Práca s priečinkami

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-11-23

Prijaté správy sa predvolene ukladajú do priečinka Doručená pošta. Správy však môžete usporiadať do hierarchického systému priečinkov a naďalej ho upravovať podľa potreby.

Ako možno vytvoriť nový poštový priečinok?

 1. Zoznam všetkých priečinkov priečinka Doručená pošta sa zobrazí, ak na table Navigačná tabla kliknete na položku e-mailPošta.

 2. Na priečinok, v ktorom chcete vytvoriť nový priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši. Ak napríklad chcete vytvoriť podpriečinok v priečinku Doručená pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Doručená pošta. Ak chcete vytvoriť nový priečinok na rovnakej úrovni s priečinkom Doručená pošta, pravým tlačidlom myši kliknite v hornej časti zoznamu priečinkov na svoje meno.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť nový priečinok.

 4. Zadajte názov nového priečinka.

 5. Vykonané zmeny uložte stlačením klávesu ENTER.

Ako možno vytvoriť nový priečinok kalendára?

 1. Na navigačnej table kliknite na položku KalendárKalendár.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť nový kalendár.

 3. Zadajte názov nového kalendára.

 4. Vykonané zmeny uložte stlačením klávesu ENTER.

Ako možno vytvoriť nový priečinok kontaktov?

 1. Na navigačnej table kliknite na položku kontaktKontakty.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť nový priečinok.

 3. Zadajte názov nového priečinka kontaktov.

 4. Vykonané zmeny uložte stlačením klávesu ENTER.

Ako možno vytvoriť nový priečinok úloh?

 1. Na navigačnej table kliknite na položku úlohaÚlohy.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť nový priečinok.

 3. Zadajte názov nového priečinka úloh.

 4. Vykonané zmeny uložte stlačením klávesu ENTER.

Ako možno odstrániť priečinok?

 1. Zoznam všetkých priečinkov poštovej schránky sa zobrazí, ak na navigačnej table kliknete na položku e-mailPošta.

 2. Na priečinok, ktorý chcete odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. V ponuke kliknite na položku Odstrániť Odstránenie.

Ako možno premenovať priečinok?

 1. Zoznam všetkých priečinkov poštovej schránky sa zobrazí, ak na navigačnej table kliknete na položku e-mailPošta.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na položku Premenovať.

 3. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves ENTER.

Ako možno premiestniť alebo skopírovať priečinok?

Priečinky možno premiestniť alebo skopírovať dvoma spôsobmi.

Presunutím

 1. Zoznam všetkých priečinkov poštovej schránky sa zobrazí, ak na navigačnej table kliknete na položku e-mailPošta.

 2. Ak chcete priečinok premiestniť, presuňte ho do požadovaného umiestnenia.

 3. Ak chcete priečinok skopírovať, počas presúvania priečinka do požadovaného umiestnenia držte stlačený kláves CTRL. Počas presúvania priečinka sa vedľa ukazovateľa zobrazí znamienko plus.

Pomocou ponuky zobrazenej kliknutím pravým tlačidlom myši

 1. Zoznam všetkých priečinkov poštovej schránky sa zobrazí, ak na navigačnej table kliknete na položku e-mailPošta.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete skopírovať alebo premiestniť, a potom v ponuke kliknite na položku premiestnenie priečinkaPremiestniť priečinok alebo kopírovanie priečinkaKopírovať priečinok. Zobrazí sa nové okno, v ktorom sa zobrazia priečinky, do ktorých môžete priečinok premiestniť alebo skopírovať. Vyberte priečinok, do ktorého chcete priečinok skopírovať alebo premiestniť, a kliknite na položku Premiestniť alebo Kopírovať.

 3. Môžete vytvoriť aj nový priečinok, do ktorého možno priečinok premiestniť alebo skopírovať, kliknutím na položku Vytvoriť nový priečinok v okne Premiestniť do priečinka alebo Kopírovať do priečinka.

Čo ešte treba vedieť?

 • Vytvorené priečinky môžu byť na rovnakej úrovni ako predvolené priečinky, napríklad Doručená pošta alebo Odoslaná pošta. Alebo môžete vytvoriť podpriečinky v existujúcom e-mailovom priečinku. Je možné napríklad vytvoriť podpriečinky v rámci priečinka Doručená pošta. Priečinky vytvorené v priečinkoch Kalendár, Kontakty alebo Úlohy sú podpriečinkami ich nadradených priečinkov. Podpriečinky sa vytvoria rovnakého typu ako nadradený priečinok. Ak napríklad vytvoríte podpriečinok v priečinku Kalendár, nový priečinok bude takisto priečinok kalendára.

 • Ak chcete, aby sa práve vytvorený priečinok zobrazil v zozname priečinkov, možno bude potrebné obnoviť prehľadávač.

 • Ak chcete vytvoriť priečinok s osobnými informáciami ako podpriečinok poštového priečinka, môžete vytvoriť priečinok a potom ho premiestniť do požadovaného umiestnenia. Niektoré priečinky, napríklad priečinok Doručená pošta, sa nedajú premiestniť do iného umiestnenia.

 • Niektoré priečinky, napríklad priečinok Doručená pošta, sa nedajú premenovať. Ak priečinok nie je možné premenovať, možnosť Premenovať sa v ponuke zobrazí ako sivá.

 • Po odstránení sa priečinok presunie do priečinka Odstránené položky. Priečinok sa neodstráni natrvalo, pokiaľ nevyprázdnite priečinok Odstránené položky alebo ručne neodstránite priečinok z priečinka Odstránené položky.

Kde sa nachádzajú ďalšie informácie?

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.