Nastavenie programu Mail systému Mac OS X na prístup k e-mailovému kontu pomocou protokolu IMAP alebo POP

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-05-10

Program Mail pre systém Mac OS X je možné pripojiť k e-mailovému kontu pomocou protokolu POP3 alebo IMAP4. Tieto kroky sa týkajú Mac OS 10.4 Tiger a Mac OS 10.5 Leopard.

Ak používate systém Mac OS 10.6 Snow Leopard alebo Mac OS 10.7, informácie nájdete na konci tejto témy v časti Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

Možnosti nastavenia programu Mail systému Mac OS X na prístup k e-mailovému kontu pomocou protokolov POP3 alebo IMAP4

 1. Otvorte program Mail a vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak nastavujete konto v programe Mail prvýkrát, zobrazí sa stránka Welcome to Mail (Víta vás program Mail). Prejdite na krok 2.

  • Ak už v programe Mail konto vytvorené máte, v ponuke Mail (Pošta) kliknite na položku Preferences (Predvoľby). Na karte Accounts (Kontá) kliknite na znak plus (+) v dolnej časti navigačnej tably, čím sa zobrazí okno Add Account (Pridať konto).

 2. V okne Welcome to Mail (Víta vás program Mail) alebo v okne Add Account (Pridať konto) postupujte takto:

  1. Do poľa Full Name (Celé meno) zadajte meno, ktoré sa má zobraziť ako meno odosielateľa správ.

  2. Do poľa Email Address (E-mailová adresa) zadajte primárnu e-mailovú adresu.

  3. Do poľa Password (Heslo) zadajte heslo konta aplikácie Outlook Web App a kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

 3. V okne Incoming Mail Server (Server prichádzajúcej pošty) zadajte nasledujúce informácie:

  1. Vedľa položky Account Type (Typ konta) vyberte možnosť POP alebo IMAP. Protokol IMAP podporuje viac funkcií.

  2. Do poľa Description (Popis) zadajte názov, ktorý vám pripomenie, na čo dané e-mailové konto používate.

  3. Do poľa Incoming Mail Server (Server prichádzajúcej pošty) zadajte názov servera POP3 alebo IMAP4. Informácie o tom, ako zistiť názov servera prichádzajúcej pošty (POP3 alebo IMAP4), nájdete v časti Ako nájdem nastavenie servera? neskôr v tejto téme.

  4. Do poľa User name (Meno používateľa) zadajte primárnu e-mailovú adresu.

  5. Do poľa Password (Heslo) zadajte heslo e-mailového konta, ak sa ešte v poli nezobrazilo.

  6. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Program Mail otestuje vaše pripojenie k serveru prichádzajúcej pošty pomocou predvoleného nastavenia.

   notePoznámka:
   Ak test nebude úspešný, opäť kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Po dokončení tohto postupu môžete overiť svoje nastavenia.
 4. V okne Outgoing Mail Server (Server odchádzajúcej pošty) zadajte tieto informácie:

  1. Do poľa Description (Popis) zadajte názov tohto poštového servera, napríklad Server odchádzajúcej pošty služby Outlook.

  2. Do poľa Outgoing Mail Server (Server odchádzajúcej pošty) zadajte názov servera SMTP. Informácie o tom, ako zistiť názov servera odchádzajúcej pošty (SMTP), nájdete v časti Ako nájdem nastavenie servera? neskôr v tejto téme.

  3. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Use only this server (Použiť iba tento server).

  4. Začiarknite políčko Use Authentication (Použiť overenie). Meno používateľa a heslo, ktoré ste zadali pre server prichádzajúcej pošty, sa zobrazí v textových poliach User Name (Meno používateľa) a Password (Heslo). Tie isté hodnoty platia aj pre server odchádzajúcej pošty. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

  5. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Program Mail otestuje vaše pripojenie k serveru odchádzajúcej pošty pomocou predvoleného nastavenia.

   notePoznámka:
   Ak test nebude úspešný, opäť kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Po dokončení tohto postupu môžete overiť svoje nastavenia.
 5. Ak používate protokol IMAP4, v poli Account Summary (Súhrnné informácie o konte) kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

 6. Ak používate protokol POP3, odporúča sa nastaviť klienta tak, aby sa kópia správ, ktoré prijmete na vašom miestnom počítači, uložila na serveri. Takto získate prístup k vašim správam aj z iných e-mailových programov. Ak chcete uložiť kópie správ na serveri, postupujte takto:

  1. V poli Account Summary (Súhrnné informácie o konte) zrušte začiarknutie políčka Take Account online (Konto online) a potom kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

  2. V programe Mail kliknite v ponuke Mail (Pošta) na položku Preferences (Predvoľby).

  3. Na karte Accounts (Kontá) vyberte v navigačnej table požadované konto.

  4. V pravej table kliknite na tlačidlo Advanced (Rozšírené).

  5. Zrušte začiarknutie políčka Remove copy from server after retrieving a message (Po načítaní správy odstrániť kópiu zo servera) a potom zatvorte okno Accounts (Kontá).

