Riešenie problémov so systémom DNS

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-12-16

Ak sa vyskytnú problémy s tokom pošty do vašej organizácie Exchange v riešení cloud alebo problémy pri otváraní poštovej schránky v riešení cloud pomocou programu Outlook, na otestovanie domény môžete použiť službu Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer (ExRCA) od spoločnosti Microsoft. Môžete tiež použiť pomôcku príkazového riadka Nslookup na zobrazenie záznamov DNS pre vašu doménu.

Testovanie domény pomocou služby Exchange Remote Connectivity Analyzer

Pomocou testov na lokalite https://www.testexchangeconnectivity.com môžete riešiť nasledujúce problémy s doménou:

Poznámka:   Pomocou služby ExRCA môžete vykonať na svojej doméne aj niekoľko ďalších testov. Niektoré z týchto testov sa však týkajú len lokálnych organizácií používajúcich systém Microsoft Exchange.

Test toku prichádzajúcej pošty

Na testovanie toku prichádzajúcej pošty pomocou služby ExRCA vyberte v časti Internet E-mail Tests (Testy internetovej pošty) možnosť Inbound SMTP E-mail (Server SMTP prichádzajúcej pošty). Tento test načíta všetky dostupné záznamy MX domény a potom vykoná nasledujúce testy každého záznamu MX:

 1. Tento test sa pokúsi rozložiť názov hostiteľa určeného v zázname MX na adresu IP.

 2. Tento test otestuje konektivitu portu TCP 25 k názvu hostiteľa určeného v zázname MX. Port TCP 25 je port používaný serverom SMTP.

 3. Tento test odošle testovaciu e-mailovú správu na konto v určenej doméne.

 4. Otestuje názov hostiteľa pre otvorený prenos určený v zázname MX. Otvorený prenos umožňuje opätovné odoslanie (prenos) správ pomocou iných serverov na zamaskovanie skutočného zdroja správy. Upozorňujeme, že tento posledný test sa netýka systému Exchange v riešení cloud, pretože ho nemožno nakonfigurovať ako otvorený prenos, či už zámerne alebo neúmyselne.

Použitie testu servera SMTP prichádzajúcej pošty na otestovanie toku pošty a overenie záznamu MX smerovania pošty pre doménu

 1. Prejdite na lokalitu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. V časti Internet E-mail Tests (Testy internetovej pošty) vyberte možnosť Inbound SMTP E-mail (Server SMTP prichádzajúcej pošty) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 3. V časti Inbound SMTP Email (Server SMTP prichádzajúcej pošty) zadajte e-mailovú adresu konta v doméne, napríklad spravca@contoso.edu.

  Poznámka:   Test sa pokúsi odoslať správu na zadané e-mailové konto. Ak žiadne konto vašej domény v riešení cloud nie je funkčné, táto časť testu zlyhá.

 4. V časti Verification (Overovanie) zadajte písmená, ktoré sa zobrazujú na obrázku testu CAPTCHA, a kliknite na možnosť Perform Test (Spustiť test).

 5. Po dokončení testu môžete vykonať nasledujúce činnosti:

  • Kliknutím na možnosť Copy (Kopírovať) uložíte informácie do zostavy. Informácie potom môžete prilepiť do textového súboru.

  • Výsledky testu sa zobrazia po kliknutí na možnosť Expand All (Rozbaliť všetko).

Ak ste záznam MX vytvorili aj na overenie vlastníctva domény, celkový test Incoming SMTP E-Mail (Server SMTP prichádzajúcej pošty) vždy zlyhá. Informácie potrebné na pochopenie výsledkov testu nájdete v časti Test Steps (Kroky testu). Pre každý záznam MX sa budú zobrazovať dva testy Testing Mail Exchanger (Testovanie služby Mail Exchanger):

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Týmto testom sa otestuje záznam MX používaný na smerovanie pošty. Tento krok a všetky podkroky by mali byť úspešné.

 • Testing Mail Exchanger <token>.msv1.invalid.   Týmto testom sa otestuje záznam MX používaný na overenie vlastníctva domény. Tento test bude vždy neúspešný, pretože tento záznam MX nie je určený na smerovanie e-mailov.

Začiatok stránky

Testovanie pripojenia programu Outlook k poštovej schránke

Na testovanie pripojenia programu Outlook k poštovej schránke prostredníctvom služby ExRCA vyberte v časti Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Testy pripojenia programu Microsoft Office Outlook) možnosť Outlook Autodiscover (Služba Autodiscover programu Outlook). Tento test používa tri rôzne spôsoby kontaktovania služby Autodiscover pre vašu doménu. Iba spôsob presmerovanie protokolu HTTP sa považuje za úspešný. Tento test vykonáva nasledujúce akcie:

 1. Pokúsi sa rozložiť názov hostiteľa autodiscover.<názov domény> na adresu IP.

 2. Otestuje konektivitu portu TCP 80 k názvu hostiteľa autodiscover.<názov domény>. Port TCP 80 je port používaný serverom SMTP.

 3. Otestuje autodiscover.<názov domény> pre odozvu presmerovania protokolu HTTP.

 4. Testuje sa správnosť presmerovanej adresy URL z predchádzajúceho výsledku.

Použitie testu služby Autodiscover programu Outlook na testovanie pripojenia programu Outlook k poštovej schránke a overenie záznamu CNAME služby Autodiscover pre doménu

 1. Prejdite na lokalitu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. V časti Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Testy pripojenia programu Microsoft Office Outlook) vyberte možnosť Outlook Autodiscover (Služba Autodiscover programu Outlook) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 3. V časti Outlook Autodiscover (Služba Autodiscover programu Outlook) zadajte nasledujúce informácie:

  • E-mail Address (E-mailová adresa)   Zadajte e-mailovú adresu konta v doméne v riešení cloud, napríklad testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) (Doména alebo meno používateľa (alebo hlavné meno používateľa))  Zadajte rovnakú e-mailovú adresu, akú ste zadali v predchádzajúcom poli, napríklad spravca@contoso.edu.

