Ďalšie informácie o pravidlách pre doručenú poštu

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-11-23

Pravidlá možno tiež použiť na automatické zoradenie prichádzajúcej pošty do priečinkov, napríklad podľa odosielateľa, adresáta alebo dôležitosti správy. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo na automatické presunutie všetkých e-mailových správ odoslaných skupine, ktorej ste členom, do konkrétneho priečinka.

notePoznámka:
Tieto informácie sa vzťahujú na štandardnú verziu aplikácie Outlook Web App. Popísaná funkcia nie je dostupná pre Outlook Web App Light.
Ako možno spravovať pravidlá?

Ak chcete spravovať pravidlá, kliknite na položky Možnosti > Vytvoriť pravidlo pre doručenú poštu.

Kartu Pravidlá pre doručenú poštu môžete použiť na vytvorenie nových pravidiel alebo na úpravu alebo odstránenie existujúcich pravidiel.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak chcete pomocou karty Pravidlá pre doručenú poštu vytvoriť nové prázdne pravidlo, kliknite na položku pravidláNové.

 • Na vytvorenie pravidla nemusíte použiť kartu Pravidlá pre doručenú poštu. Pravidlá môžete vytvárať aj priamo zo správ. Vytvorenie pravidla priamo zo správy:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú správu na table zoznamu správ.

  2. Kliknite na možnosť Vytvoriť pravidlo alebo otvorte správu a kliknite na možnosť pravidláVytvoriť pravidlo na paneli s nástrojmi.

 • Pravidlá sa spustia postupne zhora nadol v poradí, v akom sa zobrazujú v okne Pravidlá. Ak chcete zmeniť poradie pravidiel, kliknite na pravidlo, ktoré chcete presunúť, a pravidlo presuňte v zozname na požadovanú pozíciu pomocou šípky nahor predchádzajúce alebo nadol nasledujúce.

 • Niektoré typy správ nespustia pravidlá pre doručenú poštu. Patria sem napríklad tieto:

  • Oznámenia o stave doručenia e-mailu, ktoré zahŕňajú správy o nedoručení a systémové správy.

  • Potvrdenia o prečítaní a potvrdenia o doručení generované e-mailovým klientom.

  • Niektoré automatické odpovede („Mimo pracoviska“).

 • Komplexnejšie pravidlá môžete vytvoriť kliknutím na položku Ďalšie možnosti. Po kliknutí na položku Ďalšie možnosti:

  • Pre pravidlo môžete nastaviť viacero podmienok.

  • Pre pravidlo môžete nastaviť viacero činností.

  • Môžete pridať výnimky kliknutím na tlačidlo Pridať výnimku.

  • Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Zastaviť spracúvanie viacerých pravidiel. Možnosť zastavenia spracúvania ďalších pravidiel je predvolene zapnutá. Keď je táto možnosť zapnutá, po prijatí správy spĺňajúcej kritériá pre viac ako jedno pravidlo sa bude uplatňovať iba prvé pravidlo. Bez tohto nastavenia sa na správu budú uplatňovať všetky pravidlá, ktorých kritériá spĺňa.

   Ak napríklad nie je vybratá možnosť Zastaviť spracúvanie viacerých pravidiel, platí pravidlo presunúť všetky správy poslané do verejnej skupiny do určitého priečinka a pravidlo presunúť správy od správcu do iného priečinka a správca pošle správu danej skupine, jej kópia sa uloží do oboch priečinkov. Ak chcete, aby platilo iba pravidlo, ktoré presúva správy od správcu, umiestnite ho vyššie v zozname ako pravidlo, ktoré presúva správy poslané skupine, a pri prvom pravidle zapnite možnosť zastavenia spracúvania ďalších pravidiel.

  • Pomocou poľa Názov môžete upraviť názov pravidla.

 • Každé pravidlo, ktoré vytvoríte, zaberie priestor v skrytej časti poštovej schránky. Táto časť má obmedzenú kapacitu 64 kB. Priestor, ktorý pravidlo zaberá, závisí od viacerých faktorov, ako napríklad dĺžka názvu a počet použitých podmienok. Po dosiahnutí hranice 64 kB sa zobrazí upozornenie, že už nemôžete vytvoriť ďalšie pravidlá. V takom prípade budete musieť vymazať alebo zjednodušiť niektoré z existujúcich pravidiel, až potom môžete vytvoriť nové pravidlá. Spôsoby na zmenšenie objemu pravidiel sú napríklad tieto:

  • Vymazať nepotrebné pravidlá.

  • Skrátiť názvy pravidiel.

  • Kombinovať jedno alebo viacero pravidiel, ktoré vykonávajú tú istú činnosť.

  • Odstrániť kritériá z pravidiel.

 • Pri vytváraní pravidla na odosielanie správ ďalej je možné pridať na odoslanie ďalej viac než jednu adresu. Počet adries, na ktoré môžete odosielať správy ďalej, môže byť obmedzený, v závislosti od nastavení vášho účtu. Ak pridáte viac adries, než je povolené, vaše pravidlo na odosielanie správ ďalej nebude fungovať. Po vytvorení pravidla na odosielanie správ ďalej s viacerými adresami ho vyskúšajte, aby ste vedeli, či funguje.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.