Podporované e-mailové programy a funkcie

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-11-01

Prístup k e-mailovému kontu možno získať mnohými spôsobmi. Najčastejším spôsobom je použitie aplikácie Outlook Web App, nainštalovanej verzie programu Microsoft Office Outlook alebo programu Microsoft Entourage. Tieto programy poskytujú prístup k e-mailu a mnoho iných funkcií spolupráce. Okrem týchto programov môžete na pripojenie k e-mailovému kontu použiť funkciu Hlasový prístup k programu Outlook, množstvo iných e-mailových programov a svoj mobilný telefón.

Inštrukcie k nastaveniu získate v témach Sprievodca inštaláciou e-mailu a Sprievodca nastavením mobilného telefónu.

Pripojenie k e-mailovému kontu

Nasledujúci obrázok zobrazuje niekoľko spôsobov pripojenia k e-mailovému kontu.

Metódy, ktoré používate na pripojenie k poštovej schránke.

Nasledujúci zoznam ponúka ďalšie informácie o každej metóde pripojenia.

 • Webový prehľadávač   Použite aplikáciu Outlook Web App a odľahčenú verziu aplikácie Outlook Web App s prehľadávačmi, ako sú Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a Apple Safari.

 • Internetové e-mailové programy   Použite ľubovoľný program podporujúci protokol IMAP4 alebo POP3, ako je napríklad program Mozilla Thunderbird, Outlook Express alebo Windows Live Mail.

 • Prístup ku kontu Exchange pomocou služieb Outlook alebo Entourage   Nasledujúce programy umožňujú prístup ku kontu Exchange: Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 for Mac a Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Prístup ku kontu Exchange pomocou služieb Windows 8 Mail a Apple Mail   Služba Windows 8 Mail umožňuje prístup ku kontu Exchange pomocou služby Exchange ActiveSync. Aj aplikácie Apple Mail 10.6 Snow Leopard a Apple Mail 10.7 Lion podporujú prístup ku kontu cez Exchange. Verzie Apple Mail 10.5 Leopard a staršie verzie aplikácie Apple Mail používajú protokol IMAP4 alebo POP3. Aplikácia Outlook 2003 je podporovaná iba ak používate protokol IMAP4 alebo POP3.

 • Mobilné telefóny s pripojením k internetu   Pripojiť sa je možné, ak používate Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile, alebo iný telefón alebo tablet s prístupom na internet.

 • Ľubovoľný telefón   Použite službu Outlook Voice Access spolu s ľubovoľným telefónom a získajte prístup k svojmu e-mailu, kalendáru a kontaktom.

Porovnanie funkcií v podporovaných programoch

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrn niektorých rozdielov, ktoré vám možno pomôžu vybrať si e-mailový program, ktorý použijete na pripojenie k svojmu e-mailovému kontu.

 

E-mailový program Úprava a zobrazovanie kontaktov, položiek kalendára, úloh a e-mailových správ Úprava a zobrazovanie e-mailových priečinkov, okrem priečinka Doručená pošta Počúvanie hlasovej pošty Prístup k informáciám offline Automatické nastavenie Zjednodušenie ovládania pre nevidiacich a slabozrakých používateľov

Aplikácia Outlook Web App

Áno

Áno

Áno

Nie

Nedá sa použiť

Nie

Odľahčená verzia aplikácie Outlook Web App

Áno

Áno

Áno

Nie

Nedá sa použiť

Áno

Outlook 2007, Outlook 2010 alebo Outlook 2013

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Windows 8 Mail

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Program Outlook 2011 for Mac

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Entourage 2008, Web Services Edition

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Programy, ktoré používajú technológiu Exchange ActiveSync

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Niektoré programy môžu podporovať funkcie zjednodušeného ovládania.

Outlook Voice Access

Áno

Áno

Áno

Nedá sa použiť

Nedá sa použiť

Nie je k dispozícii

Programy, ktoré používajú protokol POP3

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Niektoré programy môžu podporovať funkcie zjednodušeného ovládania.

Programy, ktoré používajú protokol IMAP4

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Niektoré programy môžu podporovať funkcie zjednodušeného ovládania.

Aplikácia Outlook Web App

Na prístup k e-mailovému kontu môžete používať niekoľko rozličných webových prehľadávačov. Môžete použiť ľubovoľný počítač pripojený na Internet, či už ste doma, v kancelárii alebo na cestách. Môžete zobrazovať a upravovať e-mailové správy, plánované činnosti a schôdze, kontakty a úlohy. Môžete tiež počúvať hlasové správy a čítať textové správy. Okrem toho môžete pomocou aplikácie Outlook Web App vykonávať nasledujúce činnosti:

 • Kontrola pravopisu

 • Používanie mnohých typov písma, farieb a veľkostí v e-mailových správach

 • Zoskupovanie e-mailových správ rozličnými spôsobmi

 • Prijímať upozornenia na nadchádzajúce udalosti

Odľahčená verzia aplikácie Outlook Web App obsahuje niektoré rovnaké funkcie ako aplikácia Outlook Web App. Odľahčená verzia zjednodušuje ovládanie pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Môže byť spustená pomocou ľubovoľného webového prehľadávača. V odľahčenej verzii niektoré funkcie nie sú dostupné, a to vrátane nasledujúcich:

