Obmedzenia hromadného e-mailu a denné obmedzenie počtu príjemcov

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2013-03-07

Na cloudové e-mailové kontá sa vzťahuje obmedzenie počtu príjemcov, ktoré sa často nazýva aj obmedzenie odosielateľa alebo obmedzenie počtu odoslaných správ. Toto obmedzenie určuje maximálny počet príjemcov, ktorí môžu prijímať e-mailové správy odoslané z jedného cloudového konta v priebehu 24 hodín. Obmedzenia počtu príjemcov pre službu Exchange Online:

 

Microsoft Office 365 for professionals and small businesses

10,000

Microsoft Office 365 for enterprises

10 000

Microsoft Live@edu

1,500*

notePoznámka:
* Pri inovovaní organizácie Microsoft Live@edu na verziu Office 365 for Education sa zvýši obmedzenie počtu príjemcov na 10 000 príjemcov za deň.

Obmedzenie počtu príjemcov sa vzťahuje na správy odoslané príjemcom v rámci organizácie aj mimo nej. Po dosiahnutí limitu nebude možné odosielať správy z poštovej schránky, kým počet príjemcov, ktorým boli odoslané správy za posledných 24 hodín, neklesne pod tento limit. Viaceré správy odoslané rovnakému príjemcovi sa počítajú osobitne. Ak napríklad používateľ odošle za 24 hodín rovnakému príjemcovi 10 správ, týchto 10 správ sa v súvislosti s obmedzením počtu príjemcov ráta ako 10 rôznych príjemcov.

importantDôležité:
Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť presiahnutiu obmedzenia počtu príjemcov pri odosielaní správ veľkému počtu príjemcov, je použiť distribučné skupiny alebo dynamické distribučné skupiny. Skupiny sa súvislosti s obmedzením počtu príjemcov rátajú ako jediný príjemca. Ak napríklad odosielate správu 100 príjemcom tak, že každého pridáte zvlášť do poli Pre:, Kópia: alebo Skrytá:, počíta sa to ako 100 rôznych príjemcov. Ak však tých istých 100 príjemcov pridáte do distribučnej skupiny alebo dynamickej distribučnej skupiny, rovnaká správa odoslaná tejto skupine sa počíta v súvislosti s obmedzením počtu príjemcov ako jediný príjemca. Ďalšie informácie nájdete v téme Stratégie na podporu odosielania hromadných e-mailov.
Príklady obmedzenia počtu príjemcov

Obmedzenie počtu príjemcov sa počíta na základe 24-hodinového posuvného okna. To znamená, že pri výpočte obmedzenia počtu príjemcov sa vychádza z počtu príjemcov, ktorým bola odoslaná správa za ľubovoľné 24-hodinové obdobie. Príklady znázorňujúce obmedzenie počtu príjemcov.

 • V pondelok ráno, po tom, čo ste cez víkend neodoslali žiadny e-mail, použijete aplikáciu na automatické odoslanie správ 10 000 príjemcom so začiatkom o 11:00. Ďalšiu správu môžete odoslať najskôr na ďalší deň o 11:00.

 • V iné pondelkové ráno pošlete správu 500 príjemcom o 9:00. Naďalej môžete postupne posielať správy každých 30 minút, spolu 500 príjemcom. Posledná správa sa odošle o 19:00. Ďalšiu správu môžete odoslať najskôr na ďalší deň o 9:00.

 • Za posledných 24 hodín ste neposielali žiadne správy, potom odošlete správu 500 príjemcom o 7:30. Počas dňa odosielate množstvo e-mailov ďalším príjemcom. Ak 10 000. správu odošlete o 17:00, ďalšiu správu budete môcť poslať až o 7:30 nasledujúci deň.

Exchange Online neprijíma pre niektorých príjemcov ani správy na čiastočné doručenie. Ak používateľ odošle správu viacerým príjemcom a počet príjemcov pre túto správu presiahne obmedzenie, správa sa neodošle žiadnemu z príjemcov tejto správy.

Prečo sa zaviedlo toto obmedzenie?

Denné obmedzenie počtu príjemcov pomáha v boji proti nevyžiadanej pošte a chráni pred zneužívaním používateľmi v rámci organizácie, hakermi alebo inými osobami, ktoré by sa chceli konta zmocniť. Zneužitie ľubovoľného konta môže ovplyvniť dostupnosť služby vašej organizácie.

Spoločnosť Microsoft poskytuje dodatočnú ochranu, ako je napríklad filtrovanie pripojení a obsahu pre správy príjemcom v cloude. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovať nevyžiadanú poštu a základy správy pošty.

