Vytvorenie správy

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-11-23

Správy môžete vytvárať vo formulári novej správy. Rovnaký formulár sa používa na odpoveď na správu alebo pri jej poslaní ďalej.

Ako možno vytvoriť novú správu?

 1. V poštovom priečinku kliknite na tlačidlo Nové nová správa, alebo na klávesnici stlačte klávesy CTRL+N.

  Novú správu je možné vytvoriť aj pri zobrazovaní adresára. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Adresár adresár a pomocou textového poľa vyhľadajte osobu alebo skupinu, ktorým chcete správu odoslať. Pravým tlačidlom kliknite v zozname na meno príjemcu a potom kliknite na tlačidlo vytvorenie správy pre kontaktNová správa.

 2. Príjemcov zadajte do riadkov Komu a Kópia. Ďalšie informácie o príjemcoch sa nachádzajú v téme Pridanie alebo odstránenie príjemcov.

 3. Zadajte predmet.

 4. Do tela správy zadajte správu.

 5. Po dokončení písania správy kliknutím na tlačidlo odoslanieOdoslať alebo stlačením klávesov ALT+S správu odošlite.

Čo ešte treba vedieť?

 • Váš správca vám môže poskytnúť oprávnenie odosielať správy v organizácii ako iná osoba. Po nakonfigurovaní oprávnenia odosielať pod menom inej osoby môžete na riadku Od: vytvoriť správu a vybrať ako odosielateľa osobu v zozname. Aby ste sprístupnili riadok Od:, kliknite na položku Možnosti paneli správy, označte políčko Zobraziť odosielateľov a potom kliknutím na položkuOK sa vráťte do okna správ. Ak chcete použiť riadok Od:, napíšte meno osoby, pod menom ktorej ste dostali oprávnenie odosielať správy, alebo kliknite na šípku nadol vedľa poľa Od:, vyberte položku Iné e-mailové adresy a vyberte požadovanú adresu z adresára.

  Riadok Od: môžete pre všetky správy zapnúť v časti Možnosti správ na karte Karta Pošta.

 • Pri odpovedi na správu sa automaticky vyplnia informácie záhlavia správy (Komu, Odosielateľ a Predmet). Pri odosielaní správy ďalej musíte vyplniť políčko Komu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odpovedanie na správu alebo poslanie správy ďalej.

 • Počas vytvárania správy je možné nastaviť formát správy na HTML alebo Obyčajný text pomocou zoznamu na začiatku formulára správy. Ak vyberiete formát HTML, nad telom správy sa zobrazí panel s nástrojmi na formátovanie textu. Ak chcete zmeniť písmo celej správy alebo vybratých častí správy, môžete použiť panel s nástrojmi. Okrem predvolených možností formátovania je možné pridať možnosti na panel s nástrojmi kliknutím na dvojitú šípku tlačidla Prispôsobiť ikona rozbalenia na konci panela s nástrojmi na formátovanie textu a začiarknutím políčka vedľa možnosti, ktorú chcete pridať. Ďalšie informácie o formátovaní správ nájdete v časti Formátovanie správ

 • Ak ste odosielali veľký počet e-mailov alebo niekoľko správ veľkému počtu príjemcov, mohli by ste dosiahnuť limit odosielania pre danú poštovú schránku. Limit odosielania vychádza z počtu príjemcov odoslaných správ za 24 hodinové obdobie a mení sa v závislosti od nastavení organizácie. Ak tento limit prekročíte, zobrazí sa pri odosielaní najbližšej správy varovanie.

  E-mail napísaný pri prekročení odosielacieho limitu sa automaticky uloží do priečinku Koncepty. Po určitom čase môžete otvoriť e-mail v priečinku Koncepty a skúsiť ho znovu odoslať. Ak ste stále nad odosielacím limitom, znovu sa zobrazí výstraha. E-mail ostane v priečinku Koncepty, až kým ho neodošlete alebo nevymažete. Ak ste počkali celých 24 hodín a stále sa pri odosielaní správy zobrazuje tá istá výstraha, skúste znížiť počet príjemcov.

 • Pri vytváraní správy sú v paneli s nástrojmi k dispozícii nasledujúce možnosti.

   

  Tlačidlo Popis

  odoslanieOdoslať

  Odošle správu príjemcom.

  uloženie

  Uloží správu do priečinka Koncepty, ale správu neodošle.

  ikona prílohy

  Priloží súbor k správe. Ďalšie informácie o priložení súborov sa nachádzajú v téme Práca s prílohami.

  adresár

  Otvorí adresár a sprístupní mená príjemcov.

  kontrola mien

  Skontroluje mená príjemcov správ v adresári alebo v priečinku Kontakty. Ďalšie informácie o rozpoznávaní mien sa nachádzajú v téme Pridanie alebo odstránenie príjemcov.

  vysoká dôležitosť

  Nastaví úroveň dôležitosti správy na vysokú.

  nízka dôležitosť

  Nastaví úroveň dôležitosti správy na nízku.

  podpis

  Vloží podpis na koniec správy. Ďalšie informácie o podpisoch sa nachádzajú v téme Pridanie podpisu.

  Pred stlačením tohto tlačidla musíte vytvoriť podpis.

  kontrola pravopisu

  V správe skontroluje pravopis. Ďalšie informácie o postupe pri kontrole pravopisu sa nachádzajú v téme Informácie o kontrole pravopisu.

  Možnosti

  Zobrazí dialógové okno Možnosti správ. Ďalšie informácie o možnostiach správ sa nachádzajú v téme Nastavenie možností správ.

  Zoznam Formát správy

  Nastaví formát správy na HTML alebo na Obyčajný text. Ďalšie informácie o nastavení formátu sa nachádzajú v téme Formátovanie správ.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.