a potom vyplňte dialógové okno Nastavenia internetového e-mailu podľa pokynov nižšie:

  Na karte Server odosielanej pošty začiarknite políčko Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

  Na karte Rozšírené:

  1. V časti Server prichádzajúcej pošty (IMAP) alebo Server prichádzajúcej pošty (POP3) vyberte v rozbaľovacom zozname vedľa položky Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia možnosťSSL.

  2. V časti Server odosielanej pošty (SMTP) vedľa položky Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia vyberte možnosť TLS a potom kliknite na položku OK.

  3. Ak používate protokol POP3 a chcete ponechať kópiu správ na serveri, v časti Doručenie začiarknite políčko Ponechávať kópie správ na serveri. Ak nevyberiete túto možnosť, všetky správy sa odstránia zo servera a uložia sa lokálne v počítači.

 6. Na stránke Pridanie nového konta kliknite na tlačidlo Ďalej. Keď program Outlook 2010 otestuje konto, kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno Test nastavenia konta.

 7. Na stránke Gratulujeme kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 8. Na stránke Nastavenie konta kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 9. Ak používate protokol IMAP4, môže sa zobraziť hlásenie s otázkou, či chcete prevziať priečinky pridaného poštového servera. Kliknite na možnosť Áno. Pomocou používateľského rozhrania programu Outlook 2010 vyberte priečinky na synchronizáciu medzi serverom a lokálnym počítačom a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o používaní programu Outlook 2010 získate v dokumentácii Pomocníka, ktorá je súčasťou programu Outlook 2010.

Ako nájdem nastavenie servera?

Pred nastavením e-mailového programu podporujúceho POP3 alebo IMAP4 treba vyhľadať nastavenie serverov POP3, IMAP4 a SMTP.

Pozrite si toto video a naučte sa vyhľadať nastavenie serverov pre e-mailový program s protokolom POP alebo IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Ak chcete vyhľadať nastavenie serverov, prihláste sa do svojho e-mailového konta pomocou aplikácie Outlook Web App. Po prihlásení kliknite na položky Možnosti > Zobraziť všetky možnosti > Konto > Moje konto > Nastavenia prístupu pre protokoly POP, IMAP a SMTP. Požadovaný názov servera POP3, IMAP4 alebo SMTP a iné potrebné nastavenia, ktoré máte zadať, sú zobrazené na stránke Nastavenia protokolu v časti Nastavenie protokolu POP alebo Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP.

notePoznámka:
Ak sa vedľa možností Nastavenie protokolu POP, Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP zobrazí upozornenie Nie je k dispozícii, konto nie je možné nastaviť na použitie e-mailových programov s podporou POP alebo IMAP. Ďalšie informácie vám poskytne správca vášho e-mailového konta.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak neviete, či máte použiť protokol POP3 alebo protokol IMAP4, zvážte použitie protokolu IMAP4, pretože podporuje viac funkcií.

 • Ak máte typ e-mailového konta, ktorý vyžaduje registráciu, treba ho zaregistrovať pri prvom prihlásení do aplikácie Outlook Web App. Ak konto nezaregistrujete cez aplikáciu Outlook Web App, pripojenie k e-mailovému kontu cez protokol POP3 alebo IMAP4 zlyhá. Po prihlásení do konta sa odhláste. Pokúste sa pripojiť pomocou programu s podporou protokolu POP3 alebo IMAP4. Ďalšie informácie o prihlásení do konta pomocou aplikácie Outlook Web App nájdete v téme Ako sa prihlásiť do vašej pošty pomocou webového prehľadávača. V prípade problémov s prihlásením si pozrite tému Najčastejšie otázky: Problémy s prihlásením a heslom alebo kontaktujte správcu e-mailového konta.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.