 • Pripomenutia

 • Zobrazovanie celého týždňa v kalendári naraz

 • Zmena možností hlasovej pošty

 • Zmena farebnej schémy

Verzie prehľadávačov, ktoré sa môžu použiť s aplikáciou Outlook Web App

Informácie o podporovaných prehľadávačoch získate v téme Podporované webové prehľadávače.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 a Outlook 2011 for Mac

Ak používate program Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 alebo Outlook 2011 for Mac, môžete nastaviť pripojenie k svojmu e-mailovému kontu prostredníctvom servera Exchange alebo prostredníctvom protokolu IMAP4 alebo POP3. Pripojenie programu Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 alebo Outlook 2011 for Mac prostredníctvom konta systému Exchange poskytuje viac funkcií než pripojenie pomocou protokolu IMAP4 alebo POP3, a to vrátane nasledujúcich funkcií:

 • prístup k e-mailu, kontaktom a kalendáru aj vtedy, keď nie ste pripojení na Internet,

 • schopnosť navrhovať nové časy pre prijaté žiadosti o schôdzu,

 • schopnosť importovať, exportovať a archivovať kontakty a iné informácie uložené v programe Outlook.

Ak je vaša poštová schránka v prostredí na báze cloud (napríklad v Microsoft Office 365 for enterprises alebo v Office 365 for professionals and small businesses) a chcete sa ku svojmu kontu pripojiť pomocou aplikácie Outlook 2003, musíte pri nastavení konta zvoliť možnosť POP3 alebo IMAP4. Ďalšie informácie o podpore programu Outlook 2003 získate v odpovedi na otázku „Možno na pripojenie k e-mailovému kontu používať program Outlook 2003?“ v téme Najčastejšie otázky: E-mailové programy.

Entourage 2008, Web Services Edition

Program Microsoft Entourage 2008 for Mac OS X môžete pripojiť k svojmu kontu pomocou verzie Entourage 2008, Web Services Edition. Najskôr však potrebujete nainštalovať verziu Entourage 2008, Web Services Edition. Táto verzia programu Entourage je k dispozícii ako aktualizácia programu Microsoft Office 2008 for Mac.

Ak chcete prevziať túto aktualizáciu a získať ďalšie informácie o verzii Web Services Edition, navštívte webovú stránku Microsoft Entourage 2008 pre Mac, Web Services Edition.

Hoci program Entourage for Mac OS X (Entourage 2004 alebo Entourage 2008) môžete pripojiť k svojmu kontu aj pomocou protokolu POP3 alebo IMAP4, takýto spôsob pripojenia neposkytuje všetky funkcie, ktoré sú dostupné pri použití konta systému Exchange. Ak sa napríklad pripojíte pomocou verzie Entourage 2008, Web Services Edition, budete môcť synchronizovať poznámky, úlohy, položky kalendára a kategórie medzi aplikáciou Outlook Web App a programom Entourage 2008.

Prístup k e-mailovému kontu programu Outlook pomocou služby Outlook Voice Access

Pomocou ľubovoľného telefónu môžete použiť službu Outlook Voice Access a počúvať hlasovú poštu, získať informácie o osobnom kontakte a komunikovať s kalendárom. Na navigáciu v ponukách funkcie Hlasový prístup k programu Outlook je možné použiť hlas alebo klávesnicu telefónu.

V stručnej príručke služby Outlook Voice Access nájdete informácie o všetkých možnostiach ponuky a spôsobe presunu medzi ponukami. Ak chcete prevziať kópiu stručnej príručky, prejdite na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru.

Prístup k e-mailovému kontu pomocou mobilného telefónu

Prístup k e-mailovému kontu sa dá nastaviť na mnohých mobilných telefónoch. Ak máte mobilný telefón so systémom Windows Mobile alebo zariadenie Apple iPhone, pomocou služby Exchange ActiveSync môžete na telefóne získavať prístup k e-mailovým správam, kalendáru, kontaktom a úlohám. Iné mobilné telefóny podporujú protokoly IMAP4 a POP3, ktoré umožňujú pomocou telefónu odosielať a prijímať e-mailové správy.

Prístup k e-mailovému kontu pomocou iných e-mailových programov

Ak máte e-mailový program s podporou protokolu IMAP4 alebo POP3, môžete ho nastaviť na odosielanie a prijímanie e-mailov. Protokoly IMAP4 a POP3 sa nedajú použiť na získanie prístupu ku kontaktom, úlohám ani kalendáru. Niektoré programy, pomocou ktorých môžete získať prístup k e-mailovému kontu s protokolom IMAP4 alebo POP3:

 • Microsoft Outlook Express,

 • Windows Mail,

 • Microsoft Entourage,

 • Mozilla Thunderbird,

 • Mac Mail for Mac OS X.

notePoznámka:
Ak máte nainštalovaný operačný systém Mac OS 10.6 Snow Leopard, s protokolom IMAP alebo POP sa k e-mailovému kontu nepripojíte. Pripojenie ku kontu s poštou v systéme Mac OS 10.6 Snow Leopard vyžaduje menšiu ručnú konfiguráciu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie prístupu k e-mailovému kontu v programe Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard.

Čo ešte treba vedieť?

 • Používanie aplikácie Outlook Web App na mobilnom telefóne nie je podporované.

 • Ak sa pokúsite otvoriť aplikáciu Outlook Web App na nepodporovanom počítači alebo webovom prehľadávači, otvorí sa odľahčená verzia aplikácie Outlook Web App.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.