Informácie o konverzáciách

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2009-09-14

V predvolenom nastavení používa aplikácia Outlook Web App zobrazenie typu Konverzácia vo všetkých e-mailových priečinkoch, keď je zapnutá Tabla na čítanie. Zobrazenie typu Konverzácia zobrazí každú správu v konverzácii v samostatnom zobrazení.

Ako sa používa zobrazenie Konverzácia?

Zobrazenie Konverzácia zobrazí všetky správy v konverzácii bez ohľadu na to, v ktorom priečinku sú uložené. Ak ste napríklad odpovedali na správu vo svojom priečinku Doručená pošta, v zobrazení konverzácie uvidíte obe správy – pôvodnú správu aj vašu odpoveď.

V zobrazení Zoznam rozbaľte alebo zbaľte konverzáciu pomocou šípky vedľa konverzácie. V zobrazení Zoznam sa bude nachádzať:

 • Predmet v hornej časti konverzácie.

 • Osoba, ktorá odoslala každú správu.

 • Čas a dátum doručenia správy, ak je správa uložená v aktuálnom priečinku.

 • Priečinok, v ktorom sa správa nachádza, ak nie je v aktuálnom priečinku.

 • Vzťah správy k ďalším správam v konverzácii, označený zvislou čiarou a bodkami.

Ak kliknete na hociktorú správu v zobrazení Konverzácia, zobrazíte ju v table na čítanie.

V table na čítanie môžete použiť šípku vedľa správy na jej rozbalenie alebo zbalenie. Tabla na čítanie bude zobrazovať:

 • Predmet v hornej časti tably na čítanie.

 • Odosielateľa každej správy.

 • Čas a dátum doručenia každej správy.

Po rozbalení správy v table na čítanie sa ešte zobrazí:

 • Ktorá správa je odpoveďou (ak tam nejaká je).

 • Priečinok správy je hneď pod menom odosielateľa, ak správa nie je uložená v aktuálnom priečinku.

 • Dostupnosť odosielateľov a príjemcov pre službu okamžitých správ, ktorú označuje farebná bodka vedľa ich mien. Kliknutím na bodku sa zobrazí zoznam možných akcií.

 • Ponuka Akcie. Kliknutím na možnosť Akcie sa zobrazí zoznam akcií, ktoré je možné s touto správou urobiť.

 • Vzťah správy k ďalším správam v konverzácii označený zvislou čiarou a bodkami.

Ako odpovedať na správu v zobrazení Konverzácia?

Ak kliknete na správu v zobrazení Konverzácia, zvýrazní sa najnovšia správa. Ak kliknete na možnosť Odpovedať odpovedanie, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej preposlanie, odpoviete na túto správu alebo ju pošlete ďalej.

Ak chcete v konverzácii na inú správu odpovedať alebo ju poslať ďalej, označte túto správu a kliknite na možnosť Odpovedať odpovedanie, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej preposlanie. Správy môžete vybrať zo zobrazenia Zoznam alebo na table na čítanie.

Alebo môžete kliknúť na možnosť Akcie v správe, ak chcete zobraziť zoznam akcií, ktoré táto správa umožňuje, vrátane odpovede.

Ako zapnúť alebo vypnúť zobrazenie Konverzácia?

V zobrazení Zoznam kliknite na príkaz Usporiadať podľa a potom na políčko vedľa položky Konverzácia. Zobrazenie zapnete začiarknutím políčka, vypnete ho odstránením začiarknutia.

Čo ešte treba vedieť?

 • Konverzáciu môžete odstrániť buď úplne, alebo môžete odstrániť iba jej časť. Konverzáciu môžete aj ignorovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odstránenie správy.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.