Pripojenie prostredia Windows PowerShell k službe

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2013-01-24

Po nainštalovaní a nakonfigurovaní prostredia Windows PowerShell and Windows Remote Management (WinRM) v počítači musíte pripojiť prostredie Windows PowerShell v lokálnom počítači k službe v riešení cloud, aby bolo možné vykonávať úlohy v organizácii v riešení cloud.

Po spustení prostredia Windows PowerShell sa budete nachádzať v relácii prostredia Windows PowerShell v lokálnom počítači. Relácia predstavuje inštanciu prostredia Windows PowerShell, ktorá vám ponúka všetky príkazy k dispozícii.

Relácia prostredia Windows PowerShell lokálneho počítača, ktorá sa nazýva relácia na strane klienta, má k dispozícii len základné príkazy prostredia Windows PowerShell. Pripojením ku cloudovej službe sa pripojíte k prostrediu servera v údajovom centre spoločnosti Microsoft, ktoré sa nazýva relácia na strane servera. Obsahuje príkazy používané v cloudovej službe.

Skôr ako začnete

Skôr ako sa pripojíte, uistite sa, že máte nainštalované a nakonfigurované správne verzie prostredia Windows PowerShell a služby WinRM. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia a konfigurácia prostredia Windows PowerShell.

Skontrolujte, či je používateľské konto, ktoré budete používať na pripojenie, oprávnené pripojiť sa prostredníctvom prostredia Windows PowerShell. Ďalšie informácie nájdete v téme Riadenie prístupu používateľov k vzdialenej správe systému Windows.

Pripojenie prostredia Windows PowerShell na lokálnom počítači ku cloudovej službe

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položky Všetky programy, kliknite na položky Príslušenstvo, Windows PowerShell a potom na položku Windows PowerShell.

 2. Spustite nasledujúci príkaz:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Keď sa otvorí okno Windows PowerShell Credential Request (Žiadosť o zadanie poverení pre prostredie Windows PowerShell), zadajte poverenia konta v organizácii v riešení cloud. Potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Spustite nasledujúci príkaz:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  notePoznámka:
  Parameter AllowRedirection umožňuje organizáciám využívajúcim cloud v údajových centrách po celom svete pripojiť prostredie Windows PowerShell ku cloudovej službe pomocou tej istej URL adresy.
 5. Spustite nasledujúci príkaz:

  Import-PSSession $Session
  

  Príkazy používané v cloudovej službe nebudú naimportované do relácie na strane klienta lokálneho počítača, čo môžete sledovať prostredníctvom indikátora priebehu. Po dokončení procesu môžete tieto príkazy spúšťať.

Odpojenie prostredia Windows PowerShell od cloudovej služby

Po skončení používania relácie na strane servera vždy odpojte prostredie Windows PowerShell spustením tohto príkazu:

Remove-PSSession <session variable>

Ak sa napríklad chcete odpojiť od relácie na strane servera, ktorá je definovaná premennou $Session, spustite tento príkaz:

Remove-PSSession $Session

Dôležité   Ak zatvoríte okno prostredia Windows PowerShell bez odpojenia od relácie na strane servera, pripojenie zostane otvorené ešte 15 minút. V rámci konta je možné používať súčasne najviac tri pripojenia k relácii na strane servera.

Potrebujete pomoc s konkrétnymi úlohami?

Po pripojení k relácii na strane servera môžete vykonávať úlohy v rámci cloudovej služby. Podrobné pokyny sa nachádzajú v téme Použitie prostredia Windows PowerShell v službe Exchange Online.

Informácie o riešení problémov nájdete v tomto videu: Office 365: Riešenie problémov s prostredím PowerShell pre službu Exchange Online.

Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v téme Prostredie Windows PowerShell: Najčastejšie otázky pre správcov.

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.