Vizualizarea dimensiunii cutiilor poştale şi a cotelor pentru cutii poştale utilizând Windows PowerShell

 

Se aplică la: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ultima modificare a articolului: 2011-12-12

 

Cotele de spaţiu pentru cutiile poştale facilitează controlul dimensiunii cutiilor poştale. Cotele de spaţiu pentru cutiile poştale sunt setate automat de planul pentru cutie poştală atribuit cutiei poştale. Se utilizează următoarele cote de spaţiu pentru cutiile poştale:

 • Cotă de avertizare   Dacă dimensiunea cutiei poştale depăşeşte sau ajunge la limita specificată, utilizatorul primeşte un mesaj de avertizare descriptiv.

 • Cotă de trimitere interzisă   Dacă dimensiunea cutiei poştale depăşeşte sau ajunge la limita specificată, din cutia poştală nu se pot trimite mesaje noi, iar utilizatorul primeşte un mesaj de eroare descriptiv.

 • Cotă de trimitere şi primire interzisă   Dacă dimensiunea cutiei poştale depăşeşte sau ajunge la limita specificată, cutia poştală nu poate trimite sau primi mesaje. Mesajele trimise cutiei poştale sunt returnate expeditorului cu un mesaj de eroare descriptiv.

  Notă   Cota de trimitere şi primire interzisă determină în mod eficient dimensiunea maximă a cutiei poştale.

Cotele de spaţiu pentru cutiile poştale nu pot fi modificate în planurile pentru cutie poştală sau în cutiile poştale individuale în cadrul organizaţiilor Live@edu, dar acest lucru este posibil în Microsoft Office 365. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Stabilirea cotelor pentru cutii poştale în Office 365 utilizând Windows PowerShell.

Chiar şi în organizaţiile în care nu este posibilă modificarea cotelor de spaţiu pentru cutiile poştale, există posibilitatea monitorizării dimensiunilor cutiilor poştale şi a stării cotei pentru utilizatorii din organizaţia din cloud. De exemplu, doriţi să ştiţi care sunt cutiile poştale care au atins cota de trimitere şi primire interzisă? Sau doriţi să vizualizaţi dimensiunile şi starea cotei de spaţiu pentru o anumită cutie poştală? Nicio problemă!

Iată ce puteţi face utilizând cmdletul Get-MailboxStatistics din Windows PowerShell:

Înainte de a începe

 • Pentru a afla cum să instalați și să configurați Windows PowerShell și cum să vă conectați la serviciu, consultați Utilizarea Windows PowerShell în Exchange Online.

 • Când utilizaţi cmdletul Get-MailboxStatistics, este bine să cunoaşteţi următorul comportament:

  • Anumite tipuri de cutii poştale, de exemplu, cutiile poştale de descoperire, de echipament, partajate şi de arhivă pot afişa avertizări şi este posibil să nu afişeze valori dacă nu s-a conectat nimeni la cutia poştală respectivă. Aceste avertizări sunt numai pentru afişare. La înregistrarea rezultatelor într-un fişier, valorile se înregistrează, iar avertizările sunt omise.

  • Dacă rotunjiţi o dimensiune până la cel mai apropiat megaoctet şi limitaţi rezultatele la două zecimale, este posibil ca valorile foarte mici, măsurate în octeţi sau kiloocteţi, să apară ca fiind zero. De exemplu, 4 kiloocteţi reprezintă 0,0039 megaocteţi, valoare care, rotunjită la două zecimale, este zero (4/1.024).

 • Dimensiunile şi cotele de spaţiu ale cutiilor poştale sunt vizibile în secţiunea Utilizare cutie poştală a proprietăţilor cutiilor poştale din Panoul de control Exchange.

 • Utilizatorii pot vizualiza dimensiunea şi starea cotei curente a propriei cutii poştale cu ajutorul uneia din următoarele metode:

  • Outlook 2010   În secţiunea Curăţare cutie poştală din Fişier > Informaţii. Pentru informaţii detaliate privind dimensiunea cutiei poştale, faceţi clic pe Instrumente de curăţare > Curăţare cutie poştală > Vizualizare dimensiune cutie poştală.

  • Outlook Web App   În vizualizarea Corespondenţă, treceţi mouse-ul peste numele dvs., situat în capul listei de foldere. Reţineţi că acest procedeu nu funcţionează în versiunea Light a Outlook Web App.

Vizualizarea dimensiunii şi stării cotei de spaţiu pentru o anumită cutie poştală

Rulaţi următoarea comandă:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

De exemplu, pentru vizualizarea dimensiunii şi a cotelor de spaţiu curente ale cutiei poştale aparţinând utilizatorului Tamara Johnston, rulaţi următoarea comandă:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Începutul paginii

Vizualizarea dimensiunii şi a stării cotei de spaţiu a tuturor cutiilor poştale

Comanda următoare regăseşte următoarele informaţii pentru toate cutiile poştale:

 • Numele afişat al cutiei poştale

 • Starea cotei de spaţiu a cutiei poştale

 • Dimensiunea cutiei poştale în megaocteţi (MB), rotunjită până la două zecimale

 • Dimensiunea folderului Elemente recuperabile în megaocteţi (MB), rotunjită până la două zecimale

 • Numărul elementelor din cutia poştală

 • Numărul elementelor din folderul Elemente recuperabile

Rezultatele sunt stocate după dimensiunea cutiei poştale, în ordine descrescătoare, şi sunt exportate într-un fişier CSV numit „C:\My Documents\All Mailboxes.csv”.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Începutul paginii

