Začíname s aplikáciou Outlook Web App

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2013-01-11

Outlook Web App umožňuje získať prístup k poštovej schránke pomocou ľubovoľného počítača s webovým prehliadačom a s internetovým pripojením. Prehliadač môžete použiť na čítanie a odosielanie e-mailových správ, usporiadanie kontaktov, vytvorenie úloh a spravovanie svojho kalendára.

Obsah

Podporované prehliadače

Práca so správami

Používanie kalendára

Kontakty a skupiny

Prispôsobenie

Zjednodušenie ovládania

Zobrazenie Pomocníka

Odhlásenie

Iné spôsoby pripojenia k poštovej schránke

Podporované prehliadače

Do svojej poštovej schránky môžete pristupovať pomocou ľubovoľného prehliadača s podporou jazykov HTML 3.2 a ECMA. Týka sa to prehliadačov Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome a ďalších webových prehliadačov v počítačoch so systémami UNIX, Apple Macintosh alebo Microsoft Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Podporované webové prehľadávače pre aplikáciu Outlook Web App. Outlook Web App Light je zjednodušenou verziou aplikácie Outlook Web App, ktorú podporuje väčšina prehliadačov.

Práca so správami

Okrem čítania a odosielania e-mailových správ môžete svoje správy prispôsobiť pridaním príloh, žiadosťou o potvrdenie po prečítaní alebo prijatí správy a pridaním kategórie k správe.

Na usporiadanie správ môžete použiť priečinky rovnako, ako keby ste používali systém súborov na usporiadanie dokumentov. Prijaté správy môžete spravovať pomocou pravidiel na ich usporiadanie do rôznych priečinkov.

Predvolene sa v aplikácii Outlook Web App používa zobrazenie konverzácie vo všetkých e-mailových priečinkoch, keď je zapnutá Tabla na čítanie. V zobrazení konverzácie sa zobrazí každá správa konverzácie v samostatnom zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o konverzáciách.

Ďalšie informácie o práci so správami nájdete v téme Pošta.

Používanie kalendára

Kalendár sa podobá na kalendár na stene, má však omnoho viac ďalších funkcií. Po zadaní plánovanej činnosti do kalendára ju môžete prispôsobiť mnohými spôsobmi, napríklad pridaním príloh, vyplnením mnohých podrobností podľa potrieb alebo nastavením pripomienok. Môžete ju tiež nastaviť ako opakovanú činnosť, takže sa automaticky a pravidelne pridáva do kalendára.

Okrem vytvárania plánovaných činností môžete nastaviť aj schôdze. Schôdza sa podobá na plánovanú činnosť. Rozdiel je v tom, že na schôdzu posielate pozvánku iným ľuďom. Každá pozvaná osoba dostane e-mailovú správu s podrobnosťami o schôdzi. V závislosti od e-mailovej služby môže prijatú správu použiť na pridanie schôdze do svojho vlastného kalendára.

Ďalšie informácie o spravovaní kalendára nájdete v téme Kalendár.

Kontakty a skupiny

Priečinok Kontakty poštového priečinka sa podobá na službu Rolodex alebo na adresár so zložkou pre každú osobu alebo skupinu, o ktorej si chcete uložiť informácie. Kontakt môžete vytvoriť na uloženie informácií o osobe alebo podniku, s ktorým chcete komunikovať.

Priečinok Skupiny umožňuje vytvoriť samostatnú položku, v ktorej sa nachádzajú viaceré kontakty. Pri odoslaní správy skupine sa správa odošle každému kontaktu v skupine.

Ďalšie informácie o kontaktoch a skupinách nájdete v téme Kontakty.

Ak máte cloudovú poštovú schránku, môžete importovať kontakty z iných e-mailových kont. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovať kontakty.

Prispôsobenie

Poštový priečinok je ihneď po prihlásení pripravený na používanie. Nemusíte meniť žiadne nastavenia ani zapnúť alebo vypnúť žiadnu funkciu, aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy. Môžete však podľa svojich potrieb zmeniť niektoré nastavenia.

Môžete napríklad nastaviť automatickú kontrolu pravopisu e-mailovej správy pred jej odoslaním, pridať podpis do odosielaných správ a vybrať pre svoje správy predvolené písmo.

Ďalšie informácie o prispôsobení aplikácie Outlook Web App nájdete v téme Odkazy na možnosti.

Zjednodušenie ovládania

K dispozícii je aj odľahčená verzia, ktorá je optimalizovaná pre nevidiacich alebo slabozrakých používateľov.. Ďalšie informácie nájdete v téme Outlook Web App Light.

Zobrazenie Pomocníka

Ak chcete zobraziť Pomocníka v okne, s ktorým pracujete, kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu Pomocník.

Ak poznáte správcov svojho e-mailového konta, obráťte sa na nich prostredníctvom intranetu organizácie alebo internetu a požiadajte ich o informácie týkajúce sa používania aplikácie Outlook Web App.

Odhlásenie

Po skončení práce s poštovou schránkou kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Odhlásiť sa a zavrite všetky okná prehliadača. Odhlásením zabránite iným používateľom, aby prostredníctvom daného počítača získali prístup k vašej poštovej schránke. Kliknite na tlačidlo Odhlásiť sa a zavrite všetky okná prehliadača po každej relácii, a to aj vtedy, ak mienite ďalej pracovať s počítačom a navštevovať iné webové lokality.

Iné spôsoby pripojenia k poštovej schránke

 • Pripojenie sa k poštovej schránke pomocou obľúbeného e-mailového programu   Okrem aplikácie Outlook Web App môžete na prístup k svojim poštovým schránkam použiť niektorý z týchto spôsobov:

  • Office Outlook 2007.

  • Mobilné telefóny, ktoré používajú mobilný softvér Windows a podporujú službu Exchange ActiveSync vrátane systémov Windows Mobile 5.0 a Windows Mobile 6.0. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta v mobilnom telefóne.

  • Mobilné telefóny, ktoré používajú e-mailové programy s podporou protokolu POP3 alebo IMAP4, napríklad Apple iPhone.

  • E-mailové programy s podporou protokolu POP3 alebo IMAP4, napríklad Outlook Express, Entourage for MAC OS X, Mozilla Thunderbird a Windows Mail.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailov.

 • Konfigurovanie hlasovej schránky   Hlasovú schránku môžete zapnúť pridaním mobilného telefónneho čísla do svojho konta. Zapnutím hlasovej schránky môžete prijímať hlasovú poštu odoslanú do mobilného telefónu v priečinku Doručená pošta. Ďalšie informácie nájdete v téme Hlasová pošta.

Čo ešte treba vedieť?

 • V závislosti od konfigurácie servera, ktorý hosťuje vašu poštovú schránku, sa môže v aplikácii Outlook Web App po uplynutí času nečinnosti automaticky zatvoriť pripojenie k vašej poštovej schránke, čo slúži na ochranu poštovej schránky pred nepovoleným prístupom.

 • Niektoré funkcie popísané v Pomocníkovi nemusia byť dostupné v závislosti od konfigurácie servera hosťujúceho poštovú schránku.

Kde získam ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.