Panely s nástrojmi

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2010-08-13

Každý typ priečinka poštovej schránky (Pošta, Kalendár, Kontakty a Úlohy) má vlastnú skupinu možností pre panel nástrojov pre jeho špecifické funkcie a ciele. V nasledujúcej tabuľke sú príklady tlačidiel dostupných na paneli s nástrojmi pre poštové priečinky. Ostatné priečinky majú podobné možnosti nastavenia panela s nástrojmi pre tie typy údajov, ktoré obsahujú.

 

Tlačidlo Popis

Nová

Vytvorenie nového e-mailu.

Odstrániť

Odstránenie vybratého e-mailu alebo e-mailov.

Presunúť

Premiestnenie vybratej položky do iného priečinka kliknutím.

Filtrovať

Výber preddefinovaného filtra na vyhľadanie položiek, ktoré sú zhodné s filtrom, kliknutím.

Zobraziť

Zobrazenie alebo skrytie tably na čítanie.

kontrola správ

Kontrola nových správ na serveri.

Odpovedať

Odpovedanie odosielateľovi e-mailovej správy.

Odpovedať všetkým

Odpovedanie všetkým príjemcom e-mailovej správy.

Poslať ďalej

Poslanie e-mailu ďalej príjemcovi alebo príjemcom.

Okrem použitia panela s nástrojmi je možné niekoľko činností vykonať aj pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši na položku a výberom požadovanej činnosti z ponuky.

Čo ešte treba vedieť?

Pri použití tably na čítanie sa na paneli s nástrojmi nezobrazia položky Odpovedať, Odpovedať všetkým, alebo Poslať ďalej. Namiesto toho budú v hornej časti každej správy v table na čítanie zobrazené ikony odpovedanie odpovedať, odpovedať všetkým a preposlanie poslať ďalej.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.