Informácie o verejných skupinách

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-03-19

Verejná skupina v zdieľanom adresári organizácie funguje ako zoznam e-mailových adresátov. Používatelia môžu odoslať e-mailovú správu na adresu verejnej skupiny, aby sa správa distribuovala všetkým členom skupiny. Do verejných skupín sa môžete pripojiť alebo vytvoriť vlastné skupiny v časti Možnosti > Zobraziť všetky možnosti > Skupiny. Vlastné skupiny môžete vytvárať a spravovať v pomocou tably Verejné skupiny, ktoré vlastním. K skupinám sa môžete pripojiť alebo z nich odísť v zdieľanom adresári pomocou položky Verejné skupiny, do ktorých patrím.

notePoznámka:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Verejné skupiny možno používať na rôzne účely. Medzi niektoré príklady patrí:

  • Skupina s názvom Kávičkári pre ľudí, ktorí si chcú vymieňať správy týkajúce skúseností a tém spojených s kávou.

  • Skupina s názvom Poistka určená pre poisťovacích agentov konkrétnej poisťovne na zdieľanie informácií o poisťovacích produktoch.

Informácie o verejných skupinách
Informácie o rôznych používateľoch v skupinách

Vo verejných skupinách sú nasledujúce typy používateľov v závislosti od ich vzťahu k skupine.

Vlastník   Používateľ, ktorý vytvoril skupinu, je zároveň jej vlastníkom. Vlastník môže skupinu odstrániť, pridať alebo odstrániť členov a vlastníkov, určiť, kto môže do skupiny posielať správy, a nastaviť možnosti schválenia pred odoslaním správ do skupiny.

Iní vlastníci   Používatelia pridaní ako vlastníci skupiny majú rovnakú úroveň kontroly nad skupinou ako zakladateľ skupiny.

Člen   Používatelia, ktorí sa pridali do skupiny v rámci adresára alebo boli do nej pridaní ako členovia, môžu do skupiny posielať správy a zároveň prijímať všetky správy posielané v rámci skupiny. Pomocou položky Podrobnosti príslušnej skupiny je možné zobraziť informácie adresára o skupine, napríklad kto sú vlastníci, členovia a moderátori.

Moderátor   Ak je používateľ vlastníkom skupiny, skupinu vytvoril a zároveň zapol možnosť schvaľovania správ, predvolene nadobúda funkciu moderátora. Ak bol používateľ pridaný do skupiny ako vlastník, ale skupinu nevytvoril, môže sa pridať aj medzi moderátorov skupiny. Moderátori môžu pridávať ďalších moderátorov, schvaľovať alebo zamietať správy pred odoslaním do skupiny a rozhodovať o informovaní odosielateľov o neschválení správy.

Odosielatelia   Na odosielanie správ nemusí byť používateľ členom skupiny. Do verejnej skupiny môže predvolene správu poslať ktokoľvek (vrátane ľudí, ktorí nie sú v zdieľanom adresári).

Vytvorenie a odstránenie skupiny

Vlastnú skupinu možno vytvoriť pomocou tably Verejné skupiny, ktoré vlastním. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie verejnej skupiny. Ak chcete odstrániť skupinu, pozrite si tému Odstránenie vlastnej verejnej skupiny.

Správa vlastnej skupiny

Pri vytvorení skupiny je potrebné vybrať niekoľko rýchlych možností a priradiť skupine zobrazovaný názov, alias a popis. Všetky skupiny sa spravujú pomocou položky Podrobnosti. Informácie o všetkých dostupných nastaveniach sa nachádzajú v téme Zmena nastavení pre vytvorenú verejnú skupinu.

Niekoľko dodatočných nastavení, ktoré je možné spravovať pre skupinu:

  • Vlastníctvo   Podľa predvoleného nastavenia je vlastníkom osoba, ktorá vytvorila skupinu. Ak používateľ vytvoril skupinu a je jej primárnym vlastníkom, nemôže odstrániť sám seba z pozície vlastníka. Ak sa o to pokúsi, zobrazí sa chybové hlásenie. Používateľ však môže pridať ďalších ľudí z adresára ako vlastníkov. Vlastník skupiny môže pridať alebo odstrániť členov, určiť, kto môže do skupiny posielať správy, kontrolovať schválenie správ pred odoslaním do skupiny a ešte viac. Tieto nastavenia možno spravovať v časti Vlastníctvo.

  • Členstvo   V tejto časti možno pridať členov do skupiny alebo ich z nej odstrániť.

  • Schválenie členstva   Pomocou tejto časti možno vybrať, či je na pridanie do skupiny alebo jej opustenie potrebné schválenie.

  • Správa doručenia   Pomocou tejto položky možno určovať, kto môže posielať správy do skupiny. Oprávnenia na odosielanie správ možno obmedziť v časti Správa doručenia.

  • Schválenie správy   Pre skupinu možno zapnúť schvaľovanie správ. Ak to správca urobí, správa odoslaná skupine je smerovaná najprv do schránky doručenej pošty správcu na schválenie. Správu od odosielateľa možno schváliť alebo zamietnuť. Správa odosielateľa sa nedostane k členom skupiny, kým ju neschváli jeden z moderátorov. Takisto možno pridať pre skupinu viacero ľudí ako moderátorov. Tieto možnosti sa spravujú v časti Schválenie správy.

Pripojenie k skupine a opustenie skupiny

K existujúcim skupinám v adresári sa možno pripojiť alebo ich opustiť pomocou položky Verejné skupiny, do ktorých patrím. Ďalšie informácie o skupine sa nachádzajú v položke Podrobnosti pre vybranú skupinu. Prostredníctvom tejto možnosti je možné získať ďalšie informácie o skupine, napríklad kto je vlastník a jej členovia. Takisto sa možno k skupine pripojiť alebo ju opustiť pomocou dialógového okna podrobností. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie alebo opustenie verejnej skupiny.

Používanie pravidiel pre doručenú poštu

Ak sú pre správy odoslané do skupiny, ktorej ste členom, nastavené pravidlá pre doručenú poštu, môžete nastaviť možnosť na zastavenie spracovania dodatočných pravidiel týchto správ. Táto možnosť je užitočná, ak je potrebné, aby sa na správu uplatňovalo len jedno pravidlo. Pravidlá sa spracúvajú postupne zhora nadol. Ak správa spĺňa kritériá pre viac ako jedno pravidlo, budú sa na ňu uplatňovať všetky pravidlá. Pravidlá na organizáciu správ prichádzajúcich do schránky doručenej pošty je možné vytvoriť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ďalšie informácie o pravidlách pre doručenú poštu.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.