Inštalácia a konfigurácia prostredia Windows PowerShell

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2010-05-18

Skôr ako začnete používať prostredie Windows PowerShell, uistite sa, že máte v počítači nainštalované a nakonfigurované správne verzie prostredia Windows PowerShell a služby vzdialenej správy systému Windows (WinRM). Musíte použiť balík Windows Management Framework, ktorý obsahuje správne verzie prostredia Windows PowerShell v2 a služby WinRM 2.0.

Ak je v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, nie je potrebné nič inštalovať. Balík Windows Management Framework už je nainštalovaný.

Balík Windows Management Framework môžete prevziať a nainštalovať do počítača, ak je v počítač jeden z nasledujúcich operačných systémov:

 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) alebo SP2

 • Windows Server 2008 SP1 alebo SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Začíname:

 1. Odinštalovanie predchádzajúcich verzií prostredia Windows PowerShell z počítača

 2. Odinštalovanie predchádzajúcich verzií služby WinRM z počítača.

 3. Inštalácia balíka Windows Management Framework.

 4. Kontrola spôsobilosti prostredia Windows PowerShell na spúšťanie skriptov.

 5. Kontrola schopnosti prostredia Windows PowerShell pripojiť sa pomocou služby WinRM.

1. Odinštalovanie predchádzajúcich verzií prostredia Windows PowerShell z počítača

Predtým, ako je možné nainštalovať balík Windows Management Framework, je potrebné odinštalovať všetky staršie verzie prostredia Windows PowerShell.

Poznámka   Tento krok nie je potrebný, ak máte operačný systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.

Odinštalovanie prostredia Windows PowerShell zo systému Windows Vista

 1. V Ovládacom paneli, v položke Programy otvorte okno Programy a súčasti a odinštalujte všetky inštancie prostredia Windows PowerShell, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných programov. Napríklad, verzia CTP (Community Technology Preview) prostredia Windows PowerShell v2 sa môže zobrazovať ako prostredie Windows PowerShell (TM) V2.

 2. V položke Úlohy vyberte položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií a odinštalujte všetky inštancie prostredia Windows PowerShell, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných aktualizácií. Napríklad, prostredie Windows PowerShell V1 sa môže zobrazovať ako aktualizácia systému Windows s jedným z nasledujúcich čísel článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  • KB928439

  • KB923569

Odinštalovanie prostredia Windows PowerShell zo systému Windows Server 2008

 1. Spustite nástroj Správca servera a prejdite na položku Funkcie.

  1. Kliknite na položku Odinštalovať funkcie.

  2. Vyberte prostredie Windows PowerShell a postupujte podľa pokynov na odinštalovanie.

 2. V Ovládacom paneli, v položke Programy otvorte okno Programy a súčasti a odinštalujte všetky inštancie prostredia Windows PowerShell, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných programov.

 3. V položke Úlohy vyberte položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií. Odinštalujte všetky inštancie prostredia Windows PowerShell, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných aktualizácií.

Začiatok stránky

Odinštalovanie prostredia Windows PowerShell zo systému Windows Server 2003 a Windows XP

 1. Otvorte v Ovládacom paneli položku Pridať alebo odstrániť programy a odinštalujte všetky inštancie prostredia Windows PowerShell, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných programov.

 2. V položke Pridať alebo odstrániť programy vyberte položku Zobraziť aktualizácie. Odinštalujte všetky inštancie prostredia Windows PowerShell, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných aktualizácií. Prostredie Windows PowerShell V1 sa môže zobrazovať ako aktualizácia systému Windows s číslom článku databázy Microsoft Knowledge Base KB926139.

Začiatok stránky

2. Odinštalovanie predchádzajúcich verzií služby WinRM z počítača

Pred nainštalovaním balíka Windows Management Framework je potrebné odinštalovať súčasné verzie služby WinRM.

Poznámka   Tento krok nie je potrebný, ak máte operačný systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.

Odinštalovanie služby WinRM z operačných systémov Windows Vista alebo Windows Server 2008

 1. V Ovládacom paneli otvorte v položke Programy okno Programy a súčasti a odinštalujte všetky inštancie služby WinRM, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných programov.