 7. Ak nechcete, aby program Mail ukladal kópiu správ na serveri, začiarknite políčko Take account online (Konto online) a potom kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

Ako nájdem nastavenie servera?

Pred nastavením e-mailového programu podporujúceho POP3 alebo IMAP4 treba vyhľadať nastavenie serverov POP3, IMAP4 a SMTP.

Pozrite si toto video a naučte sa vyhľadať nastavenie serverov pre e-mailový program s protokolom POP alebo IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Ak chcete vyhľadať nastavenie serverov, prihláste sa do svojho e-mailového konta pomocou aplikácie Outlook Web App. Po prihlásení kliknite na položky Možnosti > Zobraziť všetky možnosti > Konto > Moje konto > Nastavenia prístupu pre protokoly POP, IMAP a SMTP. Požadovaný názov servera POP3, IMAP4 alebo SMTP a iné potrebné nastavenia, ktoré máte zadať, sú zobrazené na stránke Nastavenia protokolu v časti Nastavenie protokolu POP alebo Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP.

notePoznámka:
Ak sa vedľa možností Nastavenie protokolu POP, Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP zobrazí upozornenie Nie je k dispozícii, konto nie je možné nastaviť na použitie e-mailových programov s podporou POP alebo IMAP. Ďalšie informácie vám poskytne správca vášho e-mailového konta.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak neviete, či máte použiť protokol POP3 alebo protokol IMAP4, zvážte použitie protokolu IMAP4, pretože podporuje viac funkcií.

 • Ak máte typ e-mailového konta, ktorý vyžaduje registráciu, treba ho zaregistrovať pri prvom prihlásení do aplikácie Outlook Web App. Ak konto nezaregistrujete cez aplikáciu Outlook Web App, pripojenie k e-mailovému kontu cez protokol POP3 alebo IMAP4 zlyhá. Po prihlásení do konta sa odhláste. Pokúste sa pripojiť pomocou programu s podporou protokolu POP3 alebo IMAP4. Ďalšie informácie o prihlásení do konta pomocou aplikácie Outlook Web App nájdete v téme Ako sa prihlásiť do vašej pošty pomocou webového prehľadávača. V prípade problémov s prihlásením si pozrite tému Najčastejšie otázky: Problémy s prihlásením a heslom alebo kontaktujte správcu e-mailového konta.

 • Ak sa program Mail nepripojí, musíte overiť, či je nastavený na odosielanie a prijímanie pošty pomocou nastavenia zabezpečenia označovaného ako Secure Sockets Layer (SSL). Ak chcete skontrolovať, či je program Mail nastavený na používanie protokolu SSL, postupujte takto:

 1. V programe Mail kliknite na položky Mail (Pošta) > Preferences(Predvoľby) >Accounts (Kontá).

 2. Na karte Kontá vyberte požadované konto a kliknite na tlačidlo Advanced (Rozšírené).

 3. Na karte Advanced (Rozšírené) postupujte takto:

  1. Skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Use SSL (Použiť protokol SSL).

  2. Ak používate protokol IMAP4, skontrolujte, či je v poli Port zadaná hodnota 993. Ak používate protokol POP3, v poli Port by mala byť zadaná hodnota 995.

  3. Skontrolujte, či je položka Authentication (Overenie) nastavená na možnosť Pasword (Heslo).

  4. Skontrolujte, či je textové pole Domain Name (Názov domény) prázdne.

 4. Na karte Account Information (Informácie o konte) postupujte takto:

  1. V poli Outgoing Mail Server (SMTP) (Server odchádzajúcej pošty) skontrolujte, či je začiarknuté políčko Use only this server (Použiť iba tento server).

  2. V časti Outgoing Mail Server (SMTP) (Server odchádzajúcej pošty) kliknite na rozbaľovaciu ponuku a potom kliknite na položky Edit Server List (Upraviť zoznam serverov) > Advanced (Rozšírené).

  3. V poli Server port (Port servera) skontrolujte, či je začiarknuté políčko Use Secure Sockets Layer (SSL) (Použiť protokol SSL).

  4. Skontrolujte, či je v poli Server port (Port servera) zadaná hodnota 25.

  5. Skontrolujte, či je položka Authentication (Overenie) nastavená na možnosť Password (Heslo) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.