Vymazanie údajov z mobilného zariadenia používateľa

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2010-09-14

V prípade straty alebo odcudzenia mobilného zariadenia používateľa môže byť nutné z tohto zariadenia ihneď vymazať všetky citlivé údaje, ako je osobná identifikácia alebo dôverná komunikácia, aby k týmto údajom nemala prístup iná osoba než vlastník poštovej schránky. Všetky údaje môžete vymazať aj z mobilného zariadenia organizácie, ktoré chcete priradiť inému používateľovi. Údaje z mobilného zariadenia používateľa môžete vymazať iba v prípade, ak sa na synchronizáciu obsahu poštovej schránky používa služba Exchange ActiveSync.

Vymazanie údajov z mobilného zariadenia, ku ktorému nemáte fyzický prístup, sa označuje ako vzdialené vymazanie údajov zo zariadenia.

Údaje z mobilného zariadenia možno vymazať niekoľkými spôsobmi:

Údaje z mobilného zariadenia možno vymazať aj automaticky na základe politiky služby Exchange ActiveSync pre zariadenia tak, že nastavíte vymazanie všetkých údajov v zariadení potom, ako používateľ prekročí maximálny povolený počet neúspešných prihlásení.

Skôr ako začnete

Ak chcete získať prístup k stránke možností používateľa, musíte byť členom vstavanej skupiny rolí Správa organizácie alebo Technická podpora. Informácie o spôsobe pridávania používateľa k skupine rolí sa nachádzajú v téme Pridávanie alebo odstraňovanie členov skupiny rolí. Pomocou roly RBAC Možnosti používateľov sa priraďujú povolenia, ktoré sú potrebné na prístup k stránke možností používateľa.

Poznámka   Nie všetky zariadenia podporujú vzdialené vymazanie údajov zo zariadenia. Ak chcete ochrániť duševné vlastníctvo organizácie, môžete obmedziť používanie zariadení, ktoré nepodporujú túto možnosť.

Upozornenie   Keďže vzdialené vymazanie údajov zo zariadenia závisí od pripojenia zariadenia k serveru, môžete použiť aj politiky služby Exchange ActiveSync pre zariadenia a presadzovať zamknutie zariadenia a maximálny povolený počet neúspešných pokusov o prihlásenie. Postup: Vytvoriť novú politiku zariadenia ActiveSync.

Upozornenie   Ak sa použijú pokročilé nástroje, údaje sa po vynulovaní zariadenia prostredníctvom vzdialeného vymazania údajov môžu dať obnoviť.

Požiadanie používateľa o vymazanie údajov z mobilného zariadenia

Ak používateľ môže získať prístup k svojej poštovej schránke pomocou aplikácie Outlook Web App, požiadajte ho o vymazanie údajov z mobilného zariadenia podľa postupu v téme Spravovanie mobilného telefónu.

Vymazanie mobilného zariadenia zo zoznamu Poštové schránky

 1. V ovládacom paneli programu Exchange prejdite do poľa Vybrať položky, ktoré sa budú spravovať, a vyberte položky Moja organizácia > Používatelia a skupiny > Poštové schránky.

 2. V zozname Poštové schránky vyberte používateľa a kliknite na položku Podrobnosti.

 3. V časti Funkcie telefónu a hlasu vyberte položku Exchange ActiveSync a potom kliknite na možnosť Upraviť.

 4. V časti Mobilné zariadenia vyberte stratené mobilné zariadenie a kliknite na možnosť Vymazať zariadenie.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Stav vymazania údajov zo zariadenia možno zobraziť tak, že vyberiete príslušné zariadenie a kliknete na položku Podrobnosti.

Poznámka   Príkaz na vzdialené vymazanie údajov zo zariadenia sa na mobilné zariadenie použije až pri najbližšom pokuse o synchronizáciu s programom Microsoft Exchange. Ak nájdete stratený telefón ešte predtým, ako sa z neho vymažú údaje, vzdialené vymazanie údajov môžete zrušiť podľa postupu v téme Zrušenie vymazania údajov z mobilného zariadenia. Informujte používateľa o tom, že ak telefón nájde, mal by vás ešte pred pokusom o synchronizáciu kontaktovať, aby ste zrušili vzdialené vymazanie údajov. Hneď po dokončení vzdialeného vymazania údajov zo zariadenia dostanete potvrdzujúcu e-mailovú správu o vymazaní.

Späť na začiatok

Vymazanie mobilného zariadenia zo stránky možností používateľa

 1. V ovládacom paneli programu Exchange v poli Vybrať položky, ktoré sa budú spravovať, vyberte možnosť Iný používateľ.

 2. V dialógovom okne Vybrať poštovú schránku vyberte poštovú schránku používateľa a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa stránka možností používateľa, ktorého ste vybrali. V hornej časti stránky je poznámka identifikujúca poštovú schránku, s ktorou pracujete.

 3. Vyberte možnosť Telefón > Mobilné telefóny.

 4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete vymazať, a potom kliknite na možnosť Vymazať zariadenie.

 5. Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či naozaj chcete vymazať zariadenie. Kliknite na možnosť Áno. Pre stav mobilného zariadenia sa zobrazí hodnota Prebieha vymazávanie, kým sa zariadenie nepripojí ku kontu.

 6. Po dokončení vzdialeného vymazania údajov zo zariadenia môžete telefón odstrániť zo zoznamu mobilných telefónov.

 7. Po skončení sa zatvorením okna vrátite späť do ovládacieho panela programu Exchange pre organizáciu.

Poznámka   Príkaz na vzdialené vymazanie údajov zo zariadenia sa na mobilné zariadenie použije až pri najbližšom pokuse o synchronizáciu s programom Microsoft Exchange. Ak nájdete stratený telefón ešte predtým, ako sa z neho vymažú údaje, vzdialené vymazanie údajov môžete zrušiť podľa postupu v téme Zrušenie vymazania údajov z mobilného zariadenia. Informujte používateľa o tom, že ak telefón nájde, mal by vás ešte pred pokusom o synchronizáciu kontaktovať, aby ste zrušili vzdialené vymazanie údajov. Hneď po dokončení vzdialeného vymazania údajov zo zariadenia dostanete potvrdzujúcu e-mailovú správu o vymazaní.

Späť na začiatok

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.