 2. V položke Úlohy, vyberte položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií. Odinštalujte všetky inštancie služby WinRM, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných aktualizácií. Verzia CTP (Community Technology Preview) vzdialenej správy systému Windows 2.0 sa napríklad môže zobrazovať ako WindowsRemoteManagement (vzdialená správa systému Windows) s jedným z nasledujúcich čísel článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  • KB936059

  • KB950099

Odinštalovanie prostredia Windows PowerShell zo systému Windows Server 2003 a Windows XP

 1. V Ovládacom paneli otvorte položku Pridať alebo odstrániť programy a odinštalujte všetky inštancie služby WinRM, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných programov.

 2. V položke Pridať alebo odstrániť programy vyberte možnosť Zobraziť aktualizácie. Odinštalujte všetky inštancie služby WinRM, ktoré sa zobrazujú v zozname nainštalovaných aktualizácií. Služba WinRM sa môže zobrazovať ako aktualizácia systému Windows s číslom článku databázy Microsoft Knowledge Base KB936059.

Začiatok stránky

3. Inštalácia balíka Windows Management Framework

 • Prevezmite a nainštalujte balík Windows Management Framework. Vyberte balík, ktorý obsahuje prostredie Windows PowerShell v2 a službu WinRM 2.0, a je vhodný pre daný operačný systém, architektúru systému a jazyk.

  Po inštalácii služby WinRM a prostredia Windows PowerShell nakonfigurujte softvér tak, aby správne pracoval podľa opisu v nasledujúcich krokoch.

  Poznámka   Ak je lokálny počítač chránený serverom Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA), bude potrebné nainštalovať klienta brány Windows Firewall alebo konfigurovať na lokálnom počítači server proxy na pripojenie prostredia Windows PowerShell k službe typu cloud. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prostredie Windows PowerShell: Najčastejšie otázky pre správcov.

Začiatok stránky

4. Kontrola spôsobilosti prostredia Windows PowerShell na spúšťanie skriptov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart > Všetky programy > Príslušenstvo > Windows PowerShell.

 2. Otvorte prostredie Windows PowerShell niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak používate operačné systémy Windows Vista, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, kliknite pravým tlačidlom myši na prostredie Windows PowerShell a vyberte položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva kontroly používateľského konta na pokračovanie, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  • Ak používate operačný systém Windows XP alebo Windows Server 2003, kliknite na prostredie Windows PowerShell.

 3. Spustite nasledujúci príkaz:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Ak sa vrátená hodnota líši od hodnoty RemoteSigned, je potrebné hodnotu zmeniť na RemoteSigned.

  Poznámka   Ak nastavíte politiku spúšťania skriptov na hodnotu RemoteSigned, budú sa spúšťať iba skripty, ktoré ste vytvorili v počítači alebo ktoré sú podpísané dôveryhodným zdrojom.

Umožnenie spúšťania skriptov v prostredí Windows PowerShell

V relácii prostredia Windows PowerShell, ktorú ste spustili ako správca, spustite nasledujúci príkaz:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Začiatok stránky

5. Overenie schopnosti prostredia Windows PowerShell pripojiť sa pomocou služby WinRM

 1. Kliknite na tlačidlo Štart > Všetky programy > Príslušenstvo.

 2. Otvorte príkazový riadok niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak používate operačné systémy Windows Vista, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, kliknite pravým tlačidlom myši na okno príkazového riadka a vyberte položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva kontroly používateľského konta na pokračovanie, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  • Ak používate operačný systém Windows XP alebo Windows Server 2003, kliknite na príkazový riadok.

 3. V príkazovom riadku spustite nasledujúce príkazy:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Poznámka Ak je služba WinRM už spustená, nemusíte ju spúšťať. Stav služby WinRM môžete skontrolovať spustením príkazu sc query winrm.

 4. Vo výsledkoch vyhľadajte hodnotu Basic = . Ak je hodnota nastavená na Basic = false, zmeňte nastavenie hodnoty na Basic = true.

  Poznámka   Ak spúšťate službu WinRM a nepotrebujete zmeniť hodnotu Basic, spustite príkaz net stop winrm na zastavenie služby WinRM.

Konfigurácia služby WinRM na podporu základného overovania

 1. V príkazovom riadku, ktorý ste otvorili ako správca, spustite nasledujúce príkazy. V hodnote medzi zloženými zátvorkami { } sa rozlišujú veľké a malé písmená:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. Skontrolujte, či sa vo výstupe príkazu nachádza hodnota Basic = true.

  Poznámka   Ak spúšťate službu WinRM, spustite príkaz net stop winrm na zastavenie služby.

Začiatok stránky

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.