  • Password (Heslo)  Zadajte a potvrďte heslo pre konto, ktoré ste určili v predchádzajúcich krokoch.

  • Ignore Trust for SSL (Ignorovať dôveryhodnosť pre SSL)  Toto políčko nechajte nezačiarknuté.

 4. Začiarknite políčko, ak chcete prijať upozornenie zabezpečenia.

  Poznámka   Ako je opísané v upozornení zabezpečenia a v časti Upozornenie, odporúča sa, ak je to možné, použiť dočasné testovacie konto, ktoré po dokončení testu odstránite.

 5. V časti Verification (Overovanie) zadajte písmená, ktoré sú zobrazené v teste CAPTCHA a kliknite na možnosť Perform Test (Spustiť test).

 6. Po dokončení testu môžete vykonať nasledujúce činnosti:

  • Môžete kliknutím na možnosť Copy (Kopírovať) uložiť informácie do zostavy. Informácie potom môžete prilepiť do textového súboru.

  • Môžete kliknutím na možnosť Expand/Collapse (Rozbaliť alebo zbaliť) zobraziť výsledky testu.

Zvláštnu pozornosť venujte výsledkom testu v časti Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method (Pokus o pripojenie služby Autodiscover pomocou metódy presmerovania protokolu HTTP). Všetky testy by mali skončiť úspešne, ak je záznam CNAME služby Autodiscover pre doménu v riešení cloud správne nakonfigurovaný.

Upozorňujeme, že nasledujúce testy v časti Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service (Pokus o každú metódu kontaktovania služby AutoDiscover) skončia neúspešne, aj keď je záznam CNAME služby Autodiscover správne nakonfigurovaný:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< názov domény >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover.< názov domény >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Začiatok stránky

Zobrazenie záznamov DNS pomocou nástroja Nslookup

Nástroj Nslookup, ktorý je súčasťou všetkých verzií systému Microsoft Windows, môžete použiť na zobrazenie záznamov DNS pre svoju doménu.

Poznámka:   Obmedzenia brány firewall alebo internetových serverov proxy, ktoré sa uplatňujú v internej sieti organizácie, môžu brániť správnej funkčnosti nástroja Nslookup.

V nasledujúcich krokoch zadajte názov domény vždy s koncovou bodkou. Bodka na konci ( . ) označuje úplný názov domény. Použitie koncovej body zabraňuje tomu, aby sa akékoľvek predvolené prípony DNS, ktoré sú konfigurované pre vašu sieť, začali neúmyselne pridávať do názvu domény.

Zobrazenie záznamov MX

Otvorte príkazový riadok a spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Ak je napríklad názov domény contoso.edu, spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Nezabudnite na koncovú bodku za názvom domény. Ak máte dva záznamy MX, jeden na overenie vlastníctva domény a druhý na smerovanie pošty, výstup príkazu bude podobný nasledujúcemu:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Začiatok stránky

Zobrazenie záznamu CNAME služby Autodiscover

Otvorte príkazový riadok a spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Ak je napríklad názov domény contoso.edu, spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Nezabudnite na koncovú bodku za názvom domény. Výsledok z príkazového riadka bude podobný nasledujúcemu:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Začiatok stránky

Zobrazenie záznamov TXT

Otvorte príkazový riadok a spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Ak je napríklad názov domény contoso.edu, spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Nezabudnite na koncovú bodku za názvom domény. Ak máte dva záznamy TXT, jeden, ktorý zabezpečuje, že cieľové e-mailové systémy dôverujú správam odoslaným z vašej domény, a druhý na overenie vlastníctva domény, výstup príkazu bude podobný nasledujúcemu:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Začiatok stránky

Zobrazenie záznamov SRV

Poznámka:   Záznam SRV popísaný v tomto príklade sa používa iba v službe Live@edu.

Otvorte príkazový riadok a spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Ak je napríklad názov domény contoso.edu, spustite nasledujúci príkaz:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Nezabudnite na koncovú bodku za názvom domény. Výsledok z príkazového riadka bude podobný nasledujúcemu:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Začiatok stránky

Riešenie problémov s výsledkami nástroja Nslookup

Ak sa zdá byť niektorý zo záznamov DNS nesprávny alebo služby priradené k záznamom DNS nefungujú, posúďte niektoré z možných príčin:

 • Pri vytváraní záznamu sa dá ľahko urobiť typografická chyba. Overte, či ste pri vytváraní záznamov DNS použili správne hodnoty.

 • Niektoré z hostiteľských služieb DNS podporujú spravovanie viacnásobných domén pomocou rovnakého rozhrania na správu webu, a preto vyžadujú zadanie znaku @ na určenie názvu rodičovskej domény pre určité typy záznamov DNS. Vloženie aktuálneho názvu domény namiesto značky @ môže spôsobiť neočakávané výsledky v zázname DNS.

 • Niektoré hostiteľské služby DNS nemusia podporovať hodnotu priority MX 0. Namiesto hodnoty 0 skúste v zázname MX na smerovanie pošty použiť hodnotu 10.

Začiatok stránky

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.