Čo sa stane, keď poštová schránka presiahne obmedzenie počtu príjemcov?

Outlook Web App zabráni používateľovi odoslať správu a v informačnom paneli zobrazí chybovú správu s informáciami o presiahnutí obmedzenia počtu príjemcov. Používateľ môže kliknutím na položku Uložiť uložiť neodoslanú správu do priečinka Koncepty. Keď bude počet odosielateľov v schránke znova nižší ako je obmedzenie, používateľ môže otvoriť správu v priečinku Koncepty a znova ju odoslať.

V Microsoft Outlooku môže používateľ odoslať správu. Správa sa však používateľovi vráti s chybovým hlásením informujúcim o nedoručiteľnosti správy, pre ktoré nemohla byť odoslaná. Táto nedoručiteľná správa však obsahuje možnosť na opätovné odoslanie. Keď bude počet odosielateľov v schránke nižší ako je obmedzenie, používateľ môže kliknutím na položku Znova odoslať správu znova odoslať.

Stratégie na podporu odosielania hromadných e-mailov

Existuje množstvo legitímnych dôvodov na odoslanie veľkého počtu e-mailov v krátkom čase. Ak potrebujete napríklad odoslať uvítaciu správu, výpisy vyúčtovania, známky alebo konkrétne správy adresované mnohým príjemcom naraz. V organizácii tiež môžete používať automatické poštové aplikácie, ktoré odosielajú e-maily hromadne, napríklad upozornenia knižníc na presiahnutie výpožičnej lehoty, oznámenia zákazníkom alebo propagačné materiály.

Prehľad stratégií na podporu najbežnejších scenárov odosielania hromadných e-mailov.

 

Scenár Príklady Riešenie

Hlásenia vysielania   Odosielanie rovnakých správ veľkému počtu používateľov v organizácii využívajúcej cloud.

 • Oznámenia určené pre celú univerzitu

 • Správy všetkým zamestnancom od riaditeľa alebo iných vedúcich pracovníkov spoločnosti

Dynamické distribučné skupiny   Dynamická distribučná skupina sa počíta ako jeden príjemca, preto neprekročíte obmedzenie počtu odosielateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Odoslať hlásenia vysielania všetkým používateľom.

Statické distribučné skupiny   Pravidelné distribučné skupiny, ktoré sa nazývajú aj verejné skupiny, sa počítajú ako jeden príjemca. Distribučné skupiny môžete použiť vtedy, keď sa členovia skupiny veľmi nemenia.

Dôležité:   V prípade veľkých distribučných skupín a dynamických distribučných skupín nastavte obmedzenie, kto môže odosielať správy skupine, alebo zapnite schvaľovanie správ moderátorom. Tým zabránite nespokojnosti pri hromadnom využívaní možnosti Odpovedať všetkým a odosielaniu nevyžiadanej pošty skupine.

Hromadné e-mailové správy do cloudových poštových schránok   Na odosielanie prispôsobených správ konkrétnym príjemcom v organizácii využívajúcej cloud použite hromadnú korešpondenciu alebo automatické poštové aplikácie.

 • Upozornenia knižníc

 • Fakturačné informácie pre študentov

 • Správy od riaditeľa alebo iných vedúcich pracovníkov spoločnosti

Lokálny poštový server   Nakonfigurujte automatické poštové aplikácie alebo aplikácie na hromadnú korešpondenciu, aby sa dali používať na lokálnom serveri. Do zoznamu dôveryhodných adries v cloude musíte pridať IP adresy lokálnych serverov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zaraďovanie adries prichádzajúcej pošty do zoznamov dôveryhodných adries.

Hromadné e-mailové správy do externých poštových schránok   Na odosielanie prispôsobených správ externým príjemcom používajte hromadnú korešpondenciu alebo automatické poštové aplikácie.

 • Uvítacie správy novým používateľom s prihlasovacími povereniami

 • Správy absolventom a rodičom

 • Správy existujúcim alebo perspektívnym zákazníkom

 • Propagačné materiály alebo špeciálne ponuky

Lokálny poštový server   Nakonfigurujte automatické poštové aplikácie tak, aby používali lokálny systém.

Statické alebo dynamické distribučné skupiny   Vytvorte externé kontakty pre príjemcov ako sú rodičia, zákazníci či dodávatelia, a potom tieto externé kontakty pridajte ako členov statickej alebo dynamickej distribučnej skupiny.

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.