Vizualizarea numai a cutiilor poştale care şi-au depăşit cotele

Pentru vizualizarea dimensiunii şi a stării cotei de spaţiu numai pentru acele cutii poştale mai mari decât valorile configurate pentru cotele de spaţiu, precum şi pentru exportul rezultatelor într-un fişier CSV denumit „C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv”, rulaţi următoarea comandă:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Începutul paginii

Vizualizarea tuturor cotelor atribuite unei cutii poştale

Rulaţi următoarea comandă:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

De exemplu, pentru a vizualiza cotele de spaţiu pentru cutia poştală atribuită utilizatorului Tamara Johnston, rulaţi următoarea comandă:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Notă   După cum s-a explicat anterior, toate valorile următoare pentru cotele de spaţiu pentru cutiile poştale sunt setate automat de planul pentru cutie poştală atribuit cutiei poştale. Pentru vizualizarea valorilor cotelor de spaţiu ale cutiilor poştale după planul pentru cutie poştală, rulaţi comanda: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Începutul paginii

Cutiile poştale de arhivă

Notă   Cutiile poştale de arhivă nu sunt disponibile în organizaţiile Live@edu.

În organizaţiile Microsoft Office 365, puteţi, de asemenea, vizualiza dimensiunea şi starea cotei de spaţiu a cutiilor poştale de arhivă. La stabilirea dimensiunii cutiei poştale a utilizatorului, nu se ia în calcul dimensiunea unei cutii poştale de arhivă. Cutia poştală de arhivă dispune de propriile sale cote de spaţiu separate şi neconfigurabile, care sunt setate de planul pentru cutie poştală atribuit cutiei poştale a utilizatorului. Aceste cote sunt ArchiveQuota şi ArchiveWarningQuota.

Începutul paginii

Vizualizarea dimensiunii şi a stării cotei de spaţiu a unei cutii poştale de arhivă

Rulaţi următoarea comandă:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

De exemplu, pentru vizualizarea dimensiunii şi a stării cotei de spaţiu curente ale cutiei poştale de arhivă aparţinând utilizatorului Kim Akers, rulaţi următoarea comandă:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Notă   Valoarea <Identity> este identitatea cutiei poştale a utilizatorului, nu identitatea cutiei poştale de arhivă.

Începutul paginii

Vizualizarea dimensiunii şi a stării cotei de spaţiu a tuturor cutiilor poştale de arhivă

Comanda următoare regăseşte următoarele informaţii pentru toate cutiile poştale de arhivă:

 • Numele afişat al cutiei poştale de arhivă

 • Starea cotei de spaţiu a cutiei poştale de arhivă

 • Dimensiunea cutiei poştale de arhivă în megaocteţi (MB), rotunjită până la două zecimale

Dimensiunea folderului Elemente recuperabile în megaocteţi (MB), rotunjită până la două zecimale. Rezultatele sunt stocate după dimensiunea cutiei poştale, în ordine descrescătoare, şi sunt exportate într-un fişier CSV numit „C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv”.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Începutul paginii

O explicaţie a valorilor returnate de Get-MailboxStatistics

Să examinăm valorile pe care trebuie să le cunoaşteţi:

 • StorageLimitStatus   Această valoare indică starea cotei de spaţiu a cutiei poştale. Se utilizează una dintre valorile următoare:

  • BelowLimit   Dimensiunea cutiei poştale este inferioară cotei de avertizare.

  • IssueWarning   Dimensiunea cutiei poştale este mai mare sau egală cu cota de avertizare, dar este inferioară cotei de trimitere interzisă.

  • ProhibitSend   Dimensiunea cutiei poştale este mai mare sau egală cu cota de trimitere interzisă, dar este inferioară cotei de trimitere şi primire interzisă.

  • MailboxDisabled   Dimensiunea cutiei poştale este mai mare sau egală cu cota de trimitere şi primire interzisă.

 • TotalItemSize şi ItemCount   Aceste valori indică dimensiunea şi numărul elementelor aflate, în prezent, în cutia poştală. Valoarea TotalItemSize reprezintă dimensiunea cutiei poştale. Această valoare se compară cu acelea ale cotelor de spaţiu pentru cutii poştale configurate în cutia poştală.

 • TotalDeletedItemSize şi DeletedItemCount   Aceste valori nu indică dimensiunea şi numărul elementelor din folderul Elemente şterse. În schimb, indică dimensiunea şi numărul elementelor din folderul ascuns Elemente recuperabile al cutiei poştale. Folderul Elemente recuperabile este cunoscut şi sub numele de dumpster. Accesul elementelor în folderul Elemente recuperabile se produce într-unul din următoarele moduri:

  • Ştergerea elementelor din folderul Elemente şterse.

  • Utilizarea Shift+Delete pentru ştergerea definitivă a elementelor din cutia poştală.

  La stabilirea dimensiunii cutiei poştale, nu se ia în calcul dimensiunea folderului Elemente recuperabile. Folderul Elemente recuperabile dispune de propriile sale cote de spaţiu separate şi neconfigurabile, care sunt setate de planul pentru cutie poştală atribuit cutiei poştale. Aceste cote sunt RecoverableItemsQuota şi RecoverableItemsWarningQuota.

  Notă   Elementele din folderul Elemente recuperabile sunt păstrate implicit timp de 14 zile, apoi sunt şterse definitiv de Microsoft Exchange. În Microsoft Office 365 pentru întreprinderi dacă o cutie poştală este suspendată pe motiv de litigiu, elementele din folderul Elemente recuperabile nu mai sunt şterse definitiv, iar elementele din acest folder sunt reţinute pe o perioadă nedeterminată.

Începutul paginii

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.