Informácie o pripojených kontách

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-11-23

Pomocou konta v riešení cloud sa môžete pripojiť až k piatim e-mailovým kontám. Umožní vám to odosielať, prijímať a čítať e-mailové správy z daných pripojených kont v aplikácii Outlook Web App. Začnite prechodom do ponuky Možnosti > Zobraziť všetky možnosti > Konto > Pripojené kontá.

notePoznámka:
Táto funkcia nemusí byť pre vaše konto dostupná.
Pripojenie k iným e-mailovým kontám

Konto, ku ktorému sa pripájate, pravdepodobne podporuje prístup POP alebo IMAP. V niektorých e-mailových službách sa vyžaduje povolenie prístupu POP alebo IMAP pomocou prihlásenia do konta. V ďalších službách sa povoľuje prístup POP alebo IMAP automaticky. Pred pripojením pomocou služby Outlook Web App skontrolujte , či máte povolený prístup POP alebo IMAP ku kontu, ku ktorému sa pripájate. Ďalšie informácie o tom, či povoliť prístup POP alebo IMAP pre často používané e-mailové služby, sa nachádzajú v téme Zapnutie prístupu pomocou protokolu POP alebo IMAP na pripojenie k inému kontu.

Verzia 3 protokolu POP (Post Office Protocol) umožňuje inému e-mailovému programu získať prostredníctvom Internetu informácie z e-mailového servera a prevziať ich do e-mailového programu v počítači alebo mobilnom telefóne. Verzia 4rev1 protokolu IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňuje nielen prevzatie e-mailov z pripojených kont, ale aj skopírovanie akejkoľvek štruktúry priečinkov alebo označení z pripojeného konta do počítača alebo mobilného telefónu. Ďalšie informácie o protokole POP a IMAP sa nachádzajú v téme Používanie e-mailových programov podporujúcich protokoly POP3 a IMAP4.

Získavanie e-mailov z iných kont
Odosielanie e-mailov pomocou adresy pripojeného konta

Pomocou adresy pripojeného konta môžete odpovedať na e-mail z konta v službe cloud alebo odoslať e-mail do tohto konta. V e-mailovej správe vyberte e-mailovú adresu pripojeného konta z rozbaľovacieho zoznamu Od. Keď odošlete správu pomocou adresy pripojeného konta, odošle sa z konta v službe cloud v mene e-mailovej adresy pripojeného konta. Ak nie je možné odoslať poštu pomocou adresy pripojeného konta, skontrolujte, či ste overili vlastníctvo konta, aby bolo možné odosielanie pomocou adresy konta. Ak chcete znovu odoslať e-mail na overenie pripojeného konta, kliknite na položku Možnosti > Konto > Pripojené kontá a kliknite na prepojenie pripojeného konta, ktoré sa zobrazuje v stĺpci Akcia. Potom sa prihláste do konta a kliknite na prepojenie v overovacom e-maile, čím sa umožní odosielanie správ a odpovedanie pomocou adresy konta v riešení cloud.

Používanie pravidiel pre doručenú poštu na triedenie prevzatých správ

Po pridaní pripojeného konta môžete pomocou pravidla pre doručenú poštu Prijaté prostredníctvom tohto konta premiestniť správy z daného konta do zadaného priečinka.

 1. Ak chcete vytvoriť pravidlo, kliknite na položku Možnosti > Vytvoriť pravidlo pre doručenú poštu.

 2. Kliknite na položku Nové.

 3. V okne Nové pravidlo pre doručenú poštu kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 4. V časti Po prijatí správy a kliknite na položku Bola odoslaná alebo prijatá a potom kliknite na položku Prijaté prostredníctvom tohto konta.

 5. Vyberte pripojené konto, pre ktoré vytvárate toto pravidlo.

 6. V časti Vykonať nasledujúcu akciu vyberte položku Presunúť správu do priečinka a potom pomocou výziev vyberte alebo vytvorte priečinok, do ktorého sa majú presúvať správy.

 7. Kliknutím na tlačidlo Uložiť dokončite pravidlo.

Kontrola stavu pripojeného konta a frekvencia preberania e-mailov

Ak chcete rýchlo skontrolovať stav pripojeného konta, pozrite sa do stĺpca Stav požadovaného konta v položkách Možnosti > Zobraziť všetky možnosti > Konto > Pripojené kontá. Môžete tiež kliknúť na položku Podrobnosti v danom konte a v časti Aktuálny stav môžete získať podrobné informácie o stave pripojenia. Užitočné informácie o pripojenom konte sa zobrazia v časti Aktuálny stav. Ak sa v pripojenom konte nepreberá e-mail, v tejto časti sa môžu nachádzať informácie o spôsobe vyriešenia problému. Po vykonaní zmien odporúčaných v časti Aktuálny stav kliknite na položku Uložiť a aplikácia Outlook Web App sa pokúsi prevziať e-mail z konta. Odporúča sa, aby ste vyriešili problém s pripojeným kontom pomocou informácií nachádzajúcich sa v časti Aktuálny stav, a nie odstránením pripojenia konta. Ak odstránite a znova vytvoríte pripojenie, správy, ktoré ste už prevzali, sa prevezmú znova.

Pri prvom pridaní pripojeného konta e-mail okamžite prevezme. Keď nie ste prihlásení do služby Outlook Web App, po počiatočnom prevzatí sa e-mail prevezme z pripojených kont každú hodinu. Ak ste do služby Outlook Web App prihlásený, e-maily sa budú preberať častejšie. Ak chcete prevziať e-maily z pripojených kont, kliknite na tlačidlo Skontrolovať správy nad zoznamom správ.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak sa pripájate ku kontu, ktoré povoľuje prístup prostredníctvom protokolu POP, predvoleným správaním je zachovať e-mailové správy v poštovej schránke pripojeného konta aj v e-mailovej službe v konte v riešení cloud. V niektorých službách sa však v schránke doručených správ nezachovajú kópie, ak túto možnosť nenastavíte v nastaveniach konta.

 • Ak ste pripojení do konta služby Hotmail, odosielate a prijímate správy z tohto konta a nechcete, aby bolo konto služby Hotmail odstránené, je potrebné sa doň prihlásiť najmenej raz za 120 dní. (Nepoužívané kontá služby Hotmail sa odstraňujú z dôvodu ochrany pred nevyžiadanou poštou.)

 • Môžete pridať konto služby Hotmail alebo poštové konto s podporou protokolu IMAP alebo POP. Ak chcete dostávať poštu z iného konta, ako je konto služby Hotmail, ktoré nepodporuje prístup POP alebo IMAP, musíte v konte nastaviť možnosť posielania e-mailov ďalej. Informácie o tom, či e-mailové konto podporuje posielanie e-mailov ďalej, získate od svojho poskytovateľa. Ak je táto možnosť podporovaná, môžete posielať e-mailové správy ďalej z iného konta do konta v riešení cloud.

 • Keď sa ku kontu pripojíte pomocou prístupu prostredníctvom protokolu POP, do priečinka doručenej pošty iného konta sa nemusia prijať všetky správy. V takom prípade skontrolujte nastavenie prístupu prostredníctvom protokolu POP druhého konta.

 • Ak sa nezobrazuje očakávaný obsah z pripojeného konta, je možné, že ste nastavili dve kontá s rovnakým menom používateľa a heslom. Pozrite si odpoveď na otázku „Napriek nastaveniu pripojenia pre konto iné ako Hotmail ma aplikácia Outlook Web App pripojila ku kontu Hotmail“ v téme Najčastejšie otázky: Sťahovanie e-mailov z pripojených kont.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.