Vykazovanie pre službu Microsoft Live@edu

 

Vzťahuje sa na: Live@edu

Téma naposledy upravená: 2010-05-27

Pomocou stránky Vykazovanie v rámci služby Windows Live Admin Center môžete generovať správy o doménach vašej školy. Tieto správy poskytujú údaje na úrovni domény pre domény, ktoré vlastní vaša škola. Pomocou výsledkov správ možno zistiť:

 • Počet poštových schránok v doméne.

 • Koľko používateľov sa aspoň raz prihlásilo do svojho konta počas 30-dňového obdobia vykazovania.

 • Vývoj počtu aktívnych poštových schránok v jednotlivých doménach. Poštová schránka sa považuje za aktívnu, ak sa používateľ aspoň raz prihlásil počas 30-dňového obdobia vykazovania.

 • Vývoj počtu poštových schránok pre školu a koľko z týchto poštových schránok je aktívnych.

Aké druhy správ sú k dispozícii?

Pre domény služby Microsoft Live@edu môžete vygenerovať tri druhy správ:

 • Súhrnné informácie o doméne   Vráti údaje o všeobecnej aktivite domény, napríklad celkový počet poštových schránok a počet aktívnych poštových schránok.

 • Trend využívania služby   Vráti počet aktívnych poštových schránok za jednotlivé mesiace.

 • Trend počtu kont v doméne   Porovná počet aktívnych poštových schránok s celkovým počtom poštových schránok.

Grafické správy môžete zobraziť v službe Windows Live Admin Center alebo exportovať výsledky do programu Microsoft Office Excel.

Ako často sa údaje aktualizujú?

V rámci služby Windows Live Admin Center sú nové údaje pre domény služby Microsoft Live@edu k dispozícii na konci každého mesiaca. Ak zaregistrujte novú doménu na začiatku mesiaca, údaje o tejto doméne budú k dispozícii až na konci mesiaca. Ak správu spustíte skôr, nevráti žiadne výsledky.

Generovanie správ

Postup generovania správ:

 1. Prejdite na lokalitu https://domains.live.com/.

 2. Prihláste sa do služby Windows Live Admin Center a kliknite na položku Vykazovanie.

 3. Na karte Komerčné správy vyberte jednu z nasledujúcich správ:

  • Súhrnné informácie o doméne

  • Trend využívania služby

  • Trend počtu kont v doméne

   Poznámka   V súčasnosti správa Trend ukladania e-mailov podporuje len službu Hotmail. V budúcnosti bude k dispozícii aj podpora pre službu Outlook Live.

 4. Vyberte nasledujúce možnosti:

  • Začiatočný mesiac

  • Koncový mesiac

  • Doména

 5. Kliknite na tlačidlo Spustiť správu.

  Poznámka   Ak je správa k dispozícii na exportovanie do programu Excel, namiesto na tlačidlo Spustiť správu môžete kliknúť na tlačidlo Exportovať. Tlačidlo Exportovať sa nezobrazí, ak správu nemožno exportovať.

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.